Fréttablaðið - 22.09.2003, Blaðsíða 31

Fréttablaðið - 22.09.2003, Blaðsíða 31
fast/eignirMÁNUDAGUR 22. september 2003 17 ATVINNUHÚSNÆÐI Sölumaður: Örn Helgason, GSM: 696 7070 FJÁRFESTING Erum með til sölu gott atvinnuhúsnæði með góð- um leigusamningi og traustum leigutaka við Krók- háls í Reykjavík. Nánari uppl. veitir Örn Helgason á skrifstofu Fasteignamiðlunar. EIÐISTORG - FJÁRFESTING Til sölu 173 fm atvinnuhúsnæði á 1. hæð. Hús- næðið er í leigu. Upplýsingar gefur Sverrir í síma 896 4489. ÁRMÚLI - 108 RVK. Gott 1.370 fm verslunar- og atvinnuhúsnæði með góðri lofthæð og bílastæðum. Húsið býður upp á möguleika á stækkun. Góð fjárfest- ing. Teikningar á skrifstofu. MIÐHRAUN - GARÐABÆ Vor- um að fá til leigu eða sölu vandað 5.158 m2 Butler stálgrindarhús með ca. 4.400 m2 malbikaðri lóð. Húsið er tilbúið til afhendingar, fullbúið að utan og tilbúið til spörslunar og málningar að innan með gólfhitakerfi bæði í botnplötu og milligólfum. Húsið er með 8 rafdrifnum inn- keyrsludyrum, 4,3 metrar á hæð og 4 metrar á breidd. Teikningar og nánari uppl. á skrifstofu. VIÐ KÓPAVOGSHÖFN Erum með nokkur atvinnuhúsnæði frá 82 til 5.000 m2 með góðri lofthæð og innkeyrsludyrum í vaxandi iðnaðarhverfi við Kópavogs- höfn, athafnasvæði Atlantsskipa. VESTURHLÍÐ - 105 RVK. Vorum að fá til leigu eða sölu 1.015,9 m2 gott hús á góðum stað miðsvæðis í Reykjavík með nægum bílastæðum. Hús- ið hefur að mestu verið notað undir skrifstofur og er með all- an tengibúnað sem til þarf. Húsið er smekklega innréttað með dúk, parketti og flísum á gólfi. Teikningar á skrifstofu Fasteignamiðlunar. HLÍÐARSMÁRI - 201 KÓP. Vorum að fá í sölu eða til leigu í stærri eða smærri einingum, í glæsilegu fimm hæða 4.000 m2 skrifstofu og verslunarhúsnæði, á góðum stað við Smáralind í Kópa- vogi. Glæsilegt útsýni, næg bílastæði, svalir, góð aðkoma, opinn og bjartur stigagangur. Húsið er einangrað að utan og klætt með stálklæðningu og steinplötum. VERSLUNARHÆÐ MIÐSVÆÐI Erum með góða 365 m2 verslunarhæð á góðum stað við Skipholt- ið. Hæðin er með stórum útstillingargluggum, bíla- stæðum og góðri aðkomu. Mögulegt er að selja hæð- ina í tvennu lagi og með eða án lagerrýmis, sem er með góðri aðkomu í kjall- ara. Mögulegt er að yfir- taka gott lán. EYJARSLÓÐ - VERKST.SKRIFST. Til sölu gott atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum. Neðri hæð er nánast einn salur með snyrtingu. Góð lofthæð og stór innkeyrsluhurð. Efri hæð fallega innréttuð skrifstofuhæð, að hluta í útleigu. Mögulegt er að selja hæðirnar í sitt hvoru lagi. Gott lán áhvílandi. VÉLSMIÐJA - SKAGASTRÖND Vorum að fá í sölu þekkta vélsmiðju á Skagaströnd í 389,6 m2 í eigin húsnæði með góð viðskiptasambönd. Þetta er gott tækifæri fyrir iðnaðarmann sem vill skapa sér atvinnutækifæri í fallegu og fjölskylduvænu sjávarplássi. Fyrirtæki Fjárfestiar Miðbær Um 360 fm hús sem eru fimm íbúðir, allar í útleigu. Hentugt að gera upp eða byggja nýtt hús á lóð. Áhv. 29 millj. Verð kr. 39 millj. Einbýlishús Einbýli óskat á Seltjarnar- nesi, Fossvogi eða Vestur- bæ. Fyrir trausta fjölskyldu. Reisulegt einbýli í Selja- hverfi. Um 298 fm þrílyft einbýli í góðu ástandi með innbyggðum bílskúr, 4-6 svefnherb. þ.m.t. tilvalin vinnuaðstaða á jarðhæð. Sólstofa með fallegu útsýni. Áhugaverð og falleg eign. Verð 27.8 millj. Sérhæð óskast í Vesturbæ eða Híðum. Sérinngangur eða góða íbúðarhæð í litlu fjölbýli. Sérhæð Rjúpufell Vel skipulögð 108 fm. íbúð á 2. hæð. Nokkuð nýlegar innréttingar. Yfirbyggðar suðursvalir sem gefa möguleika á stækk- un á stofu og húsið nýklætt að utan. Verð kr. 12,4 millj. 4ra herb. Grensásvegur sérhæð Vel innréttuð 147 fm og rúmgóð með par- keti, flísum og nýjum innréttingum í hólf og gólf. Verið er að innrétta nú og afhendist því sem ný. Verð kr. 20 millj. 4ra herb óskast í Vesturbæ eða í nýju hvefiunum í Kópa- vogi. Fannafod Um 101 fm íbúð á jarðhæð í rólegri götu. Sérinngangur, sólhús og sér garður í suður. Parket á gólfum, flísar og dúkar. Lokuð gata. Verð kr. 13,5 millj. Bæjarholt Hf Um 113 fm íbúð á 2. hæð. Þrjú góð svefn- herbergi, sérstök stofa, rúmgott eldhús með þvottahúsi innaf og flísalagt baðherb, parket á stofu. Stórar svalir. Gott umhverfi með útsýni til suðurs á Reykjanesið. Áhv. 7,2 millj. Verð 14.8 millj. 3ja herb. Álftamýri Um 68 fm íbúð á 3ju hæð í fjölbýlihúsi. Svalir í suður og upprunalegar innrétting- ar. Íbúðin þarfnast smá viðhaldas en ágætt skipulag. Áhv. 7,2 millj. Lífsj ofl. Verð kr. 10,5 millj. 3ja herb. óskast í Grafar- vogi, Kópavogi eða Vestur- bæ. Att staðgreitt. Skipasund Nýtt Um 50 fm. risíbúð í þríbýlihúsi. Parket á stofu og gangi. Rúmgott hjónaherbergi og stofa með fullri lofthæð. Sameiginl. inng. með miðhæð. Áhv. 4,8 millj. húsbréf. Verð kr. 7,9 millj. Keilugrandi Um 85 íbúð á annari hæð, með nýlegum innréttingum og fallegu parketi. Stutt í skóla og alla þjónustu. Bílskýli fylgir með. Áhv. húsbréf. Verð kr 13,4 millj. 2ja herb. Breiðamörk Hveragerði- miðbær. Um 45.5 fm. ný og rúmgóð íbúð í 1/2 ald- ar gömlu húsi á besta stað í bænum. Park- et á stofu, herbergi og eldhúsi. Flísar á baðherb. og hiti í gólfi. Stór geymsla með- fylgjandi og sameiginlegt þvottahús. Góð eign. . Verð 6.2 millj. Áhv. 3.5 millj. Góð tveggja herb. óskast í Miðbæ, Vestrubæ eða austurbænum. Allt staðgreitt. Hveragerði Heiðmörk Hvg. Um 70 fm hús á einni hæð og 66 fm bíl- súr/vinnustofa. Góður garður í blómlegri rækt. Verð kr. 8,5 millj. Gott verð, laus nú þegar. Jarðir Jörð í Langadal Um er að ræða tvær sameinaðar jarðir í fullum rekstri með góðum húsakosti stutt frá Blönduós. 113 þús. lítra framleiðslu- réttur á mjólk, 26 mjólkandi kýr, 40 hross, 85 geldneyti og 17 ær. 260 fm íbúðarhús á tveimur hæðum. Allar vélar og tæki fylgja með. Áhv. 15 millj. hagstæð lán. Verð kr. 48 millj. Bújörð óskast á Suðurlandi með 150-250 þús lítar í mjólk fyrir fjöl- skyldu sem vill búa. Góð jörð óskast á Snæ- fellsnesi fyrir tómstundabændur. Góðar greiðslur í boði. Vestfirðir Á jörðinni er 200 fm. nýlegt steinhús. Jörð- in liggur meðfram strönd miðsvæðis í firð- inum ásamt góðum útihúsum. Veiði í sjó, beit og tún fylgja einnig. 10 mín. akstur til Ísafjarðar. Áhv. góð lán geta fylgt með. Veðr kr. 26 millj. . Furubrekka í Staðasveit Um 80 ha. jörð með 30 ha. slægjur, mið- svæðis á Snæfellsnesinu. 24 bása fjós og fjárhús/gripahús með viðeigandi hlöðum. Tvö íbúðarhús og vélageymsla. 40 gripir, vélar og tæki fylgja með. Um 113 þús.lítra framleiðsluréttur í mjólk fylgir með. Verð kr. 48 millj. Áhv. 17 millj. Land í Holtunum Mjög gott 116 ha. land til dæmis til skóg- ræktar eða sumarhúsalóða á fallegum stað í Holtunum. Útsýnishæð og 7,1 ha. ræktað tún , mói og mýrar. Einnig hentugt til beitar fyrir hross og útiveru með hross. Verð kr. 15 millj. Jörð í Hvalfirði Um 150 ha jörð með ca 300 fm íbúðarhúsi á tveimur hæðum sem hefur verið endur- nýjað. Útihús með tveimur stórum bílskúr- um og vinnuaðstöðu, fjárhús og hlaða með háalofti. Um 30 ha tún, malarnáma og beit. Mjög gott útsýni. Dúntekja. Áhv. 8 millj. Verð kr. 35 millj. Kúajörð austast í Land- eyjum Um 280 ha. jörð með 100 ha. ræktuðum túnum. Tveimur íbúðarhúsum, 58 bása fjósi, hlöðu, vélageymslu, flatgrifju og gripahúsi. Jörðin er vel afgirt. Framleiðslu- réttur um 160 þús. lítrar í mjólk. Um 140 gripir. Malarnáma. Veiðimöguleiki á fisk og gæs. Áhv. 54 millj. Verð kr. 79 millj. Möguleiki að selja í hlutum. Hlunnindajörð á Vatnsnesi V-Hún með 22 ha. tún, veiðivatni, æðar- varpi og rekahlunnindi. 116 fm steinhús á 2 hæðum, um 300 kinda hús. Möguleiki að 160 ærgilda framleiðsluréttur fylgi með og tæki. Verð 12.5 millj. Framleiðsluréttur Til sölu eru um 200 þús. lítar af mjólk. Möguleiki að lán geti fylgt með. Uppl. veitir Finnbogi á Frón. Hafðu samband - við seljum eignina þína fron.is SÍÐUMÚLA 2 108 REYKJAVÍK SÍMI 533 1313 fron@fron.is Finnbogi Kristjánsson lögg. fasteignasali fron.is
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.