Fréttablaðið - 22.09.2003, Blaðsíða 30

Fréttablaðið - 22.09.2003, Blaðsíða 30
fast/eignir 22. september 2003 MÁNUDAGUR16 www.fasteignamidlun.is - brynjar@fasteignamidlun.is SAMTENGD SÖLUSKRÁ FJÖGURRA FASTEIGNASALA EIN SKRÁNING - MINNI KOSTNAÐUR - MARGFALDUR ÁRANGUR Brynar Fransson sölumaður samn./skjalagerð sími 575 8503 Jón Ellert Lárusson viðskiptafræðingur sölumaður lögg. fasteignasali Erla Waage ritari sölumaður Þór Þorgeirsson lögg. fasteignasali sölumaður sími 866 2020 Brynjar Baldursson sölumaður sími 698 6919 Sverrir Kristjánsson lögg.fasteignasali sölumaður sími 896 4489 HLYNSALIR 1-3 Í KÓP. Til sölu vandaðar og rúmgóðar 3ja og 4ra herbergja íbúðir með sérþvottherbergi í 5 hæða 24 íbúða fjölbýlishúsi ásamt stæði í bílgeymsluhúsi. Í húsinu er ein lyfta. Stórar suðursvalir. Mikið útsýni. Góð staðsetning og stutt í alla þjónustu. 3ja herb. íbúðirnar eru á kr. 14,6 m. með stæði í bílgeymsluhúsi, en 4ra herb. eru á kr. 17,5 m. með stæði í bílgeymsluhúsi. Innangengt er úr bílgeymsluhúsi. Afhending í sept. 2003. Byggingaraðilar eru byggingarfé- lagið Gustur ehf. og Dverghamrar ehf. UNNARBRAUT-SELTJNESI Mjög fallegt og mikið endurnýjað einbýlis- hús á skjólgóðum stað á Seltjarnarnesinu. Húsið er 180fm. á tveimur hæðum, sólstof- an er 25 fm. og bílskúrinn er 35 fm. eða samtals 241 fm. Húsið skiptist í forstofu, 3 svefnherb., gott eldhús, parketlagða borð- stofu og stofu með arinn og útsýni, stórar suður-svalir, 2 baðherb., þvottaherb. og geymslu. Sólstofa er flísalögð með heitum potti. Möguleiki á aukaíbúð í bílskúr. Gólfefni er ný ásamt innihurðum, rafmagni, ofnalögnum og varmaskiptakerfi. Garður er fallegur með stórum sólpall. Hiti í innkeyrslu. Áhv. 6,6 m. V. 28,7 m. HÁALEITISBRAUT - ÚTSÝNI Góð tæplega 130 fm. endaíbúð á 3.h. á góðum stað við Háaleitisbr. Íbúðin skiptist í parketlagt hol með skápum, flísalagt eld- hús, þvottaherbergi, búr, parketlagða stofu og borðstofu, austur og vestur sval- ir, herbergjagang, 3-4 svefnherb. með par- keti á gólfi og flísalagt baðherb. Sér- geymsla í kjallara. Mjög fallegt útsýni er úr íbúðinni til norðurs, vesturs og austurs. Áhv. 5,4 m. V. 15,5 m. EINBÝLISHÚS GLJÚFRASEL MÖGULEIKI Á AUKA- ÍB. 305 fm. einbýli við Gljúfrasel í Reykjavík. Eignin er með tvöföldum bílskúr og ríflega 30 fm. svölum sem þegar er komið leyfi til að yfir- byggja. Innra skipulagi hússins hefur þegar verið breytt töluvert. Dæmi: gerðar tvær sam- liggjandi stofur í risi og er arinn á milli þannig að hann nýtist frábærlega úr báðum stofum. Gert hefur verið “frístundarherbergi” úr helm- ing af bílskúr og að sama skapi herbergi úr “garðgeymslu” sem hefur þá sér útgang út í garð. Hægt er að gera marga skemmtilega hluti við þessa eign og er því vert að skoða hana vel. LANGAGERÐI Mjög gott og vel viðhaldið 290 fm. einbýlishús á þessum vinsæla stað. Húsið er kjallari og tvær hæðir með innbyggð- um 27 fm. bílskúr. Í húsinu er m.a. 4-5 svefn- herb., 2-3 stofur og er falleg kamína í einni þeir- ra, bókaherbergi, tvö baðherb., stórt tóm- stundarherb., eldhús með ágætri eldri innrétt- ingu, flísalagt þvottaherb. og geymslur. Sérinn- gangur er í kjallarann og vel má útbúa þar aukaíbúð. Viðhaldsléttur garður er í kringum húsið var hannaður af Stanislav. V. 27,5 m. RAÐ- OG PARHÚS LANGH.VEGUR - RAÐHÚS M BÍL- SKÚR Eignin er á þremur hæðum og skiptist þannig að á 1.h. er flísalögð forstofa með skáp- um, gestasnyrting, hol, flísalögð borðstofa og setustofa með útgang út í verönd og stórt eld- hús þar sem innrétting og tæki hafa verið end- urnýjuð að hluta. Uppi eru þrjú parketlögð svefnherb. og er útgangur úr hjónaherb. út á stórar flísalagðar suð/vestur-svalir. Baðherb. er nýuppgert með baðkari og sturtuklefa. Sérinn- gangur er á neðstu hæðina en þar er bílskúr, þvottaherb. og tvær rúmgóðar geymslur. Húsið er töluvert endurnýjað t.d. rafmagn, gler, snjó- bræðslukerfi og fl. Húsið getur losnað fljótlega. V. 21,7 m. SÉRHÆÐIR ENGJATEIGUR - GLÆSIÍBÚÐ Fal- leg íbúð á tveimur hæðum í Listhúsinu við Laugardal. Sérinngangur af svölum. Íbúðin skiptist í; forstofu, tvö svefnherbergi á sitt- hvorri hæð, flísalagt baðherbergi með inn- réttingu og tengi fyrir þvottavél og þurrkara, stofa með mikilli lofthæð og halogen ljós- um, opið eldhús með fallegri innréttingu með eyju, góðum tækjum og borðstofu. Geymsla í sameign. Gólfefni: merbau park- et og flísar. V. 18.9 m. áhv. 8,1 m. JÖRFAGRUND - KJALARNESI 4ra herb. 92 fm íbúð á 2. hæð með sérinngangi í nýju fjórbýlishúsi. Flísalagt bað. Mikið út- sýni. Áhv. 7,3 m. húsbréf. Verð 11,6 m. 5 TIL 7 HERBERGJA STANGARHOLT Góð fimm til sex her- bergja hæð og ris á þessum vinsæla stað. Á hæðinni er eldhús, stofur, baðherbergi, hjónaherbergi m. fataherbergi. Á efri hæð eru tvö góð herbergi og stórt sjónvarpshol. Bílskúrsréttur og leyfi fyrir svölum. Sér þvottahús og geymsla í kjallara. Þetta er eign sem gefur mikla möguleika og er mjög miðsvæðis. SELJAVEGUR Góð fjögra herbergja íbúð sem er í göngufæri við miðbæinn og stutt er í alla þjónustu. Íbúðin skiptist í hol, eldhús, bað, 2 - 3 svefnherbergi, 1-2 stofur. Nýleg tæki í eldhúsi, útsýni út á sjó úr borð- krók. Gólfefni: flísar og parket. Möguleiki á að setja svalir. V. 13.2 millj. Áhvíl. 7.8 millj. 3JA HERBERGJA EIRÍKSGATA 3ja herb. íbúð á 1.hæð í fjórbýlishúsi á þessum vinsæla stað, rétt við Landspítalann. Íbúðin skiptist í eldhús, stofu, tvö herb. baðherb. og snytingu. Í sameign á íbúðin sérgeymslu og sam. þvottaherbergi. Búið er að endurnýja raf- magnstöflu fyrir húsið og einnig hafa skólplagnir verið yfirfarnar og húðaðar að innan. V. 12,5 m. EIRÍKSGATA-RISHÆÐ Risíbúð í fjór- býlishúsi á þessum vinsæla stað, rétt við Landspítalann. Íbúðin er m.a. eldhús, stofa, tvö herb. baðherb. og snyrting. Í sameign á íbúðin sérgeymslu og sam. þvottaherbergi. Búið er að endurnýja rafmagnstöflu fyrir húsið og einnig hafa skólplagnir verið yfir- farnar og húðaðar að innan. V. 12,0 m. HVERFISGATA - MIÐBÆR Góð ný- sandsett þriggja herbergja íbúð, sem er opin og björt. Nýtt hljóðeinangrandi gler út að götu. Tvö góð herbergi sem snúa inn í garð. Gengið inn í snyrtilegan stigagang úr lokuðu porti. Geymsla og sameigninlegt þvottahús í kjallara. V 9.9 millj. áhv.5,5 millj. LEIFSGATA - RISÍBÚÐ Mjög falleg 3ja herbergja risíbúð við Leifsgötuna í Reykja- vík. Íbúðin var öll tekin í gegn 1996 og eru gólfefni íbuðarinnar ásamt innréttingum og gleri síðan þá. Einnig hefur rafmagnið verið endurnýjað að hluta. Íbúðin er stofa, tvö svefnherberb., eldhús, baðherb. o.fl. Parket og flísar á gólfum. Áhv. 5,4 m. húsbréf og 2,2 m. viðbótarlán Íbúðalánasj. Verð 9,9 m. SKELJAGRANDI - BÍLAGEYMSLA Falleg 3ja herb. 80 fm. íbúð á 3.h. ( efstu ). Sérinngangur er íbúðina af svölum. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, eldhús með ágætri innréttingu og tækjum, rúmgóða og bjarta stofu með útgangi út á suð/vestur - svalir þar sem er útsýni út á sjó, tvö rúmgóð svefnherb. með skápum og baðherbergi með baðkari. Eigninni fylgir rúmgóð geym- sla og stæði í bílageymsluhúsi sem er inn- angengt úr í sameign hússins. V. 12,0 m. SUÐURGATA - BÍLAGEYMSLA Mjög góð 3ja herb. íbúð á 3.h. í nýlegu lyftu- húsi. Íbúðin skiptist í tvö rúmgóð svefnherb. með skápum, flísalagt baðherb. með baðk- ari, sturtuklefa og tengingu fyrir þvottavél, eldhús með fallegri innréttingu og rúmgóða stofu með vestur-svölum. Sérgeymsla í kjallara ásamt sam. þvottaherb. með tækj- um. Innangengt úr bílageymslu í lyftu. Mjög góð eign í hjarta bæjarins. Nánari uppl. á skrifstofu. HRAUNTEIGUR - SÉRINNGANG- UR 3ja herb. 93 fm kjallaraíbúð með sér- inngangi í fjórbýlishúsi á þessum vinsæla stað í nágrenni Laugardalsins. Íbúðin er m.a. stofa, tvö svefnherb., eldhús, baðherb. o.fl. Áhv. 6,5 millj. húsbréf, byggsj. og 2,6 millj. viðbótarlán íbúðalánasjóðs. Verð 12,2 millj. 2JA HERBERGJA EIRÍKSGATA 2ja herb.kjallaraíbúð í fjór- býlishúsi á þessum vinsæla stað, rétt við Landspílann. Íbúðin skiptist í eldhús, stofu, svefnh. baðherbergi. Íbúðinni fylgja tvær sérgeymslur og sam. þvottaherbergi. Búið er að endurnýja rafmagnstöflu fyrir húsið og einnig hafa skólplagnir verið yfirfarnar og húðaðar að innan. V. 7,2 m FURUGRUND Góð tæplega 50 fm. ósamþykkt íbúð í kjallara á þessum vinsæla stað. Íbúðin skiptist í hol með parketi á gólfi og skáp. Parketlögð stofa sem er opin í eld- hús sem er með ágætri innréttingu. Svefn- herbergi með skápum og baðherbergi með stutubotn og tengingu fyrir þvottavél. Áhv. 3,2 m. V. 6,5 m. HVASSALEITI Falleg 2ja herb. 56 fm ósamþykkt íbúð á jarðhæð. Íbúðin skiptist í rúmgóða flísalagða forstofu, flísalagt bað- herb. með baðkari og tengingu fyrir þvotta- vél, eldhús með ágætri innréttingu, búr/ geymsla með hillum, bjarta parketlagða stofu og svefnherbergi með skápum. Áhv. 3,5 m. V. 7,0 m. NJÁLSGATA 2ja herbergja 32 fm íbúð á 2. hæð í járnvörðu timburhúsi húsi á steypt- um kjallara. Húsið er kjallari og tvær hæðir. Íbúðin skiptist m.a.í anddyri, stofu, svefn- herb., nýlegt eldhús, baðherbergi o.fl. Búið er að endurnýja bárujárnsklæðningu á suð- ur- og norðurhlið hússins. Snjóbræðsla er í gangstíg að húsi sem er hellulagður. Áhv. 3,2 m. húsbréf. Verð 5,9 m. SKAFTAHLÍÐ 2ja herbergja 37 fm enda- íbúð sem er nánast jarðhæð, þ.e. að það er gengið niður tvær tröppur. Íbúðin skiptist m.a. í gang, stofu, svefnherb., eldhús og baðherbergi. Eikarparket og flísar á gólfum. Áhv. 2,6 m. húsbréf. Verð 5,9 m. SNORRABRAUT Góð 2ja herb. 71 fm íbúð á 1.h. Íbúðin skiptist í rúmgott hol með skápum, rúmgóða stofu, baðherbergi með flísum á gólfi, mjög rúmgott svefnherb. með skápum og útgang út á austur-svalir og els- hús með nýrri eldavél. Sérgeymsla í kjallara ásamt sam. þvottaherb. Nýtt þrefalt gler og gluggapóstar og sameign ný tekin í gegn. Áhv. 5,8 m. V. 9,0 m. MARKLAND Góð 4ra herb. 86 fm. íbúð á annari hæð ( 1/2 hæð frá inngangi ). 3 svefnherb., flísalagt bað- herb. með tengingu fyrir þvottavél, rúmgóð stofa með suður-svölum út af og flísalagt eld- hús með ágætri innréttingi. Hús sprunguvið- gert og málað fyrir tveimur árum. Góð eign á vinsælum stað. Áhv. 7,8 m. V. 13,4 m.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.