Fréttablaðið - 22.09.2003, Blaðsíða 28

Fréttablaðið - 22.09.2003, Blaðsíða 28
fast/eignir 22. september 2003 MÁNUDAGUR14 Glæsilegt verslunar- og iðnað-arhús á góðum stað, við Fiski- slóð, er til sölu hjá fasteignasöl- unni Akkurat. Nýtt verslunar- hverfi er að taka á sig mynd í kring. Húsnæðið býður upp á mikla möguleika, hægt er að skip- ta því í þrjár einingar eða nýta sem eina heild. Ýmiss konar starfssemi kemur til greina, til dæmis er hægt að nýta húsnæðið sem matsölustað, verslun, skrif- stofur eða skemmtistað. Húsnæðið er 1.144.3 fm og flísa- lagt að utan með náttúrulegum steini. Gluggar eru úr áltré. Loft- hæð á neðri hæð er 4,30 metrar , efri hæð 3,50 metrar. Sjálfvirkar útkeyrsludyr eru að aftan og mal- bikað plan. Þá eru malbikuð bíla- stæði að framan. Útsýni er gott. Möguleiki er á að skipta eigninni. Eigendur verða á staðnum í kvöld og taka á móti áhugasömum. ■ HÚSNÆÐIÐ ER Í NÝJU VERSLUNARHVERFI Hægt er að skipta því upp eða nýta sem eina heild. Verslunar- og iðnaðarhúsnæði/ Býður upp á mikla möguleika REYKJAVÍK Byggingarvísitala hækkar. Vísitala íbúðaverðs/ Hækkaði um 0,5% Vísitala íbúðaverðs í fjölbýli áhöfuðborgarsvæðinu var 162,4 stig íÝágúst (janúar 1999=100) ogÝhækkaðiÝum 0,5%Ýfrá fyrra mánuði.Ý Síðast- liðna 3 mánuði hækkaði hún um 4,0%. Hækkun síðastliðna 6 mán- uði var 6,5% og hækkun síðast- liðna 12 mánuði var 14,1%. ■ Vísitala byggingarkostnaðar/ Hækkað um 3,6% frá ára- mótum Vísitala byggingarkostnaðar,reiknuð eftir verðlagi um miðjan september, er 287,3 stig (júní 1987=100) og hækkar um 0,51% frá fyrra mánuði. Vísitalan gildir fyrir október. Samsvarandi vísitala miðuð við eldri grunn (desember 1982=100) er 919 stig. Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala byggingarkostnaðar hækkað um 3,6%. ■ Þróunarverkefni/ Vistvæn þök Við erum að þróa aðferð semhefur verið að ryðja sér til rúms í nágrannalöndum okkar og laga hana að íslenskum aðstæð- um,“ segir Hafsteinn Hafliðason garðyrkjufræðingur sem fengið hefur styrk frá Íbúðalánasjóði til verkefnisins „Græn þök - vistvæn þök“. Hugmyndin er sú að nota þunnar sérræktaðar gróðurmottur með þykkblöðungum, svokölluðum hnoðrum, til að þekja húsþök. Sér- stök blanda er notuð sem örþunnt lag af jarðvegi en rótarkerfi hnoðr- anna er grunnt og lítið fyrirferðar. Hann segir að þessar gróður- mottur séu þynnri og léttari en hefðbundin torfþök, þannig að ekki þurfi að styrkja húsin sérstaklega. Þau þoli þurrk og vind en gera þurfi þökin vatnsheld áður en motturnar eru lagðar. Þær henti best á þök með minna en 15 gráðu halla. Sett hefur verið upp tilrauna- svæði og er verið að prófa um 20 tegundir og afbrigði íslenskra sem erlendra plantna. Hafsteinn segir að motturnar geti verið komnar í gagnið eftir um fimm ár ef allt gengur að óskum. Hann nýtur verk- fræðiaðstoðar Verkfræðistofu Hall- dórs Hannessonar við verkið. ■ ÞAKMOTTUR ÚR ÞYKKBLÖÐUNGUM Fleiri dæmi má sjá á vefsíðunni www.vegtech.se Landið Í Borgarnesi. Vandað 209 fm. einbýlis- hús auk 38 fm. bílskúrs í afar fallegri götu í Borg- arnesi. Stór og björt stofa með parketti.Fallegur arin. 5 herbergi. Falleg lóð í góðri rækt.Hagstæð áhvílandi lán. V. 16,5 m. 5255 Í smíðum. Lómasalir. Efsta hæð í enda. Glæsileg og vel skipulögð 109,8 fm íbúð á 4.hæð auk geymslu. 6,8 fm, svalir 12,5 fm, ásamt stæði í bílageymslu. Fullfrágengin án gólf- efna. 3 góð svefnherbergi.Sér þvottahús. Rúmgott andyri með skápum.Frábært útsýni.Eign fyrir vand- láta. Áhv. húsbréf 9 m. Laus strax. V. 17,9 m 5189 Einbýli. Hlíðarhjalli. glæsieign. Nýkom- ið í sölu sérlega glæsilegt 318 fm. einbýlishús í Suðurhlíðum Kópavogs. Eignin er á 3 hæðum. 76 fm. tvöfaldur bílskúr. Vandaðar innréttingar og gott skipulag. Frábært útsýni til suð-vesturs. Topp frá- gangur.Eign í algjörum sérflokki. 2017 Raðhús. Starengi. Fallegt raðhús. Vor- um að fá í sölu mjög glæsilegt 152 fm. raðhús með innbyggðum bílskúr. Allur frágangur fyrsta flokks. Gegnheilt Jatoba parket og flísar á gólfum. Sérsmíðaðar innréttingar í öllu húsinu þ.á.m sér- smíðuð eldhúsinnrétting. 90 fm. sólpallur. Fallegur garður. Hitalögn undir plani. Örstutt á golfvöllin. V. 22,7 m. 5271 Sérhæðir. Lindasmári. Sérhæð.Mjög falleg 160 fm. sérhæð á tveim hæðum í þessu vinsæla hverfi. 5 svefnherbergi. Vönduð gólfefni,parket og flísar.Vandaðar innréttingar. Eign með góða stað- setningu í vinsælu hverfi. Getur losnað fljótlega. V. 5259 4-6 herb. Lindasmári. endaíbúð. Ný í sölu. Falleg 98 fm. íbúð á 3.ju hæð í 3ja. hæða litlu fjölbýli. 3 góð svefnherbergi. Sér þvottahús. Snyrtileg sameign. Hús í góðu viðhaldi. Mjög falleg lóð. Eign fyrir vandláta. V. 13,7 m. 5298 Grandavegur. Vesturbær. Glæsileg 104 fm. íbúð á 1. hæð í þessu vinsæla hverfi. 3 góð svefnherbergi og rúmgott eldhús. fyrsta flokka sameign. Vandaður frágangur. Park- ett. Útgegnt úr stofu út á svalir í suður. Stór garð- ur og leiksvæði.Eign fyrir vandláta. Getur losnað fljótlega. V. 15,3 m. 5252 2ja. herb. Langholtsvegur Vorum að fá í sölu 2ja.herbergja íbúð 59 fm á jarðhæð.Íbúðin er öll ný standsett,nýjar innréttingar gólfefni og innihurð- ir.Parket og flísar á gólfum. V.9,8 m. 2295 Landið. Smiðjustígur - Flúðir - Fæst Húsbréf. Fallegt 84 fm raðhús.Húsið af- hendist fullbúið að utan sem innan,mahony í hurð- um og fataskápum. Eldhúsinnrétting er spraut- ulökkuð,eldavél og ofn ásamt gufugleypi.Innrétt- ing á baði. Parket og flísar á gólfum. Sólpallur er fyrir framan húsið. V.8,9 m. 2232 Þekking – öryggi – þjónusta Sími 588 55 30 Sigrún Stella Einarsdóttir, löggiltur fasteignasali. Pétur Pétursson, löggiltur fasteignasali. Fax 588 55 40 • Netfang: berg@berg. is • Heimasíða: berg. is • Opið virka daga frá kl. 9-17 Sigrún Pétur Viðarás. Kjalarnesi. Nýkomið í sölu 200 fm. einbýlishús með rúmgóðum bíl- skúr.Húsið stendur á 1,3 hektara eignarlandi. Sjávarlóð með miklu útsýni. 4 góð her- bergi.Rúmgóð stofa. Eign í góðu viðhaldi. 5286 Glæsihús á Kjalarnesi. Glæsilegt 257 fm. einbýlishús á einni hæð með innfelldum bílskúr. 5 herbergi. Upptekin loft í stofu. 2 snyrtingar. Hjónaherbergi með fataher- bergi og sér baðherbergi. Sjónvarpsherbergi. Eldhús með vandaðri innréttingu og eldhúseyju. Hellullagnir umhverfis hús. Fallegt útsyni yfir sundin. Áhv. húsbréf kr. 9 m. V. 5197 Urðarholt - íbúð og at- vinnuhúsnæði. Nýlega innréttað húsnæði sem er vinnustofa og rúmgóð 2ja herb. íbúð alls 157,1fm. Húsnæðið hentar margskonar rekstri og er innréttað á afar smekklegan hátt . Skipti koma til greina. Mjög gott verð. V. 17 m. 5184 Land við Leirvogsá Höfum í sölu vel gróið 6 hektara beitarland við Leir- vogsá úr landi Minna - Mosfells. Landið er af- girt. Hagstætt verð. 2271 Lágahlíð. Lögbýli.Nýkomið í sölu Lögbýlið Lágahlíð í Mosfellsbæ. Um er að ræða 488 fm. fasteign ásamt 3,7 hektara landi. Mikl- ir möguleikar fyrir framkvæmdafólk. Eignin er í góðu viðhaldi og mikið búið að gera. Bjartar og rúmgóðar stofur.Rúmgott eldhús 6 herbergi og 2 snyrtingar. Verð: Verðtilboð. 5285 Arnarhöfði. Glæsilegt 190 fm. endaraðhús á frábærum stað í Mosfellsbænum. Húsið er 2 hæðum. Vandaður frágangur. Parkett og flísar. 4 svefnherbergi. 2 snyrtingar. Sólpallur og svalir. Eign fyrir vandláta. 25 myndir á netinu. Allar nánari uppl. veitir Pétur. V. 23,9 m. 5262 Lindarbyggð. Raðhús. Laust starx. Nýkomið í einkasölu afar fallegt og vel umgengið 109 fm. raðhús við þessa vinsælu götu. Parket og flísar á gólfum. 2 góð svefnherbergi. Fallegur garður. Fjölskylduvænt hverfi.Skógur í næsta nágrenni og ótal gönguleið- ir.Eign fyrir vandláta. 5282 MOSFELLSBÆR Nýkomin í einkasölu falleg 117 fm. íbúð á 5. hæð í vandaðri lyftublokk. 4 góð svefnher- bergi.Yfirbyggðar svalir með frábæru útsýni yfir höfuðborgarsvæðið. Rúmgóð og björt stofa.Lagt fyrir þvottavél á snyrtingu. Góð sameign.Sér leiksvæði með leiktækjum fyrir börnin á baklóð. Hagstæð áhv. lán. V. 14,3 m. 2279 Dúfnahólar. Frábært útsýni.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.