Fréttablaðið - 16.05.2004, Blaðsíða 23

Fréttablaðið - 16.05.2004, Blaðsíða 23
FASTEIGNGIR Bæjarlind 6 • 201 Kópavogur Sími: 575 8800 • Fax: 575 880 OPIÐ HÚS SÉRBÝLI ÓSKAST Í HVERFI 107 EÐA 170 Fyrir viðskiptavin okkar leitum við að einbýli, rað- eða parhúsi í vesturbænum eða á nesinu. Verðhugmynd allt að 37 milljónir. Góðar greiðslur í boði. Upplýsingar gefur Ragnar Thorarensen, lögg. fasteignasali í síma 575-8800 og 862-6151 SKRIFSTOFA OKKAR Í SMÁRALIND 1. HÆÐ ER OPIN FRÁ KL 15 - 18 VIRKA DAGA OG FRÁ KL. 14 - 17 UM HELGAR. Höfum verið beðin um að finna fyrir viðskiptavini okkar eignir á eftirtöldum svæðum. SÍMI 565 8000 Opið hús í dag á milli 14 og 16 Fagrihjalli 90 Kópavogi Í dag býðst þér og þinni fjölskyldu að skoða þetta fallega og fjölskylduvæna raðhús. Eignin er 209 fm og með innbyggðum bílskúr. 4 góð svefnherbergi. Hér er gott að búa og stutt í alla þjónustu. Ásmundur sölumaður á Höfða verður á staðnum í dag. Verð 26,5 millj. Eign óskast í Garðabæ Er með traustan kaupanda að raðhúsi eða parhúsi á einni hæð í Garðabæ. Áhugasamir hafið samband við Ásmund Skeggjason á Fasteignasölunni Höfða S: 895 3000. Skrifstofur okkar að Suðurlandsbraut 20 Rvk. og Bæjarhrauni 22 Hfj. eru opnar frá kl. 9-17 virka daga. Glæsilegt 154 fm skrifstofu- húsnæði á jarðhæð með mikið auglýsingagildi. Gegnheilt parket á gólfum, halógen lýsing, háhraða tölvu og símatengingar. Rýmið er í dag 3 góðar skrifstofur og sameignileg fundaaðstaða. Möguleiki væri að leigja stakar skrif- stofur. Hagstætt leiguverð, laust strax. Uppl veitir Árni 595-9014 og 897-4693. Skúlagata - atvinnuhúsnæði í miðborginni til leigu. Berjavellir 2 - Hafnarfjörður * Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir með sérinngagni í 5 hæða lyftuhúsi á frábærum útsýnisstað ásamt stæði í bílageymslu.* Íbúðirnar afhendast full- búnar án gólfefna en með flísalögðu bað- herbergi og þvottaherbergi. * Vandaðar innréttingar og góð tæki. *Allt fyrsta flokks. *Til afhendingar Apríl 2003.* *Verð frá 11,4 millj.Upplýsingar og sölu- bæklingar á skrifstofu Hraunhamars, einnig á hraunhamar.isByggingaraðili Fagtak. Engjavellir 8 - Hf - Fjórbýli Nýkomið í sölu mjög vel skipurlagðar 120 fm 4ra herb. íbúðir í fjögra íbúða húsi vel staðsettar við Engjavelli í öðrum áfanga Valla. Íbúðirnar eru með sérinng. Svalir á efri hæðum en verönd sérafnotaflötur 28,8 fm er með neðri hæðum. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna. Lóð verður fullkláruð. Einnig er hægt að fá íbúðirnar tilbúnar til innréttinga ef óskað er. Traustir verktakar : J&S byggingar- verktakar. Verð 16,9 millj.. Upplýsingar og teikningar á skrifstofu Hraunhamars. Burknavellir 17 - Hf - Nýjar Lyftuhús Vorum að fá í sölu glæsilegar 2ja, 3ja , 4ra og 5 herbergja íbúðir í glæsilegu lyftuhúsi við Burknavelli 17. Frábær staðsetning við hraunjaðarinn og gott útsýni. Íbúðir frá 72 - 133 fm. Með sérinngangi af svölum, klætt að utan, viðhaldslítið.. Íbúðirnar afhendast fullbún- ar án gólfefna en með flísalögðum bað- herbergi, þvottahús og andyri. Vandaðar innréttingar og tæki. Val á innréttingum. Teiknað af Sigurði Þorvarðarsyni. Verktak- ar: Fjarðarmót, Verð á 2ja herbergja íbúðum er frá 11,1 millj. Verð á 3ja herbergja íbúðum með stæði í bílskýli er frá 14,2 millj. Verð á 4ra herbergja íbúðum með stæði í bílskýlli er frá 15,1 millj. Verð á 5 herbergja íbúðum með stæði í bíl- skýli er frá 17,3 millj. Daggarvellir 11 - Hf - Fjórb. Nýkomin í einkas. glæsil. nýtt fjórbýli á góðum stað á Völlum. 4ra herbergja 120 fm íbúðir með sérinngangi. Glæsileg hönnun. Gott útsýni. Verð 16,9 millj. Teikn- ingar og allar upplýsingar á skrifstofu Hraunhamars. Byggingaraðili Hnotuberg Burknavellir 1 - Hf- Nýjar íbúðir Bjartar og rúmgóðar 2ja herb. með eða án bílastæðis í þessu fallega húsi sem er í byggingu. Góð staðsetning og fráb. út- sýni. Íbúðirnar afhendast fullbúnar með flísal. böðum og þvottah.gólfi, annars án gólfefna. Sérl. vandaðar innrétttingar frá HTH og raftæki frá AEG. Verð frá 11,9 (77 fm) millj. Byggingaraðil- ar Ingvar og Kristján. Upplýsingar á skrif- stofu eða á hraunhamar.is Álfkonuhvarf - Vatnsenda - raðh Nýkomin í sölu á þessum frábæra útsýn- isstað í austurhlíðum Vatnsendahvarfs mjög vel skipurlögð raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr samtals um 170 fermetrar. Húsin skiptast í forstofu, hol, borðstofu, stofu, eldhús, þrjú herbergi, baðherbergi, geymslu , þvottahús, bílskúr innangegnt. Húsin afhendast fullbúin að utan, fokheld að inna, lóð grófjöfnuð. Traustur verktaki. Upplýsingar og teikn- ingar á skrifstofu Hraunhamars. Verð frá 17,7 millj. Daggarvellir 1 - Hf - Fjórbýli Glæsilegt nýtt fjórbýli , 4ra herbergja 120 fm íbúðir með sérinngangi, sérsmíðaðar íslenskar innréttingar frá AXIS. Glæsileg hönnun, vandaður frágangur. Verð frá 16,9 millj. Teikningar og allar upplýsingar á skrifstofu Hraunhamars. Byggingaraðili Þrastarverk. Hringbraut - Hf - Nýtt - m. Nýkomnar örfáar glæsilegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir á tveimur hæðum ásamt stæðum í bílskýli í nánast viðhaldsfríu húsi. Sérinngangur. Húsið verður full- klárað að utan, lóð og bílastæði frágeng- ið. Að innan verða íbúðirnar fullbúnar, frábær staðsetning í göngufæri við læk- inn og skóla. Byggingaraðili Feðgar ehf. Álfkonuhvarf - Vatnsenda - ei Nýkomið í sölu á þessum frábæra útsýn- isstað í austurhlíðum Vatnsendahvarfs glæsilegt einbýli á tveimur hæðum ásamt bílskúr samtals um 243 fermetrar. Húsið stendur hátt og afhendist fullbúið að utan með grófjafnaðri lóð í mai/júní. Traustur verktaki. Upplýsingar og teikningar á skrifstofu Hraunhamars. Burknavellir - Hf. Glæsil. rað Nýkomin á þessum fráb. stað sérl. glæsil. 200 fm raðhús með innb. bílskúr. Húsun- um verður skilað fullbúin að utan, fok- heldum að innan eða lengra komið. Verð frá 15,5 millj. Verktaki Verkás. Burknavellir 23 - Hf. - Fjórb. Ein eftir. Nýkomið á þessum frábæra stað við hraunjaðarinn glæsilegar 4 herb. 114 fm íbíðir með sérinngangi. íbúðirnar af- hendast í júlí 2004 fullbúnar án gólfefna, glæsilegar innréttingar og vandaður frá- gangur. Verktaki Ástak ehf. Verð 16,7 millj. Daggarvellir 3 - Hf - Fjórbýli Nýkomið í sölu glæsil. 4 íbúða hús. Um er að ræða fjórar 120.2 fm íb. með sérinng. S-garður. Allt sér. Afh, fullbúið að utan og fullbúnar án gólfefna að innan. Lóð frá- gengin. Teikningar á skrifstofu. Verð 16,8 millj. Blómvellir - Hf - einb. Nýkomið í einkas. glæsil. tvílyft einb. m. innb. bílskúr samtals 200 fm. Afh. fljótl. fullb. að utan, fokhelt að innan. S-garður. Arkitektateiknað. Furuvellir - Hf -Glæsil. einb. Í byggingu glæsil. 211 fm einb. á einni hæð með innb. bílskúr. Glæsil. hönnun og vandaður frágangur, ál gluggar ofl. Hönn- uður Guðmundur Gunnlaugsson arkitekt. Teikn. á skrifst. Verð 19 millj. 102448 Burknavellir 9 - Hf - Einbýli Opið hús í dag frá kl. 14-16. Stórglæsilegt einlyft einbýli með innbyggð- um bílskúr samtals 201 fm. Staðsetning er frábær, við hraunjaðarinn, óbyggð svæði í suður. Húsið afhendist fljótlega, fullbúið að utan, steinað með setrusviði. Að innan til- búið undir málningu, með hitalögn í gólfi, steypt loftplata (sjónsteypa).Glæsilegar teikningar á skrifstofu. Arkitekt Gunnar Páll Kristinsson. Gunnar tekur á mót gestum í dag milli kl.14-16. Sérhæð við Skipholt - með sérinngangi. Til sölu rúmgóð og björt u.þ.b. 127 fm neðri sérhæð ásamt 26 fm bílskúr. Hæðin er öll mjög björt og vel skipulögð. Parket. Húsið stendur inn á baklóð (frá Skipholtinu) og er óbyggt svæði að sunnanverðu. Suð- ursvalir. Tvær sérgeymslur og góður bílskúr. Verð 18,3 millj. Samtún - Hæð og ris auk bílskúrs. Falleg og björt fimm her- bergja íbúð í tvíbýli sem er hæð og ris u.þ.b. 100 fm (gólfflötur stærri) auk 31 fm bílskúrs. Gott steinhús. Suð- urlóð. Endurnýjað gler og gluggar, dren og rafmagn. Gróin og rólegur staður. Verð 17,5 millj. Sumarhús til flutnings. Mjög gott og mikið end- urnýjað u.þ.b. 32 fm sumarhús tilbúið til flutn- ings. Nýlega klætt. Nýir gluggar og gler. Nýtt parket og eldhúsinnrétt- ing, hurðar og panell. Gæti hentað mjög vel sem fyrsta sumarhús, veiðihús, vinnuhús og fl. Staðsett í Kópavogi. Verð 2,3 millj. 4ra herbergja við Ljósheima - lyftuhús. Rúmgóð og björt u.þ.b. 100 fm íbúð á 3.hæð í lyftuhúsi. Vestur- svalir. Íbúðin er með sérinngangi af svölum og sérþvottahúsi í íbúð. Íbúðin er upprunanleg. Laus strax. Verð 12,9 millj. Austurströnd - Seltjarnarnesi - sérinngangur. Mjög rúmgóð og falleg u.þ.b. 125 fm íbúð á 2.hæð í fjölbýli við Austurströnd. Íbúðin er með sérinngangi og var öll endurnýjuð fyrir þremur árum, m.a. milliveggir, parket, eldhús, baðherbergi og fl. Tvö svefnherbergi og mjög stór stofa og eldhús. Töff íbúð með útsýni til sjávar. Laus fljótlega. Verð 16,9 millj. S: 515 7440 og 894 8905 eron@eron.is ATVINNUHÚSNÆÐI Sölumaður: Örn Helgason, GSM: 696 7070 GOÐATÚN 13 - EINBÝLI Á EINNI HÆÐ Í dag á milli kl. 14-16 verður opið hús að Goðatúni 13 í Garðabæ. Húsið 103,3 fm. einbýlishús á einni hæð og með því er 30,6 fm. bílskúr og er því heildareignin 133,9 fm. Í húsinu eru 2-3 svefn- herb., tvær stofur, gott eldhús, þvottaherbergi, flísalagt baðherb. og forstofa. Garðurinn er gæsi- legur og hefur fengið viðurkenningu frá Garðabæ. Húsið er í góðu viðhaldi að innan sem utan. Eigandi ásamt sölumanni verða á staðnum á ofangreindum tíma. Áhv. 5,7 m. V. 20,8 m. MARKARFLÖT 16 Í GARÐABÆ OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 13:00 - 15:00 286,50 fm einbýlishús með 2ja herb. aukaíbúð á jarðhæð ásamt 40 fm tvöföldum bílskúr eða sam- tals 326,50 fm á þessum vinsæla stað í Flatahverfi Garðabæjar. Stærri íbúðin er m.a. þrjár rúmgóðar samliggjandi stofur með miklu útsýni, hjónaherb. með fataherb. og sérsnyrtingu, þrjú önnur svefnherb., sjónvarp- sherb., rúmgott eldhús með góðum borðkrók, flísalagt baðherb. með gufubaði inn af, snyrtingu, þvottaherb. o.fl. Rúmgóð hellulögð suðurverönd. Minni íbúðin er um 60 fm með sérinngangi, hún er stofa, svefnherb., eldhús og baðherb. Nýlegt þak og nýleg steniklæðning að utan. Falleg ræktuð lóð. Verð 38,5 millj. Húsið getur losnað fljótlega. Sölumaður Fasteignamiðlunar verður á staðnum og tekur á móti væntanlegum kaupendum. LANGAHLÍÐ 9 - ÚTSÝNI Í dag á milli kl. 14-16 verður opið hús að Lönguhlíð 9 í Reykjavík. (Tómas á dyrabjöllu) Hugguleg og nýuppgerð íbúð í nýlega endursteinuðu húsi við Miklatún. Íbúðin er á tveimur hæðum og er með nýlögðu parketi á öllum gól- fum nema baði. Svefnherbergin eru þrjú og tvær stofur og sjón- varpsherbergi. Eldhúsið er stórt og með L-innréttingu, sem er endurnýjuð að hluta. Gaseldavél. Baðherbergið er flísalagt m. mósaik-flísum. V. 19.2 millj. áhv. 9,2 OPIÐ VIRKA DAGA FRÁ KL 09:00 -18:00 OPIÐ LAUGARGAGA FRÁ KL 13:00 - 15:00

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.