Fréttablaðið - 14.12.2008, Blaðsíða 45

Fréttablaðið - 14.12.2008, Blaðsíða 45
SUNNUDAGUR 14. desember 2008 21 M.BENZ M ML 420 CDI 4MATIC, árg.2/2008, ek.12þús.km, sjálfsk., leður, lúga, rafmagn, sími, Glæsilegur bíll og einn með öllu! Umboðsbíll! Ásett verð 12700þús.kr!! 100 bílar ehf Funahöfða 1, 110 Reykjavík Sími: 517 9999 Opið virka daga 10-18.30 og laugardaga 12-16 www.100bilar.is Bílar til sölu Subaru Legacy station árg. ?99. Ek. 130. Beinskiptur. Með krók. 2 eigendur. Góð sumar-og vetradekk á felgum. V. 590 þ. S. 847 0012. HVAÐ Á AÐ GEFA MANNINUM SEM Á ALLT ? FÁ HANDA HONUM FJARSTÝRÐANN BÍL FRÁ VDO ! VDO BORGARTÚN 36 S:588 9747 www. vdo.is Tilboð! Transporter árg.?96. Ek 198 þús. 2.5 TDI Góður bíll. Verð 390 þús. Uppl. í s. 659 3459. Tilboð! Transporter árg.?96. Ek 198 þús. 2.5 TDI Góður bíll. Verð 390 þús. Uppl. í s. 659 3459. Cadillac Seville SLS árg. ?94, ek. 108 þ. km, ssk., 4.6 Nordstar, 270 hö., leður, rafm. og hiti í sætum, sóllúga, álf. Tilboð - Grínverð ! S. 772 6777. VW Caddy árg. ?01 ek. 110þ. Ný dekk og tímareim, hillur í kassa, bíll í topplagi. Verð 290þ. Uppl. í s. 898 8835. WW POLO árg. ?98 til sölu. Vél ek. ca. 40þús. Ný heilsárs dekk ofl. Verðh. 250þús. Uppl. 869 1122 Grand Cherokee árg. ?00. 35?, breyttur. Tilboð 890þ. Stgr. Uppl. í s. 698-1710. Til sölu Nissan Primera, árg. 2000. Fæst fyrir lítið. Uppl. í síma 825 8265. 0-250 þús. !!! sjálfskiptur á 190 þús. !! Kia Clarus 1999 ssk., ek. 140 þús., sk. ?09 vetrardekk, gódur bíll. Uppl. í s. 894 7066. Toyota Corrola ?94. 13 XLI. Ek aðeins 113 þús. Skoðaður ?09. Ný tímareim, nýtt í bremsur, vetrar/sumardekk á felg- um. V 160 þús. Uppl í s 822 8789. 500-999 þús. VW Passat Station, árg 2000. Sjálfsk., ek 125þ. Nýskoðaður og í fínu standi. Verð 699 þús. Bjarki 699 8975. Jeppar Til sölu MMC Pajero 1997 í fínu ástandi. Ekinn 215 þús. Einn eigandi. Verð 600.000,- stgr. Skipti á dýrari smábíl kemur til greina. S. 551 5075. Sendibílar M.Bens 815 Ateco. ?06 en nýskr. 04/08. ek. aðeins 8700 km. kassi 19 m3. lyfta 1.5t. burð 3,6t á fjöðrum. verðmat frá öskju 6.m+vsk en fæst á aðeins 4,2m + vsk. ekki skipti v/ afsl. Uppl. í s. 894 3351. Bátar Ódýrir varahlutir til sölu í skip og í báta. Uppl. í s. www.skipa.is Hjólbarðar Varahlutir Renault Megané ?97- ?08 Mazda 626 ?97-?02 Cadillac Seville ?93-?02 Vélar, gírkassar, sjálfskipting, boddy- hlutir, felgur, innréttingar, airbag ofl. S. 772 6777 & 824 1919. Eigum notaða varahluti í Toyota Avensis árg. ?97-?03, Hyundai H1 ?97-?06, Fiat Punto ?00-?04, Citroen Berlingo ?02-?06, Pugeot 206 ?98-?07, Vw Golf ?98-?03, Vw Caddy ?00-?02. Og Benz, BMW varahlutir. Uppl. í s. 615 0888. Jólaskemmtanir Förum að koma til byggða, viltu að við komum við hjá þér? 20% rennur til Hjálparst. kirkjunnar. Þjónustum fyrirt., hópa, félög og einstakl. Skyrgamur.is - þessi með stóra hjartað! Uppl. í s. 587 1097 & skyrgamur@skyrgamur.is Hreingerningar Vy-þrif ehf. Öll almenn þrif, regluleg ræsting sam- eigna. Verðtilboð. Simi 512 4010. www. vy.is Garðyrkja jólaskreytingar.is jólaskreytingar.is jólaskreytingar.is jólaskreytingar.is Bókhald Bókhald, VSK, laun, framtöl, ársreikn- ingar ofl. S. 696 3969 og á www. ulfurinn.is Búslóðaflutningar Búslóðaflutningar S. 555 6363 Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og aukamenn ef óskað er. Sama verð alla daga !! Allar stærðir bíla. Uppl. í síma 555 6363 & 899 7188. Búslóðaflutningar Tökum að okkur alla búslóðaflutninga og aðra flutninga. Góð þjónusta. Einnig aukamenn ef óskað er. Erum með besta verðið. Uppl. í síma 899 2536 & 659 4403. Vöruflutningar Ódýrari flutningar. Tilboð á sendibíla- þjónustu. S. 892 6363 og á www. myspace.com/skutlari. Húsaviðhald Viðhaldsþjónusta Tökum að okkur almennt við- hald, t.d pípulagnir, smíðar, rafvirkjun og múrviðgerðir. Vanir menn, vönduð vinna. Upplýsingar í síma 892 1524. Múrverk og málun Getum bætt við okkur verk- efnum í Húsaviðgerðum, Öllu almennu múrverki, Flísalögnum, Múrklæðningum, Sandspörslun og málun. Erum einnig farin að bóka verkefni fyrir næsta ár. Upplýsingar gefa Kolbeinn múrarameistari í s: 8966614 og Helena framkvæmdastjóri í s: 843 3230 / 562 1300 m1@m1.is m1.is Pípulagnir Faglærðir píparar geta bætt við sig verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn- um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 663 5315. Húsaviðgerðir Skiptum um rennur og bárujárn á þökum og smávægilegar múrviðgerðir og fl. Uppl. í s. 659 3598. Nudd Whole body massage. Tel. 849 5247. Spádómar Símaspá-draumráðningar: 908 6414, 553 5395 (Visa/MC), Símat. 10-24. Spák. Yrsa. Hringdu núna! Nú færðu einkatíma hjá spákonunni Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393. Trésmíði Húsgagnasmiðameistari með verkstæði getur bæt við sig verkefni :innrettingar, spónlagningar, sprautun. Uppl. gsm 692 1233 jonni@tj.is, tj.is Önnur þjónusta Snjómokstur Og öll önnur jarðvinna. Upplýsingar í síma 770 7133. Til sölu Dömur Pelsarnir bíða hjá Jakob. Minkapelsar hjá Jakob. Sími 421 1661. Evrur og dollarar til sölu! Evrur og dollarar til sölu, tak- markað magn til afhendingar hérlendis og erlendis. Uppl. í s. 618 7001 Uppl. í s. 618 7001 Auðvelt, þægilegt, flott, ódýrt! ...eftir þínu höfði. www.prentlausnir.is Auðvelt, þægilegt, flott, ódýrt! ...eftir þínu höfði. www.prentlausnir.is Auðvelt, þægilegt, flott, ódýrt! ...eftir þínu höfði. Tilboð Jólakort með umslagi 99 kr.- www.prentlausnir.is Til sölu 12 volta leiðiskrossar með raf- geymi, einnig 24 volta og 32 volta vand- aðir díóðuljósakrossar á leiði. Smásala. JS Ljósasmiðjan ehf Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699 2502. Opið á laugardögum frá kl. 9-16. Tindaskata, kæst, roðlaus og snyrt, gott verð. Fiskhöllin Egilsstöðum, heildversl- un með fisk. Símar 893-1802 og 475 8913 Nýr GPS Garmin 292 í lit með sjókorti. Hefur aldrei verið settur í samband. S. 858 7574. Verð í kolaportinu í dag. Glás af barna og fullorðins fatnaði frá 100-500kr. Einnig með nýjar barnabuxur af göml- um lager, Gefins! Gengið inn um vinstri hurð á móti sjónum. Sjáumst hress. Takmarkað magn! Básamottur kr. 7990- Nótuð plastborð og rimar í fjárhúsgólf. S. 565 1048 & www.johannhelgi.is Ljósakrossar á leiði til sölu 12v-24v- 32v. Áratuga reynsla. Uppl. í síma 898 3206. Hljóðfæri Dúndurtilboð! Kassagítarar: 1/4 stærð kr.6.900 1/2 stærð kr. 8.900 Full stærð kr.12.900 Gítarpakkar: 3/4 kr. 12.900 4/4 kr. 15.900 Rafmagnsgítarpakkar frá kr. 29.900 Hljómborð frá kr. 15.900 Trommusett kr. 59.900 með öllu. Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125 www.gitarinn.is Vélar og verkfæri Bækur Munið að setja ljóða- og myndabókina ,,Litir & ljóð úr Breiðdal? í jólapakkann sem og í annars staðar. Í skammd- eginu yljar hún sálinni og umvefur hana hlýju. Mynd úr bókinni fylgir. MÁNABERGSÚTGÁFAN Til bygginga Til sölu vatnsrör 1 ¼ galv. 3500 - 4000 lengdarmetrar Selst í einu lagi á góðu verði Upplýsingar í síma 660 8000. Krossviður, timbur, dokar og fl. til sölu. S: 840-7273 og á www.ulfurinn.is Verslun
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.