Fréttablaðið - 14.12.2008, Blaðsíða 46

Fréttablaðið - 14.12.2008, Blaðsíða 46
 14. desember 2008 SUNNUDAGUR22 Heilsuvörur HERBALIFE VEFVERSLUN Snögg og góð þjónusta! www.betriheilsa.is Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 899 4183 www.eco.is Botnlaus orka betri líðan! Herbalife Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr- unarfræðingur. www.halldorabjarna.is S. 861 4019 & 868 4876. Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu frían prufupakka. Edda Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is Fæðubótarefni Vantar þig tíma ! Meiri orka, tími, nær- ing og eftirfylgni. Herbalife te og vít- amín er málið. S. Óli Maríus s. 847 1110, www.heilsufrettir.is/fireface & 891 9883. www.betrileid.net Sólrún Ósk Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ ismennt.is Nudd NUDD NUDD NUDD. BARBARA 693 4684. Jólagjöf nuddarans, heilarans...! Ferðanuddbekkir á 50.000 kr. Uppl. í 891 6447. Exclusive tantra massage For men, women and couples. Tel. 698 8301 www.tantra-temple.com Nudd - Japanska baðið Skrúbb, heitur pottur, veitingar, ditox og margt fl. (Ekki erótískt nudd). Opið frá kl. 12.00 og frameftir alla daga nema sunnud. S. 823 8280. Snyrting Kennsla Jólagjöf golfarans. Gjafabréf í golfkennslu, verð frá 3000.- kr Sigurpáll PGA kennari. S. 862 0118 Ökukennsla Ökukennsla, aðstoð við endurtöku- próf og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson. Húsgögn Tempur rúm með stillanlegum botni og nuddi 90x200 cm, nýlegt á 70 þúsund, mjög gott fyrir bakveika. Hvítur sófi 220 cm og 2 stólar í stíl, fallegt, sér ekki á því, mjög lítið notað verð: tilboð. Uppl í síma 895-2489 Heimilistæki Til sölu tvöfaldur amersískur ískápur, uppþvottavél, Sony magnari, 5 hátalarar og DVD spilari. S. 896 1557 Dýrahald Hundagalleríið auglýsir Smáhundar til sölu. Kíktu á heimsíðu okkar: www.dals- mynni.is Sími 566 8417 bjóðum visa/ euro raðgreiðslur. Hreinr. poodle hvolpar til sölu. Ættb. örm. bólusetir uppl. 863-4523 lau. og sun. milli 12-18, virka daga 16-20. Golden Retriever hvolpar til sölu. Ættabókafærðir frá Íshundum. Uppl. í s. 863 8596. 2 Pomeranian yndislegar tíkur til sölu. Tilbúnar til afhendingar. Bólusettar, örmerktar og ættbókarfærðar. Uppl. í s. 698 0868. Til sölu hreinræktaðir langhunda hvolp- ar. Tilbúnir til afhendingar. Uppl. í s. 863 0474 og www.123.is/manaskin Fyrir veiðimenn Hestamennska Hlífar 130gr til 250gr kr. 4.950 Hestavörur á góðu verði Tito.is Súðarvogi 6 - S:511- 1045 / 861-7388 Húsnæði í boði 3ja herbergja íbúð til leigu Glæsileg nýinnréttuð 160fm, 3ra herbergja íbúð til leigu. Uppl. í síma 894 6188. Leigjandi skráðu þig frítt á óskalistann. www.husaleiga.is. Sími 471 1000. Rvk - Hfj 2ja - 3ja og 4ja herbergja íbúðir til leigu. Langtímaleiga. Upplýsingar á www.heimahagar.is Gistiheimili - Langtímaleiga /Guesthouse long time rent. Herb. til leigu. Eldh. baðh. int- ernet, 12 sjónvarpsst., þvottah. Verð frá 45 þús. Dalshraun HFJ og Funahöfða RVK. Long time rent. Kitchen, bathroom, 12SAT TV, laundry room. Price from 45.000 ISK. Dalshraun HFJ & Funahöfða RVK. Uppl/info í S. 824 4530. Vantar eignir á skrá í Hafnarfirði www. LMH.is. Sími 517 0150. Til leigu 2ja og 3ja herbergja íbúðir miðsvæðis www.leiguibudir.is 150 fm íbúð í Hfj. á aðeins 130 þ. á mán. Sérinng. 3 svefnherb., og stór stofa. Gleymsla fylgir. Nýuppgert. Uppl. í s. 661 4216. Týsgata. Lítil 2 herb. studio á 2 hæð. Rafm. hiti + þvottavél innifalið. S. 822 3062. 2. herb.við Laugardalinn. Snyrtileg nýleg íbúð 44 m2 til leigu,laus strax. Salerni, svefnherbergi og stofa/eldhús, sér inn- gangur á jarðhæð. Rafmagn og hiti innifalinn í 88.000 leigu. Uppl. í s. 661 1758. 101 RVK 55m(2 herb) til leigu. Laus í jan. 100þús+kostn. langtímaleiga S:6900558 Vogahverfi: 4hb 100fm í tvíb. + geymsla. 3 rúmgóð herb. og stofa. Myndir á www.go.to/ibud og uppl. í s.821 6961. Verð 130þ. Laus strax. 2ja herb. Stúdíóíb. til leigu í Garðabæ. Reyklaus einstaklingur. Uppl. í s. 869 6414 & 892 8825. Einstaklingsíbúð til leigu á Hrísateig. Verð 65 þús. m. hita. Laus strax. S. 892 6359 & 892 2722. 3ja herb. íbúð á góðum stað í 200 Kóp. Laus strax. S. 847 2544 & 897 0288. Til leigu 150fm fallegt 4hb raðhús á einni hæð m/innb. bílskúr í Reykjanesbæ í rólegu og góðu umhverfi. Langtíma leiga möguleg, laust í des. Uppl: tord- ur@bluezone.no. Sæt 3herb. íbúð í 108 leigist hundavin- um Uppl. í s. 553 8455 & 895 0013. Glæsileg 75 fm íbúð í 105 Rvk. Allt inni- falið. Laus strax. Uppl. í s. 696 1855. Kórahverfi Til leigu 120fm. Sérhæð m. 30fm sól- palli. 150þ. á mán. Allt innifalið. Uppl. í s. 846 8409. Álftanes Til leigu 76fm. íbúð. 120þ. á mán. Allt innifalið. Uppl. í s. 699 1819. Álftanes Til leigu 2 herb. einstak. íbúð. 70þ. á mán. Allt innifalið. Uppl. í s. 846 8409. Íbúð til leigu Til leigu 2ja herbergja 60 fm íbúð á jarðhæð í Fossvoginum. Laus og tilbúin til afhendingar strax fyrir góðan leigj- anda. kr 95þ. Uppl. í s. 898 1276. pokoj do wynajecia dla 1 osob-35tys. 01.01.09. w haf. Tel 894 2891. Austurströnd 170 - Seltjarnanes Til leigu mjög góð 2 herb. íbúð á 4 hæð ásamt stæði í lokaðri bílgeymslu á annari hæð. Glæsilegt útsýni, eikarinn- réttingar, parket, flísalagt baðherbergi, langtímaleiga. Leiguhugmynd 98 þ. á mán. Íbúðin er laus strax. Frekari uppl. hjá Steinunni í s. 893 4554. Íbúð til leigu - Lækkað verð Til leigu stórglæsileg 3-4 herb. íbúð við Strandveg með sjávarútsýni. Húsið er afar vandað með lyftu og bílageymslu. Íbúðin er 123 fm á stærð og leigist með öllum heimilistækjum á 140.000. Uppl í s. 862 4682. 200fm hæð á einbýishúsi til leigu á 150þ. mán. Hiti & rafm innif. S. 860 3600. 2. herb. glæsileg íbúð í Seljahverfi m. ísskáp, uppþv.vél, Int., Sér inng og lóð. reyklaus. V95Þ. m hita/rafmagn. Laus. S. 616 2873, 557 3336. 2 herb. í miðbæ Rvk. pnr 105. Húsgögn fylgja. Verð 60þ. S. 895 0482. Hús til leigu Til leigu 250 m2 einbýlishús í Kóp. leiga 250 þ. mán., eitthvað af húsg. getur fylgt, laust 1 des. Lítil íbúð í kjallara í útleigu. Uppl. í s 860 8810. Falleg íbúð til leigu fyrir 60 +. á Skólabraut Seltjarnarnesi, 52 fm, á 2 hæð í lyftuhúsi. Nýmáluð og laus strax. Uppl. Kristín s. 659 3686, Soffía 822 8887. 4 RENT Nýleg ósamþ. 90m2 ibúð í Garðabæ mjög opin. Verð 110þ. m hita. Uppl. í s. 892 7858. Til leigu 4 herb. íbúð á góðum stað nálægt skóla og leikskólum. Stutt í alla þjónustu. Uppl. í s. 869 4993. 4 herb. íbúð í 101 verð 140 þúsund, hita & rafm. innifalið. Sími 899 2230. Rúmgott herbergi í 101 til leigu. Aðgangur að eldhúsi og baðherbergi. Uppl í síma 770 6090. Parhús í Heimalind Kópav. 165 fm 5 svefnh. leigist til 1. júlí ?09. Uppl. í s. 822 0920. Nýuppgerð 20 fm stúdioíbúð, Dugguvogi. Þvottavél, þurrkari og inter- net fylgir. Laus. Leiga 59þ. S. 824 6692. 107 RVK: Falleg 4herb, 97 fm ásamt bílskýli, s 8998264. 3 bedrooms and a living room. Húsnæði óskast Óska eftir 4 herb. íbúð á sv. 110-109-11 eða í kóp. langt.l. Greiðslug. 110þ. S. 845 5049. Atvinnuhúsnæði Snyrtileg skrifstofuherb. til leigu við Ármúlann & Suðurlandsbraut. Uppl. í s. 899 3760. Geymsluhúsnæði www.buslodageymsla.is Búslóðageymsla Olivers 100 kr á dag hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 4046 & 892 2074. geymslur.com Geymslur frá 3990.- kr á mán.Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar. S. 555 3464 Bílskúr Óska eftir rúmgóðum bílskúr eða iðn- aðarbili til leigu. Uppl. Björn s. 618 3575. Gisting Gisting í Kaupmannahöf Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá miðbænum. Nánari uppl. á www. stracta.com eða í s. 822 7303, 891 8612, +4527111038 eða annalilja@ stracta.com. Gista.is / S. 694 4314 2ja-3jaherbergja íbúðir á Akureyri. Uppábúin rúm, Internet, ADSL TV. Atvinna í boði Vélavörð vantar á beitninga- vélarbát. Upplýsingar gefur skipstjóri í síma 842 2886, 852 2086 eða 861 7655. Námskeið að verðmæti 50þús. GEFINS í dag. Ný tekjuleið! Námskeiðið fer fram á netinu, www.netvidskipti.is Bráðvantar mann til almennra sveita- starfa. Uppl. í síma 868 4245. Arkitekt óskast til að endurskipuleggja eldra hús í Kóp. Email ?fasteign123@ gmail.com? Fiskvinnsla í Hafnarfirði óskar eftir vönu fólki til pökkunar og snyrtingar. Einnig er leitað að gæðastjóra. Eingöngu er leitað eftir íslenskumælandi fólki. Uppl. í s. 660 2760. Gefðu þér gjöf. Fjárfestu 10 tímum í viku og hafðu +5 m á ari eftir 2 ár. lr- einar@internet.is Au Pair Luxembourg Fra og med Januar 08 verdur ad vera med bilprof, hörku dugleg og sjalfstaed, 3 börn a heimilinu og nog ad gera! Ahugasamir sendid upplysingar a daggabennett@hotmail. com Bergen Kallar. Óskum eftir fólki innan Málm og vélsmíði.Einnig verkfræðinga og prentara.Umsóknir sendist til jobb@ bemanningssentralen.no Atvinna óskast Sjálfstæður smiður getur bætt við sig verkefnum. Uppl. í s. 770 0970. Ýmislegt þarftu aukatekjur? gerðust ráðgjafi fyrir AA Cosmetics. Sendið svör á LKC@ LKC.IS. Einkamál Símaþjónusta Spjalldömur S. 908 6666, opið allan sólarhringinn. Öll stærstu símafyrirtækin ná nú í gegn. Bezti aldurinn! Kona á besta aldri vill kynnast karl- manni, 55-65 ára. Auglýsing hennar er á Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8309. 29 ára kona mjög falleg hvar sem á er litið, sannköll- uð gella, vill kynnast karlmanni með til- breytingu í huga. Auglýsing hennar er á Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8224. Ný upptaka Jæja karlmenn. Hér er frábær hljóðritun ungrar konu sem er ein með sjálfri sér í alveg makalaust nautnalegri upptöku! Njóttu vel í síma 905-2002 (símatorg) og 535-9930 (kreditkort, ódýrara), upptökunr. 8617. Til leigu S A M E I G N I N N I F A L I N 5 P P L Å S Å M A  6 E R S L U N A R  2 E Y K J A V Å K ( Ò S N ¾ È I È E R C A  H V O R U L A G I , E I G A K R   P R F M 5 P P L Å S Å M A  A È A U K I , E I G A K R   P R F M 5 P P L Å S Å M A    S A M E I G I N L E G T R Õ M I , E I G A K R   P R F M 5 P P L Å S Å M A    P R F M ¹ M ¹ N U È I 5 P P L Å S Å M A  4 V Î T I L Ö R J Ò S T Ë R H E R B E R G I T I L L E I G U A È , Y N G H ¹ L S I M E È S A M E I G I N H E R B E R G I 5 P P L Å S Å M A  - ¹ N A È A L E I G A K R   P R F M 5 P P L Å S Å M A  
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.