Tíminn - 21.07.1988, Blaðsíða 9

Tíminn - 21.07.1988, Blaðsíða 9
Fimmtudagur 21. júlí 1988 Tíminn 9 VETTVANGUR lllllllllllllllllll Ingvi Þorsteinsson: SEINNI HLUTI , Landnám Nýja-Sjálands og íslands með ólíkindum svipað Gróðurverndarlög 1941 Þar sem gróðurrýrnunin varð mest, varð jarðvegurinn vatni og vindum að bráð. Þar geta komið feikileg úrfelli, svo að jarðvegurinn skolast burt, þegar tré eru ekki til hlífðar. Undirritaður upplifði þarna slíkt úrfelli, sem stóð í 2-3 daga, og sá árnar verða dökkbrún- ar af leir og eðju, svo að augljóst er að vandamálið er ekki leyst með öllu. En þrátt fyrir allt er gróður- og jarðvegseyðingin orðin miklu minni nú en hún var fyrir nokkrum áratugum. Nýsjálendingar tóku mjög myndarlega á þessum málum, þó að fyrstu lög um gróður- vernd væru ekki sett fyrr en árið 1941. Þeir gerðu sér grein fyrir orsökum vandans og tóku saman höndum um lausn hans með þeini árangri, að óvíða í heiminum hefur eins vel tekist í baráttunni við eyð- ingaröflin og þar. Enda þótt enn hafi ekki fyllilega tekist að binda enda á eyðinguna og augljóst sé að langur tímmi muni líða áður en glötuð landgæði hafa að fullu verið endurheimt, þá er jafn ljóst, að vörn hefur verið snúið í sókn og stefnir hraðbyri í rétta átt. Sérstak- lega er eftirtektarvert. og raunar öfundsvert frá okkar sjónarhóli, hversu samhuga og samstíga Ný- sjálendingar eru í þessum aðgerð- um, og það er meginástæðan fyrir því, að svo vel hefur tekist til sem raun ber vitni. Þær aðgerðir sem gripið var til, voru fyrst og fremst fólgnar í því að takmarka mjög lausagöngu búfjár, alfriða stór svæði, einkum á hálendi, áburðar- og frædreifing, fækkun viltra dýra og skógrækt. Stærstu manngerðu skógar heims Beinar aðgerðir til að hindra frekari jarðvegseyðingu voru fyrst og fremst á sviði skógræktar, bæði með friðun þeirra náttúrulegu skóga, sem eftir voru í landinu, og með trjáplöntun. Þarna hefur verið plantað í geysivíðáttumikil svæði ýmsum innfluttum tegundum, sem ekki voru fyrir í landinu, og ber þar nú mest á ýmsum tegundum og kvæmum af furu. Þessi trjáplöntun hófst á fyrstu tugum aldarinnar og hún hefur verið svo mikil að með ólíkindum er, ekki síst þegar hatt er í huga hversu fámenn þjóðin er og fjarri því að geta talist auðug. Á Nýja-Sjálandi eru nú taldir vera stærstu samfelldu manngerðu skógar í veröldinni, sem eru fárnir að skila umtalsverðum tekjum í ríkiskassann og er áætlað, að þær margfaldist á næstu áratugum. Skógræktin hófst sem þáttur í landgræðsluaðgerðum eins og að framan greinir, og plöntunin fór einkum fram í bröttum fjallahlíð- um þar sem gróður var að láta undan síga eða þar sem hann var með öllu horfinn. Það er stórkost- legt að sjá við hve erfið skilyrði hefur verið plantað og sýnir það hve mikið var lagt í sölurnar til þess að bjarga landinu frá eyðingu. Fullvaxin nytjatré á 30 árum Skógar til viðarframleiðslu eru fyrst og fremst ræktaðir á flatlendi og í lághlíðum fjallanna þar sem halli á landinu er ekki svo mikill, að hann hindri notkun véltækni við skógarhögg. Vegna þess hve lofts- lag er hagstætt eru slíkir skógar víða ræktaðir upp í 700-800 m hæð yfir sjó. Fura er sú trjátegund sem langmest er notuð í þessum til- gangi, fyrst og fremst „geislafura" (Pinus radiata) en einnig stafafura (Pinus contorta) og fleiri tcgundir. Þær voru ekki fyrir í landinu og nýsjálenskir skógræktarmenn urðu að fara að eins og íslenskir starfs- bræður þeirra og leita erlendis að trjátegundum og kvæmum. sem gætu hentað þeirra aðstæðum. Og þeir hafa svo sannarlega haft erindi sem erfiði, því að furan sem þarna er mest ræktuð verður fullvaxin til nytja á 30 árum, þar sem skilyrði eru best. Ótrúlegum fjölda erlendra trjá- tegunda hefur verið plantað á Nýja-Sjálandi, þótt fáar þeirra séu notaðar til timburframlciðslu. Maður rekst á þær á ólíklegustu stöðum, oft eins og út úr samhcngi innan um „heimagróður" landsins, og sumar þeirra breiðast örar út en talið er æskilegt. Nýsjálendingar hafa vcrið óragir að planta sömu trjátegundinrvsam- fellt á víðáttumikil, samfelld svæði, enda þótt það bjóði heim hættunni á tjóni af völdum sjúkdóma og meindýra. Slík slys hafa þó ckki orðið í miklum mæli hingað til. Umhverfisverndarmenn nöldra Umhverfisverndarmenn á Nýja- Sjálandi hafa haft ýmislegt viö þessa miklu trjárækt að athuga. Þeim hefur þótt of lítið tillit tekið til landslags og umhverfis, þannig að víða hafi vaxið upp skóglendi á landi sem hefði átt að friða af ýmsum ástæðum. Og víst cr um það, að skógræktin hcfur þegar víða breytt ásjónu Nýja-Sjálands. Eins og áöur cr getiö þöktu skógar aðcins orðið um 20% af flatarmáli landsins, og langmestur hluti hins skóglausa lands var graslcndi, sem er liinn eftirskóknarvcrði bcitar- gróður fyrir búpcning. Nú hcfur þessari graslcndisásjónu landsins víða veriö raskað með skipulögð- um skógarteigum, og þráðbeinum skógarrjóðrum í fjallahlíðum, sem allir eru ekki jafn hrifnir af. Annað atriði, sem bent hefur verið á cr, að suntar þcssara crlcndu trjátcg- unda sem aldrei hafa vaxiö á Nýja- Sjálandi, muni hafa, og hafi raunar þcgar haft í för með sér breytingar á jarðveginum og öðrum þáttum lífríkisins, sem ekki eru taldar af hinu góða. Hægt hefur verið að sýna frarn á að „geislafuran", sent er langútbreiddasta innflutta trjá- tegundin gengur nærri köfnunar- efnisforöa jarðvegsins, og ýmsir líffræðingar telja sig hafa sýnt fram á, að þetta hafi leitt til ntinna köfnunarefnismagns í hinum fjöl- mörgu vciðivötnum Nýja-Sjálands og að sú röskun á efnasamsetningu þeirra hafi aftur leitt til dvínandi fiskintagns. En þessar raddir virð- ast ekki fá mikinn hljómgrunn, því að hinar miklu tekjur, scm skóg- arnir eru farnir að færa í þjóðarbú- ið, hafa eðlilega ntiklu meira vægi í umræðunni. Meira timbur minna kjöt Búfjárrækt, sem hefur verið aðal- atvinnuvegur Nýsjálendinga frá upphafi vcga á nú í vök að verjast eins og annars staðar í hciminúm vcgna minnkandi ncyslu kinda- kjöts, lækkandi vcrðlags o.s.frv. Einnig aö þessu leyti cru vanda- málin á Nýja-Sjálandi og hér svipuð, enda cr atvinnulíf þar ein- hæft eins og hér. Þetta hcfur lcitt til þess, að mjög hefur dregið úr hvcrs konar styrkjum til landbún- aðar og minni verðtryggingar á landbúnaðarafurðum. Þess vegna eru Nýsjálendingar nú að brcyta áhcrslum, leita nýrra leiða og auka fjölbreytni í landbúnaðinum. í þeirri viðleitni erskógærkt ofarlega á blaði, því að í timburframleiðslu tclja þeir sig eygja mikla og trygga tckjumögulcika. C>rcin [jlssí vur i Arsriti Sk«Kr:cklarfclags íslamls «j* hirtist hcr ntci> ttoilfúslcttu lcyfi hiifundar. LESENDUR SKRIFA lilílí BÆKUR Töfrafegurð hásumar- nætur í Árneshreppi Ein fegursta sveit á íslandi er Árneshreppur á Ströndum. Ef komið er í Árnes, kirkjustaðinn sem liggur miðsvæðis í sveitinni, blasa við fjöllin, keik og há, á þrjá vegu en særinn bungubreiður til norðuráttar. í austri rís Reykjaneshyrnan sæ- brött og formfögur (316 m) og lækkar mjúklega til suðurs. Þar er mesta láglendi sveitarinnar milli Reykjarfjarðar og Trékyllisvíkur, grösugt og gott til beitar. Næst tekur við Örkin (634 m) og nær stendur Finnbogastaðafjallið (548 m) með þverhníptum blágrýtislögum og hvössum eggjum efst. Árnesdalur gengur beint til suðurs, grösugur og skjólsæll, og fyrir enda hans gnæfir hið hrikalega fjall Glifsa, (673 m) gróðurlaust og óaðlaðandi til upp- göngu. Næst tekur við Árnesfjallið (397 m) meðfram dalnum endilöng- um að vestanverðu, með hangandi dalina (hvilftardalina) tvo, Geld- ingadal og Þverdal, efst í hlíðum og Árnestind (458 m) efst á nyrðri enda fjallsins. Ut undan þessum enda fjallsins sér yfir Norðurfjörðinn og fjöllin bak við hann, en þar ber hæst Kálfatinda (646 m) sem er þunnur kambur og tilkomumikill til að sjá, og svo Krossnesfjallið út frá þeim, fagurmótað og með ýmsum sérkenn- um, eins og Bröttuhlíð (373 m), Sandfelli, Djúpadal og Svarthamri efst í sjálfum Krossnesmúlanum. I nágrenni Árness má sjá Árnes- stapa sem ganga í sjó fram og vekja mikla athygli allra sem um veginn fara. Þar voru eitt sinn tröll á ferð, karl og kerling og hundurinn þeirra. En þau dagaði uppi og urðu að þessum sérkennilegu klettadröng- um, sem enn sér merkin um. Svo segir gömul sögn, hvort sem hún er nú sönn eða ekki. En jarðfræðilega séð er hér um fornan berggang að ræða, en leifar slíkra ganga má víða sjá í Árneshreppi. Árneseyja liggur fyrir landi og tilheyrir jörðinni Árnesi. Þar er dúntekja mikil, og mun þó hafa verið meiri áður fyrr. Eins og áður sagði er útsýni ákaf- lega fagurt frá Árnesi til allra átta. Fátt er fegurra en að horfa til hafs að næturlagi um Jónsmessuleytið þegar nóttin gleymir að koma á norðurslóðir, og sólin máttug og skínandi, sígur ekki undir bungu sævar, en rennir sér eftir fleti hennar í fagurskínandi geislaskrúði, uns hún aftur lyftir sér til lofts norðanvert við Reykjancshyrnuna, sem fyrr var minnst á. Sá, sem vakir um hásumarnótt í björtu veðri, og fær heillast af þeirri dýrð sem náttúran hefur að bjóða, mun ekki gleyma slíkri dásemdar- stund, heldur geyma hana í hjarta, og þrá að koma aftur á sömu slóðir til að njóta enn á ný þeirra miklu töfra. Ingvar Agnarsson kvæði eftir Valgarö Egilsson Iðunn hefur gefið út nýja ljóðabók eftir Valgarð Egilsson, og nefnist hún Dúnhárs kvæði. Valgarð er áður að góðu kunnur fyrir leikrit sitt, Dags hríðar spor, sem Þjóðleikhúsið sýndi árið 1980, og Ferjuþulur, sem fluttar voru af leikhópi árið 1985, en hefur ekki áður sent frá sér Ijóðabók. Útgefandi kynnir bók Valgarðs, Dúnhárs kvæði, svo á bókarkápu: „Lyftir sér - einstöku sinnum / Ijóð / úr röstum / lýstur þar santan strengjum ... Og svo sannarlega lýstur saman strengjum í Dúnhárs kvæðum. Sumireru svo persónulegir og einlægir að lesandanum finnst hann kominn að innstu hjartarótum skáldsins. Aðrir strengir hríslast um íslenska jörð. Þar velur hann saman þætti úr fornum sögum, kvæðum og náttúru. Hann sækir óhikað í smiðju hinna gömlu meistara um ytri búnað, en yrkisefnin standa nálægt okkur. Af þrótti sem agaður er „við stuðl- anna þrískiptu grein" yrkir Valgarður Egilsson um ógnir sem steðja að nútímamanninum. En jafnframt kveður við í ljóðum hans þann tón sent ekki er bundinn neinu tímabili í sögu mannsins: Komdu með mér Skarphugi / í Skynheim og Hryn- heim. / Ég fer miklu hægar / en hljóðið.“ Kristján Davíðsson listmálari gerði kápu bókarinnar. Árnesstapar, hinir sérkennilegu drangar. í baksýn sést hið formfagra fjall Reykjaneshyrnan og til hægri Finnbogastaðafjallið.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.