Fréttablaðið - 03.04.2010, Blaðsíða 42

Fréttablaðið - 03.04.2010, Blaðsíða 42
 3. apríl 2010 LAUGARDAGUR8 Tölvur Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin. Nudd Nudd. Uppl. í s. 616 7919 & 867 3264. Good relaxing massage for men!!! Heimaþjónusta. S. 692 3219. Slökunarnudd, vöðvanudd og ilmol- íunudd. Frábær tilboð www.nudd.biz Sími 77-22-600 EXCLUSIVE TANTRIC WHOLE BODY MASSAGE IN DOWN TOWN.S.692 2126 NUDD Whole body massage. S. 841 8529. Whole body massage. Frábært nudd, fullkomin þjónusta. Uppl. í s. 857 4850 & 857 5015. Spádómar Steinunn 908 6060 Tarot, miðlun, trúnaður. Aðgát skal höfð í nærveru sálar. Opið 12-23 S. 894 9228 Steinunn visa/euro Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. Draumráðningar, ást og pening- ar. Andleg hjálp. Trúnaður. Spái: í spil, bolla, lófa og rúnir. Kr. 4500. Tímapantanir í síma 845 8896. Miðill og spámiðill. Erum við einkatíma. Tímapantanir í síma 777 4704. Rafvirkjun Viðgerðir Reiðhjóla og sláttuvéla- þjónustan - enginn bið- tími ! Tek við öllum gerðum af reiðhjólum og sláttuvélum. Einnig aðrar smávéla viðgerðir. Vagnhöfða 6, S. 821 0040. Önnur þjónusta Tanka og pallaviðgerðir - Viðgerðir á ál-vélahlutum - Kerru viðgerðir - Öll almenn ál og ryðfrí smíði - 5 met. inn- keyrsluhurðir - Áratuga reynsla. Til sölu Eldsneytis sparari. Hvirfils tæki í bíla! SPARNAÐUR: 7% til +27%* Þetta Virkar! Meiri Kraftur. VERÐ frá 12.900.-kr. 30 daga skilaréttur. S.K.M ehf. Viðarhöfða 2, (V/Stórhöfða). S: 517-8400. www. SNJOKEDJUR.is Allt til að opna dekkjaverkstæði. V. 1.000.000. S. 616 2716 & bjorn@bjorn- fly.dk Álager/geymsluna. Hillur, skápar, stál og tré. S. 616 2716 & bjorn@bjornfly. dk Óskast keypt KAUPUM GULL - JÓN & ÓSKAR Kaupum gull til að smíða úr. Spörum gjaldeyri. Heiðarleg viðskipti. Aðeins í verslun okkar Laugavegi 61. Jón og Óskar - jonogoskar.is s. 552-4910. Kaupum ýmislegt gamalt dót 30 ára og eldra, t.d. húsgögn, ljósakrónur, hansahillur, leirtau, veski, dúka, spegla, skartgripi, leikföng og fl. og fl. (óskum einnig eftir dánarbúum) Fríða frænka, Vesturgata 3, Opið mánud - föstudaga 12-18 og laugard 12-14. S. 551 4730 & 864 2223. Kaupi gull ! Ég, Magnús Steinþórsson gull- smíðameistari, kaupi gull, gull peninga og gull skartgripi. Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt og illa farið. Leitið til fagmanns og fáið góð ráð. Upplýsingar á demantar.is í s. 699 8000 eða komið í Pósthússtræti 13 ( við Austurvöll ), Verið velkomin Sandblásturssíló 100-300L óskast ásamt jafnvel ýmsu fleiru til sand- blásturs. Einnig litla dráttarvél uppl: 663 2130. Óska eftir að kaupa notuð útskurðuð járn. Uppl. í S. 553 7623 & 845 7623. . . . . . HARLEY ÓSKAST ! Er að leita mér að draumahjólinu Staðgreiðsla í boði fyrir rétt hjól. jm.gudmundsson@gmail. com . . . . . Hljóðfæri Óska eftir Gítar Gibson Les Paul Óska eftir Gítar Gibson Les Paul í góðu ástandi ! Myndir af gítarnum ásamt upplýsingum um verð og fl. sendast á oddisteina@internet.is Bækur Óska eftir að kaupa notaða þvottavél í góðu standi . Sími 659-4403 Til bygginga Krossviður, kambstál, gips og fl. Uppl. í s: 555 7905 og www.ulfurinn.is Verslun Heilsuvörur Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll - meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is Árangur með Herbalife í 30 ár. Pantaðu frían prufupakka. Edda Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is Botnlaus orka betri líðan! Herbalife Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr- unarfræðingur. www.halldorabjarna.is S. 861 4019 & 868 4876. Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 www.eco.is Ný netverslun: www.betr- iheilsa.is/erla Fæðubótarefni Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ ismennt.is Nudd TANTRA MASSAGE An exclusive gift for men, women and couples. Tel. 698 8301 www.tantra- temple.com Til leigu tvö rúmgóð herbergi fyrir nuddara og aðra meðferðaraðila við Skógarhlíð. Uppl. 8225588 NUDD Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í dag. Uppl. í s. 616 6469. Námskeið Leirkrúsin - Helgarnámskeið Rakú, glerungar, handmótun. Opin vinnustofa Uppl. 555 1809/661 2179 www.leir.is Ökukennsla Kenni á Ford Focus tdci disel ‚07 Uppl. í s. 892 9490 & 557 9387, Guðný I. Einarsdóttir. www.aksturinn.is S. 694 9515 Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 Haukur Vigfússon. Húsgögn Búslóð til sölu. Selst ódýrt. 38‘ LCD 80þ. S. 844 9382. Eldhúsborð úr beiki 1.22m x 0.80m á stærð hægt að stækka allt uppí 1.85m uppl: 692 3739. Dýrahald Til sölu Chihuahua rakki f. 24 des. Með ættbók, örmektur og full sprautaður. Til afhendingar strax. Uppl. í s. 824 2864. Til sölu hreinræktaðir langhunda hvolp- ar. Tilbúnir til afhendingar. Uppl. í s. 863 0474 og www.123.is/manaskin Til sölu hreinræktaður labradorhvolpur, svartur rakki. Skaftár Igor. Ættb.HRFÍ. Foreldrar báðir HD:A, ED:A. Augnsk. FRI. Áhugasamir hafi samband í síma 555-4351, 896-0028 eða á netfangið thordis@lognet.is. Gullfallegir Papillon hvolpar ( HRFÍ ) til sölu. Afh. í lok april. Uppl. í s. 564 1210 & 659 1210. Labrador Hvolpar Ættbókafærðir frá H.R.F.Í. Verð með öllu 200.000 þús. S. 863 8550 Siberian Husky Got væntanl. í apríl, móðir ísl. meistari + 2 alþjóðl meistarastig. Faðir með 1. einkunn. Uppl. í s. 822 0144. Springer Spaniel hvolpar til sölu. Uppl. í síma 892 2934. Húsnæði í boði www.leiguherbergi.is 1-2 manna herb.Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj aðganur að internet, baði. eldh., þurrkara og þvottavél. 824 4535. Room for rent 1-2 person,. Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, kitch, washing room incl. Uppl/info í S. 824 4535. www. leiguherbergi.is SKAMMTÍMALEIGU SKAMMTÍMALEIGU-ÍBÚÐIR-RVÍK Í mið- bænum DRA.is/fyrirspurn á info@dra.is næg bílast 2-10 manna íbúðir Til leigu 96fm íbúð f. 50 ára og eldri í Garðabæ. tilleigu.is Uppl. gefur Sigurður s. 820 3799 Herbergi í 105 Til leigu herb. á sv. 105 með sameig. eldh. þvottav. og baðh. Uppl. í s. 895 1441. eftir kl. 12. Til leigu 37fm góð stúdío íbúð Sér inng. Langtímaleiga, Í hverfi 109 Uppl. í s. 893 9777. Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu inn á www.leigulistinn.is eða hafðu samb. við okkur í s. 511 1600. V/ Laugav. húsn. m. sérinng. Hentar vel einstaklingi eða pari. kristrun@ ismennt.is Húsnæði óskast Hjón óska eftir 3 herb. íbúð á bil- inu 70-90þús. í Rvk. Verður ad vera baðk. Langtímaleiga. Frá 1. maí eða fyrr. s:772-3131 LÁRA 34 ára, Færeyskur maður, óskar eftir lítilli íbúð nálægt miðbæ Reykjavíkur, til leigu frá 15 apríl 2010 til og með ágúst 2011. Er reglusamur og er hér á landi í námi. joannese@gmail.com Sumarbústaðir Til sölu lítill sumarbústaður í Grímsnesi. Uppl. í S. 661 7159. Atvinnuhúsnæði Til leigu 82.5 fm mjög gott iðnaðarhús- næði að Dalshrauni í Hafnarfirði. Uppl: 893 9777. V/ Laugav. lítið mjög sérstakt hús m. t.d. f. versl. listsköpun eða iðnað. kristj- an_eyjolfsson@hotmail.com Til leigu 2 herbiggja íbúð í Kópavogi , snirtileg og miðsvæðis ,verð 95.000 á mánuði Geymsluhúsnæði geymslur.com Geymslur frá 3990.- kr á mán. Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) Upphitað, vaktað & öryggis- myndavélar. S. 555 3464. www.buslodageymsla.is Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 4046 & 892 0808. Gisting GISTING Í KAUPMANNAHÖFN Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá miðbænum. Góður kostur fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Verð 1050 dkr nóttin fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s. 891-8612, +45 27111038, www.stracta. com eða annalilja@stracta.com Skammtímaleiga í 101 íbúðir fullbúnar húsgögnum og hús- búnaði á vikutilboði og helgartilboði. Sjá nánar á mimis4rent.com. 1-2 manna herb. í miðbæ Rvk. Verð frá 6000 kr. nóttin. Gistiheimilið Egilsborg s. 896 4661. Atvinna í boði Portið veitinga og kaffi- hús í Kringlunni Vantar starfsfólk í veitingasal. Reynsla af þjónustu skilyrði. Fullt starf og aukavinnu í boði. Lágmarksaldur er 20 ár. Íslenskukunnátta skilyrði, Icelandic skills required. Áhugasamir sendi umsókn á portid@portid.is Starfskraftur óskast á kúabú á Suðurlandi. Uppl. í síma 4876576 á milli klukkan 12 og 13 og eftir klukk- an 21. Stýrimaður óskast á 103 Tonna Sæbjúgnabát. Upplýsingar í síma 892 0367. Au-pair óskast Íslensk fjölskylda í Connecticut BNA óskar eftir au-pair til að passa 8 ára strák. Vinsamlegast hafið samband í olafurthorvalds@mac.com Rétt hjá Jóa, Mosfellsbæ óskar eftir starfsmönnum. Þurfa að geta hafið störf sem fyrst. Uppl. gefur Jóhann í s. 896 9497. Atvinna óskast Pípari frá Póllandi leitar að atvinnu. Er með reynslu og íslensk meðmæli. Pawel 865-4675. Tilkynningar Offita Átröskun Matar/sykurfíkn Vilt þú finna varanlega lausn? MFM í 4 ár og 700 manns fengið aðstoð. Í tilefni af 4 ára afmæli miðstöðvarinnar verðum við með vikulega fræðslu- og kynningar- fundi; Miðvikudag 7. apríl og mánudag 19. apríl kl. 20.00-21.30 Opnir fundir verða framvegis á fimmtudögum kl. 12.05- 12.50 (nema ef um helgidaga er að ræða) 10% afsláttur er veittur af allri þjónustu og námskeiðum í apríl og maí. Ókeypis aðgangur. Næsta byrjendanámskeið verður 16-18 apríl n.k. Þeir sem hafa áhuga hafi samband í síma 568 3868 eða sendið póst á matarfikn@matarfikn.is Einkamál Spjalldömur 908 1616 Opið alla hátíðina þegar þér hentar. 908 1616. Þjónusta Skemmtun
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.