Fréttablaðið - 03.04.2010, Blaðsíða 41

Fréttablaðið - 03.04.2010, Blaðsíða 41
LAUGARDAGUR 3. apríl 2010 7 Húsbílar Fíat Joint Z 480,árgerð 2007, ekinn 14.000 km. Mjög fallegur bíll, Verð 8.100.000. sími 898 2111. Mótorhjól Ný Polaris 850 Touring 2010, hvít númer, Vökvastýri, 70hp, verð 2.590 þús Sjá www.motorhjol.net, nánari upplýsingar í 824 6600. . . . . . HARLEY ÓSKAST ! Er að leita mér að draumahjólinu Staðgreiðsla í boði fyrir rétt hjól. jm.gudmundsson@gmail. com . . . . . Vespur PIAGGIO X8 PREMIUM 125cc árg ‚07 ek 1000km Verð 600þús skipti á spar- neytnum beinskiptum bíl koma vel til greina Fellihýsi Fellihýsi. A hús til sölu, 2 ára gamalt. Ónotað með öllu. Uppl. í s. 663 7365. Fallegt 12 feta Starcraft 2407 fellihýsi til sölu, árgerð 2008. Fellihýsið er með útdraganlegri hlið, miðstöð, ísskáp, rafmagns lyftubúnaði, sólarrafhlöðu og markísu. Svefnpláss fyrir 7. Verð: 1.850.000. Ekkert áhv. Upplýsingar í s. 696 1963. Fellihýsi óskast uppl. í s.6959543 allt kemur til greina. Vinnuvélar Lyftarar Körfubílaleigan. Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32 metrar. Sala og leiga. S. 893 3573. Bátar Kúplingar, dælur, slöngur, fittings og viðgerðarþjónusta. vokvataeki.is 561- 2209 Til sölu skemmtibáturinn Hafgola III. Birchwood TS 37 feta 1987 mótel sem er staðsetur Alcudía Mallorca. Báturinn er með 2 nýjum 240 HP Yanmar vélum og öllum nýjum siglingatækj- um. Svefnpláss fyrir allt að 8 manns. Báturinn er til sölu í einu lagi eða í 6 hlutum og þar af eru 4 hlutar til sölu. Áhugasamir geta haft samband með tölvupósti: rafael@isl.is Handfærarúllur BJ5000 Handfærarúllur. Sjóvélar ehf. 553 3311 www.sjo.is Grásleppuveiðimenn Grásleppunet, flotteinar, blýteinar, nálf- eld net, felligarn og margt fl. Heimavík ehf s. 892 8655. Grásleppuleyfi óskast sirka 6tonn. Uppl í S. 897 6705 Koparskrúfur beint frá framleiðanda oskar@somiboats.is eða 004670405 1340 Til sölu Prion Kayak - ár - svunta og þurrbúningur. Selst allt saman á 180 þús. uppl í S:6930206 Til sölu 17 feta Shetland hraðbátur m/ 40 hö. utanb. mótor. Uppl í s 844 0478. Óska eftir slöngubát m/ eða án mót- ors. Má þarfnast lagfæringar. Uppl. í s. 868 6793. Hjólbarðar Dekkjavélar Affelgunar og Ballancevélar, einnig tveggjapósta bílalyftur. S: 696-1050 okspares.os@simnet.is Þarftu að láta hjólastilla bílinn? Við notum fullkomna hjólastillitölvu. PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4, 220 Hafnarfirði. 14“ og 15“ á felgum 4 og 5 gata Toyota Low Profile 225/45/17 S. 616 2716. Varahlutir Bílapartasala Höfum opnað varahlutasölu með notaða varahluti í nýlega bíla www. netpartar.is Japanskar Vélar Varahlutasala Erum að rífa MMC Pajero/Montero ‚00- ‘05. L200/Izuzu pick up ‚00-‘07. Susuki Vitara/Liana/Swift ‚00-‘08. Hyundai Santa Fe/Tucson/Starex. ‚00-‘06. Nissan pickup/Almera/X-Trail ‚02-‘08. VW/skoda ‚00-‘05. Mazda/Ford ‚00-‘05. Kia, flestar gerðir. Chevrolet ‚05-‘06. Citroen C2/C3 ‚02-‘06. og fl. Kaupum bíla. Opið 08-18. S. 565 3400 & 893 2284. www.carparts.is Viðgerðir Reiðhjóla, Sláttuvéla Smávélaviðgerðir. Hröð og ódýr þjónusta. Gerum við allar gerðir af Reiðhjólum og sláttuvélum. Sláttuvélamarkaðurinn ehf S:517-2010 Smiðjuvegi 11 Veislusalir Veislusalur til leigu með eða án veit- inga. Uppl. s. 696 2242. Hreingerningar Samþrif ehf sérhæfir sig í þrifum á sameignum fjölbýlishúsa. Einnig þrif í heimahúsum og fyrirtækjum. Vönduð vinnubrögð og afar hagstætt verð. S. 7733983 A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími 662 0 662 Hreingerningar, Flutningsþrif, Gólfbónun, Teppahreinsun og Húsgagnahreinsun. Garðyrkja Trjáklippingar og fellingar, laufahreins- un, stéttahreinsun, þökulagnir, girð- ingasmíði, jarðvegsvinna og margt fleira. Garðar best ehf s. 698 9334 gardarbest.is netfang: gardarbest@ gardarbest.is Facebook: Garðar best. Tökum að okkur allt sem viðkemur garðinum, auk allrar almennrar smíða- vinnu - lögg. húsasmíðameistari. Vanir menn, snör handtök. Sælugarðar s. 824 1238. Garðsláttur Húsfélög, einstaklingar pantið sláttur fyrir sumarið. Getum bætt við okkur verkefnum. Áratugareynsla, látið fag- mann vinna verkið. Garðaþjónustan Björk, S. 899 7679 & 846 8643, joig- ard@simnet.is Jóhannes garðyrkju- meistari. Trjáklippingar Trjáfellingar og öll almenn garðavinna. Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur s. 848 1723. Bókhald Skattaframtal 2010 Bókhald,framtöl,stofnun fél,árs- reikn.VSK uppgj, erfðarfjárskýrsl- ur o.fl. HAGSTÆTT VERÐ. s. 517-3977,framtal@visir.is FRAMTAL 2010 Góð og traust þjónusta fyrir ein- staklinga og verktaka. Vönduð vinna. Ódýr þjónusta. Sæki um viðbótarfrest fram í maí. Opið einnig um helgar. Framtalsþjónustan, Ármúla 19, S: 533 1533. Skattframtal 2010 Tek að mér skattframtöl ein- staklinga og rekstraraðila frá 5.000 kr. Ég er viðskiptafræð- ingur Cant.Oecon. Með mikla reynslu. Ódýr og góð þjónusta. Kíktu á www.skatt.is S:661-3703 S. 661 3703. www.skatt.is Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Account Bókhald og rekstrarráðgjöf slf. Framtöl, M&A o.fl. S. 571 0040 Vesturgötu 42. Fjármál Fjármálaráðgjöf, útreikningar og gagna- öflun vegna greiðsluaðlögunar, yfir 20 ára reynsla, sími: 577-7796, 770-7796, www.regis.is Skattframtal 2010. Einfalt framtal kr. 3.000. Frestir. Framtalsþj. HR s. 6634141. Málarar Getum bætt við okkur inni- og útiverk- efnum. Vönduð vinnubrögð og góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. S. 896 5758. Málari getur bætt við sig verkefnum, stórum sem smáum, hagstæð kjör! Uppl. í s. 773 0317. Málarameistari Jón Ingvar Garðarsson málarameistari tilboð - tímavinna s. 896 6148. Búslóðaflutningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is Alhliða flutningar Búslóðir Húsgögn Píanó Raftæki Hljóðfæri Sorp. Erum alltaf við síman 561 3333 Húsaviðhald Tökum að okkur parket- slípun um allt land. 15 ára reynsla í parket- lögnum, parketslípun,sólpallasmíði og sólpallaslípun. Sjáið myndir á www. parketplankar.is Uppl í s. 772 8100 Iðnaðarmenn/ Byggingarfyrirtæki Allt að 5 góð einbýlishús til sölu nálægt herstöðinni Ramstein í Þýskalandi, höfuðstöðvum flughers USA í Evrópu. Öruggur leigumarkaður til fjölskyldna hermanna. 2 hús er í leigu en 3 húsanna þarfnast endurnýj- unar. Seljandi leitar að íbúð í Reykjavík/Reykjanesi sem hluta af kaupverði. Áhugasamir sendi tölvupóst á MartinModelHomes@yahoo. com Húsaviðgerðir Múrarar, málarar og smiðir með mikla reynslu í viðhaldi fasteigna geta bætt við sig verkum. Allt viðhald fasteigna. Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618 7712 verk@vidhaldsverk.is Flisaverk.is Gerum upp baðherbergið frá A- Ö. Fagleg ráðgjöf við val á hrein- lætistækjum. Niðurrif-Förgun- Múrverk-Flísalagnir- Pípulagnir- Rafmagn-Smíðar. kristjan@flisaverk.is S: 898 4990. Visa/Master kortalán Pípulagnir Faglærðir píparar geta bætt við sig verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn- um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma 663 5315. Húsaviðgerðir Skiptum um rennur og bárujárn á þökum og múrviðgerðir og fl. Uppl. í s. 659 3598. Múrviðgerðir, tröppur og málun Múrviðgerðir, málun og tröppur (hita- strengur). Geri tilboð innan viku yður að kostnaðarlausu. Hinrik, s. 892 9499. Ryð og lekavarnir! Varist kostnaðarsamar framkvæmdir, Við sérhæfum okkur í viðgerðum og málun á öllum stærðum og gerðum þaka. Andri og Kristján. S. 659 1509 &
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.