Fréttablaðið - 21.06.2010, Blaðsíða 33

Fréttablaðið - 21.06.2010, Blaðsíða 33
MÁNUDAGUR 21. júní 2010 17 Sjónvarp Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/ öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. - S. 552 7095. Til bygginga Harðviður til húsabygg- inga. Sjá nánar á www.vidur.is Vatnsklæðning, panill, pallaefni, park- et, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúf- ur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660 0230 og 561 1122. Fjölbreytt úrval! Krossviður- Gipsplötur- Einangrun-Þakpappi-MDF- Pallettutimbur. www.ulfurinn.is - s: 555 7905. Útihurð, ný m/áláfellum, 978x2548. Gluggi yfir hurð. kr. 90.000.-. s.690 9066. Heilsuvörur Aloe Vera Heilsunnar vegna Betri lífstíll - meiri orka. Magnús og Hlíf sjálfstæðir dreifingaraðilar 822 8244 www.flp1.is HERBALIFE. Reynsla í heilsuráðgjöf og þyngdarstjórnun. Einstaklingar og hópar. www.rkb.heilsuskyrsla. is. Rannveig iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920. Árangur með Herbalife í 30 ár. Pantaðu frían prufupakka. Edda Borg S. 896 4662 www.lifsstill.is Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 www.eco.is Ný netverslun: www.betr- iheilsa.is/erla Fæðubótarefni Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ ismennt.is Nudd TANTRA MASSAGE An exclusive gift for men, women and couples. Tel. 698 8301 www.tantra- temple.com SPA - DREAM OASIS Fáðu kort og nudd frítt. NUDD: Heilln., Slökunarn., Skrúbb, Pottur, Sólbekkir og fleira. Símar 567- 6666 og 862-0941. http://dreamoasis. magix.net NUDD - Tilboð - NUDD Nudd kr. 3500,- Skrúbb, heitur pottur, nudd f. 2 kr. 9900,-. Detox - f. 2 kr. 9900.-. Margar teg. nudds, alhliða snyrting, slökun, veitingar, heilsu, vítamín, næringarráð- gjöf. Ekkert sex nudd. No sex massage. Uppl. - pantanir s. 4455000 & 57 8 57 57 JB Heilsulind Skúlagötu 40. Opið 12-18 mán-lau. NUDD Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í dag. Uppl. í s. 616 6469. Snyrting Námskeið Vilt þú læra að hlaupa á léttari máta? www.smartmotion.org Smári s. 896 2300 SUMARSKÓLI: ICELANDIC- NORSKA ICELANDIC: Level I: 4 weeks Md to Fr; 17:30-19. start 28/6, 3/8. Level II: 4 w: Md to Fr; 10-11:30, st: 28/6, 3/8. Level III: 4w:13-14:30 st: 28/6. ENSKA f. FULLORÐNA, 4 vikur, stig I, mán- fös kl 16-17:30: byrjar 28/6. NORSKA: 4 vikur, mán til fös 19:45-21:15, stig I: 21/6, stig II: 9/8. PRÓFÁFANGAR FRAMHALDSSKÓLA: STÆ/EÐL; byrja 28/6. ANGIELSKI dla POLAKÓW: 5 weeks. Level I, Md to Thu: 9-10:30 or 17:30-19. st. 16/8, 27/9. Level II: 11-12:30 st. 16/8, 27/9. Level III: 17:30- 19. st. 16/8, 20/9. Fullorðinsfræðslan, Ármúli 5, s.5881169. www.icetrans. is/ice Ökukennsla Ökukennsla, aðstoð við endurtöku- próf og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson. Kenni á Ford Focus tdci disel ‚07 Uppl. í s. 892 9490 & 557 9387, Guðný I. Einarsdóttir. www.aksturinn.is S. 694 9515 Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 Haukur Vigfússon. Dýrahald Til sölu Silky Terrier, 4 mán. tík. Er merkt og bólusett. Uppl. í s. 897 1532. Húsnæði í boði Glæsileg 3-4 herb lúxusíbúð í Skuggahverfinu til leigu. Uppl: skuggai- bud@gmail.com, 694 3113 Efri hæð í tvíbýli í v-bæ kóp. 130fm. 4 herb. Leigist m. húsgögnum til 1 árs. s. 664 8405 Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu inn á www.leigulistinn.is eða hafðu samb. við okkur í s. 511 1600. www.leiguherbergi.is 1-2 manna herb.Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj aðganur að internet, baði. eldh., þurrkara og þvottavél. 824 4535. Room for rent 1-2 person,. Funahöfða 17a -19 Rvk og Dalshraun 13 Hfj Internet, bath, kitch, washing room incl. Uppl/info í S. 824 4535. www. leiguherbergi.is Sumarbústaðir Til sölu 15,5 m2 gestahús. Húsin eru smíðuð af nemendum Byggingartækniskólans og eru vönduð í alla staði. Verð frá 1.050.000. Uppl. í s. 824 6515 / ghr@tskoli.is. Sjá mynd- ir inn á http://www.flickr.com/phot- os/51177310@N07/ Til sölu eignarlóðir Möðruvöllum 1 (Norðurnes) í Kjós. Upplýsingar í símum 5616521 og 8921938. Til leigu sumarhús í Borgarbyggð, gist- ing fyrir allt að 10.manns, skjólgóður garður, heitur pottur,veiði. V. kr 30þ. vikan. Uppl hjá eignaland@gmail.com Atvinnuhúsnæði Óska eftir að taka á leigu 60-100fm iðn- aðarhúsnæði á höfuðborgarsv. undir léttan iðnað. S. 867 4940 Skammtímaleiga 3 herb. íbúð í 203 til leigu með öllum húsbúnaði í júlí og ágúst. áhugas. hafa samb. í hronnl@ internet.is Geymsluhúsnæði geymslur.com Geymslur frá 3990.- kr á mán. Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) Upphitað, vaktað & öryggis- myndavélar. S. 555 3464. www.geymslaeitt.is Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Lágt verð. Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 564-6500 www.buslodageymsla.is Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 4046 & 892 0808. Gisting Gisting RVK - Staðsett við Kringluna 2 herbergja íbúð fullbúin hús- gögnum með svefnplássi fyir 2-4. Leigist 2 nætur í senn eða fleiri. Verð 15-18þús per. nótt. Uppl. í s. 843 9776 & 899 7188 eða limoutaxi@hotmail.com Halló. Orlofsíbúðir til leigu á Þingeyri við Dýrafjörð. Hótel Sandafell. S. 456 1600. Útilegubúnaður Til sölu fortjald 07“ á Fleetwood Santa Fe á hálfvirði. s. 866 5058. Byssur Skotvís og SKOTREYN efna til kynn- ingar- og baráttufundar fyrir skotveiði- menn vegna framkomnar tillögu að stjórnunar- og verndaráætlunar fyrir Vatnajökulsþjóðgarð. Fundurinn verður haldinn þriðjudaginn 22. júní kl. 20 í félagsheimili SKOTREYNAR að Álfsnesi. Allir veiðimenn eru hvattir til að mæta og láta sig málið varða. Atvinna í boði Vanir Flísalagningamenn óskast Flísaverk óskar eftir að ráða múrara/flísalagningamenn. Verða að geta byrjað strax. kristjan@flisaverk.is S: 898 4990. Skemmtileg kvöldvinna Óskum eftir skemmtilegu fólki í síma- sölu frá kl. 17:30-21:30 á kvöldin. Mán- fös. Uppl. e.hádegi í s. 868 4551. Félagaþjónustan Starfsfólk óskast í Ræstingar. Öryggisfélagið óskar eftir starfsfólki í ræstingar í verslunum í bæði dag og næturvinnu. Skilyrði; reynsla af ræstingum, góð þjónustulund, hreint sakarvottorð og Íslensku kunnátta nauðsynleg. Lágmarksaldur 20 ár. Öryggisfélagið ehf. Askalind 2 / 201 Kópavogur. Umsóknir aðeins á staðn- um. www.115.is Tryggingamiðlun Íslands óskar eftir að ráða góða úthringjara til starfa í úthringiveri fyrirtækisins. Góð laun í boði, bæði tímakaup og árangurstengd laun auk ýmissa bónusa. Aldurstakmark er 25 ár. Áhugasamir sendi umsókn í netpósti á gisli@tmi.is fullt og hlutastarf leitum duglegu fólk vinna í sal og aðstoð í eldhús BanThai, NaNaThai og YummiYummi Þarf að sem fyrst 8963536 Hörkudugleg manneskja vön þrifum óskast í þrif og þvotta út í sveit. Mikil vinna. Fæði og húsnæði á staðnum. Starf í 6 til 10 vikur fyrir réttu manneskj- una. Eingöngu reyklaus og reglusöm manneskja kemur til greina. Æskilegur aldur 25-35 ára. Uppl. gefur Karl í síma 8250025 Bílamálari óskast til starfa sem fyrst, til afleysingar eða lengri tíma. Uppl. í s. 586 2828. Réttverk ehf. STÝRIMAÐUR LAUGARNES olíuskipið Laugarnes Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða stýrimann í sumarafleys- ingar á olíuskipið Laugarnes. Umsækjendur þurfa að hafa A-5 réttindi. Helstu verkefni Laugarnes er olíuafgreiðsla til skipa á Faxaflóa- svæðinu og birgða- flutningur frá Reykjavík og Akureyri. Starfið stendur báðum kynjum til boða. Allar nánari upplýsingar veit- ir: Auðunn í síma 550-9900. tölvupóstfang audunn@odr.is & einar@odr.is Sjá nánari upplýsingar um fyr- irtækið á www.odr.is Atvinna óskast Sjálfstæður smiður getur bætt við sig verkefnum. Uppl. í s. 770 0970. Einkamál Spjalldömur 908 1616 Opið þegar þér hentar. 908 1616. ER Á LANDINU NÚNA !!!!!! SAMA NÚMER...... ÁSTARKVEÐJA, VIAGGA. PurpleRabbit.eu Íslenzk náttúra! Heit stefnumót, djörf samskipti, og sífellt flottari og fjöl- breyttari myndir! Hefur þú heimsótt kanínuna...í dag? Atvinna "Af stað". Iðjuþjálfi óskast – 50% starf Iðjuþjálfi óskast í 50% starf á Gigtarmiðstöð Gigtarfélags Íslands í Reykjavík. Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf í ágúst. Starfi ð er fjölbreytt og gefandi, krefst faglegrar þekkingar og sjálfstæðis í starfi . Nánari upplýsingar gefur Emil Thóroddsen framkvæmdarstjóri í síma 530 3600 og 863 9922 Umsóknir ásamt upplýsingum um nám og fyrri störf sendist skrifstofu Gigtarfélags Íslands að Ármúla 5, 108 Reykjavík, eða rafrænt á netfangið: emilthor@gigt.is fyrir 6. júlí næstkomandi. Nánari upplýsingar um starfsemi Gigtarfélagsins vísast á vefslóðina www.gigt.is Gigtarfélag Íslands Tilkynningar

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.