Fréttablaðið - 25.09.2010, Blaðsíða 1

Fréttablaðið - 25.09.2010, Blaðsíða 1
MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI Sími: 512 5000 3 SÉRBLÖÐ í Fréttablaðinu Menning l Allt l Allt atvinna 25. september 2010 LAUGARDAGUR 1 Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441 SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700 www.hagvangur.is SölumaðurOptima óskar eftir að ráða sölumann. Helstu verkefni: • Sala á tækjum frá RICOH, sem eru prentarar, skannar, fax- og ljósritunarvélar, og öðrum búnaði sem þeim tengjast t.d. hugbúnaði. Menntunar- og hæfniskröfur: • Mjög góð reynsla af sölu á sambærilegum tækjum á fyrirtækjamarkaði er skilyrði• Starfið gerir kröfu til frumkvæðis og sjálfstæðra vinnubragða Upplýsingar veitir:Þórir Þorvarðarson, thorir@hagvangur.is Umsóknarfrestur er til og með 3. október nk. Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is Optima hefur starfað hér á landi yfir 55 ár og er eitt af þeim fyrirtækjum sem lengst hafa starfað í þessum tæknigeira. Hjá Optima starfa nú 20 starfsmenn, sölu- og tæknimenn til að sinna þeirri þjónustu sem viðskiptamenn fyrirtækisins óska eftir. Þetta er öflugur hópur manna með margra ára reynslu af þjónustu og viðgerðum flókinna tækja. Það er trú okkar sem hjá Optima störfum að árangur fyrirtækisins megi fyrst og fremst þakka samblandi af traustum tækjum, góðum viðskiptavinum og þeirri miklu áherslu sem fyrirtækið leggur á hraða, fagmannlega og persónulega þjónustu. Nánari upplýsingar veitir Ágúst Helgi Jóhannesson leiðt aðalverkstæði í síma 560 7414Áh Rio Tinto Alcan Straumsvík Pósthólf 244 222 Hafnarfjörður Rio Tinto Alcan óskar eftir að ráða vélvirkja eða vélfræðinga til að sinna fjölbreyttum störfum á aðalverkstæði fyrirtækisins. Starfssvið: Menntunar- og hæfniskröfur: Ert þú vélvirki eða vélfræðingur? 25. september 2010 LAUGARDAGUR 1 Sölufulltrúar Henný Árnadóttir henny@365.is 512 5427 Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447 Fjölskylduleiðsögn um klippimyndir Errós verður í Listasafni Reykja-víkur klukkan 15. á sunnudag. Þar mun Klara Þórhallsdóttir, fræðslu-fulltrúi safnsins, v ra með leiðsögn um hina nýlega opnuðu klippi-myndasýningu Errós og kynna um leið klippimyndasa keppnina sem Listasafn Reykjavíkur gengst fyrir að frumkvæði hans. Patti.is Landsins mesta úrval af sófasettum Dugguvogi 2 / s: 557 9510 / www.patti.isOpið : Mánud. - Föstud. frá 9 til 18 - Laugard. frá 11 til 16 2.900 kr Púðar í úrva li Verð f rá 149.9 00 kr Leður sófas ett 3+1+1 Egill Ólafsson hljómlistarmaður mun fara um víðan völl þessa helgi Beðið eftir eilífðinni 2 É g ætla að vera duglegur í félagslífinu um helgina og sækja tvö stórafmæli í kvöld, syngja sjálfur á tónleikum, og sitja kvöldverð hjá tengdamóður minni ásamt heimsþekktum jarðvegsfræðingi sem hingað er kominn sérstaklega til að ræða við hana um gróðureyðingu,“ segir stór-söngvarinn Egill Ólafsson um áform helgarinnar, en afmælisveislurnar eru til heiðurs Hjörleifi Valssyni fiðluleikara fertugum og Jóni Kr. Ólafssyni sem varð sjötugur á fimmtudag. [ SÉRBLAÐ FRÉTTABL AÐSINS UM MENNING U OG LISTIR ] september 2010 Shakespeare þýddur upp á nýtt Tvö leikrit eftir Will i- am Shakespeare fara á fjalirnar í vetur í nýjum þýðingum þeirra Þórarins Eldjárns og Sölva Björns Sigurðssonar. SÍÐA 2 Feneyjatvíæringuri nn Anna María Bogadó ttir var á arkitektúrsýningun ni í Fen- eyjum, sem stendur nú yfir . SÍÐA 6menning 25. september 2010 225. tölublað 10. árgangur Helgarútgáfa Ný bók eftir Önnu B. Ragde Tilfinningarík!Klippt og skorið HJÁ ERRÓ 1 Ilmur í átökum leikhús 18 Verður ekki þægur Jóhanna Sigurðardóttir var í innsta hring í hruninu og ætti því að fara varlega í að útdeila ávirðingum. stjórnmál 22 Hver verður meistari? Breiðablik, ÍBV eða FH geta orðið Íslandsmeistarar í fótbolta í dag. sport 52 spottið 12 VIÐSKIPTI Breska fjármálaeftirlitið (FSA) hefur lokið rannsókn sinni á starfsemi Kaupþings Singer & Friedlander í aðdraganda hruns- ins, að því er fram kemur í bréfi sem Hreiðar Már Sigurðsson, fyrrverandi forstjóri Kaupþings, hefur sent íslenskum yfirvöldum og ráðamönnum. Hreiðar segir niðurstöðuna vera þá að ekki sé talið að hann eða aðrir stjórnendur bankans hafi gerst brotlegir við lög. Hins vegar hafi þeim borið skylda til að upp- lýsa FSA þremur dögum fyrr en gert var um versnandi lausafjár- stöðu íslensku bankanna og þær þrengingar sem blöstu við eftir tilkynninguna um yfirtöku ríkis- ins á Glitni. „Niðurstaða þessarar rannsókn- ar er því sú að sakargiftir séu óverulegar og er mér, sem for- stjóra Kaupþings banka, boðið að ljúka málinu með greiðslu sektar að upphæð 35 þúsund pund,“ segir Hreiðar í bréfinu. Sektin jafngild- ir um sex og hálfri milljón og segir Hreiðar það einungis vera mála- myndasekt miðað við fjárhæðir annarra sekta FSA. Hreiðar segist hins vegar ekki ætla að greiða sektina heldur muni hann leitast við að fá það afdráttarlaust viðurkennt að hann hafi ekki brotið af sér í störfum sínum. Heimildir Fréttablaðsins herma að aðrir stjórnendur bankans, þeirra á meðal stjórnarformaður- inn Sigurður Einarsson og banka- stjórinn Ármann Þorvaldsson, hafi hlotið viðlíka sektir og ætli ekki heldur að una ákvörðuninni. Fréttablaðið hafði samband við Breska fjármálaeftirlitið í gær til að freista þess að staðfesta frá- sögn Hreiðars. Þar fengust þær upplýsingar að ekkert væri gefið upp um rannsóknir embættisins. Hreiðar gagnrýnir vinnubrögð íslenska Fjármálaeftirlitsins harð- lega í bréfinu. - sh / sjá síðu 10 Kaupþingsmenn una ekki boði um málalok Breska fjármálaeftirlitið telur stjórnendur Kaupþings ekki hafa gerst brotlega við lög í landinu, að sögn fyrrum forstjóra fyrirtækisins. Þeir hafi aðeins van- rækt upplýsingaskyldu og hljóti sekt fyrir vikið. Þeir gangast ekki við brotinu. Niðurstaða þessarar rannsóknar er því sú að sakargiftir séu óveruleg- ar og er mér, sem forstjóra Kaupþings banka, boðið að ljúka málinu með greiðslu sektar að upphæð 35 þús- und pund. HREIÐAR MÁR SIGURÐSSON FYRRVERANDI FORSTJÓRI KAUPÞINGS Auglýsingasími FJÁRMÁL Einstaklingar töpuðu samtals 183 milljörðum króna í hlutabréfaeign við þrot almenningshlutafélaga í kjölfar bankahrunsins. 56 þúsund manns töpuðu sam- tals 80 milljörðum króna en þeir sem mest áttu, innan við 300 manns, töpuðu sam- tals 103 milljörðum króna. Þetta kemur fram í tölum sem Pétur Blöndal, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, lét taka saman í byrjun árs. Tap fólksins var mismikið. Um fjörutíu þúsund manns töpuðu fjárhæðum upp að einni milljón króna, átta þús- und töpuðu frá einni til þrem- ur milljónum og 3.400 manns töpuðu á bilinum þremur til sex milljónum. „Þetta sýnir að næstum 60 þúsund manns sem áttu sam- tals um 80 milljarða og að meðaltali eina og hálfa millj- ón, töpuðu sínu,“ segir Pétur. -bþs / sjá síðu 4 Tjón vegna hrunsins: Tæplega 300 áttu samtals 103 milljarða Selma í Chess Stórsöngleikur settur upp í Hörpu. fólk 58 LEIKUR SÉR Í ÖLDUNUM Brimbrettakappar sýndu listir sínar í öldurótinu utan við Seltjarnarnes í gær og sést einn þeirra, Róbert Orri Stefánsson, hér á mikilli siglingu. Viðmælandi Fréttablaðsins segir nokkuð marga stunda þetta sport hér á landi. Aðstæður hafi verið hinar bestu í gær, milt veður, háar öldur og sjórinn í hlýrra lagi. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.