Bændablaðið - 31.10.2000, Blaðsíða 1

Bændablaðið - 31.10.2000, Blaðsíða 1
18. tölublað 6. árgangur Þriðjudagur 31. október 2000 ISSN 1025-5621 Bændalundir í nóvember Stjórn Bændasamtakanna hefur ákveðið að efna til fundaherferðar í nóvember. Á fundunum verður rætt al- mennt um stöðu landbúnaðarins og þau verk- efni sem BI eru að sinna, en síðast en ekki síst er ætlunin að heyra í bændum. Þessir fundir hefjast um miðjan mánuðinn og verða auglýstir í Bændablaðinu 14. nóvember. Einnig verða þeir auglýstir á heimasíðu BI (www.bondi.is). Fjárræktarbúið á Hesti Stærsti bak- vððvínn í 40 ár! Stærsti bakvöðvi í lambi sem mælst hefur á fjárræktarbúinu á Hesti í 40 ár fannst í 21,8 kg falli af hrútlambi sem slátrað var í Borgarnesi fyrir skömmu. Vöðv- inn reyndist 70 mm breiður og 38 mm þykkur eða um 26,6 fer- sentímetra að fiatarmáli. Fallið var óvenju vel gert og fekk hæstu einkunn fyrir iæra- og fram- partshold. Þykkt síðufitu nam aðeins 7 mm sem er lítið miðað við þunga fallsins og flokkaðist það í E3. Hrúturinn var einn af mörgum sem var í tilraun þar sem m.a. var verið að kanna áhrif mismunandi beitar yfir sumarið fítu- söfnun og gæða- mat við slátrun. Það er Stefán Sch. Thor- steinsson til- raunastjóri á Hesti og Sig- valdi Jóns- son bústjóri sem annast þessa tilraun með aðstoð' Óðins Arnar ^ Jóhannssonar, sem nota mun gögnin í aðalritgerð við Landbúnaðarháskólans á Hvann- eyri. Lambhrútur þessi er undan hrút sem heitir Þófi 68 á Hesti og á hann ættir sínar að rekja til Galsa frá Hesti og lengra aftur til Stramma, sem margir sauðfjárræktendur muna eftir vegna frábærra kjöt- gæða. Nýr mjaltabás að Björgum í Ljósavatnshreppi Fynstí SAC mjalta- hásinn norOan heiOa í síðustu viku var tekinn í notk- un nýr mjaltabás á Björgum í Ljósavatnshreppi. Tækjabúnað- ur í básnum er frá SAC en um- boðsaðiii er REMFLÓ hf. á Sel- fossi. Þetta er fyrsti básinn á Norðurlandi með búnaði frá SAC en REMFLÓ hf. hefur um árabil selt bása af þessu tagi á Suður og Vesturlandi. Mjaita- básinn á Björgum er 2x4 láglínu- kerfi. Innréttingar í básinn eru smíðaðar úr ryðfríu stáli af RM innréttingum, en þess má geta að hönnun innréttinganna er í samráði við REMFLÓ HF., sem er dótturfélag Mjólkurbús Flóa- manna. „Smíðin fer að hluta til fram á staðnum. Segja má að hver bás sé í rauninni klæð- skerasniðinn að þörfum hvers og eins" sagði Sigurður Grétarsson, hjá REMFLO hf. Fjósið á Björg- um er lausagöngufjós með legu- básum fyrir 38 kýr. Abúendur eru hjónin Hlöðver P. Hlöðvers- son og Kornína Björg Óskars- dóttir. Sigurður sagði að REMFLÓ hf. hefði gert nokkur tilboð í mjaltabása á Norðurlandi en ekki haft erindi sem erílði fyrr en nú. „Ég kann ekki skýríngu á því af hverju básar frá okkur hafa ekki orðið fyrir valinu fyrr en nú. Það er alla vega ekki vegna þess að tækin standist ekki gæða- eða tæknilegan samanburð og verðlagið er mjög samkeppn- inhæft. Það má vera að það sé vegna þess að enginn sýnilegur þjónustuaðili hefur verið á staðnum" sagði Sigurður og gat þess að nú væru þeir búnir að tryggja sér þjónustuaðila til að þjónusta tæki frá REMFLÓ á Norðurlandi, það er Oddur Örvar Magnússon hjá Kælitækjaþjónust- unni á Húsavík. Básinn á Björgum er einn sá fullkomnasti sem REMFLÓ hf. getur boðið bændum. Tækjabún- aðurinn samanstendur af móður- tölvu sem er tengd tveimur kjarn- fóðurbásum inni í fjósi og átta útstöðvum með lyklaborði sem staðsettar eru við hvert mjaltatæki í mjaltagryfjunni, við útstöðvarnar er tengdur stafrænn rennslismjólk- urmælir. Einnig er júgurbólgu- skynjari í hverju mjaltatæki ásamt sjálfvirkum aftökurum. „Búnaður- inn býður upp á ýmsa skráning- armöguleika úr mjaltabásnum. I útstöðina geta menn sótt og slegið inn upplýsingum sem þeir verða varir við meðan á mjöltum stend- ur, en lfka geta menn athugað hluti eins og til dæmis hvar kýrin er stödd í mjaltaskeiði, hvað hún át mikið úr kjarnfóðurgjafanum í fjósinu og þannig má lengi telja. Júgurbólguskynjarinn gefur upp- lýsingar um heilbrigðisástand júgursins um leið og mjöltum er lokið á hverri kú, og með hjálp hans er hægt að meðhöndla júgur- bólgu á byrjunarstigi án lyfjagjaf- ar „ sagði Sigurður. „Þar sem nú er búið að koma upp þessum bás geta norðlenskir bændur séð hann með eigin augum, en fram til þessa hafa þeir þurft að fara suður í þeim erindum. Fyrstu mjaltakerf- in frá SAC voru sett upp árið 1992, en nú er búið að setja upp tæplega 40 mjaltabása af þessari gerð. Verðið er fullkomlega sam- keppnishæft þannig að ég á von á því að þessi bás sé bara byrjunin á þjónustu okkar við norðlenska mj ólkurframleiðendur." En meira um básinn. Vinnslu- ferlið í honum er alsjálfvirkt. Kýrín skráist inn til mjalta um leið og hún gengur inn í mjaltabásinn en sendir sem hún ber í hálsbandi skráir númer kýrinnar á skjá viðkomandi útstöðvar. Að loknum mjöltum sendir útstöðin magn mældrar mjólkur, ásamt öðru sem hugsanlega hefur verið skráð inn á móðurtölvu kerfisins sem heldur þar utan um allar upplýsingar um gripina. Frá móðurtölvunni er kjarnfóðurgjöfinni stýrt, hægt er að forrita kjarnfóðurgjöf fyrir hvern grip á margan hátt, t.d. fóðrun eftir mjólkurmagni, stöðu á mjaltaskeiði, eða eftir visku bónd- ans um gæði kúa sinna. Móður- tölvan sér síðan um að dreifa kjarnfóðurgjöfinni jafnt yfir sólar- hringinn og safna upplýsingum um hvernig kjarnfóðurgjöfin skil- ar sér til gripanna. Þess skal getið að Hlöðver og Kornína bjóða áhugasama bændur hjartanlega velkomna til að skoða - en gott væri að þeir hefðu þó samband áður en þeir mæta á staðinn. I nýja mjaltabásnum á Björgum í Ljósavatnshreppi. Efri röð frá vinstri: Oddur Örvar Magnússon, þjónustustufulltrúi fyrir SAC, Steinþór Guðjónsson frá REMFLÓ HF. og Sigurður Grétarsson frá REMFLÓ HF. Neðri röð: hjónin Hlöðver Pétur Hlöðversson og Kornína Björg Óskarsdóttir, bændur á Björgum, ásamt dætrum sínum Ástu Ósk, sem stendur á milli foreldra sinna og Jónu Björgu, til hægri í bláum galla. Það er þriðja dóttirin, Þóra Magnea sem erfremstá myndinni. Rannsóknastofnun landbúnaðarins og Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri hafa gert með sér samkomulag um kennslu, rannsóknir og þróun í sauðfjárrækt og uppbyggingu og rekstur rannsókna og þróunarbús í sauðfjarrækt. Markmiðið er að efla rannsóknir, þróun og kennslu í sauðfjárrækt með sameigin- legu átaki. Stofnanirnar hafa einnig gert með sér samkomulag á sviði bútækni um kennslu, rannsóknir og þróun, endur- menntun og ráðgjöf svo og önnur við- fangsefni til hagræðingar og eflingar þjónustu stofnananna við landbúnaðinn. Samningarnir voru undirrítaðir á Hvann- eyri og á Hesti í gær og staðfestir að Guðna Ágústssyni Samkomulag um sauðfjárrækt, felur í sér að RALA og LBH munu framvegis standa sameiginlega að fjárbúi á tilraun- astöðinni á Hesti, en RALA sér um rekstur RALA oy LBH efla samstarf rannsúknir ny kennslu í sauðfjárrækt oy bútækni tilraunastöðvarinnar á Hesti og ber rekstrar- lega og fjárhagslega ábyrgð á honum. Stofn- anirnar munu nýta nýta aðstöðu á Hesti sam- eiginlega til rannsókna, kennslu og námskeiðahalds. Á sama hátt geta stofnan- irnar nýtt aðstöðu í peningshúsum eða í landi LBH á Hvanneyri ef það þykir henta fyrir rannsókna- og þróunarverkefni í sauðfjár- rækt. LBH fær alla aðstöðu til verklegrar kennslu í sauðfjárrækt í fjárhúsunum á Hesti. Emma Eyþórsdóttir, sviðstjóri búfjár- ræktarsviðs RALA hefur verið ráðin fagleg- ur yfirmaður í umboði beggja stofnana og verður hún í hálfu starfi við hvora stofnun frá næstu áramótum. Hún ber ábyrgð á rann- sókna- og ræktunarstefnu búsins á Hesti og ber jafnframt stjórnunarlega ábyrgð á náms- framboði LBH í sauðfjárrækt. Fram kemur í samkomulaginu að RALA og LBH stefna að samþættingu búrekstrar á Hvanneyri og Hesti með aukna hagræðingu að leiðarljósi. M.a. verði stefnt að sameiginlegu vélavið- haldi og vélarekstri og að sameiginlegri nýt- ingu vinnuafls eftir því sem hagkvæmt þykir hverju sinni. Eins og fyrr sagði hafa LBH og RALA einnig gert með sér samkomulag um bú- tækni, rannsóknir og fræðslu. I því kemur m.a. fram að Bútæknihúsið á Hvanneyri verður miðstöð þeirra starfsemi sem um er samið og rekið sameiginlega af RALA og LBH. RALA fær aðstöðu til bútæknir- annsókna, búvélaprófana og þróunarverk- efna í peningshúsum og á túnum og útjörð LBH. Þá munu sérfræðingar bútæknisviðs RALA taka að sér kennslu í bútæknigreinum við LBH eftir því sem mannafli sviðsins leyfir. Ætlunin er að samræma rannsókna- og þróunarstarf LBH og RALA á bútæknisviði og verður gerð samræmd verkáætlun stofn- ananna til þriggja ára í senn og endurskoðuð árlega. Þá kemur fram að stofnanirnar muni bjóða fram sameiginlega endurmenntun- arnámskeið á sviði bútækni.

x

Bændablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Bændablaðið
https://timarit.is/publication/906

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.