Fréttablaðið - 01.05.2018, Blaðsíða 48

Fréttablaðið - 01.05.2018, Blaðsíða 48
Ástkær eiginmaður minn, bróðir, mágur og frændi, Garðar Halldórsson véltæknifræðingur, andaðist fōstudaginn 13. apríl. Útfōr hefur farið fram í kyrrþey. Fyrir hōnd fjōlskyldunnar, Lovísa Ōlversdóttir Dagbjōrt Halldórsdóttir Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Sigmunda Hákonardóttir (Sísí) Árskógum 8, lést á Landspítalanum föstudaginn 27. apríl. Útförin verður auglýst síðar. Inga Jónsdóttir Guðrún Valtýsdóttir Þórir Karl Jónasson Ágústa Rósa Finnlaugsdóttir barnabörn og barnabarnabörn. Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Halla Ingibjörg Svavarsdóttir Áshlíð 6, Akureyri, lést á heimili sínu mánudaginn 23. apríl. Útför hennar fer fram frá Akureyrarkirkju föstudaginn 4. maí klukkan 13.30. Hallgrímur Kristinn Gíslason Gísli Hallgrímsson Anna Sigríður Pétursdóttir Bjarni Hallgrímsson Arna Þorsteinsdóttir Garðar Hallgrímsson Haukur Hallgrímsson Aðalheiður Guðmundsdóttir Erla Björg Hallgrímsdóttir barnabörn og barnabarnabörn. Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Brynleifur H. Steingrímsson Lækjasmára 7, Kópavogi, sem lést á Landakotsspítala þriðjudaginn 24. apríl, verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju föstudaginn 4. maí kl. 15.00. Guðrún Helga Brynleifsdóttir Gunnlaugur A. Jónsson Helga Brynleifsdóttir Jón G. Hauksson Brynja Blanda Brynleifsdóttir Ingvaldur Thor Einarsson Steingrímur Brynleifsson barnabörn og barnabarnabörn. Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir, afi, sonur og bróðir, Sigurlás Þorleifsson skólastjóri, Smáragötu 3, Vestmannaeyjum, varð bráðkvaddur þriðjudaginn 24. apríl síðastliðinn. Jarðarförin verður gerð frá Landakirkju í Vestmannaeyjum laugardaginn 5. maí klukkan 14. Guðrún Karen Tryggvadóttir Kolbrún Sigurlásdóttir Hlynur Kristinsson Jóna Heiða Sigurlásdóttir Sara Sigurlásdóttir Gunnar Steinn Ásgeirsson Kristín Erna Sigurlásdóttir Þorleifur Sigurlásson barnabörn Þorleifur Sigurlásson Aðalheiður Óskarsdóttir og systkini hins látna. Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Ólafur Ólafsson Grænumörk 5, Selfossi, verður jarðsunginn frá Selfosskirkju fimmtudaginn 3. maí klukkan 14. Margrét Elísabet Ólafsdóttir Ágúst Þór Árnason Laufey Þóra Ólafsdóttir Þórður Björn Pálsson Eva Ólafsdóttir Kristín Pétursdóttir Geir Grétar Pétursson Dagný Pétursdóttir Héðinn Sigurjónsson Díana Pétursdóttir og barnabarnabörn. Faðir okkar, tengdafaðir og afi, Berent Sveinbjörnsson pípulagningameistari, Herjólfsgötu 40, Hafnarfirði, lést í Svíþjóð laugardaginn 28. apríl. Jarðarförin verður auglýst síðar. Sveinbjörn Berentsson Auður Björgvinsdóttir Jóhanna Berentsdóttir Dagur Jónsson Hólmfríður Berentsdóttir Jóhann Berentsson og barnabörn. Ástkær eiginkona, móðir, tengdamóðir, amma og langamma, Ásta Guðrún Guðbrandsdóttir Naustabryggju 55, Reykjavík, lést á hjúkrunarheimilinu Sólvangi í Hafnarfirði 21. apríl. Útförin fer fram frá Digraneskirkju föstudaginn 4. maí kl. 11.00. Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir en þeim sem vildu minnast hennar er bent á styrktarsjóð Fjólu Rafnar Garðarsdóttur, langömmubarns Ástu. Sjóðurinn styður við rannsóknir á Wiedemann-Steiner heilkenni sem Fjóla Röfn er greind með. Reikningsnúmer 0130-05-063095, kt. 020514-3100. Garðar Ágústsson Guðbrandur G. Garðarsson Selma Rut Þorkelsdóttir Ragna L. Garðarsdóttir Einar Þór Sigurjónsson barnabörn og barnabarnabörn. Ástkær eiginmaður, faðir, tengdafaðir og afi, Sigurður Baldvinsson Norðurbakka 25b, lést þriðjudaginn 24. apríl. Útförin fer fram frá Víðistaðakirkju miðvikudaginn 2. maí klukkan 11. Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á Björgunarsveit Hafnarfjarðar. Lizzi Baldvinsson Kristína Sigurðardóttir Sjöfn Sigurðardóttir Thomas Madsen Alexandra Kristína Madsen, Helena Björk Madsen Jóhanna Karlsdóttir Víðihlíð 15, Sauðárkróki, lést miðvikudaginn 25. apríl á Sjúkrahúsinu á Sauðárkróki. Karl Bjarnason Grétar, Annika, Hanna Maja Reynhildur og aðrir aðstandendur. Innilegar þakkir fyrir sýnda samúð, hlýhug og vináttu við andlát og útför ástkærrar móður minnar, dóttur okkar, systur, mágkonu, barnsmóður og frænku, Erlu Sigríðar Hallgrímsdóttur félagsráðgjafa. Sérstakar þakkir til samstarfsfólks fyrir hlýhug í veikindum hennar. Helga Júlíana Jónsdóttir Guðríður J. Guðmundsdóttir Hallgrímur Hallgrímsson Elín Hallgrímsdóttir Steinn Guðmundsson Berglind Hallgrímsdóttir Helgi Skúli Friðriksson Guðmundur S. Hallgrímsson Jón Bjarni Magnússon Þórdís Elín, Hildur, Vilborg Júlíana, Birta Júlía, Daníel Freyr og Hilmar Alexander Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir og amma, Alda Bragadóttir Grenigrund 34, Selfossi, lést á hjúkrunarheimilinu Fossheimum aðfaranótt miðvikudagsins 25. apríl. Útförin fer fram frá Selfosskirkju föstudaginn 4. maí klukkan 14.00. Björn Ingi Björnsson Steinunn Inga Björnsdóttir Dóra B. Stephensen Jón Lindsay og barnabörn. Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Guðmundur Karl Jónatansson blikksmíðameistari, Keldulandi 13, Reykjavík, lést á Landspítalanum v/Hringbraut þann 20. apríl síðastliðinn eftir skammvinn veikindi. Útförin fer fram frá Kópavogskirkju miðvikudaginn 2. maí 2018 klukkan 15.00. Guðmundur Alfreð Guðmundsson Rósa Guðmundsdóttir Jón Fannar Karlsson Taylor V. Auður Karlsdóttir barnabörn og langafabörnin. Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, dóttir og systir, Elín Hrund Jónsdóttir leikskólakennari, Hjálmholti 7, Reykjavík, lést á Kvennadeild Landspítalans þriðjudaginn 24. apríl. Útförin fer fram frá Háteigskirkju föstudaginn 4. maí kl. 13. Þorsteinn Sigurðsson Jón Steinarr, Hulda, Sigurður Örn og Kolbeinn Hulda Pálína Matthíasdóttir og Jón Pétursson Ólafur Jónsson og Edda Vilhelmsdóttir Guðrún Jónsdóttir og Øyvind Mo Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Guðmundur J. Jóhannesson Hólabraut 25, Skagaströnd, lést á Sjúkrahúsinu á Akureyri þriðjudaginn 17. apríl sl. Útför hans fer fram frá Hólaneskirkju á Skagaströnd fimmtudaginn 3. maí kl. 14.00. Lárus Ægir Guðmundsson Helga J. Guðmundsdóttir Eðvarð Hallgrímsson Guðmundur Guðmundsson Sigurlaug Magnúsdóttir Ingibergur Guðmundsson Signý Ósk Richter Karl Guðmundsson Lára Guðmundsdóttir Gunnar Svanlaugsson barnabörn og barnabarnabörn. Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Björn Guðmundsson Árskógum 6, lést miðvikudaginn 11. apríl. Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju miðvikudaginn 2. maí kl. 13.00. Blóm vinsamlega afþökkuð. Bergþóra S. Ottesen Guðmundur Björnsson Helga Egilsdóttir Hildur Björnsdóttir Árni Valur Garðarsson Snæbjörn Björnsson Pétur Björnsson Ingibjörg Óskarsdóttir Helgi Björnsson Berglind Levísdóttir Magnea Lena Björnsdóttir Hallur Símonarson Björn Þór Björnsson Benedikta Björnsdóttir Viggó H. Valgarðsson barnabörn og langafabörn. 1 . m a í 2 0 1 8 Þ R I Ð J U D a G U R22 t í m a m ó t ∙ F R É t t a B L a Ð I Ð tímamót 0 1 -0 5 -2 0 1 8 0 4 :3 2 F B 0 6 4 s _ P 0 4 8 K .p 1 .p d f F B 0 6 4 s _ P 0 3 3 K .p 1 .p d f F B 0 6 4 s _ P 0 1 7 K .p 1 .p d f F B 0 6 4 s _ P 0 3 2 K .p 1 .p d f A u to m a tio n P la te re m a k e : 1 F A 3 -5 2 9 8 1 F A 3 -5 1 5 C 1 F A 3 -5 0 2 0 1 F A 3 -4 E E 4 2 7 5 X 4 0 0 .0 0 1 2 A F B 0 6 4 s _ 3 0 _ 4 _ 2 0 1 8 C M Y K
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.