Helgarpósturinn - 24.04.1981, Blaðsíða 7

Helgarpósturinn - 24.04.1981, Blaðsíða 7
helgarpósfurinn Föstudagur 24. apríl 1981 Lifeyrissjóður verslunarmanna Upplýsingar um starfsemi á árinu 1980 Heistu niðurstöður reikninga i miilj gkróna Rekstrarreikningur Iðgjöld sjóðf élaga (netto) Iðgjöld launagreiðenda Vaxtatekjur Verðbætur lnnheimtulauno.fl. Lífeyrisgreiðslur . NettóframlagtilUNE 1} Laun og launatengd gjöld Annar rekstrarkostnaður Vaxtagjöld Afskriftir Rekstrarafgangur Gjöld Tekjur Aukning frá 1979 474 208 113 59 15 . 51 10.201 1.732 2.597 2.851 3.820 121 79% 79% 72% 197% 83% 105% 206% 51% 79% 15% 183% 104% Samtals 11.121 11.121 V Umsjónarnefnd eftirlauna. Greiðslur samkvæmt lögum U.N.E. 1979. Skipting lánveitinga 1980 Upphæðir f mil Ijónum gkróna Sjoðfélagar Stofnlánasjóðir Verzlunarlánasi. og fyrirtæki Veðdeild Iðnaðarb. Framkv. og Byggingasj. Hús verzlunarinnar 1980 3.984 60,1% 387 5,8% 1.339 20,2% 315 4,8% 485 7,3% 116 1,8% 1979 (2.657 65,1%) 181 738 165 255 87 4,4%) 18,1%) 4,0%) 6,3%) 2,1%) 6.626 100% Aukningfrá 1979 er 2.543 milljónireða 62.28% Verðtryggð lán voru 81,29% af lánveitingum 1980 Lánveitingar frá 1970 i gkr. Lánveitingar á verOlagi hvers ár eru strikaöar. (4.083 100%) Reglur um lánveitingar til sjóösfélaga I. Lánsréttur— Lánsupphæð • Til þess aðeiga kost á láni hjá sjóðnum verður sjóðfélagi að hafa greitt iðgjöld til sjóðsins miðað við heilsdags vinnu í a.m.k. 3 ár og veragreiðandi. Fimmár þurfaætíðað líðaá milli lána. • Lánsupphæð fer eftir því, hvað sjóðfélagi hefur greitt lengi til sjóðsinsog reíknast þannig: 5.000 nýkrT tyrir hvern ársf jórðung, sem greitt hef ur verið f yrstu 5 árin. 2.500 nýkr. fyrir hvern ársf jórðung f rá 5 árum til 10 ára. 1.250 nýkr. fyrir hvern ársfjórðung umfram 10 ár._____________ • Hafi sjóðféíagí fengið lán áður, er það framreiknað miðað við hækkun vísitölu byggingarkostnaðarog súf járhæðer dregin f rá . lánarétti skv. réttindatíma. II. Lánskjör 011 lán eru veitt verðtryggð miðað við vísitölu byggingarkostnaðar og með 2% ársvöxtum. Lánstími er 10 til 25 ár að vali lántakanda. Lántökugjalder 1%. III. Tryggingar. Oll lán eru undantekningarlaust veittgegn veði í fasteign og verða lán sjóðsins að vera innan 50% af brunabótamati fasteignar. Um sumar fasteignir gilda sérstakar reglur, t.d. framkvæmdanefndaríbúðir. Almennar upplýsingar Iðgjöld, 4% launþega og 6% vinnuveitanda, á að greiða af öllum laun- um sjóðfélaga 16 ára og eldri. Þó skal ekki greiða iðg jöld lengur en til 75 ára aldurs. Endurgreiðslur iðgjalda eru ekki leyfðar, nema við f lutning erlendra ríkisborgara úr landi. Hámarksiðg|ald4%, er gkr. 42.592 fyrir júlí—ágúst 1980, gkr. 46.242 fyrir sept. 1980, gkr. 46.690 fyrir okt. 198agkr. 48.302 fyrir nóv. 1980, gkr. 52.900fyrir des. 1980, nýkr. 529.00 fyrir jan—febr. 1981 og nýkr. 560.00frámarsl981. Tölulegar upplýsingar: Fjöldi fyrirtækja sem greiddu 1980: 2033 Fjöldi sjóðfélaga, sem greiddu iðgjöld 1980: 11.705 Fjöldi greiðslna (iðgjöld, félagsgjöld og afborganir lána) 1980: ca. 260.000 Efnahagsreikningur Veðskurdabréf sjóðf élaga 2). . Veðsk.br. stofnl.sj. og fyrirt. 2) Veðsk.br. Bygginga- og framkv.si. Vaxtabr. banka og byggingafél.2' Grensásvegur 13,3. hæð EignarhlutiiHúsiverzl. Aðrir f astaf jármunir Nettóstaða v.ínnh. félagsgj. Bankainnistæður Viðskiptamenn . OgreitttilU.N.E. V Höfuðstóll 31.12.1980 2) Eignir SkuldirAukning frá 1979 12.713 71% 6.362' 93% 3.344 74% 129 -5-10% 214 48% 636 233% 234 55% 137 46% 428 149% 72 243% 59 -r43% 23.936 80% Samtals 2) 24.132 24.132 Með áf öllnum vöxtum og verðbótum Skipting lifeyrisgreiðslna 1980 Upphæðir í milljónum gkróna. Fjöldi lífeyrisþega per 31.12. 1980 I sviga: Ellilífeyrir örorkulífeyrir Makalífeyrir Barnalffeyrir Verðtr. lífeyrir skv. regiug.lskv. lögum 221,3 (183) 8,0 (26) 71.8 ( 39) 92.9 ( 73) 3,0 (10) 36,8 ( 38). uppbót samtals 43,5 ( 90) 272,8 71,8 6,9 ( 19) 102,9 36,8 Samtals 422,8(333) 11,0(36) 50,4(109) 484,2 Umsjónarnefnd eftirlauna endurgreiddi sióðnum lifeyri skv. lögum 11,0 millj. Lifeyrisgreiðslur frá 19701 millj. gkr. á verðlagi 1980. Llfeyrisgreiðslur á verðlagi hvers árs eru strikaðar. Verðtryggður lifeyrisréttur (útdráttur) Réttur til lífeyris f rá sjóðnum er bundinn því skilyrði að viðkomandi sjóðfélagi hafi öðlast 3 stig hjá sjóðnum. Iðgjaldagreiðslur af 20. taxta VR. gefa 1.00 stig fyrir hvert ár. Greiðslur af lægri eða hærri launum gef a hlutf allslega f ærri eða f leiri stig. Ellilífeyrir er greiddur þeim, sem orðinn er 70 ára. Þó geta sjóðfélagar fengið Hfeyri þegar eftir 65 ára aldur, en þá er lífeyririnn töluvert lægri (6% lækkun hvert ár). Einnig geta sjóðfélagar frestað töku Iff eyris alit til 75 ára aldurs og hækkar þá líf eyririnn (6% hækkun fyrirhvertár). örorkulffeyrir er greiddur þeim, sem eru a.m.k. 40% öryrkjar. Er örorkan miðuð við vanhæfni sjóðfélaga til þess að gegna þvf starfi, sem hann hefur gegnt og veitti honum aðild að sjóðnum. AAakalífeyrirer greiddur maka látins sjóðfélaga, enda sé eitt af eftir- farandi skilyrðum uppf yllt: 1. Makinn er fæddur f yrir 1940.2. Makinn er með börn sjóðfélagans á framfæri og fær barnalffeyri fyrir þau. Fær hann makalífeyri 5 árum lengur en barnalífeyri (þ.e. þar til yngsta barnið er 23 ára). 3. Makinn er öryrki. Barnalífeyrirer greiddur vegna barna ellilífeyrisþega, örorkulífeyr- isþega og látins sjóðfélaga. Barnalífeyrir er greiddur til 18 ára aid- urs. Kjörbörn, fósturbörnogstjúpbörneigaeinnig réttá barnalffeyri. Auk skilyrðis um 3 stig hjá sjóðnum, er sett sem skilyrði f yrir greiðslu örorku, maka og barnalífeyris (áhættulífeyris), að viðkomandi sjóðfélagi hafi greitt iðgjald til sjóðsins a.m.k. 6 mánuði á undan- farandi 12 mánuðum. Allar llfeyrisgreiðslur eru fullverðtryggðar og hækka eins og laun samkv.20. taxta V.R. Með tilliti til þýðingar þess að hinn mikli f jöldi sjóðfélaga fái upplýs- ingar um helztu atriði í starfsemi lífeyrissjóðsins ákvað stjórn sjóðs- ins að birta þessa auglýsingu. Skrifstofa sjóðsins er að Grensásvegi 13, 3. hæð, sfmi 84033. I stjórn Lifeyrissjóðs verzlunarmanna 1980 voru: Jóhann J. ólafsson, formaður Guðmundur H. Garðarsson, varaf ormaður • Björn Þórhallsson Gunnar Snorrason Haukur Björnsson Forstjórisjóðsinserdr. PéturH. Blöndal.

x

Helgarpósturinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Helgarpósturinn
https://timarit.is/publication/47

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.