Helgarpósturinn - 09.10.1981, Blaðsíða 4

Helgarpósturinn - 09.10.1981, Blaðsíða 4
Föstudagur 9. október 1981 he/gafJDÓSfurínn „Guð skapaði grasið - ríkið töflur og áfengi" NAFN: Örn Sigfússon STAÐA: Frjáls hamp-sali FÆDDUR: 27. júní 1958 HEIMILI: Ekkert fast HEIMILISHAGIR: Einhleypur ÁHUGAMÁL: Jógísk fræði Hverjir kaupa hamp-efni af þér, örn? Það er íólk á öllum aldri. Viöskiptavinir minir eru þó ekki börn. Ég vil ekki selja börnum vimuef ni. Þ6 hvet ég unglinga til aðfásérhamp.fremurenað vera að þefa af þynni eða snæða sjó- veikistöflur og annað siikt úr lyfjaskápum foreldra sinna. Það geriégþóþvi aðeins, að ég viti að börnin eru farin að nota þessa vimugjafa. Hampurinn gerir þeim minna en önnilr efni. Hvað kostar grammið af þvi efni sem þú selur — og hve mikiö magn kaupa menn? Það er misjafnt. Verðið núna er frá áttatiu og upp i tvöhundruð krónur grammið. Já, þetta er dýrtefni. Þaðeralgengast að fólk kaupi magn á bilinu frá einu og upp i hundrað grömm. Hvar fara viðskiptin fram? Hér og þar. Á götum úti og inni á heimilum. Ég stunda aldrei þessi viðskipti á skemmtistöðum — einfaldlega vegna þess að ég fer sjaldan á skemmtistaði. Ég hef ekki þörf fyrir hávaða. Nú er þvi haldið fram — reyndar talið vísindalega sannað, að neysla kannabis-efna leiði til neyslu sterkari lyfja og eiturs. Er þér sama þótt þú bjóðir fólki efni sem hefur þannig orð á sér og er reyndar talið glæpsamlegt að hafa undir höndum? Hreint kannabis er hættu- minnst — ef við miðum við lögleg vímuefni. Ég reyni ævinlega, þegar ég fæ sendingu, að fá hana efnagreinda. Hverjir efnagreina fyrir þig? Það eru lyfjafræðingar — fólk sem neytir kannabis. Eralgengtaðsendingarsem þú færð innihaldi aukaefni? Það er afskaplega algengt. En þú selur samt? Já, þvi að oftast eru þessi auka- efni — skitur — hættulaus. Þetta er þá mulið gras, te, eða annað þess háttar. Ef sendingin hefur eitur að geyma, eins og t.d. plast, þá sel ég hana náttúrlega ekki. Hvaðan koma þessar „send- ingar"? Frá ræktunarlöndunum. Frá Tyrklandi, Indlandi, Pakistan, Libanon, Marokkó og frá Suður- Ameriku. Færðu sendingar hingað með flugi og skipum? Já.já. Og greiðir með ávlsun eins og hver annar ínnflytjandi? Greiðslurnar eru i ýmsu formi og þeim gjaldmiðli sem óskaö er eftir. Gjaldeyri fæ ég t.d. i Danmörku, ef ég er þar,og svo hér á landi. Nú ert þú sjálfur hampneytandi — hvaða áhrif hefur efnið á manneskjuna? Örn Sigfússon, tuttugu og þriggja ára Keykvikingur, kom s.l. sunnudag fram f útvarpsþætti, sera nefndur var „Sölumenn dauðans". Hulgarpósturinn fékk örn Iyfirheyrslu. örn kemur óhikao fram undir fullu og réttu nafni — en kærir sig ekki um myndbirtingu, „vegna for- dómanna f þjóðfélaginu". Og hann bætir við: „Guð skapaði grasið. en rfkið tðflur og áfcngi. A hvort valdiðskyldi maður trúa?" Skoðanir Arnar gefa býsna athyglisvcrða mynd af hugarheimi töluvert stórs hóps ungs íólks I þjóðfélaginu, sem gert hefur hampneyslu nánast að trúarbrögöum og réttlætir með þvl athæfi, scm vcnjulegt fólk skilur ekki. ¦MHBmnBHHMBMHnBB Það eykur hugsanarýmið. Flestir fara illa meðhugsana- rými sitt, nota ekki nema örfá prósent af heila sinum. Fólk vinnur allan daginn og gefur sér ekki tóm til að þroskast, til að hugsa. Þaðsitur við sjónvarp allt kvöldið og við sjónvarpsgláp fer ákaflega takmörkuð heilastarf- semi fram. Fólk les ótal dagblóð og lætur þannig mata sig á opin- berrilygi — áróöri. Þegar maður neytir hamps, þá losnar um hömlur, öll þau áhrif sem þú hef- ur orðið fyrir — og maðurinn verður ofurnæmur. Margir fara úr jafnvægi við að uppgötva sitt eigið hugarrými — sem hefur verið bælt svo lengi. Liður þú engar samviskukvalir vegna þess að þú selur oft ungu fólki efni, sem margir tetja hættulegt? Hampurinn er ekki hættulegur. Hann hefur þvert á móti gert mörgum gott. Lækningamáttur hans er til dæmis i þverófugu hlutfalli við eyðingarmátt áfengis. Af áfengisneyslu geta menn fengið milli tiu og tuttugu sjúkdóma. Hampurinn læknar jafnmarga. Nú er það sannað mál, að hampneysla veldur minnisleysi. Miklar hampreykingar hafa jafn- vel enn skaðlegri áhrif á lungun heldur en sigarettureykingar — og ötulir hamp-reykingamenn eru' oft í litlu geðrænu jafnvægi, eru áhugalitlir og sinnulausir. Veldur þetta þér engum áhyggjum? Það er náttúrulega ekki sama hvernig efnisins er neytt. Við getum lika sagt, að allt sem þú setur ofan f þig getur verið hættu- legt. Reykingar brjóta manninn niður. Og þá lika hampreykurinn. Annars er þessi fullyrðing i þinni spurningu vafasöm. Þessar svo- kölluðu visindarannsóknir eru-oft og tiöum hálfgildings uppspuni. t bandarisku læknaskýrslunni frá 1974 kemur fram, að hampurinn sé mun jákvæðara efni en önnur vimu-efni. 1 Noregi leggja menn áfengi, heróin og valium að jöfnu. Það hefur verið þyrlað upp miklum moðreyk I kringum hampinn — en menn eiga heldur ab hafa það sem sannara reynist. Eg skora á Jón Thors, Friðjón Þórðarson og Svavar Gestsson að koma til viðræðna um þessi mál öll — hamp-neyslu og sölu. Ef hamp- neysla værileyfileg, myndu neyt- endur einfaldlega krefjast hreinni efna og þar með væri þessi mikl- aða hætta úr sögunni. Hampurinn er bannaður. Lög- gjafinn litur sölu á þessu efni af- skapiega alvarlegum augum. Verðurðu ekki að beygja þig fyrir skoðun löggjafansogreglumsam- félagsins? Nei. Ég ætla mér ab standa á eigin fótum. Ég tel að hampurinn eigi sér miklu meiri tilverurétt heldur en mörg önnur efni. Það sem' um er að ræða, er að löggjaf- ínn er hræddur við hampinn — hann virkjar nefnilega ákveðnar heilastöðvar, sem aftur veldur þvi, að við hampneytendur litum ákaflega margt i þessu samfélagi öðrum augum en fjöldinn. Þessi fjöldi sem ráðandi menn og öfl hafa afvegaleitt. Við hampneyt- endur eigum til dæmis auðveldara með að flytja hugsan- ir. A einu stigi hampvimunnar les maður hugsanir. Nú er eiturlyf jalöggjöfin á fslandi mun strangari en t.d. i nágrannalöndunum — einkum hvað viðkemur hampi. Hvers vegna býrðu ekki frekar I t.d. Danmörku þar sem lif þitt ætti að vera léttara? Ég er fæddur á tslandi. Ég hef séð mörglönd. Ég var á ílækingi i tvöoghálftár. Mér finnst mest til Islands koma af öllum löndum. Einkanlega þessi rika náttúra. Ég virði landið — en ekki þá sem stjórna þvi með fégræðgi og sjálfsmetnaði. Ég vil taka fram — og legg reyndar mikla áherslu á — að hampurinn er náttúrulegt efni. Það er okkur eðlilegra að neyta hans heldur en að neyta taflna og brenndja vina. Veistu hvað þú þarft mörg vitamin, næringarefni fyrir likama þinn? Veistu hve mörg efni heilinn þarf til að geta starfað? Það er sannað, að hamp-reyk- ingar valda lungnakrabba miklu fyrr en sigarettureykingar. Veldur þetta þér engum áhyggj- um, þegar þú ert að sefja? Hverjir hafa sannað það? Það er hægt að neyta hampsins á margan hátt. Það er til dæmis hægtaðgerasér te af hampinum. Ahrifin verða ákaflega þægileg. Þeir sem hafa neytt hamps lengi, eru taldir verða ákaflega minnissljóir — er það ekki neikvætt I þinum augum? Okkar þjóðfélag, með sinu skólakerfi, byggir á endalausum minnisatriðum. Minnið er troðið fullt. Til hvers? Ég gekk i skóla til þrettán ára aldurs. Siðan það var, hef ég kynnst skólafólki. Skólinn gerir ekkert annað en mata nemendur á minnisatribum. Hann tekur núið og breytir þvi i eitthvað .gamalt. Ég lifi i nútiðinni og hef þess vegna ekki þörf fyrir öll þessi minnisatriði. Hefurðu gert þér hugmyndir um þina framtið? Ég á mér draum. Ég ætla að fá mér jörð, setja upp gróðurhús og rækta jurtir. Hér eru alls staðar grænir blettir, til dæmis hér i miðri Reykjavik og orkan spraut- ast út engum til gagns. Það þarf ekki mikið til að nýta þetta. Þú kallar þig frjálsan sölumann — hefur þér ekki komið til hugar að fá þér venjulegt starf og taka þátt í þjóðfélagsbaslinu? Ég er frábitinn þvi að vinna i atvinnulifi, sem ekki miðar að öðru en græðgi. Þjóðfélagið bygg- ist á græðgi og ekki þörfum. Ég er mótfallinn lifsaðferð þessa þjóðfélags. Ég er mótfallinn bila- menguninni. Þetta samfélag er heilaþvegið. Fjölmiðlarnir hafa heilaþvegið það. Það er búið að fylla fólk af ótta. Fólk er hrætt við alla mögulega og ómögulega hluti. Fólk er hrætt við sjúkdóma. Það er hrætt við það sem getur gerst á morgun. Fólk er hrætt við að deyja. Fólk er hrætt við að vera hrætt. Er hampneyslan ekki aðeins flótti frá veruleika, sem þér fellur ekki? Hampneyslan er miklu frekar sannleiksleit. Hvað var það, sem fékk þig, hampsalann, til að koma fram i útvarpsþætti á sunnudaginn var og koma upp um viðskipta- leyndarmál? Ég vil ekki lengur vera i þessum feluleik sem ólög efna til. Áður fannst manni þessi enda- lausi feluleikur vera spennandi. Ég fæ þvi miður ekki sömu spennutilfinningu út úr þessu og þeir sem eru að eltast við þessar tejurtir. Veit lögreglan hvar þin er að leita? Já, enda er ég ekki i neinum felum. Þeir eru á eftir mér. Þetta þjóðfélag er að staðna og er að breytast i lögregluriki. Þeir hlera sima. Ég veit dæmi þess. Ég veit að þeir stunda persónunjósnir þvert ofan i stjórnarskrána. Hvað tekur við hjá þér næstu dagana? Ég á von á að verða handtekinn og settur i Siðumúlafangelsið. Þar verb ég pyntaður. Ég verð pyntaður andlega og jafnvel likamlega. Þeir láta mig vera i einangrun, þangað til ég ræð ekki lengur yfir eigin hugsunum og gerðum. Siðan munu þeir reyna að fá mig dæmdan geðveikan og svo verð ég settur á pilluhælið að Litla-Hrauni. Það er þannig sem þetta gengur fyrir sig. líefurðu setið inni fyrir hamp- sölu eða neyslu? Það var nýlega gefin út á mig , ákæra. Þeir töldu mig hafa náð i eitt kiló til Spánar. Ég var pyntaður i Siðumúlanum, þangað til ég vissi ekki hvað ég sagði. Og eftir hugsanlegan dóm og fangelsisvist — hvað verður þá? Ég á mér draum — nei, ég geri þá kröfu á hendur samfélaginu, að þessi hamp-efni verði rannsökuð á hlutlausri rannsóknarstofu og þannig geng- ið úr skugga um heilnæmi þeirra og/eða óheilnæmi. Og að ræktun á þessu efni verði gefin frjáls,eins og ræktun allra annarra náttúru- legra plantna. Við skulum svo gefa þvi gaum, hverjir það voru sem stóðu að hampbanninu. Var það kannski sá sem hrópar hæst hjá Visi um að ég eigi að skammast min? Var það kannski hann sem kom á bandariskum ólögum sem byggð voru á skýrslu sem Nixon lét falsa? Ogtilgangurinn var að fela vandamál sem alkóhól, heróin og töflumenningin olli i Bandarikj- unum. Það var búin til skýrsla sem úthrópaði hampjurtina, en faldi hin efnafræðilega saman- settu efni og eiturlyf. Og bið ég fyrrnefnda herramenn um að ræða þessi mál á vitsmunalegum grundvelli og hætta áð nota hin pólitisku blöð til að úthrópa sann- leikann. Ég geri þá kröfu, að hafa skuli það sem sannara reynist. eftir Gunnar Gunnarsson

x

Helgarpósturinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Helgarpósturinn
https://timarit.is/publication/47

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.