Forvitin rauð - 01.06.1981, Blaðsíða 3

Forvitin rauð - 01.06.1981, Blaðsíða 3
t Jafnréttishópurinn á Akureyri Stofnaður hefur verið Jafnréttishópur á Akureyri og var stofnfundurinn hald- inn 14. febrúar sl. þar sem mættu yfir 80 manns. For- maður hópsins er Karólina Stefánsdóttir og við hringd- um £ hana til að grennslast fyrir um starfsemina í vet- ur og hvað framundan væri. Hún sagói að á stofnfundin- um hefði komið fram greini- legur áhugi á þessum málum jafnt hjá konum sem körlum og væru nú í gangi 7 grunn- hópar sem hefðu starfað í vetur. Starfið £ grunnhóp- unum færi þannig fram að hver hópur veldi sér við- fangsefni og væru þau t.d. ábyrgð kvenna heima og heim- an, staóa konunnar £ þjóð- félaginu, fóstureyðingar og kynfræðsla. Einn hópur væri að ræða um geðheilsu kvenna og einnig væri starf- andi leshópur sem ræddi um kvennaboknenntir. Karólrna sagði að £ fyrstu hefóu að- eins konur starfað £ grunn- hópum en nú væru karlrrenn famir að sýna áhuga og stæði til til að stofna einn grunnhóp £ haust með karlirönnum eingöhgu. Að- spurð sagði hún að þetta væri ekki framt£ðarskipulag heldur myndu grunnhópamir vera blandaðir seinna meir. Karlmennimir ættu fyrst aó fá tækifæri- til að ræða stöðu sina £ þjóðfélaginu i dag s£n á rtiilli eins og konumar áður en grunnhóp- um yrði blandað. Karólína sagði að baráttan væri ekki á móti karlrrönnum heldur rreð þeim £ átt til jafnrétt- is og betra þjóðfélags. Hópurinn er með opið hús einu sinni £ viku þar sem grunnhópar geta kynnt við- fangsefni s£n en einnig hafa verið haldnir tveir opnir fundir £ vetur á veg- um hópsins. Fyrri fundur- inn var 8. mars þar sem flutt var erindi og s£ðan voru alirennar umræður, á seinni fundinn kom Helga Kress og ræddi um kvenlega hefð og reynslu £ bókmennt- um. Um starfiö framundan sagði Karólrna að stefnt væri að þv£ að halda stóran opinn fund £ haust þar sem frumvarp Jóhöhnu yrði rætt og s£óan jafnréttislögin alitennt. Þá yrði reynt að fá eina konu úr hverjum ^lokki til að ræða stefnu flokkanna £ jafnréttismál- um. BH. Það var einu sinni bók Félagar i Rsh. kannast líklega strax vió hvað er átt. Þaó var einu sinni bók sem átti að þýða... Þaó var einu sinni bók sem átti að kcma út__ Er bdið aó þýða bókina „Kvinde kend din krop"? já, að hálfu,hinn helmingur inn var endursaninn og staé færður þvi bæði var bókin að mörgu leyti oróin úr- elt og margt var nauðsyn- legt að staófæra. Kemur bókin einhvern tíma ut? Trúlega, en hve- nær? Félagar i kroppahópn- um þora ekki lengur aó nefna neina dagsetningu, ekki neinn mánuð, e.t.v. draga þeir andann djúpt, herða upp hugann og hvísla bjartsýnir:„Á þessum árs- fjórðungi." íví að þetta hefur tekið svo ótrúlega langan tima, getur verið að það séu þrjú ár? Það er v£st, en bókin er þó kcmin i setningu og Mál og menning ætla aö gefa hana út. Margir kannast við þessa bók,„Kvinde kend din krop", san skrifuð er af dönskum rauðsokkum og kcm út i Dan- mörku 1975, síðar þýdd á norsku, en fyrirmyndin er trdlega bandariska bókin „Our Bodies, Ourselves",satt kcm tit 1971. Kroppahópurinn er hópur 10 kvenna, san ákváðu að þýöa og staðfæra dönsku bókina. Reyndar fannst okkur nauósynlegt siðar, að endurrita marga kafla henn- ar og gerðum það. Við end- uðum með, að þýða og stað- færa rúmlega helming bókar- innar. Myndefnið þótti okkur lélegt og nokkrar hressar, ljósmyndari og einn teiknari hafa því tek- iö að sér að vinna upp nýtt myndefni_ i sanráói við hópinn. Bókin fjallar fyrst og fremst um heilsufar og l£k- amsstarf semi kvenna og um þá heilbrigðisþjónustu sem sérstaklega snýr að konum. Hugmyndin með útgáfunni er aó fræóa konur um þessi mál vekja umræðu og verða okkur öllum hvatning til opin- skárrar umræðu um heilbrigé ismál kvenna i víðum skiln- ingi og til baráttu fyrir endurbótum á þessu sviði. Af efni bókarinnar má taka eftirfarandi dami: Lif-- færafræói kvenna, þungun, meðganga, getnaðarvarnir, breytingaskeiö, kvensjdk- dónar, félagsleg réttindi, krabbamein, lesbiur og fóstureyðingar. Af vinnunni i hópnum vil ég segja þetta: Ein af ástæðunum að það tók okkur heil tvö ár að skrifa og þýða bókina er vafalaust sú, að við ákváóum aó raaóa allt efni hennar niður i kjölinn á vinnufundim. Þetta hefur verið storma- söm umræða á stundum en ánægjuleg, skoðanir hafa verió skiptar un stefnu og áhersluatriöi, svo legið hefur við klofning i hópn- um. öóru hverju höfum við fengið okkur fullsaddar af þessum umræðum eins og eft ir heila helgi í ölfusborg um á kafi i kvensjdkdótum og ööru álíka „skermtti- legu" . En mikið hefur ver ið ganan að vinna að þessu t.d. gerist ótrúlega margt í lif i 10 kvenna á tveim árum, einnig sem snýr beint að efni bókarinnar og þaó hefur oróið próf- steinn á opinskáa umræðu, þv£ hvar á að byrja, ef ekki í eigin hópi? Guðrún Kristinsdóttir Úlfljótur Úlfljótur nefnist blað sem Orator, félag laganema við Háskóla lslands,gefur út. Blað þetta hefur að geyma ýmsan fróðleik fyrir laganema og aðra sem áhuga hafa á lögfræðilegum mál- efnum. En hvað um þaö. Astæðan fyrir þvi að þessa blaðs er getið hér i For- vitinni rauðri er sú, að 1. og 2. tbl. sl. árs er helgað nauðgunum. Verður það að teljast gott fram- tak hjá laganemum því að lítið hefur birst á prenti á Islandi um þetta vægast sagt ónannúðlega fyrirbæri 1 blaðinu eru þrjár greinar helgaðar þessu við fangsefni. Fyrst ber að nefna grein Asdísar J. Rafnar lögfræðings, en hdn birtist sem hluti loka- ritgerðar til arfoættis- prófs í lögfræði vcr.ið 1979. Asdis kemur viða vió i grein sinni, fjallar frá lögfræðilegu sjónar- horni um m.a. afbrotið nauðgun, eðli þess, þolerd- ur nauógunar, málsmeðferð nauðgunarmála og niðurstöð- ur dónstóla. Nauðgun: Frelsuft eða kúgun ?, nefnist grein þeirra Hildigjnnar Ólafs- dóttur afbrotafræðings og Þorgerðar Benei iktsdóttur lögfræðings. Greinin fjallar um viðhorf til nauðgana og viðbrögó við þeim. Er þar bæði átt við afbrotamannijnn, þolandann og bjóðfélagið. Greinir. er mjög fróóleg, vikið er að fáránleika og óréttlæti bess að atferli þolarda, fyrir og á meðan nauðgun- inni stendur, skuli eins og raun ber vitni vera dregió inn i yfirheyrslur og hafi þannig áhrif á refsingu afbrotamannsins. Einnig er vikið að goð- sagnakenndum hugmyndum manna um þaó hvers vegna nauðganir eigi sér stað auk þess sem skýrt er frá könnun Joan - systra, sem . er f élagsskapur á vegum dönsku Rauðsokkahreyf ing- arinnar, á viðbrögóum kvenna við nauðgunum og áhrifum nauðgana á sálarlif þeirra. Loks er i blaðinu við- tal við Arnþrúði Karlsdótt- ur rannsóknarlögreglumann en hún hefur i starfi sinu fengist talsvert við rann- sóknir nauðgunarmála. 1 viðtalinu er m.a. rakinn gangur slikra rannsókna. Það gæti verið að suntum fyrdist rannsóknarlögreglan vera helst til hvítþvegin £ þessu viðtali. Lesendur Forvitinnar rauðrar eru eindregið hvatt ir til að verða sér úti um blað þetta. Það fæst á skrifstofu Orators, sem er til husa £ Lögbergi. Lög- berg er svo aftur eitt húsanna á Háskólalóðinni. M.R. Nýr kvennaskóli? A síðasta ársf jórðungs- fundi Rsh. £ byrjun jún£ uróu fjörugar umræður um nýliðastarf og grunnhóp- ana. Sú skoðun kom fram, að hreyfingin þyrfti al- varlega að endurskoða af- stöðu s£na gagnvart nýlið- um og bjóða þeim upp á skólun £ kvennabaráttu £ stað umræðna um eigin reynslu. Nýliðastarf hefur löhg- um verið vandamál. Oft höfum við heyrt sögur um konur sem feynt hafa að ganga £ Rsh. en hrökklast þaðan út vegna þess að þær fengu ekkert út úr starfinu, enga útrás fyrii eigin vandamál og enga skólun. Fyrir u.þ.b. þremur árum var farið af stað rreð eins konar les- hring þar sem ákveðin mál voru tekin fyrir, en þá var gallinn sá, aó hópam- ir voru of störir, sumir fyrirlesarar £ einum of miklum kennarastellingum og konumar fengu ekki t=kifæri til að tengja þac sem fjallað var^um^eigin reynslu. Grunnhópamir áttu að koma- til rróts við þá þörf, að miðla reynslu sinni til annarra og læra af öðrum, en sannleikurinn er sá, að til þess þarf ákveðna meðvitund og REYNSLU. Til þess að grunnhópamir starfi vel, þarf frum- kvæði og töluverða þykkju undir n'iðiri. Þv£ miður er það liðin t£ð, að konur ( og karlar) hafi frumkvæði, krefjist lýðræðis, valddrei fingar og sé fullt af eldmóði baráttunnar. Þaö eru aðr- ir timar og þær kcnur sem nú koma inn £ hreyfinguna hafa fylgst meó kvenfrels- isumræóunni £ mörg ár, fyrir þeim er kannski fátt nýtt, nema það sem við höf höfum ekki fjallaó um: Kynferðisleg kúgun, hug- myndafræði kvennabarátt- unnar og þær rannsoknir oc sú vitneskja sem konur um allan heim senda nú frá sor £ stríðum straumum. Sú hugmynd hefur korrið fram, að næsta ár beinist nýliðastarfið að skólun, S'am um leið gefur kost á tengslum við innri um- brot. Farið verði £ gegn- uni ákveðið efni meó aðstoð reyndari félaga og jafn- framt fengist við verkefhi sem koma hreyfingunni til góða. Enn er þetta aóeins hugmynd. Þess má geta til skýr- ingar að kvennahreyfingar erlendis hafa mjög beint sjónum að alls konar nám- skeiðum, kvölds, morgna og um rtrLójan dag, sem greitt er fyrir eins og hver öhnur. Þörfin fyrir menntun er mikil og fólk tekur skipulögð námskeið alvarlega." Eg vil þv£ kasta þeirri spumingu fram hvort við ættum ekki að feta £ fót- spor félaga okkar ytra og koma á fót nýjum kvenna- skóla? San dæni um efni: Kvennasaga, erlend og isl- ensk, kenningar um komr frá biblíunni til sós£al- ista, konur íatvinnulíf- inu, réttindi, launakjör, stéttaskipting, kynlíf kvenna, kvennabókmenntir, konur og f jölmiólar, aug- lýsingar, konur í skólabók- um o.s.frv. Efnin eru endalaus. Hvað finnst ykk- ur um hugmyndina? Kristín

x

Forvitin rauð

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Forvitin rauð
https://timarit.is/publication/56

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.