Morgunblaðið - 06.05.1961, Blaðsíða 24

Morgunblaðið - 06.05.1961, Blaðsíða 24
GEI M SKOT Sjá bls. 10 IÞROTTIR Sjá bls. 22. 100. tbl. — Laugardagur 6. maí 1961 Bæjarsjúkrahúsið tekið í notkun fyrir árslok 1964 BÆJARSTJÓRN Reykjavík- ur gerði eftirfarandi sam- þykkt um Bæjarsjúkrahúsið á fundi sínum í fyrradag, sem miðar að því að unnt verði að taka í notkun, fyr- ir árslok 1964, 185 sjúkrarúm af 390, sem í sjúkrahúsinu verða, þegar því er fullokið: „Bæjarstjórn Reykjavíkur legg ur áherzlu á, að byggingu 1. áfanga Bæjarsj Skrahússins (á- samt grunni B-álmu) verði lokið eigi síðar en fyrir árslok 1964, svo að þá megi taka 185 sjúkra- rúm í notkun. í þeim tilgangi mun bæjar- stjórn hækka fjárframlag sitt á næsta ári til byggingar sjúkra- hússins og gerir ráð fyrir, að á næstu þrem árum verði samtals veittar 12 millj. kr. til bygging- arinnar úr bæjarsjóði. Jafnframt ítrekar bæjarstjóm beiðni borgarstjóra til ríkisstjóm arinnar, að hækkað verði fram- lag á fjárlögum til greiðslu á hluta ríkissjóðs af byggingar- kostnaði sjúkrahússins og verði eigi minna á næstu þrem árum en samtals 9 millj. kr. Þá ítrekar bæjarstjórn og um- sókn borgarstjóra til Trygginga- stofnunar ríkisins um lán, er svari til 30% af byggingarkostn- aði sjúkrahússins frá 1. jan. s. 1., en sá hluti byggingarkostnað- ar er væntanlega talin verða kr. 15 millj. til ársloka 1964. Loks heimilar bæjarstjórn borgarstjóra auk þess að leita eftir og taka allt að 12 millj. kr. lán til þess að byggingu 40 þús. kr. málverk 1 gær hélt Sigurður Bene- diktsson listmunauppboð í Sjálfstæðishúsinu. Voru þar seld allmörg málverk, en auk þeirra ýmiss konar listmunir o>g fagrir gripir. Mikið f jör var á uppboðinu, þegar líða tók á, og bar það helzt til tíðinda, að þar var greitt hæsta verð fyrir málverk, sem hingað til hefur þekkst á fslandi. Olíu- málverkið „Sumar í Húsafells skógi“ 095x115) eftir Ásgrím Jónsson var slegið á 40 þús. króna. Næst hæsta verð fékkst fyr ir jafnstórt ólíumálverk, einn ig eftir Ásgrím, sem heitir „Við Krýsuvíkurveg". Það var slegið á 25 þús. kr. „Úr Borgarfirði“, olíumálverk (65 x80) eftir Ásgrím var slegið á 21 þús. kr., og ,„Nóttin blá“, lítil mynd eftir Kjarval máluð með olíu á pappa fór á 12,500 kr. Þá var lítil mynd eftir Mugg ('Guðmud Thorsteinsson) af móður listamannsins slegin á 6000 kr. Varðarkaffi í Valhöll « dag kl. 3-5 síðd sjúkrahússins verði lokið á of- angreindum tíma.“ Á fundi bæjarstjórnar 29. nóv- ember 1960 hafði Alfreð Gísla- son flutt tillögu um, að borgar- stjóra yrði falið að leitast fyrir um 10 millj. kr. lán til fram- kvæmda á árinu 1961, til viðbót ar því fé, sem ætlað er til bygg- ingarinnar skv. fjárhagsáætlun. Var þessari tillögu þá vísað fíl byggingarnefndar bæjarsjúkra- hússins og 2. umræðu í bæjar- stjórn. Á fundi bæjarstjórnar í fyrra- dag flutti Geir Hallgrímsson borgarstjóri tillögu um samþykkt þá, sem skýrt er frá hér að framan. Dró Alfreð Gíslason þá tillögu sína til baka og lýsti sérstakri ánægju sinni með til- lögu borgarstjóra, sem samþykkt var með samhljóða atkvæðum. Borgarstjóri fylgdi tillögu sinni úr hlaði með nokkrum orð um og gerði m. a. grein fyrir, hvernig framlkvæmdir stóðu í árslok 1960, hvernig framkvæmd um við húsið verði hagað á næstu árum og fjáröflun til fram kvæmdanna. í Árslok 1960 hafði verið lokið við að steypa upp þær álmur hússins, sem ijúka á í 1. og 2. áfanga byggingarinnar. Hafði húsinu þá verið lokað og gengið að mestu frá þaki þess, og í vet- ur hefur verið unnið að hitalögn og öðrum pípulögnum innan- húss. Alls nemur byggingarkostn aður nú 38. millj. kr., þar af hef ur bæjarsjóður greitt 19 millj., ríkissjóður 6 milij. og lán Trygg ingastofnunar ríkisins til húss- ins nemur 13 millj. kr. ,Þá skýrði borgarstjóri frá því, að gert væri ráð fyrir, að fram kvæmdum við húsið verði lokið í 3 áföngum á næstu árum. Þeg- ar 1. áfanga er lokið má taka sjúkrahúsið í notkun með alls 185 sjúkrarúmum. í 2. áfanga er gert ráð fyrir 37 sjúkrarúmum eða húsrými, sem nota mætti fyrir íbúðir starfsfólks, og í 3. áfanga er gert ráð fyrir 168 sjúkrarúmum. Loks skýrði borgarstjóri frá því, að til þess að ljúka 1. áfanga þyrfti enn 49 millj. kr., en höfuð áherzla væri lögð á, að honum verði lokið fyrir árslok .1964. Er miðað við, að framlag ríkis- sjóðs hækki aðeins um 1 millj. kr. frá þvíj se'm nú er (úr 2 í 3 millj.), en bæjarsjóður hækki framlag sitt um 2 millj. kr. (úr 2 í 4 millj.). Lán frá Trygginga stofnun ríkissins verða 30% af byggingarkostnaðinum. Framlög þessara aðila Verða því sem hér segir á á árunum 1961—1964: bæjarsjóður 14 millj.; ríkissjóður 11 millj.; lán Tryggingastofnun- arinnar 15 millj. og aðrar lán- tökur 9 millj. kr. Slasaður maður flutfur suður Flateyri, 5. maí. f GÆRKVÖLDI var Björn Hjálm arsson, bóndi á Mosvöllum í önundarfirði, sóttur og fluttur í Tal peð yíir 19. SKÁKIN í einvígi þeirra Tals og Botvinniks var tefld í gær- kvöldi. Var hún tlðindalítil í fyrstu, en rétt þegar margir áhorfenda voru farnir að spá jafntefli, Jék Botvinnik óná- kivæmt í 15. leik og varð þá eitt af peðum hans mjög veikt. Tókst heimsmeistaranum að not- færa sér þetta og vinna peðið í 20. leik. Er skákin fór í bið, hafði Bot- vinnik hrók, biskup og þrjú peð en Tal hafði þá enn peði meira. Biðskákin verður tefld í dag Gönguferð á Keili, ökuferð í Krísuvík FERÐFÉLAG íslands efnir um helgina til tveggja ferða á Reykja nes, gönguferð á Keili og Trölla dyngju annars vegar Og ökuferð ar í Krísuvík og Óbrennishóla. Verður lagt af stað í báðar ferð irnar kl. 9 á sunnudagsmorgun frá Austurvelli. Landsspítalann í Reykjavík. Hafði hann slasazt í fyrrakvöld, þegar hann varð undir dráttar- vél sinni á heimleið úr kaupstað. Meiddist hann allmikið, en komst sjálfur til næsta bæjar. Það var Björn Pálsson, flug- maður, sem sótti hinn slasaða á sjúkraflugvél sinni. Var hann þá enn þungt haldinn. Kornbarnið frá Þorfinnsstöð- um í Valþjófsdal, sem gleypti naglann á dögunum, og einnig er í Landsspítalanum, er á góðum batavegi. Naglinn hefur gengið niður af barninu. — Kr. G. Geimfari skríður út úr hylk- j inu í Atlantshafinu. Merkjasala vegna starf- seminnar að Jaðri EINS og undanfarin ár, mun verða starfrækt að Jaðri sumar- dvöl fyrir börn nú í sumar. Stari semi þessi hefir notið mikill vin» sælda, enda aðstaða til hennar sérlega góð að Jaðri. Húsakostur með ágætum og umhverfi allt hið ákjósanlegasta. Þess vegna hefir verið efnt til merkjasölu í þessu sambandi ál liðnum árum fyrir starfsemina, og verður svo gert ennþá. A3 þessu sinni fer merkjasalan frarn á morgun, sunnudag. En merkin verða afhent I dag, laugardag milli kl. 5—7 e.h. í Góðtemplara- húsinu og frá kl. 10 f.h á morg- Handritanefnd danska þjóðþingsins kosin KAUPMANNAHÖFN, 5. maí. — (Frá Sigurði Líndal). — Á fundi danska þjóðþingsins í dag var kosin sérstök þingnefnd í hand- ritamálinu. í henni eiga sæti 17 þingmenn og voru þessi kosin í nefndina: Frá Jafnaðaramönnum: Alsing Andersen, K. B. Ander sen, Chr. Christiansen, Dupont, Hougaard, Per Hæbkerup, Frode Jacobsen og Aksel Nielsen. . Frá Radikalaflokknum: Helge Larsen. Frá Vinstri flokknum: Ib Thyregod, N. Chr. Christen sen, Eirik Eiriksen og Helga Ped ersen. Frá íhaldsflokknum: ' Poul Möller, Edvard Jensen, Poul Sörensen. Frá Sósíalíska alþýðuflokknum: Axel Larsen. Sættir í togaraverkfallinu I Grímsby fara út um þúfur Menn virðast nú ú kula vonar um sættir Grimsby, 5. maí. (Reuter). SÁTTAUMLEITANIR í tog- araverkfallinu í Grimsby fóru algerlega út um þúfur í dag, en þar hefur verkfall nú staðið lengi vegna fiski- landana úr íslenzkum togur um. Eftir að þessar sátta- umleitanir sem fiskikaup- menn í Grimsby stóðu fyrir, mistókust eru menn orðnir úrkula vonar um lausn deil- unnar. Dennis Welch formaður félags yfirmanna á togurum sagði að hann og fulltrúi vélamanna heðu reynt allar leiðir til að ná samkomulagi: — Við höfum boðizt til að viðurkenna Parísar-samkomu lagið um landanir íslenzkra togara og einnig höfum við hoðizt til að ganga á ný í sjávarútvegsráð Bretlands, sem við gengum úr fyrir nokkrum vikum. • Óskirnar. 1 staðinn fyrir þetta óskuðum við eftir því að sett yrði á fót nefnd til að hafa eftirlit með og takmarka fisklandanir í bænum úr skipum sem ekki eru frá Grimsby. Welch sagði, að þrátt fyrir and stöðu sína við fisklandanir ís- lenzkra togara, hefði hann getað fallizt á að þær héldu áfram ef þessari skipun yrði komið á fisk landanir í Grimsby. Welch segist ekki sjá að félag- ar hans geti gert nokkrar fleiri tilslakanir. • Búið. Félag togaraeigenda í Grimsby gaf út tilkynningu í dag um sátta umleitanir þær sem fram hafa farið. Þar segir að engir fleiri sáttafundir séu fyrirhugaðir.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.