Morgunblaðið - 27.01.1972, Blaðsíða 26

Morgunblaðið - 27.01.1972, Blaðsíða 26
26 MORGUfNBLAÐH), FIMMTUDAGUR 27. JANÚAR 1972 WÁ \^7Worgunblaðsins íslandsmótið 2. deild Markvörðurinn var sendur fram — og þá tókst loks aö skora úr vítakasti UM siðustu helgi héldu Jeikmenn Stiörniunnar úr Garðahreppi til Akureyrar og léku þar tvo leiki í 2. deild Isaandsmótsdns í hand- knattledk við KA og Þór. Voru Jeikirnir háðir á laugardag og sunnudag. 1 fyrri leiknum, miili Stjörn- unnar og KA, skoraði Stjarnan tvö fyrstu mörkin og var það í eina skiptið, sern þeir höfðu yí- ir í leiknum, þar sem KA náði snamma ölhim völdum, og skor- uðu nær þrjú mörk á móti hverju einu marki Stjörnunnar. Markhæstu menn KA voru Þor- Jeifur, sem skoraði 13 mörk, Sig- urfojörn 6 og Viðar 5, en mark- hæstur Stjörnuleikmanna var Stefán með 5 mörk. 1 siðari leik Stjörnunnar fyrir norðan, við Þór, fékk Jiðið ekki eins mörg mörk á sig og átti markvörður liðsins, Kristinn Raínsson, stærstan þátt í þvi. 13 vítaköst voru dæmd á Stiörn- una i leiknum og varði Kristinn hvorki fleiri ná færri en 8 þeirra ©g Þórsmnenn misnotuðu tvö að auki. Voru ftestir leikmenn Þórs búnir að reyna að skora úr vita- Matzdorf númer 1 HIB þekkta franska frjálaiþriótta- tirnarit „Equipe Athletisme Maga zine" hefur kjörið Pat Matzdorí írá Bandaríkjunum frjálsflþrótta- •nanm ársins 1971, en sern kunn- ugt er,. þá setti hann heimisimet í hástökflti »1. sumar. í öðru sæti varð fininiski lamghlaupariwn Váátainen. Þjálfara- námskeið í Englandi Á næsta sumri gefst íslenzk- um knáttspyrnuþjálfurum kost- ur á að taka þátt i nokkrum þjálfaranámskeiðum á vegum enska knattspyrnusambandsins. Stjórm K.S.I., tækmimetfind K.S.l. og ÞjáJtfuínanfélag ísiands vinina S sameimimgiu að þvi að vekja á- huga íslenzkra þjáifara á þessu einstæða boði enska knatt- spyrnusambandsins. 1 þessu sam bandi hefur öllum aðilum innan K.S.I., verið skrifað upplýsinga bréf, varðandi fyrirkomulag námskeiða og próf það er þjálf- urunum er gefinn kostur á að taka. Formlegur tilkynninga- frestur er til 31. janúar n.k. Þvi er nauðsynlegt, að þeir sem ætla að taka þátt í þessum námskeið um snúi sér til skrifstofu K.S.l. sem allra fyrst, varðandi um sóknir, svo K.S..1 geti fest pláss fyrir þá á viðkomandi námskeiði. Vitað er, að mikill áhugi þjálf ara er fyrir hendi á slikum nám skeiðum og að hér er gott tæki- færi fyrir þá að afla sér mennt- wnair og taka grunnprof enska knattspyrnusambandsins í knattspyrnuþjálfun, undir hand Jeiðslu færustu manna innan enr;ka knattspyrnusambandsins á þessu sviði. (Fró K.S.Í.) köstunumi og var svo komið að helzt vildi enginn taka þau. Varð að ráði að senda markvörð Þórs fram og tókst honum loks að skora úr vitakasti. Er það örugg lega nærri einsdæmi að mark- verði takist að verja 8 vitaköst í leik En Þór sigraði 27:8 í leiknum. Markhæstu menn hjá Þór voru Árni sem skoraði 7 mörk, Sig- tryggur 3 og AðaJsteinn 2. Mark hæstir hjá Stjörnunni voru Stefán og Sævar sern gerðu 3 mörk hvor. Leikina dæmdu Olfert Náby og Vilberg Sigtryggsson mjög veL — Mól. Stjórn og framkvæmdastjórn 1. S.f. Fremri röð f.v.: Gunnlaugur son, forseti I.S.I., Sveinn Björnsson, varaforseti I.S.Í. Aftari röð: stjóri Í.S.I., Þorvarður Arnason, ritari, Hannes Þ. Sigurðsson, mundsson. framkvæmdastjóri Í.S. Briem, gjaldkeri, Gísli Halldórs- Sigurðnr Magnússon, útbreiðslu fimda.rritari, og Hermann Guð- L ISI minnist 60 af mælis síns íþróttaiðkendum hefur f jölgað úr 16 þús. í 35 þús. á s.l. 10 árum Efnt til f jölbreyttra hátíðahalda ara 28. janúar s.l. voru 60 ár liðin frá stofnun íþróttasambands fs- lands og mun sambandlð minn- ast afmælisins með fjölbreyttum hátíðahöldum á morgiin og á laugardaginn. Skipaði stjórnin sérstaka nefnd til þess að annast framkvæmdir hátiðahaldanna og eiga sæti i henni þeir Sveinn Björnsson, formaður, Þorsteinn Binarsson og Björn Vilmundar- son. Hátiðahöldin hef jast & morg- un, en þá verður lagrður blóm- sveigtir á leiði Axels Tuliniusar, fyrsta forseta f.S.f, Sig^irjðns Péturssonar, sem var aðalhvata- maður að stofnun ÍSf og Bene- dikts G. Waage, heiðursforseta ÍSf og verður einnig aifhjúpuð vangamynd úr bronsi af Bene- dikt, sem Bíkharður Jðnsson mynðhöggvari hefur gert. Á morgun verður svo opið hús í Tjarnarbúð og um kvöldið bið- ur fSf nokkrum velunnurum íþróttahreyfingarinnar til kvttld verðar að Hótel JLof tleiðum. Á fundi með fréttamönnum sem stjorn fsf hélt i fyrradag, rakti forseti sambandsins, Gisli Halldórsson, nokkra þætti úr sögu sambandsins og fórust hon um m.a. svo orð: 28. janúar n.k. eru 60 ár lið in frá stofnun íþróttasambands IsJands. Stofnfundur var hald- inn í Bárubúð (síðar KR-húsið við Tjörnina) og stofnendur alls 28 frá 7 íþróttafélögum. Fyrsti forseti Í.S.Í. var Axel V. Tulinius frá 1912—1926, þá Benedikt G. Waage frá 1926— 1962 og Gísli Halldórsson, arki- tekt síðan 1962. Aðal hvatamaður að stofnun l.S.l. var Sigurjón Pétursson, Álafossi. Á 50 ára afmæli l.S.l. var gef ið út afmælisrit, ritað af Gils Guðmundssyni, þar sem greinir frá helztu viðburðum til þess tíma. — Vísast þvi til þess rits, varðandi fyrstu 50 árin. Nú verða samin drög að sögu l.S.Í. síðustu 10 árin, af Þórði B. Sigurðssyni. Innan vébanda l.S.l. eru nú 240 iþrótta- og ungmennaíélög og virkir félagar samtals um 35 þúsund. Sérsambönd eru 10 og héraðs- sambönd 26. fjAbmAl Eitt meginverkefni l.S.l. síð- ustu 10 árin hefur miðað að þvi að efla fjárhag iþróttahreyfing- arinnar svo að unnt yrði að skapa íþróttafélögunum í Jand- inu og hinum ýmsu aðilum innan l.S.Í. viðunandi starfsaðstöðu. Er þar um að ræða byggingu iþróttamannvirkja af hinum ýmsu gerðum, ráðningu iþrótta- kennara og leiðbeinenda og að- stöðu til ýmis konar fundar- og skrifstofuhalds. En sívaxandi íjöldi íþróttaiðkenda kaJlar á meiri og betri aðstöðu á öllum framangreindum sviðum. Fjármagnsleysi og samfara því getuleysi tiO. framikvæimda i fyrr- greindum efnum, hafði um Jang- an tíma lamað félagslegt- og íþróttalegt starf i Jandinu, og enda þótt úr hafi rætzt á ýmsum sviðum, er fjarri því að nóg sé að gert. Frá árinu 1962 hafa fjárfram- lög til l.S.l. af hálfu rikisvalds- ins farið jafnt og þétt hækkandi, enda hefur allt íþróttastarf i landinu vaxið hröðum skrefum á sama tíma. Reykjavíkurborg hefur einnig á undanförnum árum sýnt sívax andi skilning á gildi íþrótta- starfsins með þvi að auka fjár- hagslegan stuðning sinn við l.S. 1. og iþróttastarfsemina í höfuð- borginni. Arið 1962 eru iþróttaiðkend- ur, karlar og konur, rösklega 16 þúsund, en samkv. siðustu skýrslum um 35 þúsund. A saima hátt hef ur iþnóttakenn urum ag leiðbeinendum fjölgað á sl. áratug úr 450 í rösklega 2 þúsund. Þáttaskil verða í fjárhagsleg- um stuðningi hins opinbera árið 1964, þegar Alþingi við af- greiðslu fjárlaga heimilaði Á.T. V.R. að greiða allt að 45 aura af hverjum vindlingapakka og skiptist gjaldið milli Í.S.Í. og Slysavarnafélags Islands. Samíhliða þessu beitti I.S.l. sér fyrir því að stofnað var til víð- tækrar fjáröflunar á vegum íþróttahreyfingarinnar sjálfrar, fyrst mð landshappdrætti og síðar með starfsemi Getrauna Landshappdrættið gaf allmikl ar tekjur framan af og starfsemi Getrauna hefur vaxið mjög ört og nýtur getraunastarfsemin trausts og álits meðal alls al- mennings. Aukin fjárráð samkv. framan sögðu hafa gert það að verkum, að íþrótta- og ungmennafélögin sjálf hafa fengið beint til sinnar starfsemi vaxandi tekjur. Auk þess hefur þetta gert Í.S.Í. kleift að veita sérsambönd- um og héraðssamböndum styrki vegna kennslu og þjálfunar og þar með bæta úr mjög brýnni þörf. Þá er þess að geta, að í krafti umræddrar f jármögnunar var I.S. í. uminft að raðasrt í byggimgu íþróttamiðstöðvarinnar i Laugar dal i samvinnu við I.B.R., þar sem íþróttasambandið og sérsam böndin innan þess hafa bæki- stöðvar sinar. Loks skall minnzt á hina mynd- arlegu hækkun til Iþróttasjóðs skv. fjárlögum yfirstandandi árs, er mun gjörbreyta aðstöðu sjóðsins til að styrkja byggingu íþróttamannvirkja, sem eru ein af undirstoðum fyrir virku starfi í hinum ýmsu byggðariög- um. fÞBÓTTAMHðSTÖHVAB — StJMABBtJBIB Í.S.Í. eignaðist fyrir 5 árum u.þ.b. 1/3 hluta í heimavistar- álmu Iþróttakennaraskólans að Laugarvatni. Þessum eignar- hluta fylgja afnot af eignarhJuta Iþróttakennaraskólans þann árs- tima, þegar hann ekki starfar svo og ýmsum íþróttamannvirkj um. Með þessu hefur skapazt að staða til þjálfunar fyrir íþrótta fólk og til skemmtilegrar og hollrar dvalar undir Jeiðsögn þjálfara og leiðtoga. Aformað er, að þessi aðstaða verði ekki sízt fyrir sérsamböndin, þótt enn sem komið er hafi hún mest ver- ið notuð af íþróttafélögum. Einnig hefur l.S.Í. stutt að uppbyggingar Vetraríþróttomið- stöðvarinnar í Hlíðarfjalli við Akureyri og mun gera áfram. Við Akureyri þarf að rísa al- hliða vetrari'þróttamiðstöð með aðstöðu fyrir hinar ýmsu grein- ar vetraríþrótta. Jafnframt er það takmark Í.S. 1. að starfsemi íþróttamiðstöðva og sumarbúða verði að finna i öðrum Jandshlutum og mun unn ið að framvindu þess í náinni framtíð. íþbóttahAtédin — íþböttib fybib alla Í.S.I. hefur jatfnan lagt á það áherzlu að gera íþróttaiðkanir að almenningseign i sem ríkust- um mæli. Ýmislegt hefur verið gert í þeim tilgangi. Má þar t.d. nefna útgáfu og veitingar íþróttaimerkisins, stuðn ing við uppsetningu á skíðalyft- um víðs vegar um land og m. fl. íþróttahátíðin 1970 var eitt viðamesta viðfangsefni, er l.S.I. hefur ráðizt í á s.l. áratug, en þátttakendur voru 5 þúsund manns og áhorfendur um 40 þús und. Megintilgangurínn með íþrótta hátíðinni var að sýna fram á með sameiginlegu og skipulögðu átaki, hvaða hreyfing og afl stæðu að baki iþróttahreyfing- unni. Skyldi íþróttahátiðin þann- ig verða til að auka áhuga og tiltrú bæði stjórnvalda og al- mennings á gildi íþróttanna fyr- ir allan almenning. Segja má, að hvort tveggja hafi tekizt. Áður var getið um vaxandl skilning og velvilja opinberra aðila. Og árið eftir iþróttahátiðina er trimim-starfseminni hleypt aí stokkunum með þeim árangri sem öllum er kunnur. STJÓBN OG STABFSLI» 1 framkvæmdastjórn l.S.Í. eiga nú sæti: Gisli Halldórsson, forseti, Sveinn Björnsson, varatforseti, Gunnl. J. Briem, gjaldkeri, Þorvarður Árnason, ritari, Hannes Þ. Sigurðsson, fundar- ritari. Framkvæmdastjóri l.S.l. er Hermann Guðmundsson, út- breiðslustjóri, Sigurður Magnús son og skrifstofustúlkur Anna Pálmadóttir og Guðrún Ólafs- dóttir.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.