Morgunblaðið - 20.07.1977, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 20.07.1977, Blaðsíða 8
8 MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUR 20. JULI 1977 28444 Nökkvavogur Glæsilegt einbýlishús ca. 112 fm. að grunnfleti. Húsið er kjall- arí, hæð og ris (baðstofa) 40 fm. bilskúr. Fallegur garður. Hús- eign í sérflokki hvað frágang snertir. Uppl aðeins i skrifstof- unni. Háagerði Höfum til sölu einbýlishús sem er hæð og ris. Á 1. hæð eru 3 stofur, eitt svefnherb., eldhús og snyrting, í risi eru 3 svefnher- bergi og bað. Bllskúr. Fallegur garður. Stóragerði 4ra herb. 106 fm. ibúð a 4. hæð. Bilskúrsréttur. Laus fljót- lega. Gaukshólar 80 fm. 3ja herb. íbúð á 7. hæð. Mjög falleg ibúð. Seltjarnarnes Höfum til sölu nýlega glæsilega 110 fm. sérhæð með bilskúr. Melabraut 4ra herb. 100 fm. íbúð á 2. hæð. Miðbraut 4ra herb. 118 fm. sér íbúð á jarðhæð. Bílskúrsréttur. Falleg íbúð. Álfheimar 4ra herb. 118 fm. ibúð á 1. hæð. Góð sameign i kjallara. Skipti á 2ja herb. ibúð æskileg. Markarland 2\a herb. 70 ferm. á jarðhæð. sér þvottahús. Falleg ibúð. Arahólar 2ja herb. 65 fm. ibúð á 1. hæð. Asparfell 2ja herb. 65 fm. ibúð á 3. hæð. Digranesvegur 100 fm. 3ja herb. ibúð á 2. hæð. í þribýlishúsi. Bilskúrsrétt- ur. Mosfellssveit Höfum til sölu glæsilegt einbýlis- húsi við Markarholt. Glæsileg eign. Fasteignir óskast á sölu- skrá. HÚSEIGNIR VELTUSUNDM ©_ Ol#ID SIMI38444 &L *•¦%!¦ Kristinn Þörhallsson sölum. Skarphéðinn Þórisson hdl. Kvöldsimi 40087. ,29555 opid alla virka daga frá 9 tíl 21 og um hekjar f rá 13 til 17 Mikió úrval eigna á söluskrá Skoóum íbúóir samdœgurs EIGNANAUST \ * LAUGAVEGI 96 (viö Stjörnubíó) SÍMI 29555 Hjörtur Gunnarsson sölum. Bogi Ingimarsson sölum. Sveinn Freyr sölum. Svanur Þór Vilhjálmsson hdl. AfjGLYSlNGASÍMINN ER: 22480 JWorijunblnoib Höfum fjársterkan kaupanda að einbýlishúsalóð i Reykjavik eða nágrenni. Höfum kaupanda að 4ra herb, ibúð i Vesturbæ eða Fossvogi. Höfum kaupanda með mikla kaupgetu að góðu einbýlis- eða raðhúsi. Höfum kaupanda að 2ja—3ja herb. íbúð í eldri hluta Reykjavikur, Höfum kaupanda að sérhæð i Austurbæ. aðrir staðir koma til greina, góð út- borgun. Höfum kaupendur með mikla kaupgetu að öllum stærðum ibúða i smiðum. HÍS4MSTII FASTEIGNASALA LAUFÁSVEGI 58, SÍMAR: 29250, 13440 Magnús Sigurðsson hdl. QIMAR ?11íin-?117n sölustj. larusþ.valdimars OIIVIHn £IIJU CiOIU LOGM.JÓH.ÞÓRÐARSONHDL. Til sýnis og sölu m.a. 6 herb. sérhæð við Bugðulæk 2. hæð 135 ferm í ágætu standi, sér hitaveita og sér inngangur. Getur orðið laus fljótlega. Urvals íbúð við Hraunbæ 5 herb. endaíbúð á 2 hæð um 120 ferm. Sér hitaveita, sér þvottahús tvennar svalir, fullgerð sameign. Útsýni. Sérhæð við Stigahlíð neðri hæð 140 ferm 6 herb úrvals innrétting. Sér hitaveita. Sér inngangur. Bílskúr. Trjágarður. 4ra herb. úrvals íbúð við Kleppsveg á 3 hæð 1 1 7 ferm i nýlegu fjölbýlishúsi sér hitaveita, Góð einstaklingsíbúð fylgir í kjallara. Einbýlishús við: Nökkvavog 112x2 ferm. endurbyggt timburhús Bakkagerði steinhús stækkað, alls um 1 60 ferm. Norðurtún á Álftanesi 140 ferm. nýtt íbúðarhæft Vi8 Brekkutanga Mosfellssveit fokhelt raðhús með bíl- skúr selst í skiptum fvrir góða 3ja—4ra herb. íbúð. I tvíbýlishúsi við Granaskjól 4ra herb. stór og góð kjallaraíbúð, lítið niðurgrafin Sér hitaveita, sér inngangur. Glæsilegur blóma og trjágarður. Góð íbúð við Skipasund 3ja herb. kjallaraíbúð 85 ferm. öll ný endurbyggð. Sér inngangur stór frágengin lóð. Útb. 4 — 4.5 millj. skiptan- leg. Ný söluskrá heimsend. Fjöldi góðra eigna. AIMENNA FASTEIGNASAUN LAUGAVEGI49 SÍMAR 21150 - 21370 fasteignasala Lækjargötu 2, (Nýja bíó) Hilmar Björgvinsson, hdl, Harry H. Gunnarsson. sölustj. simar 25590 og 21682 kvöldsimi 19864. Við höfum trausta kaup endur að góðum fast- eignum, einbýlishúsum og íbúðum, sérstakleqa vantar okkur stórhýsi í miðborginni. & & & A & & & & & & &<&&&iSi& i?ii wssm Kelduland i í & 2ja herb. mjög góð íbúð A | við Kelduland. Verð 7.5 1 g milljónir. Útborgun 6 A x, milljónir S | Hagamelur | % 3ja herb. 75 fm íbúð. & £ Ný ónotuð íbúð. Verð § % 8.5 milljónir. £, I Leifsgata § % 4ra—5 herb. 117 fm. Æ g ibúð á 2. hæð. Harð- $ ?j viðarinnréttingar. <£> | Vönduð ibúð. Bílskúr. § & Utbrogun 8 milljónir. & i Brávallagata | & 4ra herb. 100 fm. íbúð <| £ á 3. hæð. Góð íbúð. ^ & Laus strax. Útborgun * & «r c •¦¦•' • V ^ 5.5 milljonir. ,£ I Kleppsvegur | & 1 30 fm 4ra herb. mjög & * góð íbúð. Laus nú þeg- jj| g, ar. Verð 13 milljónir. ^, * Útborgun 9 milljónir <| | Hraunbær 1 & 4ra herb. 110 fm íbúð á A ^ 1. hæð. Glæsileg íbúð. ^ <£ Sérsmíðaðar innrétt- <£ | ingar. Verð 11.8 millj. g I Rauðagerði i g, hæð og jarðhæð, í tví- g, & býlishúsi. Samtals 250 & $, fm að stærð. Skiptist í & & 2 stofur, hol með arni, & ^ húsbóndaherbergi, 6 g, & svefnherbergi. Gæti A f verið 2 íbúðír. Verð f A 25—26 milljónir. A a Höfum fjár- t * sterkan | t kaunanda % | sterkan t kaupanda $ að söluturni fi I Höfum fjár- t sterkan * kaupanda v að raðhúsi í Fossvogi. % Einnig | vantar V okkur 2ja — 3ja herb. A ibúð í Heimahverfi. S t Söluskráin % heimsend ef % óskað er. I rt Sölumenn: W Knstján Knútsson V Daniel Árnason 27500 Kaplaskjóls- vegur 2ja herb. 45 fm. kjallaraibúð. góð teppi og snyrtileg íbúð. Verð 5 millj. útb. 3 millj. Mariubakkai 3ja herb. 85 fm. ibúð á 1. hæð i fjölbýlis- húsi, gott útsýni, íbúðin er laus nú þegar. Verð 8.5 millj. útb. 6 millj. Álfheimar 3—4 herb. 106 fm. ibúð á 1. hæð, falleg ibúð, mikil sameign. Verð 9.5 millj. útb. 6 millj. Þverbrekka 5 herb. 135 fm. ibúð á 5. hæð, allt 1. flokks, mikið útsýni. Verð 11,5 millj. Borgargerði einbýlishús 1 50 fm. grunnfl. hæð og jarð- hæð, mikil eign. Verð 25 millj. útb. 1 5 millj. í smíðum Nýbýlavegur 2ja herb. Nýbýlavegur 3ja herb. og bil- skúr. Hlíðarvegur 2ja herb. Hliðarvegur 3ja herb. og bilskúr. Hliðarvegur sér hæð og bilskúr Unnarbraut raðhús með bilskúr. Fifusel raðhús, bilskýli. fíW ^f%= Fasteignaviðskipti Bankastræti 6, III. hæð. Sími 27500 Björgvin Sigurðsson hrl. Þorsteinn Þorsteinsson. heimasimi 75893 Til sölu a A taðurinn 4 I BSmarkaðurinn I % Austurstræti 6. Slmi 26933. ~| 01 Jón Magnússon hdl iv> Stóragerði 3ja herb. falleg og rúmgóð ibúð á 4. hæð við Stóragerði. Suður svalir. Herb. i kjallara fylgir. Krummahólar 4ra herb. falleg endaibúð á 4. hæð við Krummahóla. Suður- svalir. Mikil sameign. Skaftahlíð 5 herb. 135 fm góð sérhæð á 1. hæð. við Skaftahlið. Bilskúr fylg- ir. Þverbrekka 5 herb. 1 10 fm mjög góð enda- ibúð á 5. hæð við Þverbrekku. Þvottaherbergi i ibúðinni. Tvenn- ar svalir. Meistaravellir 6 herb. 1 50 fm mjög góð enda- íbúð á 3. hæð við Mestaravelli. Stórar svalir. Miðbæinn óvenju skemmtileg efri hæð og ris við miðbæinn um 180 fm samtals á hæðinni eru 3 her- bergi, eldhús og bað. Búr og þvottahús. Rishæðin er með viðarklæðningu, en ekki skipt í herbergi. íbúðin er í mjög góðu standi. Stigahlíð glæsileg 1 70 fm sérhæð, ásamt stórum bilskúr með 3ja fasa raf- magni. á hæðinni eru stofur, 5 svefnherbergi í svefnálmu. Þvottaherbergi og búr innaf eld- húsi. Einnig forstofuherbergi og snyrting á fremri gangi. Einbýlishús glæsilegt 184 fm einbýlishús við Vesturhóla. Á hæðinni er 5—6 herbergja ibúð. Möguleiki á að hafa einstaklingsibúð á jarð- hæð. Bilskúrsréttur. Fallegt út- sýni. Landspilda til sölu er landspilda úr landi Fítjakots Kjalarnesi. Tilvalið fyrir hestamenn. Seljendur athugið Höfum fjársterka kaupendur að 2ja—6 herb. ibúðum, sérhæð- um, raðhúsum og einbýlishús- um. Málflutnings & L fasteignastofa , kgnar Bústatsson. hri. Halnarslrætl 11 Slmar 12600, 21750 Utan skrifstofutima — 41028. Fasteignasalan Norðurveri Hátúni 4 a Símar 21870 og 20998 Við Holtagerði 2ja herb. alveg sér neðri hæð i tvibýlishúsi. Við Kríuhóla 2ja herb. ibúð á 5. hæð útb. 4 millj. Við Grettisgötu 3ja herb. risibúð i steinhúsi. Við Vesturberg 3ja herb. íbúð á 5. hæð. Við Bugðulæk 3ja herb. góð ibúð á jarðhæð Við Hjallabraut 85—90 ferm. 3ja herb. íbúð á 2. hæð. Við Álfhólsveg 3ja herb. á efri hæð ásamt herb. i kjallara. Við Lundabrekku 3ja herb. góð ibúð á 3. hæð. Við Álfaskeið 3ja herb. ibúð á 1. hæð. Við Seljaland 4ra herb. ibúð á 1. hæð í 2ja hæða húsi, er laus nú þegar. Við Ljósheima Vonduð 4ra herb. íbúð á 6. hæð. Við Safamýri 150 ferm. sér efri hæð ásamt góðum bilskúr. Hilmar Valdimarsson Fasteignaviðskipti. Jón Bjarnason hrl. Seltjarnarnes raðhús Fokheld raðhús á mjög góðum stað á Seltjarnarnesi. Húsin sem eru mjög vel staðsett eru á tveimur hæðum, sem eru sam- tals 220 fm með bilskúr. 1. hæðin er 84 fm. Efri hæð 80 fm. Bilgeymsla 56 fm. Nánari uppl. og teikningar á skrifstofunni. íbúðír í smíðum 2ja og 3ja herb. ibúðir sem selj- ast tilbúnar undir tréverk og málningu. Ibúðirnar eru við Hamraborg Kópavogi. Fast verð og mjög góð greiðslukjör Rauðarárstígur 4ra herb. Einstaklega falleg ibúð á 3. og 4. hæð. Þessi ibúð er i algjörum sérflokki hvað varðar innrétt- ingar og umgegní. fbúðin getur verið laus fljótlega. Útb. aðeins 6—6.5 millj. sem mætti skipta á töluvert langan tíma. íbúðin er til sýnis i dag. Norðurbær — Hf 1 60 fm lúxux endaíbúð. íbúðin skiptist i 2—3 stofur, 4 svefn- herb. eldhús og bað. Þvottahús og búr á hæðinni. Auk þess stór geymsla á jarðhæð. Þessi ibúð er einhver sú vandaðasta sem við höfum haft til sölu. Seltjarnarnes — Sérhæð Ný neðri hæð i tvíbýlishúsi ásamt stórum bilskúr. Nánar uppl á skrífstofunni. (Ekki sima). Gindavík — Einbýlishús 1 25 fm fokhelt einbýlishús. Gler i gluggum, miðstöð komin. Ein- angrað að hluta. Flestir milli- veggir komnir. Útihurðin gylgir með. Sökklar og plata fyrir bil- skúr. Verð 7.8 millj. Skiptanleg útb. 3 millj. EIGNAVAL * Suðurlandsbraut 10 Símar 33510, 85650 og 85740 Grétar Haraldsson hrl. Sigurjón Ari Sigurjónsson Bjarni Jónsson.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.