Morgunblaðið - 20.07.1977, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 20.07.1977, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐID, MIÐVIKUDAGUR 20. JULl 1977 11 Frá lögreglunni: Auglýst eftir vitnum SLYSARANNSÓKNADEILD lögreglunnar i Reykjavík hefur beðið Morgunblaðið að auglýsa eftir vitnum að eftirtöldum ákeyrslum. Þeir, sem hugsanlega geta veitt deildinni upplýsingar, sem að gagni kunna að koma, eru vinsamlegast beðnir að hringja í síma 10200 eða 11166. Föstud. 1.7. Ekiö á bifreiöina R-33596, Fíat fólksbifr. árg. '73, gula aö lit, þar sem hún stóð á bifreiðastæði við Glæsibæ á timabilinu kl. 19:40—20:00 Skemmd i hægri hlið aftan við framhurð. Föstud. 1.7. Ekið á bifreiðina R-5742, Volvo Fólksbifr. árg. '67, hvita að lit, þar sem hún stóð á bifreiðastæði við húsið nr. 2 við Stigahlið á tímabil- inu kl. 20:45—22:45. Vinstri afturhurð skemmd. Laugard. 2.7. Ekið á bifreiðina R-52416, Fíat fólksbifr. árg. '73, græna að lit, þar sem hún stóð á móts við Neshaga 19 á timabilinu frá kl. 28611 Einbýlishús í Vogunum Fallegt eínbýlishús með fallegum garði. I húsinu gætu verið tvær ibúðir. Upplýsingar á skrifstof- unni. Raðhús við Bræðratungu Húsið er á tveimur hæðum, 70x2 fm. Fjögur svefnherbergí. Verð 14 milljónir. Við Nokkvavog Hæð og ris, samtals 140 fm. Á hæðinni eru 2 stórar stofur, 4 svefnherbergi, baðherbergi og gestasnyrting. í risi eru 2 svefn- herbergi og þurrkloft sem gefur möguleika til breytinga. Bilskúr, ræktuð lóð með trjám. Verð 16,5 millj. Mávahlíð Þriggja herbergja 1 00 fm. ibúð á 1. hæð með góðum bilskúr. Sér inngangur, suður svalir. Upplýs- ingar á skrifstofunni. Kleppsvegur 4—5 herbergja mjög vönduð íbúð á 3. hæð (efsta hæð). Þvottahús er inn af eldhúsi. f kjallara fylgir eitt herbergi og eldhús. Verð 14 milljónir, út- borgun 9 milljónir. Eskihlíð 4—5 herbergja 115 fm. íbúð á 4. hæð. Þrjú svefnherbergi. nýtt verksmiðjugler, parket á stofu- gólfi. Suður svalir. Verð 1 1.5 —12 millj. Fljótasel Steypt plata að endaraðhúsi. Húsið er að grunnfleti 90 fm. og er tvær hæðir og ris. Timbur i húsinu fylgir. Skipti á 2ja—3ja herbergja ibúð æskileg. Fellsás, Mosfellssveit Einbýlishús í smiðum. Húsið er á tveim hæðum, um 1 50 fm. hvor hæð. Tvöfaldur bilskúr og um 60 fm. ibúðarpláss á neðri hæð. Stórkostlegt útsýni. Teikningar og upplýsingar á skrifstofunni. Lóð í Garðabæ Plata af einbýlishúsi á tveim hæðum. Hæðin er um 140 fm. Á neðri hæð er bilskúr ásamt ibúðarplássi. Upplýsingar á skrif- stofunni. Grettisgata Fjögra herbergja 1 10 fm. ibúð á 3. hæð ásamt einu herbergi i risi. Verð um 10 milljónir. Kaplaskjólsvegur 4ra herbergja 100 fm. ibúð á 4. hæð ásamt tveim herbergjum og snyrtingu i risi. Hringstigi er úr stofu upp i ris. Verð 10.5 — 1 1 millj. Fasteignasalan Bankastræti 6 Hús og eignir Simi 2861 1. Lúðvik Gizurarson hrl., kvöldsimi 1 7677. 24:00—02:00. Skemmdir á hægra framaurbretti og blár litur i ákomu. Laugard. 2.7. Ekið á bifreiðina R-32700, F- Taunus fólksbifr. árg, '74, gula að lit, þar sem hún stóð við hús nr. 4 við Langholtsveg á timabilinu kl. 03:00—05:30. Skemmdir á vélar- loki, grilli og framhöggvara. Föstud. 15.7. Ekið á bifreiðina G-2366, Peugout fólksbifr. árg. '77, rauða að lit, þar sem hún stóð á móts við Skeifuna 17 á tímabilinu kl. 13:30—14:00. Skemmdir á hægra afturaurbretti. Laugard. 16.7. Ekið á bifreiðina R-29116, F- Cortina fólksbifr. rauða að lit, þar '82744' ÆSUFELL 82 FM góð 3ja herb. ibúð á 4. hæð. Búr innaf endhúsi. Verð 8,2 millj. Útborgun 5,6 millj. BRAGAGATACA. 85 FM skemmtileg 3ja herb. sérhæð í járnklæddu timburhúsi. Falleg lóð. Laus strax. Verð 7,5 millj. Útborgun 5 millj. KÁRSNESBRAUT90 FM 4ra herb. risibúð i þribýlishúsi. Lítil bilskúr fylgir. Verð 7 millj. Útb. 5 millj. KÁRSNESBRAUT 90 FM Efri hæð i tvibýlishúsi. (járnvarið timburhús) er skiptist i 3 svefn- herb. stofur, rúmgott eldhús og bað. Verð 6 millj. Útb. 4 millj. ÁLFASKEIÐ 96 FM 3ja herb. ibúð á 3. hæð. Rúm- gott eldhús. Góðar innréttingar. Bilskúr. Verð 8,5 millj. Útb. 6 millj. KAPLASKJÓLSVEGUR 96 FM+RIS skemmtileg 3ja herb. ibúð með óinnréttuðu risi er gefur mikla möguleika. Stór stofa. Suður- svalir. Verð 1 1 millj. Útb. 7,5—8 millj. SLÉTTAHRAUN HAFN 118 FM Falleg 4ra—5 herb. ibúð á 4. hæð i fjórbýlishúsi. Góðar inn- réttingar. þvottaherbergi og búr innaf eldhúsi. Suðursvalir. Verð 10.5 — 11 millj. Útb. 8millj. ENDARAÐHÚS Mjög smekklegt fullfrágengið, 160 fm raðhús á 2 hæðum við Engjasel i Rvík. Verð 19 millj. Útb. 1 3 millj ELLIÐAVATN skemmtilegur 3ja herb. ca. 65 fm. sumarbústaður við Elliða- vatn. Húsið er timburhús með Lavella klæðningu. Stór afgirt lóð með miklum trjágróðri. Verð 5—5.5 millj. HVERAGERÐI Raðhúsalóð á góðum stað öll gjöld greidd. Teikningar é skrif- stofunni. Verð 800 þús. LAUFÁS GRENSÁSVEGI22-24 (LITAVERSHÚSINU 3.HÆÐ) SÍMI 82744 KVÖLDSÍMAR SÖLUMANNA GUNNAR ÞORSTEINSSON I87I0 ÖRN HELGASON 8I560 sem hún stóð á bifreiðastæði við Hótel Esju eftir kl. 18:30. Skemmdir á afturhöggvara hægra megin og appelsinugulur litur i ákomu. Sunnud. 17.7. Ekið á bifreiðina R-28767, Volkswagen fólksbifr. rauða að lit, þar sem hún stóð á móts við hús nr. 14 við Skeggjagötu á tíma- bilinu kl. 24:00 þann 15. júlí til 16:00 þann 17.7. Skemmdir á vinstra framaurbretti og ljós brot- in. Hvít máining í ákomu. P m AL'GLYSINGA- SÍMIN'N ER: 22480 BENEDIKTOLAFSSON LOGFR SÓLHEIMAR góð 3ja herbergja ibúð á 10. hæð i lyftuhúsi. Suðursvalir. Stórkostlegt útsýni. Verð 9,5 —10 millj. MARÍUBAKKI 2ja herb. íbúð á 1. hæð 70—75 fm. Nánari upplýsingar á skrif- stofunni. HULDULAND 3ja herb. ibúð á jarðhæð. Verð 9,5 millj. Útb. 6.5 millj. EFSTASUND 2ja herb. ibúð i kjallara 70 fm. sérinngangur. Sérhiti. Verð 9,5 millj. Útb. 6.5 millj. GOÐHEIMAR 100 fm. ibúð á jarðhæð i fjór- býlishúsi. 3 svefnherbergi, sér- hiti. Verð 9,5 millj. Útb. 6.5 millj. HRAUNBÆR 2ja herb. ibúð 70 fm. á jarðhæð. Útb. ca. 5 millj. BRAGAGATA 3ja herb. íbúð á 1. hæð. Verð 7,5 millj. Útb. ca. 5 millj. LAUGALÆKUR 4ra herb. ibúð á 3. hæð. Verð ca. 1 2 millj. ÁLFHEIMAR 4ra herb. íbúð á jarðhæð, ca. 100 fm. Verð ca. 9 millj. RAUÐALÆKUR 100 fm. jarðhæð. 3 svefnher- bergi. sérinngangur sérhiti. Verð 9,5 millj. Útb. 6.5 millj. VESTURGATA 4ra herb. íbúð á 2. hæð. Verð 7,5 millj. MEISTARAVELLIR 118 fm. íbúð, 3 svefnherbergi, ný eldhúsinnrétting. Nánari upp- lýsingar á skrifstofunni. KÁRSNESBRAUT. KÓP. 4ra herb. ibúð i risi. Útb. 4,5 millj. HÁTÚN Einstaklingsibúð. Nánari upplýs- ingar á skrifstofunni. SAMTÚN 2ja herb. íbúð i kjallara. Sérinn- gangur. Sérhiti. Verð 5 millj. Útb. ca. 3 millj. Pétur Gunnlaugsson, lögfr Laugavegi 24, simar 28370 og 28040. JLHÚSEIGNIN Raðhús í Ásgarði. Einbýlishús í Hólunum í Breiðholti. Einbýlishús í Smáíbúðahverfi. Raðhús í Fossvogi. Fokheld einbýlishús í Mosfellssveit. Hverfisgata 2ja herbergja ibúð i kjallara. Samþykkt og nýstandsett. Út- borgun 3—3,5 millj. Grundargerði 3ja herbergja 70 fm. ibúð. Út- borgun 4—4,5 millj. Hverfisgata — Hafnarfirði 3ja herbergja íbúð 60—65 fm. á hæð. Útb. 4.5 millj. Óðinsgata 3ja herb. 80 fm. ibúð með sér- inngangi. Útb. 4 millj. Hjallavegur 3ja herbergja 65 fm. ibúð i risi. Útb. 4,5 millj. Hverfisgata 4ra herbergja 95 fm. ibúð á 2. hæð i tvibýli. Útb. 5 millj. Austurbrún — Laugarásnum 3ja herbergja íbúð á jarðhæð 90 fm. Sér hiti og sér inngangur. Nýbýlavegur 2ja herbergja 65 fm. íbúð á 1. hæð. Þvottahús og búr inn af eldhúsi. Útb. 5 míllj. Hulduland — Fossvogi 3ja herbergja 90 fm. ibúð á 1. hæð. Útb. 6,5 millj. Sólheimar — háhýsi 3ja herbergja ibúð. Tvær stofur og eitt svefnherbergi 95 —100 fm. Dunhagi 5 herbergja 120 fm. ibúð á 2. hæð. Þrjú svefnherbergi og tvær stofur, auk bilskúrs. Kóngsbakki 4ra herb. 110 fm. íbúð á 3. hæð. Útb. 7 — 7.5 millj. Granaskjól 100 fm. 4ra herb. ibúð. Svalir í suður. Útb. 6,5 millj. Hamraborg, Kóp. 85 fm. 3ja herb. ibúð á 3. hæð með þvottahúsi og búri innaf eldhúsi. Tvennar svalir. Vesturberg 4ra herb. 105 fm. íbúð á 3. hæð. Þvottahús innaf eldhúsi. Útb. 7 millj. Hraunbær 4ra herb. 112 fm. ibúð á 1. hæð. sérsmiðaðar innréttingar. Útb. 7 millj. Kleppsvegur 4ra herb. 110 fm. íbúð á 1. hæð. Sérhiti og þvottahús. Flísa- lagt bað og lituð tæki. Melhagi sérhæð og ibúð í risi. Samtals 1 95 fm. ásamt bilskúr. Simi 28370 íbúðir í Seljahverfi, við Eskihlíð, við Álfheima, Sérhæðir í vesturbæ, við Rauðalæk og í Túnun- um. Sérhæð með íbúðaraðstöðu á jarðhæð við Rauðagerði. Okkur vantað allar tegundir íbúða og eigna á söluskrá. Fasteignasalan Húsamiðlun TEMPLARASUNDI 3, 1. HÆÐ. Sólustjóri Vilhelm Ingimundarson heimasimi 30986. Jón E. Ragnarsson hrl. SÍMAR 11614og 11616

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.