Morgunblaðið - 20.07.1977, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 20.07.1977, Blaðsíða 9
MORGUNBLAÐID, MIÐVIKUDAGUR 20. JULl 1977 9 ÓSKAST 3ja herb. íbúó í neðra Breirtholti. ÓSKAST 5 herb. íbúð (4 svefnherbergi) i Breiö- holti. Þarf að vera laus um miöjan september. TUNGUHEIÐI 3JA HERB— SÉRHÆÐ ca 103 ferm. á 1. hæð i 2ja hæða 4býlishúsi. 2 svefnherbergi, stofa. eld- hús með vönduðum innrétíinííum og borðkrók. l>vottaherber>íi Og Reymsla innaf etdhúsi. Verð 10 millj. MARKLAND 3JA HERB. LAUSIAGÚST Einsaklega falleg íbúð á efri hæð með öllum þægindum. Fallegt útsýni. Sam- eign tií fyrirmyndar. Verð 9.9 miilj. LINDARBRAUT SERHÆÐ — 130 FERM Á miðhæð i húsi sem er 2 hæðir og jarðhæð. íbúðin er 5 herberjíja sem skiptist: 1 stofa, 4 svefnherbergi, stórt eldhús með þvottaherbergi og búri inn af eldhúsi, baðherbergi. Sér hiti og sér inngangur. BÍIskúrsréttur. sökklar komnir. Suðursvalir úr stofu. Nýleg teppi. Skápar í 3 svefnherbergj- um. Tvöfalt verksmiðjugler. C.eymsla í kjallara. Otb. 11 millj. KRlUHÓLAR SHERB. ENDAlBÚÐ Yfir 100 ferm á 6. hæð Sem ný ibúo. skriptist í 2 sfofur og 3 svefnhorberjíi. Fallegt útsýni. Veró 11 millj. 6HERBERGJA ENDAIBÚÐ — CA. 137 FERM. íbúðin er á hæð í fjölbýlishúsi við Kleppsveg. Stofa. borðstofa, sjón- varpsstofa. 3 svefnherbergi með skáp- um, eldhús með nýrri innréttingu. baorierbergi flisalaKt. 2 svalir. Teppi. Útsýni í allar áttir. JÖRFABAKKI 4RAHERB. -I- HERB. í KJALLARA íbúðin er á 2. hæð i fjölbýlishúsi, ca 110 ferm. og skiptist i setustafu, borð- stofu, eldhús með borðskenk og lösn fyrir þvottavél og uppþvottavél. 3 svefnherberííi. Clóðir skápar i for- stofu, flisalagt baðherbergi. í kjallara er íbuðarherberííi með aÓKangi að snyrtingu. geymsla og sam. þvottahús. Verð 11 millj. HRINGBRAUT 3HERB + AUKAHERB. Íbúðin er á 1. hæð í fjólbýlishúsi og skiptist m.a. í 2 skiptanletfar stofur, með suðursvölum, svefnherb.. eldhús Og nýstandsett badherbersi. Aukaher- bergi í risi. Útb. 6 millj. HOLTAGERDI CA 107 FERM. 4RA HERB. Á neðri hæð i 2býlishúsi, falleg ibúð sem skiptist i 2 stofur skiptanlegar. 2 xvefnherberfci. stórt hol, baðherberjíi. gOt( eldhús með borðkrók og þvotta- hús inn af efdhúsi. íbiídin er öil ný- máluð og meo nýju 2földu verksmiðju- gleri. Skápar í svefnherberjíjum og í holi. Bilskúrsréttur. Verð 10 millj. HÁALEITISBRAUT 4RA—55 HERB. ENDA- ÍBÚD LAUS FLJÓTLEGA íbúrtin er á 4. hæð Og skiptist i 2 stofur, og 3 svefnherbergi. Fallegt eld- hús og baðherbergi með lögn fyrir þvottavél. Bílskúrsréttur. Útb«8 millj. AtH Vagnsson lögfr. Suðurlandsbraut 18 84433 82110 Símar: TilSölu: 1 67 67 1 67 68 Fallegt einbýlishús Þykkvabæ ca 157 fm. stór stofa 4 svefnh. o.fl. Rólcgt. Bilskúr. Glæsilegt einbýlishús við Laugarásveg ca 190 fm. á einni hæð. Fallegt útsýni. Skólavörðustig 4 herb. ib. 1. hæð ásamt litlu bakhúsi sem er 1 stofa. eldhús og snyrting. Ásvallagata 4 herb. ib. 1. hæð. Sér hiti. Laus 1. sept. Verð 8.2 útb. 5.3 m. Hrafnhólar 4 herb. ib. 7. hæð. Lyfta. 3 svefnh. Verð 9—9.5 útb. 6 m. Leifsgata 3 herb. ib. 1. hæð ca 1 00 fm. 2 saml. stofur. 1 herb. eldhús, bað, Falleg ibúð. Einbýlishús skammt austan Hveragerðis ca 90 fm. timburhús m/vatns- klæðningu 3 herb. stórt eldhús. bað, búr. Einnig er þar 200 fm. hænsnahús. Hvorttveggja nýl. byggt. 2 hektarar af landi fylgja. Elnar Sfgurðsson.hri. Ingólfsstræti 4, 26600 ÁLFTAMÝRI 4ra herb. ca. 1 1 2 fm. endaibúð á 4. hæð í blokk. Tvennar svalir. Bilskúrsréttur. Verð: 10.5 millj. Útb. 7,0—7,5 millj. BLÖNDUBAKKI 4ra herb. ca. 100 fm. á 2. hæð i blokk. Herb. i kj. fylgir. Verð: 1 1,0 millj. Útb. 7,0 millj. GRUNDARGERÐI 3ja herb. ca. 80 fm. risibúð i þribýlishúsi. Sér hiti. Sérinn- gangur. Veðbandalaus eign. Laus strax. Verð: 7,2 millj. Útb. 4,5 millj. HÁALEITISBRAUT 4ra—5 herb. ca. 1 1 8 fm. ibúð á 4. hæð i blokk. Bilskúrsréttur. Falleg ibúð. Verð: 12,5 millj. HJALLAVEGUR 3ja herb. risibúð i þribýlishúsi (forsk. timbur). Samþ. ibúð. Verð: 7,2 míllj. Útb. 5,0 millj. HRAFNHÓLAR 4ra herb. ibúð á 4. hæð i háhýsi. Fullgerð ibúð og sameign. Möguleiki að fá keyptan bilskúr. Verð: 9,5 millj. Útb. 6,5—7,0 millj. HRAUNBÆR 2ja herb. ca. 70 fm. ibúð á 1. hæð i blokk. Fullgerð sameign. Verð: 7,0 millj. Útb. 5.0 millj. HRAUNHVAMMUR. HAFN. 4ra herb. ca. 118 fm. ibúð á jarðhæð i tvibýlishúsi. Nýleg teppi. Verð: 1 1.0 millj. Útb. 7,0 milli. HVASSALEITI Glæsilegt raðhús um 260 fm. á tveim hæðum. Húsið skiptist þannig: Á 1. hæð sem er 100 fm. eru samliggjandi stofur, eld- hús, gesta WC, hol, forstofa og bílskúr. Á 2. hæð sem er um 60 fm. eru 4 svefnherb. baðherb. og stórar þaksvalir. f kjallara sem er um 100 fm. eru 1—2 góð ibúðarherb., stórt þvottaherb., göðar geymslur, o.fl. Snyrtileg góð eign. Mikið ræktaður garð- ur. Gott útsýni. HVERFISGATA 2ja herb. ca. 50 fm. ibúð á jarðhæð í steinhúsi. Sér inn- gangur. Verð: 4,5 millj. Útb. 2,5—3,0 millj. KLEPPSVEGUR 4ra herb. ca. 100 fm. endaibúð á 3. hæð i háhýsi. Suður svalir. Verð: 10,5 millj. Útb. 7,0 millj. LAUFVANGUR. HAFN. 3ja herb. ca. 96 fm. ibúð á 3. hæð i blokk. Þvottaherb. og búr i ibúðinni. Suður svalir. Verð: 9,0 millj. Útb. 6,0 millj. NORÐURMÝRI— SKEGGJAGATA 5 herb. ca. 135 fm. efri hæð i tvibýlishúsi. Tvö herb. í k/allara fylgja. Allt sér. Bilskúrsréttur. Verð: 16,5millj. RAUÐALÆKUR 3ja herb. ca. 100 fm. ibúð á jarðhæð í fjórbýlishúsi. Sér hiti. Sér inngangur. Samþ. ibúð. Verð: 9,0 millj. RAUÐALÆKUR Parhús, á þrem hæðum að grunnfleti ca. 75 fm. Á neðri hæð eru samliggjandi stofur, húsbóndaherb., eldhús, gesta- snyrtíng og gott hol. Á efri hæð eru 4 svefnherb. og bað. Á háa- lofti mjög skemmtileqa innréttað herb., geymslur o.fl. f kjallara fylgir 2ja herb. ibúð með sér inngangí, geymslur, þvottahús o.fl. Bilskúr. Sérlega vel um gengin eign. Verð: 24,0—25,0 millj. SUMARBÚSTAÐIR 45 fm. (með verönd) nýr sumar- bústaður i Grímsnesinu. 2000 fm. kjarrivaxið eignarland. Verð 4.2—4.5 millj. Teikningar og Ijósmyndir á skrifstofunni. HÖFUM KAUPANDA að 5—6 herbergja íbúð i Árbæ. Bein kaup eða skipti á 4ra her- bergja ibúð á sama hverfi. K/v*N Fasteignaþjónustan Austurstræti17 (Silli&Valdi) sfmi 26600 Ragnar Tómasson lögmaður. SIMIMER 24300 Til sólu og sýnis 20 Við Frakkastíg Timburhús á 306 fm. eignarlóð sem má byggja á. Húsið er kjall- ari, tvær hæðir og ris. Verð 25 millj. Cltb. sem mest. BERGÞÓRUGATA 65 fm. 2ja herb. kjallaraibúð. Sér hitaveita. Eignaskipti á 2ja herb. ibúð sem væri á rólegum stað æskileg. BRÚNAVEGUR 90 fm. 3ja herb. íbúð á jarðhæð. . Sér inngangur. Sér hitaveita. Vantarteppi. Laus strax. MELABRAUT 120 fm. 4ra herb. ibúð á sér- hæð. Stórar suðursvalir. Sér hitaveita. Sér inngangur. Tvöfalt mixað gler og harðviðarhurðir. KARFAVOGUR 110 fm. 4ra herb. kjallaraíbúð. Sér inngangur. Sér hitaveita. Sér þvottaherb. Útb. 5 millj. Sölu- verð 8,2 millj. Höfum einnig margar aðrar eignir á skrá víðs vegar um borgina í Kópa- vogi og víðar allt að 8 herb. íbúðum. \ýja fasteignasalaii Laugaveg 1 2| Þórhaliur Björnsson viósk.fr. Magnús b<)rarinssqn. Kvöldsimi kl. 7—8 38330. Simi 24300 ' AUU.Y'SlNtíASÍMINN ER: ^»22480 \ JB»rfitinbJní>iö Símar: 28233 -28733 Tómasarhagi 4ra herb. 128 fm. sérhæð, ásamt herbergi i risi. Þvottaher- bergi á hæðinni. Teppi á allri ibúðinni, mikið skápapláss. Suðursvalir. Verð kr. 15 millj. Útb. 10 millj. Tjarnaból 6 herb. ibúð á 2. hæð. ca. 140 fm. i fjölbýlishúsi. Teppi á ibúð- inni. stórar svalir. Þvottaherbergi og geymsla i kjallara. Blöndubakki 4ra herb. ibúð á 2. hæð. Her- bergi i kjallara fylgir. og geymsla. Gott útsýni. Verð kr. 11 millj. útb. kr. 7.5 millj. Blikahólar 4ra herb. 1 1 5 fm. íbúð á 4. hæð i fjólbýlishúsi. Flisalagt bað og litað sett. Teppi. Verð kr. 10.5 millj. útb. 7.0 millj. Vesturberg 3ja herbergja ibúð á 7. hæð i fjölbýlishúsi. Þvottaherbergi á hæð. Teppi á íbúðinni. Góð geymsla. Raðhús — Garðabæ Til sölu er fokhelt raðhús við Ásbúð. Húsið er að mestu frá- gengið að utan, gler i gluggum og útihurðir komnar. Húsið er 2 hæðir, samtals um 160 fm að grunnflatarmáli. Skipti koma til greina á góðri 4ra herbergja ibúð. Einbýlishús — Garðabæ Til sölu er glæsilegt einbýlishús við Markarflöt. Hús þetta er að- eins u.þ.b. 5 ára gamalt, og nýlega i stand sett. Gott útsýni yfir hraunið i suðurátt. Húsið er 160 fm. að grunnflatarmáli, 4 svefnherbergi, 2 stofur, baðher- bergi, snyrting, eldhús, skáli og geymsla. Tvöfaldur bilskúr. Eign i sérflokki. Til greina koma skipti á minni eign að verðmæti allt að kr. 16 millj. Gisli Baldur Garðarsson, löfgr. Midbæjarmarkadurinn, Aóalstræti 27711 RAÐHÚS f FOSSVOGI Glæsilegt 175 fm. raðhús á einni hæð með innbyggðum bil- skúr. Upplýsingar á skrifstofunni (ekki í sima). RAÐHÚSVIÐ HVASSALEITI 230 fm. fallegt raðhús við Hvassaleiti. Bilskúr. Falleg löð. Æskileg útb. 18 millj EINBÝLISHÚS VIÐ ELLIÐAVATN Höfum fengið í sölu vandað 1 90 fm. einbýlishús við Elliðavatn. Húsið sem er steinsteypt skiptist i stofur, 5 svefnherb. vandað eldhús og baðherb. w.c. með sturtu o.fl. Gott geymslurými. Bilskúr. Falleg 2400 fm. ræktuð og girt lóð. Fallegt útsýni yfir vatnið. Allar nánari upplýsingar á skrifstofunni. SÉRHÆÐVIÐ KÓPAVOGSBRAUT 5—6 herb. 125 fm. neðri hæð i tvibýlishúsi 4 svefnherb. Bilskúr. Útb. 8.5—9.0 millj. VIÐ LUNDARBREKKU 4—5 herb. vönduð ibúð á 3. hæð (enda ibúð). Herb. i kjallara fylgir. Þvottaherb. og búr mnaf eldhúsi. Laus fljótlega. Utb. 7.5—8millj. VIÐ SLÉTTAHRAUN 4—5 herb. 118 fm. vönduð ibúð á 3. hæð. Þvottaherb. og búr innaf eldhúsi. Bilskúrsréttur. Útb. 7.5—8.0 millj. VIÐ GAUTLAND 4ra herb. vönduð ibúð á 3. hæð (efstu) Útb. 8 millj. IBUOIR ÍSMÍÐUM í KÓPAVOGI Höfum til sölu 2ja og 3ja herb. ibúðir i smiðum i Kópavogi. Hús- ið sem er fjórbýlishús afbendist pússað að utan og með gleri i sept. okt. n.k. Bilskúr fylgir 3ja herb. ibúðum. Beðið eftir 2,7 millj. frá Húsnæðismálastjórn. Teikn. og allar upplýsingar á skrifstofunni. ÍBÚÐARHÆÐ VIÐ BARÐAVOG. 3ja herb. 100 fm. góð ibúðar- hæð (1. hæð) i þribýlishúsi 30 fm. bilskúr. Útb. 8.0 millj VIÐ HRINGBRAUT. 3ja herb. góð ibúð á 4. hæð. Herb. i risi fylgir. Utb. 5—5.5 millj. NÆRRI MIÐBORGINNI. 3ja herb. ibúð á 3. hæð í stein- húsi. Gott geymsluris. Góðir greiðsluskilmálar. VIÐ FLÓKAGÖTU 2ja—3ja herb. 75—80 fm. góð kjallaraibúð (samþykkt). Sér inn- gangur. Utb. 5 millj. VIÐ ARNARHRAUN HF. 2ja herb. 70 fm. vönduð ibúð á miðhæð Útb. 5 millj. IÐNAÐARHÚSNÆÐI f KÓPAVOGI Fokhelt 600 fm. iðnaðarhús- næði á jarðhæð. Gæti selst i hlutum. Teikn. og allar upplýs- ingar á skrifstofunni. HÖFUM KAUPANDA. að 2ja—3ja herb. íbúð á hæð við Kleppsveg eða i Laugarnesi. EllCííllrlinill VONARSTRÆTI 12 simi 27711 SofcistiAri: Sverrír Kristinsson Sigurður Óiason hrl. AUGLÝSINGASÍMtNN ER: 22480 2*l«rguii{>fofeib © EIGNASALAN REYKJAVIK Ingólfsstræti 8 ÞÓRSGATA 2ja herb. ibúð á 3. hæð. (búðin er i ágætu ástandi, með góðum teppum. Óinnréttað ris fylgir. Verð 6 millj. MARARGATA 3ja herb. 85 ferm. íbúð á 1. hæð. íbúðin er i góðu ástandi. með sér hita og tvöföldu verk- smiðíugleri. HJALLABRAUT 3ja herb. tæplega 100 ferm. góð íbúð á 2. hæð. Þvottahús og búr innaf eldhúsi. Sameign full- frágengin. Laus 1. ágúst. BRAGAGATA 3ja herb. 80 ferm. ibúð á 1. hæð i þribýlishúsi. (búðin skipt- ist i stofu. og 2 svefnherbergi. Þvottahús á hæðinni. Fallegur garður. fbúðin er tilbúm til af- hendingar nú þegar. HÓFGERÐI Skemmtileg 1 00 ferm. risibúð i tvibýlishúsi. íbúðin er mjög litið undir súð. Ný hitalögn. Sér hiti. Bilskúrsréttur. VESTURBERG 4ra herb. 105 ferm. ibúð á 3. hæð. íbúðin skiptist i stofu, og 3 svefnherbergi. Lagt fyrir þvotta- vél á baði. Gott útsýni. HRAUNBÆR Mjög skemmtileg 4ra' til 5 her- bergja 117 ferm. endaibúð. Mjög vandaðar innréttingar. Þvottahús og búr innaf eldhúsi. Tvennar svalir. Öll sameign full- frágengin. Sér hiti. MEISTARARVELLIR 5 til 6 herb. 140 ferm. góð endaibúð á 3. hæð. Stórar suður svalir. ÁLFHÓLSVEGUR fbúðin er 1 30 ferm. og skiptist i 3 svefnherbergi, tvær stofur, eldhús og bað. Þvottahús innaf eldhúsi. Geymsla i kjallara. Bil- skúrsréttur. BREIÐVANGUR ENDARAÐHÚS Húsið skiptist i rúmgóða stofu, 4 svefnherbergi, eldhús og bað. Húsið er ekki fullfrágengið en vel ibúðarhæft. Sala eða skipti á 5. herbergja ibúð, helst með bíl- skúr. GARÐAFLÖT EINBÝLISHÚS Húsið er um 140 ferm. á einni hæð og skiptist i tvær samliggj- andi stofur, 4 svefnherbergi, og stórt eldhús með mikilli innrétt- ingu. Ræktuð lóð. OTRATEIGUR RAÐHÚS Húsið er á tveimur hæðum ásamt litilli einstaklingsibúð i kjallara. Bilskúr. Laust 1. september. VESTURVALLAGATA EINBÝLISHÚS Húsið er hæð, ris og kjallari. Að grunnfleti um 80 ferm. Húsið er allt i góðu ástandi. með tvöföldu gleri og góðum teppum. Fallegur garður. EIGIMASALAIM REYKJAVÍK Ingólfsstræti 8 Haukur Bjarnason hdl. Sími 19540 og 19191 Magnús Einarsson Eggert Eliasson Kvöldsimi 44789 FASTEIGNASALAN HAFNARSTRÆT116 Símar: 27677 & 14065 Opið alla daga frá kl. 9—6 og 1 —4 um helgar. Fjöldi eigna á söluskrá. Leitið upplýsinga. Höf- um einnig fjársterka kaupendur að ýmsum tegundum eigna. Haraldur Jónsson hdl. Haraldur Pálsson s. 83883. Gunnar Stefánsson s. 30041. Sjá einnig fasteignir á bls. 11

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.