Morgunblaðið - 20.07.1977, Blaðsíða 18

Morgunblaðið - 20.07.1977, Blaðsíða 18
18 MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUR 20. JULI1977 — Dr. Gunnar Framhald af bls. 2 yztu megmfóðurpipur og sji svo um. að endurnýja megi a.m.k. hluta af innri pipum. Segir dr. Gunnar, að á oliusvæð- um sé þrýstidæling yfirleitt gerð i borholum með steyptum fóðurpip- um. Valin sé heppileg dýpt og pipurnar gataðar á hæfilega löngu millibili á móts við þann stað. sem valinn hafi veriS. Mjög seigum vökva. sem blandaður sé grófum sandi. sé siðan dælt með háum þrýstingi út um götin. Bergið springi og vökvinn beri sandinn inn i hinar nýju sprungur. Þegar dælingu sé hætt hindri sandurinn að sprungur lokist aftur. og olia geti leitað inn i holuna um hina grófkornóttu sprungufyllingu. Þannig sé hægt að auka talsvert innrennsli i borholum. Það kemur fram i skýrslu Gunn- ars, að rætt hafi verið um hvort ekki væri hægt að beita sömu tækni til að örva rennsli í borhol- um viS Kröflu. í viðræðum við bandariska sérfræðinga hafi kom- ið fram að ýmis tormerki væru á þvi að beita þessari tækni i Kröflusvæði, en þeir engu að siður boðið f ram aðstoð. Um framkvæmdir á Kröflusvæð- inu segir dr. Gunnar i kaflanum um tillögur til næstu fram- kvæmda. ,,Hér verður að sigla milli skers og báru, fara verður hagkvæmustu leið til að koma virkjuninni i gagnið þegar i byrjun þessa sumars. en leggja svo með fullri gætni út i allar framkvæmd- ir, sem miða umfram þetta mark- mið." Þá segir hann, að þær boranir sem framkvæmdar hafi verið, séu hvorki fullnægjandi né afgerandi könnun i möguleikum til gufu- vinnslu úr neðra kerfi undir Leir- botnum og næsta nágrenni. ,.Þar sem möguleikar virðast i bættri vinnslutækni og mikill kostnaðarauki væri við flutning i önnur svæði, jafnvel þótt aðeins um örfáa kílómetra væri að ræða, er full istæða til að halda enn um sinn fast við Leirbotnasvæðið. Á hinn bóginn verður að hafa fulla hliðsjón af fenginni reynslu, og hefja ekki meiri háttar aðgerðir fyrr en tækni hefur verið endur- skipulögð. í samræmi við þetta verður að telja hagkvæmara að verja fjár- munum til endurbóta i tækjabún- aði en til tvísýnna borana i öðrum stöðum. Jarðhitafræðilega séð er eðli- legt að telja svæðið i suðurhliðum Kröflu hluta af sama svæði, sem Leirbotnasvæðið tilheyrir. Þá gerir Gunnar eftirfarandi að sinum tillögum um næstu fram- kvæmdir á svæðinu. Virkjun efravatnskerfis: Til þess að gangsetja virkjunina og ná afli hennar upp í virk 10 MW má nota um 18 kg/s af gufu við 8 ata út holum 7 og 11 auk 10 til 12 kg/s af lágþrýstigufu ur efravatnskerfi frí holum 8, 9 og 10. Nægi rennsli þeirra ekki má bora eina eða fleiri holu i efra kerfi nálægt skiljustöðvarhúsi. Þetta ætti að geta tryggt rekstur þótt jafnvel einhver minnkun kæmi fram á hol- um 7 og 11, en það hefur einmitt gerzt siSan dr. Gunnar samdi skýrslu þessa. Framkvæmd verði endur- rannsókn i svæðinu og gaumgæfi- lega verði athugað, hvort ekki komi til greina að beita einnig titrings og jarðspennuaðferðum. Aðgerðir á borholum. Full ástæða er til þess að gera tilraun til endurbóta á þeim holum, sem nú eru í sæmilegu ástandi i Leir botnasvæði. Kemur til greina hreinsun, einhver endurfóðrun og jafnvel dýpkun, einkum i 6, 8 og 9. Hér verður þó að gæta fyllstu hagkvæmni. Endurhönnun borhola og tækja- kaup. Full ástæða er að ihuga kaup i nýjum hiþrýstidælum þannig að dýpka megi fóðrun nið- ur i 1,2 til 1.5 km og bora niður i 2,5 til 3.0 km dýpt. Sömu dælur má einnig nota við tilraunir til rennslisörvunar með þrýstidæl- ingu. Þær kæmu og að góðu haldi i öðrum jarðhitasvæðum i Is- landi. Hver dælusamstæða virðist ekki kosta meir en um 'A til Vz af heildarkostnaði einnar 2 km. djúprar vinnsluholu. (5) Borun í suðurhliðum Kröflu- fjalls. í samræmi við tillögur, sem éður hafa verið lagðar fram, er lagt til að gerð verði ein könnun- arhola i svæði. sunnan Kröflu- fjalls. þessa holu verður að hanna á sama hátt og núverandi holur. (6) Ojúpborun i Leírbotna svæði. Þegar tækjakostur og aðrar aðstæður leyfa er lagt til að gerð verði ein borun niður i 2.5 til 3.0 km dýpt i nágrenni holu 11. Þessa holu bæri að djúpfóðra og gera að öðru leyti þannig úr garði að beita megi þrepaþrýstidælingu til rennslisörvunar. — Páll hetja Framhald af bls. 31 yfirburðasigur Þróttar sem náði þar með þægilegu forskoti í 2. deild, og það má mikið vera ef þeir spila ekki í 1. deild að ári. Dómari leiksins var Ársæll Jónsson og var frammistaða hans vægast sagt léleg, mörgum grófum brotum sleppt og marg- ir dómar algjörlega út í hött. HVH < » » — Víkingur vann Framhald af bls. 31 sinni var Helgi Benediktsson, og þá sérstaklega í fyrri hálfleikn- um. Barðist hann ágætlega og hvatti félaga sína óspart áfram. Þá má ekki gleyma þætti Magna Björnssonar markvarðar Þróttar, en hann stóð sig frábærlega. Dömari var Hinrik Láruson og dæmdi hann lítið. —áij Nýtt fyrirkomulag Framhald af bls. 2 Reykjavíkurskákmótið verður að styrkleika 11—12. Keppendur verða 14 talsins, átta til tíu er- lendir stórmeistarar, Friðrik Ól- afsson og Guðmundur Sigurjóns- son og tveir til fjórir aðrir íslenzk- ir skákmenn. Meðal þeirra, sem boðið verður til þátttöku, eru heimsmeistarinn Karpov, fyrrver- andi heimsmeistari Fischer, Spassky og Tal, stórmeistarinn Hort eða Smejkal frá Tékkóslóva- kíu, Daninn Larsen, Englending- urinn Miles, Bandarikjamaðurinn Browne, Kurajica og Ljubojevig frá Júgóslavíu. Fyrstu verðlaun verða jafnvirði 440.000 krónur, önnur 300.000, þriðju 200.000, fjórðu 140.000 krónur, fimmtu 100.000 krónur, sjöttu 60.000 krónur og sjöundu verðlaunin eru 10.000 krónur. Einar S. Einarsson sagði, að enda þótt þessi nýskipan yrði á skákum mótsins, yrði það fullgilt stiga- og titlamót. ,,Mér finnst full ástæða til þess að reyna eitthvað nýtt í keppnis- skákinni," sagði Friðrik Ólafsson stórmeistari, er Mbl. ræddi við hann. „Núverandi fyrirkomulag er búið að vera í áratugi og hefur að minu mati gengið sér til húðar. En menn eru íhaldssamir og treg- ir til breytinga, enda þótt miklar umræður hafi verið meðal skák- manna um nauðsyn þess að koma skákinni i meira samræmi við tímans rás. Ég held að með þessu nýja fyrirkomulagi eigi skákin að ná betur til áhorfenda og fjölmiðla og einnig eykur þetta spennuna fyrir keppendur og hleypur nýju lífi í skákíþróttina." Þegar Mbl. spurði Friðrik, hvort aukin tímapressa myndi ekki hugsanlega koma niður á gæðum skákanna, sagði hann, að það væri eiginlega eina mótbáran, sem hafa mætti uppi. „En þá má alveg eins segja að aldrei hefði átt að taka upp skákklukkuna," sagði Friðrik, „heldur bara leyfa mönn- um að tefla að vild. Það var hérna um aldamótin, þegar engar hömlur voru á um- hugsunartimanum, að skákmaður nokkur hafði hugsað sig um í 18 klukkustundir fyrir einn leik. Andstæðingnum var að vonum farið að leiðast þófið, en menn voru kurteisir i þá tíð, svo hann lét sér nægja að ýta við keppi- nautnum með því að spyrja kurteislega: „Hvernig er það? Eigið þér ekki leikinn? En án alls gamans þá held ég að það hljóti að vega þyngst á metunum, að hér er um tilraun að ræða til að gera skákina samkeppnisfæra og afla henni vinsælda meðal almenn- ings." Þegar Mbl. bar það undir Frið- rik, að hann væri nú annálaður fyrir að lenda í tímahraki, þá hló hann við og sagði: „Ja, menn hafa þá ekki ástæðu til að ætla að þetta sé refsháttur af minni hendi, því þetta nýja fyrirkomulag á örugg- lega ekki eftir að koma bezt niður á mér. Annars er ég ekki hræddur við þetta. Ég held að þettá hafi bara góð áhrif á mann." Loks benti Friðrik á að með þessu nýja fyrirkomulagi yrðu hverfandi líkur á biðskákum og áhorfendur gætu þá fylgzt með skákinni í gegn í einnl setu. Þá myndi þetta og eyða þeim aðstöð- um keppenda sjálfra, sem fólgin væri í missterkum og mismörgum aðstoðarmönnum. „Aðalatriðið er að gera skákina skemmtilegri og færa hana nær mönnum, bæði keppendum og áhorfendum," sagði Friðrik Ólafs- son. • » •-------------- — Tveggja ára Framhald af bls. 2 það á stjórnvöld hefðu með hönd- um greiðslu sektarinnar enda hefði utanríkisráðuneytið ekki fjárveitingu til slíks. Hjá Fíkniefnadeild lögreglunn- ar fékk Mbl. þær upplýsingar i gær að pilturinn sem situr i fang- elsi i Frakklandi hefði áður kom- ist í kast við lögin vegna fíkni- efnabrota. Ungmennin þrjú hafa þegar setið i frönskum fangelsum um tveggja mánaða skeið og dregst sá tími frá dómnum, þannig að ef sektin verður greidd, verða þau látin laus eftir fjóra mánuði. — Skattskrá Framhald af bls. 32 stöðugjald; samtals 2.502.515 krónur. Sem fyrr segir greiðir Fiskiðjan hf. hæst aðstöðugjald, 7.678.000 krónur, ísfélagið kemur næst með 7.383.800 krónur, Vinnslustöðin ber 7.024.100 krónur í aðstöðu- gjald, Fiskimjölsverksmiðjan 4.237.900 krónur, Hraðfrystistöð- in 2.986.400 krónur og Gunnar Ölafsson & Co bera 2.420.000 krónur í aðstöðugjald. Tekjuskattur Vestmannaeyinga er samtals 368.952.000 krónur, sem er 43,56% hækkun frá fyrra ári, útsvörin nema 335.190.000 krónum, sem er 45,36% hækkun og aðstöðugjöldin gera 75.202.000 krónur, sem er 40% hækkun frá I fyrra. I Vestmannaeyjum- bera nú 1927 einstaklingar útsvar og 1364 tekjuskatt, en tekjuskatt greiða 53 félög. Aðstöðugjald greiða 101 félag og 205 einstaklingar. — Carter fagnar áætlun Begins Framhald af bls. 1 segja Carter forseta að Israels- menn séu reiðubúnir til óbeinna friðarviðræðna við Araba ef ekki geti orðið af ráðstefnu i Genf. Vitnað var í greinargerð sem þingmenn fengu hjá Moshe Day- an utanríkisráðherra og þar er ítrekað að tsraelsmenn vilji semja um Sinai-skaga og Gólanhæðir en ekki versturbakka Jórdan. Carter forseti lagði áherzlu á mikilvægi heimsóknar Begins er hann tók á móti honum hjá Hvita húsinu: „Þetta er mjög mikilvæg- Ur dagur í sögu þjóðar okkar, ef til vill fyrir framtíð miðaustur- landa og kannski jafnvel fyrir friðinn i heiminum." Begin er síðasti þjóðarleiðtog- inn frá Miðausturlöndum sem Carter hefur boðið til Washington til að ræða leiðir til að finna frið- samlega lausn á deilumálunum i þessum heimshluta. Þeir munu meðal annars ræða um nýja friðarráðstefnu í Genf og ágrein- ing um þátttöku Palestinumanna er verður að leysa áður en hún getur hafizt. Carter vill einnig kanna hve mikið landsvæði Israelsmenn vilja skila Aröbum. Begin lagði áherzlu á að „friður og þjóðaröryggi væri óaðskiljan- legt" en sagði: „Við þráum frið, við biðjum fyrir friði. Við munum gera allt sem i mannlegu valdi stendur .. til að koma til leiðar raunverulegum friði milli okkar og nágranna okkar." An þjóðar- öryggis, sagði hann, er lífi hvers einasta tsraelsmanns ógnað. Carter sagði Begin að þeir væru sammála um að hægt væri að semja um öll deilumál. Forsetinn hrósaði Begin fyrir að vera sjálf- stæður og trúaður. Hann kvaðst hafa hrifizt af því að hann léti verða sitt fyrsta verk i embætti að leyfa 66 vietnömskum flótta- mönnum sem höfðu velkzt um á báti á Kyrrahafi að setjast að f tsrael. » » i — Methiti í N-Ameríku Framhald af bls. 1 borgaryfirvöld um kaup og kjör fóru út um þúfur. Þúsundir lesta af úrgangi rotna í steikj- andi hita og óttazt er að drep- sóttir fylgi í kjölfarið. t Paintsville, Kentucky, fór 110 vagna vöruflutningalest út af sporinu þar sem teinarnir höfðu svignað í hitanum. I Flor- ida og Georgia var sagt að Oke- fenokee-fenin væru að þorna upp. Lengra suður í Florida var lýst yfir neyðarástandi í 40 sveitum vegna þurrka. Hitinn og hægir vindar valda loftmengun í mörgum borgum á austurströndinni. Loftið í New York var lýst óheilsusam- legt í dag og loftmengunarráð- stafanir voru gerðar í Chicago. I miðvesturríkjunum segja bændur að hætta sé á upp- skerubresti ef ekki rigni i næsta mánuði. Nautgripir dráp- ust í lowa. Eínna mestur mæld- ist hitinn i dag i Pierre, South Dakota, 43 gráður á celcíus. Eina svæðið þar sem engir hit- ar eru , er norðurströnd Kyrra- hafs. Minnstur hiti mældist 4 stig á Olympia, Washington. — Lúðvík Framhald af bls. 16 þorskur sé ekki yf ir 10% af af la þeirra á íslandsmiðum, en reynsl- an af ufsa- og karfaveiðum sýnir, að þar gerir ekkert til að þorskafl- inn haldist innan fyrrgreindra marka. Ég er sannfærður um að þær tölur, sem V-Þjóðverjar gefa upp fyrir þorskafla sinn eru rangar og enginn þarf að segja mér, að Norðmenn séu hérá íslandsmið- um eingöngu í keilu og blálöngu. Þegar heim kemur segjast þeir svo hafa veittsinn þorsk annars stað- ar en i Íslandsmiðum, en það er rangt. Ég tel að nú hefði þegar átt að grípa til þess að segja upp samn- inginn við Belgíumenn, Færeyinga og Norðmenn og lita V-Þjóðverja hlita takmörkunum. Samningun- um við Norðmenn og Belgiumenn i að segja upp að fuffu og segja Færeyingum að framlenging fyrir þá komi ekki til greina fyrr en þeir hreinsa út úr sinni eigin landhelgi. Ég hef enga samúð með þeim i meðan þeir láta útlendinga veiða jafn mikið hjó sjilfum sér i færeyskri landhelgi. Svo eru svona minnihittar atriði, sem ég hefði viljað sjá, eins og ársbann á flotvörpu. Það tel ég að hefði alveg hiklaust átt að setja, ekki hvað sizt þar sem bara partur af togaraf lotanum er með þetta veiðarfæri. Þá hefði ég á siðustu vetrarvertið viljað sji tek- ið á málum þeirra netabita, sem voru með of mörg net í sjó. sem var þorrinn af flotanum og menn hafa játað hreinskilnislega opin- berlega. Ég held það hefði verið meira vit að taka hart á þessu máli heldur en vera að stoppa trillurnar i viku. Þannig hef eg ýmislegt við hlut- ina að athuga, en um þessar síð ustu takmarkanir hans Matthíasar vil ég þó ekkert segja úr því sem komið var." sagði Lúðvik Jóseps- — Teng skipað- ur á ný Framhald af bls. 1 Utlendingar hafa jafnfram tekið eftir því að götuhátiðahöld hafa verið æfð. Veggspjöldin sem voru fest upp í dag voru svipuð þeim sem voru fest upp til að tilkynna valdatöku Hua Kuo-feng i október. Starfs- menn utanríkisviðskiptaráðu- neytisins festu upp annað vegg- spjaldið en Peking-háskóli hitt. Ef endurreisn Tengs verður stað- fest verður það staðfesting á þvi að núverandi valdhafar leggja megináherzlu á efnahagsþróun- ina. Sú spurning vaknar hvort Teng verður skipaður forsætisráðherra sem Hua gegnir nú auk stöðu for- manns kommúnistaflokksins. Kinverskir embættismenn hafa gefið í skyn að Hua muni láta af forsætisráðherrastarfinu, en ákvarðanir um þetta og skipanir í aðrar valdastöður verða líklega teknar á fyrirhuguðum fundum kommúnistaflokksins og þingsins. Teng var sviptur stöðum sinum í april í fyrra í valdabaráttu sem hófst eftir lát Chou En-Iais og lauk eftir lát Mao Tse-tungs for- manns í september. Búizt hafði verið við að Teng tæki við af Chou en hann beið ósigur fyrir róttæk- um sem stimpluðu hann hægri- sinna. Hann hafði áður verið hreinsaður f menningarbylting- unni. Síðan róttækir stuðningsmenn Chiang Ching, ekkju Maos, voru handteknir í október, gefið að sök að undirbúa byltingu hefur hóf- söm stefna Tengs fengið uppreisn og á sumum veggspjöldum hefur honum verið hrósað fyrir að berj- ast gegn róttækum. --------------« » » — Lítið gert úr áætlun Smiths Framhald af bls. 1 ar mundu ekkert leysa. Bretar og Bandarikjamenn kváðust þó ekki telja að siðustu tilraunir þeirra til að finna friðsamlega lausn hefðu farið út um þúfur. Owen hyggst fara til Washington á föstudag eins og ekkert hafi í skorizt og ræða við Cyrus Vance utanríkis- ráðherra um friðartilraunirnar. Bandaríska stjórnin gaf enga yfirlýsingu um kosningarnar en embættismenn í Washington telja þær fyrst og fremst tilraun til að treysta Smith í sessi gagnvart hvíta minnihlutanum. — Sjóminjasafn Framhald af bls. 17 sérhæfi sig. Hvert einstakt safn reyni ekki að vera áöllum sviðum og þar ægi saman öllum möguleg- um hlutum, allt frá útskornum fiölum og klyfberum upp f sfldar- klippur. Gera heldur hvert safn sem sérhæfðast og sem bezt búið minjum frá þeim atvinnuþætti, sem það á að sýna, sagði Frosti Jóhannsson að lokum. Þess má geta að Þór Magnússon þjððminiavórður var í Siglufirði f vikunni. Sagði Þór að hann hefði verið kvaddur norður til skrafs og ráðagerða um þetta sjóminjasafn. Sagði hann að sér litist vel á þessa hugmynd og vonandi yrði hún að veruleika. — áij. - Gylfi Þ. Framhald af bls. 16 öðru en því, að þeir hafi eingöngu hagsmuni þjóðarheildarinnar fyrir augum við mótun sjónarmiða sinna. Það gefur auga leið, að hagsmunir landssvæða og einstakra aðila i útvegi geta verið mjög ólikir og andstæðir. En heildarhagsmunirnir eiga að ráða. f slíku mili mega ólik stjórnmilasjónarmið aldrei skipta minnsta mili. Þess vegna hljóta andstæðingar ríkisstjómarinnar ekki síður en stuðningsmenn hennar að óska þess og stuðla að þvi, að til slíkra riðstafana sé gripið, sem bezt þjóni varanlegum heildarhagsmunum þjóðarinnar," sagði Gylfi Þ. Gislason. — Listasprang Framhald af bls. 13 nýkominn heim til tslands úr árangursríku ferðalagi á lista- hátið i Bergen. Vakti hann mikla athygli þar fyrir píanó- leik sinn. Jónas fór m.a. í ferðalag með Fóstbræður til Rússlands fyrir skömmu og tónleika hélt hann i Finnlandí, en eínnig hefur hann leikið með Sinfóníuhljóm- sveit tslands s.l. vetur.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.