Morgunblaðið - 20.07.1977, Blaðsíða 22

Morgunblaðið - 20.07.1977, Blaðsíða 22
22 MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUR 20. JULl'1977 Eiginmaður minn t SIGURÐUR MATTHÍASS >N. kaupmaSur AusturgerSi 9. andaðist þann 17 júli Vigdis Eiriksdóttir + Móðir okkar GUÐRÚN MAGNUSDÓTTIR, fré Iðunnarstöðum andaðist að Hrafnistu mánudaginn 1 8 júli. Gunnþóra ÞórSardAftir, EliasM. Þórðarson — Neyðarvarna- starf RKÍ Framhald af bls. 4 að vera að hafa skipulágið einfaldara i sniðum, en allar deildir þurfa að sjá um að lykilmenn kynni sér það náið Undirstaða þess að hægt sé að fara eftir skipulaginu er að þeir séu vel kunnugir þvi, sem eiga að fiota það Rauði kross íslands vill koma þökk- um á framfæri til Einars Þorbjörns- sonar verkfræðings. Garðabæjardeild RKÍ, fyrir skipulags- og teiknivinnu, sem hann og fleiri starfsmenn verk- fræðiskrifstofunnar Hönnunar hf hafa framkvæmt i sjálfboðavinnu Leiðbeiningabæklingurinn verður sendur öllum deildum RKÍ nú á næstunni Þau gögn, sem Rauði kross- inn lætur deildunum m.a. i té, eru: Eyðublöð um neyðaráætlun, skráningarblöð og skipurit Neyðarvarnastarfið skiptist i undir- búningsstarf og neyðarhjálparstarf. Undirbúningsstarfi verður að vera lok- ið áður en vá dynur yfir. í bæklingnum um neyðarvarnastarfið er m.a talað um skráningu húsnæðis, fjöldahjálpar- stöð, aðalstöð, neyðarhjálpargögn, at- hugun aðstæðna, neyðarhjálparstarf, öflun matar, öflun fatnaðar til notkunar i fjöldahjálparstöð og aðstöðu til matar- gerðar, skráningu fólks, fjárhagslega hjálp, úthlutun fatnaðar, andlega að- hlynningu og geðræna skyndihjálp. — Jón Gíslason Framhald af bls. 19 Jón hefurtekið þátt i félagsmál- um sinnar stéttar, sem vera ber. Hann er þéttur á velli i ræðustól, sem og annars staðar. Hann er ómyrkur i máli ef honum finnst eitthvað miður fara. Þeir sem ekki þekkja hann vel finnst hann kannske dálitið hrjúfur. Hann er óumdeilanlega maður ádeilunnar + KRISTÍN SIGTRYGGSDÓTTIR Bergþórugötu 29 andaðist 6. júli. Jarðarförin hefur farið fram i kyrrþey að ósk hinnar látnu. Alexius Lúthersson og aSrir vandamann. GUOMUNDUR SVEINBJARNARSON fyrrum starfsmaSur Oliuverzlunar íslands ViSihvammi 32, Kópavogi er andaðist 1 2. júlí, verður jarðsunginn frá Kópavogskirkju fimmtudag- inn 21 juli n.k kl. 13.30. Þorbjörg Sigurjónsdóttir Herbert GuSmundsson HafdisGuSmundsdóttir GuSrún Skúladóttir Kjartan Kristófersson og barnabórn + Eigmkona min. PALÍNA ÞORFINNSOÚTTIR UrSarstig 10. Reykjavik. andaðist á Landakotsspitala, þriðjudaginn 19 þ.m. Magnús Pétursson + Eiginmaður minn HJALTI GUNNARSSON GrœnuhlíS 5 andaðist i Landakotsspitala 18. júii. Ásta Ásgeirsdóttir + Innilegar þakkir færum við öllum þeim sem auðsýndu okkar samúð og vináttu við andlát og jarðarför GUOMUNDAR BÁRAÐARSONAR. vélstjóra, fsafirSi. Hólfriður GuSmundsdóttir Ole Lindquist Snjólaug GuSmundsdóttir GuSbrandur Brynjúlfsson BárSur GuSmundsson SigriSur Jensdóttir Kristín BárSardóttir Hafsteinn O. Hannesson GuSrún BórSardóttir Árni GuSmundsson. + Dóttir okkar MARGRÉT DAGBJÖRT HALLBERGSDÓTTIR. lézt af slysförum 17 þ m Jarðarförin ákveðin siðar Áslaug Ólafsdóttir. Hallberg Kristinsson. + Þökkum innilega samúð og vinarhug við andlát og útför móður okkar LILJU KRISTBJORGU JÓHANNSDÓTTUR fráÁ. Sérstakar þakkir færum við öllum þeim sem önnuðust hana í veikind- um hennar Anna Andrésdóttir, Kristinn Andrésson, Ragnar GuSmundsson + Móðri okkar, tengdamóðir og amma ÁRNÝ FRIÐRIKSDÓTTIR f rá Gröf i Vestmannaeyjum, Brimbakka. Húsavik. lézt 8 þ.m i sjúkrahúsinu á Akureyri Jarðarförin hefur farið fram Kolbrún Jónsdóttir. Sigurður Árnason. Gestur Halldórsson. Sesselja Fornadóttir, Sóley Sveinsdóttir og barnabörn + Þökkum innilega auðsýnda samúð og vinarhug við andlát og útför MARGRÉTAR SÆMUNDSDÚTTUR frá Hvolsvelli Ámi Einarsson, börn. tengdabörn, barnabörn og barnabarnaböm. + Þökkum innilega auðsýnda samúð og vinarhug við andlát og útför, TEGURSDÓRS A. GUOMUNDSSONAR Sérstakar þakkir til Haraldar Lýðssonar og skyldfólks hans. HeiSa Jensdóttir. LýSur Jónsson. + Móðir mín. Tengdamóðir og systir EMELÍA GUOMUNDSDÓTTIR hjúkrunarkona verður jarðsungin frá Fossvogskrikju föstudagmn 22. júlí kl. 10.30. Oddný Finnbogadóttir, Björn FriSrik Björnsson, Ásta GuSmundsdðttir. Þökkum nnilega + auðsýnda samúð og vinarhug við fráfall og útför föður okkar og tengdaföður SIGUROAR ÞORSTEINSSONAR fyrrv hafnargjaldkera Sérstakar þakkir færum við öllum þeim, sem önnuðust hann og hjálpuðu veikinrj um hans. Þórunn SigurSardóttir Einar Ágústsson Erna og Leslie Nash + GUÐMUNDUR WAAGE. Skipasundi 37, verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju fimmtudaginn 21 júlí kl 13 30 Börn og tengdabörn. + Þökkum innilega auðsýnda samúð og vinarhug við fráfall og útför ÁSGRÍMS S. GUÐJÓNSSONAR GuSjón Benediktsson og systkini hins létna. með breytilegum og meðfæddum svipbrigðum skapsmunamansins, ásamt raddhreim, sem getur hækkað og lækkað. Hann er held- ur ekki i neinum vandræðum að taka menn tali — hvort heldur er heima hjá honum eða annars stað- ar. Hann er sannkallaður höfðingi heim að sækja. Þar hefur eplið ekki fallið langt frá þeirri eik, sem til var sáð. Jón á lika mikið af ¦ bókum, sem honum er lifsnauð- syn, sem rithöfundi. Jón býr einn, enn sem komið er. En lífið er breytingum háð — og guð einn veit hvað það verður lengi. Við vonum, starfsfélagar hans, hið bezta honum til handa. Að end- ingu óska ég Jóni Gíslasyni allra heilla með daginn. Og hafa orðið þeirrar gæfu aðnjótandi að eiga sfn æskuár í hinum viðfeðma sjónhring Stóru-Reykja, er hóf sagnaþrána á flug. Gísli T. Guðmundsson. — Blönduvirkjun Framhald af bls. 10 komu nálægt því máli. Ég flutti á Alþingi 1974 og sr. Gunnar Gísla- son með mér tillögu til þings- ályktunar um stórvirkjun á Norð- urlandi vestra. Þar var ekki skor- ið úr á milli Blöndu og Jökuls- ánna eða Héraðsvatna, en rætt um í framsögu og greinargerð, að ákvörðun yrði að taka i framhaldi af frekari rannsóknum. Þær rann- sóknir voru gerðar og í mai 1975 gefur Orkustofnun út skýrslu um frumáætlanir um virkjun Blöndu og Héraðsvatna við Villinganes. Þar kemur fram, að virkjun við Villinganes er talin allt að 40% dýrari miðað við orkueiningu en Blönduvirkjun. Þar með er ekki öll sagan sögð þvi Villinganes- virkjun er talin hagstæðasti vikj- unarkosturinn á því vatnasvæði og stofnkostnaður á orkueiningu við virkjun Jökulsánna niður í Vesturdal, „nálægt 60% hærri" en tilsvarandi kostnaður við Blönduvirkjun. Enn segir: „Slik virkjun hefur verið talin verulega óhagkvæmari en sambærilegar virkjanir annara stærstu vatns- falla landsins." Þessi hagkvæmnismunur réði því, að yfirvöld orkumála tóku stefnuna á Blöndu, og hann réði einnig minni afstöðu. Ef þessi munur hefði verið Villinganesi og Jökulsánum i vil, hefði væntan- lega enginn þurft að efast um mína afstöðu, enda hefði ég þá ætlazt til þess, að allir Húnvetn- ingar veittu virkjunaráformum þar stuðning. Jón telur að það felist nokkur hótunartónn 1 lokaorðum greinar minnar frá 23/4 8.1. Honum er auðviiað frjálst að túlka þau að vild sinni, en þau voru mælt sem varnaðarorð. Sem betur fer hafa fleiri forystumenn þessa kjör- dæmis látið svipuð varnaðarorð frá sér fara. Við, sem þekkjum þá togstreitu, sem fram fer um stór- mál að tjaldabaki vitum, að þau varnaðarorð eru ekki ástæðulaus. Lokaorð Heimamenn munu margir vita, að sjaldan hefur reynst árangurs- ríkt að stefna I tvær áttir í senn. Eðlilegt er, að niðurstöður sér- fróðra manna um mismunandi hagkvæmni ráði þvi hvar byrjað verður i virkjunarmálum kjör- dæmisins. Stórvirkjanir munu á komandi árum henta þörfum orkumarkaðarins án þess að vera í tengslum við svo kallaða stór- iðju. Því valda forsendur, sem eru að breytast með samtengingu veitusvæða og styrkingu dreifi- kerfa. Stórframkvæmdum fylgja oftast einhverjir annmarkar, þó mismiklir séu. Fyrir spjöll sem verða við Blönduvirkjun hafa ver- ið boðnar bætur, sem flestum munu þykja a.m.k. sæmilegar. Að þessu athuguðu og ógleym- du því hvert öryggi er fógið i stórvirkjun utan eldvirkra svæða landsins er það eindregin skoðun min, að virkjun Blöndu sé stór- kostlegt hagsmunamál fyrir þetta kjördæmi og mikið nauðsyngja- mál fyrir þjóðina í heild. Að síðustu vil ég þakka Jóni fyrir það, sem hann tekur upp eftir mér I grein sinni, ekki sizt það sem hann lætur prenta allt að þrisvar sinnum. Þeim skoðunum mínum vildi ég gjarnan koma á framfæri.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.