Morgunblaðið - 23.11.1977, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 23.11.1977, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUR 23. NÖVEMBER 1977 Vegamál í brennidepli hjá FÍB Landsþing F.I.B. 1977 og um- boðsmannaráðstefna var haldin dagana 19. og 20. nóvember f Kópavogi. Þingforseti var kjörinn Guð- mundur Jóhannsson og ritari Þór- arinn Óskarsson. Formaður Fé- lagsins Eggert Steinsen flutti skýrslu stjórnar. Aðalmál þingsins voru vega- mál. Hafði verið kjörin sérstök vegamálanefnd til undirbúnings þessa málaflokks, en formaður nefndarinnar var Sveinn Torfi Sveinsson verkfræðingur. Fram- sögumenn um vegamál voru: Valdimar Kristinsson, viðskipta- fræðingur hjá Seðlabankanum, Tómas H. Sveinsson viðskipta- fræðingur og Valdimar J. Magnússon framkvæmdarstjóri. F>amsógumenn ræddu um tekj- ur ríkisins af bifreiðum og rekstr- arvörum til þeirra, en þær eru áætlaðar um 15,8 milljarðar á yf- irstandandi ári á móti 5,7 mill- jörðum sem varið er til vega. Rætt var það ófremdarástand í sam- göngumálum á landi og Ieiðir sem hægt er að fara til að koma þeim í viðunandi horf á næstu 10—15 árum. I Ijós kom, að ríkið þarf aðeins að gefa eftir hálfa umfram- skattheimtu af bílum til að gera það mögulegt. Fjörugar umræður urðu um þetta mikilvæga hagsmunamál þjóðarinnar og fundarmenn sam- mála um að Alþingi hefði brugð- ist skyldu sinni í stefnumórkun samgöngumála á undanförnum árum. Ekki yrði lengur unað áframhaldandi tómlætís í þessum málaflokki sem væri undirstaða efnahagsþróunar í landinu og í reynd raunhæfasta leiðin til að Einbýlishús Kópavogi Höfum til sölu stórt einbýlishús við Hlé- gerði. Möguleiki á tveim íbúðum með sér inngangi. 60 fm. bílskúr. Góður staður. Sigurður Helgason, hrl. Þinghólsbraut 53, Kópavogi. Sími 42390 kvöldsími 26692. \ 26933 '•• Verzlunarhúsnæði , við Hafnarstræti/Lækjartorg I l Til sölu er húsnæði fyrir eina verzlun í húsinu Hafnarstræti 22. Þeir sem áhuga hafa eru beðnir að hafa samband við . okkur hið fyrsta. * ___ _ ) Heimas. 35417 aðurinn £ Austurstræti 6 sfmi 26933 Jón Magnússon hdl. 29555 Miðvangur — Hafnarfirði 2ja — 3ja herb. 60 ferm. sérstaklega falleg íbúð. Gott verð, útb. aðeins 5 — 5,5 millj. Rauðilækur 2 herb. 64 ferm. íbúðin er á 2. hæð, rúmgóð stofa og herb. stórt eldhús, yfir íbúðinni er mjög gott geymsluris gæti verið herbergi. Bílskúr fylgir útb. 5 — 5,5 millj. írabakki 4ra herb. auk herb. í kjallara, mjög falleg íbúð á 1. hæð. Útb. 7,7 — 8 millj. Nýlendugata 3ja herb. 80 ferm. útb. 3,5 millj. Höfum kaupanda að 2ja herb. íbúð, íbúðin má vera í Hraunbæ, Breiðholti, Austurbænum. Höfum kaupanda að 3ja — 5 herb. góðri íbúð í Austurborginni með bílskúr á 1.—2. hæð. Mikil útb. Höfum kaupanda að góðu viðlagasjóðshúsi í Reykjavík, Kópavogi, Garðabæ. Höfum kaupanda að einbýlis- eða raðhúsi í Austurborginni. Útb. um 16 millj. fh EIGNANAUST Laugavegi 96 (við Stjömubíó) Sími 2 95 55 soi.i M. HjörturGunnarsson, LárusHelgason, Sigrún Kröyer. LÖ<iM. Svanur Þór Vilhjálmsson hdl. færa byggðirnar svo saman að at- vinnulif og þjónustustarfsemi i landinu geti þróast á hagkvæman hátt fyrir þjóðarheildina. Framsögumaður um umferðar- og öryggismál var Arinbjörn Kol- beinsson læknir. Gerðar voru ýmsar samþykktir um þau mál. Á þinginu var Valdimar J. Magnússon kjörinn heiðursfélagi í viðurkenningarskyni fyrir mjög mikil störf i þágu félagsins sl. 20 ár. Framhald ábls. 21. Þörungavinnslan: 12 milljón kr. rekstrarafgangur Heimamanna h.f. er sýndargróði því ef tekið væri tillit til vaxta og afskrifta væri tap verksmiðjunnar 150-155 millj. kr. AÐALFUNDUR Þörungavinnsl- unnar h.f. var haldinn að Mjólk- urvöllum, félagsheimili Reyk- hólasveitar, 19. þessa mánaðar. Þegar formaður fráfarandi stjórnar, Vilhjálmur Lúðvíksson, setti fundinn voru mættir 38 karl- menn, bæði hluthafar, svo og starfsfólk verksmiðjunnar, en það sat fundinn f boði stjórnar Þörungavinnslunnar með fullu málfrelsi. Vilhjálmur bað lög- mann verksmiðjunnar, Ragnar Aðalsteinsson, að stjðrna fundin- um. Fundarstjóri gaf forstjóra verk- smiðjunnar, Ömari Haraldssyni, orðið og flutti hann skýrslu, um rekstur Heimamanna sf. á verk- smiðjunni í sumar, en eins og lesendum mun í fersku minni voru hin raunverulegu fjárráð tekin af stjón Þörungavinnslunn- ar í vor og fengin Heimamönnum s.f. f hendur. Miðað við aðstæður gekk rekstur verksmiðjunnar vel í sumar og varð rekstrarafgangur rúmar 12 milljónir króna. Tima- kaup öflunarmanna (gengis- manna) var að meðaltali 1500 kr. á klukkustund en fór upp i kr. 2300 á klst. hjá þeim, sem skilaði inn mestu þangi. Einnig minntist Ömar á þara- þurrkun, sem nú stendur yfir, og gengi hún ágætlega, en þurrefnis- magn væri miklu minna og þar af leiðandi minni afköst. Heitavatns- skorturværi mikill. Næstur talaði Vilhjálmur Lúð- víksson og sagði hann að vel hefði verið unnið á öllum vígstöðvum i sumar en ekki væru öll kurl kom- in til grafar. t raun og veru væri gróði Heimamanna s.f. sýndar- gróði, þar sem verksmiðjan hefði ekkert tekið tillit til afskrifta og vaxta og mundi tapið á árinu nema 150 til 155 milljónum króna, en þar af væru 120 milljónir af- skriftir. Stjórnin hefði, að því er Vilhjálmur sagði, leitað eftir þvi að skjóta stoðum undir fyrirtæk- ið, svo að það gæti borið sig fjár- hagslega; m.a. með því 1) að stuðla að því að verk- smiðjan næði fullri afkastagetu (til þess að það sé hægt, þarf meira heitt vatn, en það fæst með nýrri borholu); 2) auka þangöflun og tvöfalda þangmagnið. 3) nýta verksmiðjuna til þurrk- unar á smáfiski (loðnu) i marz til mai (Ioðnan er seld í hundafóður og ef gott verð fæst fyrir hana); 4) að leigja M.s. Karlsey til vöruflutninga þegar skipið er ekki að störfum fyrir verksmiðj- una; 5) nýta verksmiðjuna til þara- þurrkunar, þegar þangskurðar- tíma lýkur ár hvert; 6) vinna að því að afla nýrra markaða fyrir afurðir verksmiðj- unnar; 7) framleiða áburðarvbkva úr þörungum (en það er auðvelt og tilraunir hafa sýnt fram á að slík- ur vökvi er ágætis áburðarefni og kemur seltan ekki að sök). Þeir Ölafur E. Ólafsson og Vil- hjálmur hafa ferðast um Breiða- fjarðarsvæðið og fengið góðar við* tökur um afnot af þangfjörum. Þó eru tvær til þrjár jarðir alveg lokaðar ennþá, en þær eru Mið- hús í Reykhólasveit og Hvallátur í Flateyjarhreppi. Margar jarðir eru með takmörkunum. Vilhjálm- ur taldi að sýnt væri að bændur hefðu ekkert að óttast. Næst kvartaði Vilhjálmur und- an gagnrýni á stjórn þörunga- vinnslunnar og þó einkum frá Dagblaðinu. Vilhjálmur sagði að sýni af vörum Þörungavinnslunn- ar sýndu að þær væru um 25 prósent betri en frá öðrum verk- smiðjum, sem notuðu eld til þurrkunarinnar. Enda væru vör- ur frá Þörungavinnslunni i sér- stökum gæðaflokki. Þá lagði Vil- hjálmur fram rekstraráætlun fyrir árið 1978 og hljóðaði hún upp á 223 milljónir króna i tekjur og rekstrarafgangur áætlaður 55 milljónir. Þá var lýst stjórnarkjöri: Frá iðnaðarráðuneytinu voru þessir menn skipaðir til eins árs: Jón Sigurðsson, Vilhjálmur Lúðvíks- son efnaverkfræðingur og Stein- grímur Hermannsson þingmaður. En Ólafur E. Ólafsson og Ingi- garður Sigurðsson voru sjálf- kjörnir fulltrúar Heimamanna. Það sem vekur athugli við þess- ar kosningar er að fjórir af fimm stjórnarmönnum, sem iðnaðráð- herra tók af fjárráðin í vor, eru settir inn í störf sin aftur, en einum vikið frá og ekki var það tekið fram að hann hefði sjálfur beðist undan endurkosningu. Hins vegar verður að líta svo á að Jón Sigurðsson sé i meiri tengsl- um við fjármálakerfi þjóðarinnar en annars eru vegir stjórnmál- anna órannsakanlegir. Þá kvaddi öflunarstjóri Þör- ungavinnslunnar, Bragi Björns- son, sér hljóðs. Hann taldi nauð- synlegt að sá sem sæi um öflun kynni eitthvað til sjóverka. En hann og Sigurður Hallsson efna- verkfræðingur mundu vera þeir menn, sem skriðið hefðu mest um fjörur Breiðafjarðar. Bragi taldi stjórnina alltof værukæra i störf- Framhald á bls. 21. 10 ára vígsluafmæli Ólafsvíkurkirkju: A 2. þús. kirkju- gestir yfir daginn Ólafsvik. 21. nóv. SL. SUNNUDAG var haldið upp á 10 ára vígsluafmæli Ólafsvikur- kirkju, en hún var vígð hinn 19. nóv. 1967. Barnamessa var kl. 11 og kl. 14 var hátiðarmessa. Sóknarpresturinn, séra Árni -Bergur Sigurbjörnsson, prédik- aði, en tveir fyrrverandi sóknar- prestar hér þjónuðu fyrir altari, þeir séra Magnús Guðmundsson fyrrverandi prófastur og séra Hreinn Hjartarson. Kirkjukór Olafsvíkurkirkju söng undir stjórn Bjargar Finnbogadóttur. Biskupinn yfir tslandi, herra Sigurbjörn Einarsson, ávarpaði söfnuðínn og sömuleiðis séra Magnús Guðmundsson. Eftir messu bauð sóknarnefnd til kaffi- samsætís i Safnaðarheimilinu. Síðdegis var svo hátíðarsamkoma í kirkjunni. Þar söng kór Mennta- skólans við Hamrahlíð undir stjórn Þorgerðar Ingólfsdóttur og einnig söng kórinn við barnaguðs- þjónustuna. Kirkjan var þétt skipuð i öll þrjú skiptin og munu á annað þúsund manns hafa kom- ið i Ólafsvíkurkirkju þennan dag. Mikil ánægja var með komu gest- anna til Ólafsvíkur og þá ekki sízt komu kórs Hamrahliðarskólans, sem lagði á sig erfitt ferðalag. Hákon Hertevig teiknaði Olafs- víkurkirkju og virðist enginn hlutlaus í mati sínu á fegurð kirkjunnar, en flestum þykir hún fögur, enda eitt veglegasta Guðs- hús á landinu. Fo^maður sóknar- ¦mefndar er Alexander Stefánsson. — Helgi.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.