Morgunblaðið - 17.01.1978, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 17.01.1978, Blaðsíða 9
MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 17. JANUAR 1978 EINBVLISHtJS TILB. UNDIR TRÉVERK Einbýlishús á besta stað við Vestur- landsveg í Mosfellssveit. Húsið er á einni hæö ca. 130 ferm. LJÓSHEIMAR 4RA HERBERGJA fbúðin sem er ca. 100 fm. skiptist f 2 aðskiljanlegar stofur, hjónaherb. og barnaherb. m. skápum, eldhús. bað- herb. o.fl. Þvottaherb. á hæðinni. Verð: 12.0 milli Otb: 8.0 millj. GAUTLAND 4RA HERB. — CA. 100 FERM. lbúðin er á 2. hæð. 3 svefnherb. Stofa með suðursvölum. Lögn f. þvottavél á baði. Verð 13.5 millj. 2JA HERBERGJA Vönduð og rúmgóð fbúð á 1. hæð í NeðraBreiðhoIti. Ctb.:6,0millj. LÍTIÐ EINBÝLISHtJS 1 VESTURBORGINNI Einbýlishús úr timbri á góðum og rólégum stað með góðri eignarloð. Húsið er á 2 hæðum að grunnfleti ca. 55—60 ferm. Ahugavert hús með upphaflegu sniði og i góðu ástandi. Verð: 12.0mil!j. BfcEKKUTANGI RAOIIUS — TILB. U. TRÉV. Endaraðhús sem er tvær hæöir og kjallari. Grunnflötur kjallara er ca. 106 ferm., en hvorrar hæðar ca. 177 ferm. Innbyggður bílskúr á 1. hæð. Litað gler í giuggum. Verð 16,5 millj. ARAHÓLAR 4RA HERB. — 6. HÆÐ Ibúðin sem er ca 117 ferm. skiptist i stóra stofu, 3 svefnherb., baöher- bergi með Iðgn f. þvottavél og þurrk- ara. Eldhús með borðkrók. Öviðjafn- anlegt útsýni. Bílskúrssökklar fylgja. Verð 12,5 millj. ASGARÐUR 5 HERB. — CA 130 FERM. 2 saml. stofur, skáli, 2 svefnherb. húsb.herb., gestasalerni. Baðherb. flísalagt. Eldhús stórt m. borðkrók. Geymsla og hobbyherb. i kjallara. Verð 14,5 millj. ASBRAUT 4RA HERB. — VERD: 10 MILLJ. Endaíbúð á 4. hæð sem skiptist m.a. í stofu og 3 svefnherbertei, stórt eldhús ogbaðherb. Útb.itilb. %&&??, (oíj&?2á)&72, AtU Vagnsson lögfr. Suðurlandsbraut 18 84433 82110 [7H FASTEIGNA LjjJ HÖLLIN FASTEIGNAVIÐSKIPTI MIÐBÆR - HÁALEITISBRAUT 58-60 SÍMAR-35300&35301 í Mosfellssveit 120 fm einbýlishús, hæð og kjallari. Húsinu fylgja útihús sem hentað gæti fyrir 20 hesta hlaða og bilskúr. 1 ha. ræktað tún. Húsið stendur á fallegum stað. Mikið útsýni. Skipti möguleg. Við Jörvabakica 4ra herb. ibúð á 2. hæð ásamt herb. i kjallara. Æskileg skipti á 2ja herb. ibúð. Laus nú þegar. Við Laugarnesveg 4ra herb. ibúð á 2. hæð. Við Framnesveg litið einbýlishús. hæð og kjallari. Á hfæðinni er 3ja herb. ibúð. I kjallara, þvottahús og geymsluf. í smíðum Við Flyðrugranda 5 herb. ibúð t. b. u. tréverk til- afhendingar i febrúar — marz '79. Fast verð. Góð greiðslukjör. Við Orrahóla 4ra herb. ibúð á 2. hæð með bilskúr. Tb. undir tréverk. Til af- hendingar i mai n.k. Við Hraunbæ 4ra herb. ibúð á 2. hæð. Tb. undir tréverk. Til afhendingar i mai n.k. Við Engjasel 3ja herb. ibúð á 2. hæð tb. undir tréverk. Til afheneiar i marz n.k. Agnar Ólafsson, Arnar Sigurðsson, Hafþór Ingi Jónsson hdl. Heimasimi sölumanns Agnars 71714. 26600 ÁLFASKEIÐ 3ja herb. ca 90 fm ibúð á 2. hæð í blokk. Nýr fullgerður bil- skúr fylgir. Verð: 9.5 millj Útb.. 6.5—7 Omillj BAKKASEL Raðhús, sem er tvær og hálf hæð, 96 fm að grunnfleti Ófull- gert en vel ibúðarhæft hús. Verð 16.0—18.0 millj. HRAUNKAMBUR 4ra herb. ca 118 fm ibúð i tvibýlishúsi. byggðu 1949 Verð: 1 1.0 millj. Útb.: 7.0 millj. JÖRFABAKKI 4ra herb 1 10 fm ibúð á 2 hæð i blokk. Herb. i kjallara fylgir Verð: 12.5 millj. Útb. 8.5 millj. LAUFÁSVEGUR 4ra—5 herb. ca 100 fm risibúð i járnvörðu timburhúsi. Sér hiti. íbúðin er laus 1. april Verð: 10.0 millj. Útb 7.0 millj MEISTARAVELLIR 4ra herb ca 1 1 7 fm endaibúð á 2. hæð i blokk. Suður svalir. Ibúðin getur losnað á næstu dögum. Verð 14.6 mill/ Útb.: lO.Omillj MIÐVANGUR Nýtt fullgert raðhús á tveim hæð- um samtals um 290 fm með innbyggðum bilskúr. Glæsileg eign. Verð: 22.0 millj. RÁNARGATA 3ja herb. ca 70 fm ibúð á 2 hæð i steinhúsi Sér hiti Nýleg eldhúsinnrétting Verð: 8 0 millj. Útb : 5 5 millj. SAMTÚN 3ja herb. ca 75 fm ibúð á 2 hæð i steinhúsi Verð: 8 0 millj. Útb : 6 Omillj SAMTÚN 3ja herb. ca 75 fm ibúð á 1 hæð í þríbýlishúsi. Verð: 7 5—8 0 millj. Útb : 5.5 millj. SKERJARBRAUT 3ja herb. ca 75 fm ibúð á 2. hæð i steinhúsi. Verð: 8 0 millj Útb : 6.0 millj. SKÓGARLUNDUR Einbýlishús um 1 40 fm á einni hæð, ca 30 fm bilskúr. Verð: 23.0millj Útb.: 1 5 0 millj SÓLHEIMAR 5 herb. ibúð á 1 1. hæð i háhýsi Ibúðin getur losnað á næstu dögum. ÞINGHÓLSBRAUT 4ra herb ca 80 fm efri hæð i þríbýlishúsi Verð: 9 5 millj Útb : 6 Omillj. ÞVERBREKKA 5 herb ca 144 fm (brúttó) ibúð á 6. hæð i háhýsi Tvennar sval- ir Þvottaherb i ibúðinni. íbúðin er laus nú þegar Verð 12 0—12 5millj. ÖLDUGATA 5—6 herb. á tveim hæðum i tvibýlishúsi. parhúsi Sér hiti Bilskúrsréttur Verð: 18 0millj í^Sj Ragnar Tómasson hdl. Fasteignaþjónustan Austurstræti17 (Silli&Valdi) slmi 26600 AUGLYSrNGASÍMINN ER: jff^ 22410 ^> JB»rðunliJnlií& Hafnarfjörður Brekkugata 7 herb. einbýlishús með fallegu útsýni. Tjarnarbraut 7—8 herb. einbýlishús, með fallegum garði. Suðurgata 3ja herb. íbúð með bilskúr. Verð kr. 5,8 míllj. Mjósund 3ja herb. eíri ibi^ð i tvibýlishúsi. Reykjavík u rvegu r 3 ibúðir tilbúnar undir tréverk. Hrafnkell Ásgeirsson hrl . Austurgötu 4, Hafnarfirði, simi 50318. SIMIMER 24300 Hraunbær Til sölu og sýnis 1 7. 90 fm. 3ja herb. ibúð á 1. hæð. Fylgir i kjallara ca 1 2 fm. herb. Eldhús innréttað með viðar- klæðningu. íbúðín er i mjög góðu standi. Tilboð óskast. VESTURBÆR 1 20 fm. mjög falleg 4ra herb. ibúð. Stórar svalir. Bilskúrsrétt- indi. Nýtizku eldhús og nýtizku bað. HEIÐARGERÐI ca. 7t> fm 2ja herb. risibúð. Á ibúðinni eru 3 kvistir. Sér hita- veita. Útb. 5.5 millj., verð 6 millj. SKELJANES 107 fm 4ra herb. risibúð. " Geymsluloft er yfir ibúðinni. Stórar svalir. Útb. 4 millj., verð 7 millj. AKRANES ca. 140 fm einbýliShús á 816 fm lóð. Um mjög vandaða eign er að ræða. Ekki fullklárað. Útb. 7.5 millj., verð 15 millj. eða tilboð. ÓLAFSVÍK 1 30 fm 5 herb. ibúð á 2. hæð. Bilskúr fylgir. Verð 8 til W mill/. eftir útb. Vantar allar gerðir ibúða og hús- eigna á skrá. Njja fasteignasalan Laugaveg 12 Simi 24300 ÞórhallurBjörnsson viðsk.fr. HrólfurHjaltason Kvöldsimi kl. 7—8 38330 82744 VANTAR Okkur vantar nú all- ar gerðir fasteigna til sölu. Ný söluskrá kemur út 1. febrúar n.k. Frestur til að koma eignum þar inn rennur út 27. þ.m. Skoðum - verðmetum | þegar óskað er LAUFÁS GRENSÁSVEGI22-24 (UTAVERSHÚSINU 3.HÆÐ) SÍMI 82744 KVÖLDSÍMAR SÖLUMANNA GUNNAR ÞORSTEINSSON I87I0 ÖRN HELGASON 8I560 8ENEWKT ÓIAFSSON LOGFR EINBYLISHUS í LUNDUNUM 140 fm 6 herb. nýlegt vandað einbýlishús við Skógarlund Skipti koma til greina á 4—5 herb. ibúð á stór- Reykjavikur- svæði. í NORÐURBÆNUM HF. 125 fm 6 herb. ný og vönduð ibúð á 1. hæð. Skipti koma til greina á sérhæð i Hafnarfirði. í FOSSVOGI 4ra herb. góð fbúð á 2 hæð (efstu) Útb. 9.5 millj. Á SELTJARNARNESI 4ra herb. 100 fm kjallaraibúð. Sér inng. og sér hiti. Útb. 5 millj. VIÐ BARÓNSTÍG 3ja herb. snotur ibúð i risi. Útb. 5.5 millj VIÐ ÖLDUGÖTU 3ja herb snotur ibúð á 2 hæð. Útb. 6 millj. NÆRRI LANDA- KOTSSPÍTALA 3ja herb snotur ibúð á jarðhæð Sér hiti Útb. 5 millj. VIÐ FURUGRUND 3ja herb. ný og vönduð ibúð á 2. hæð (efstu). Herb. i kjallara fylgir m aðgangi að w c Útb. 8—8.5 millj. SKRIFSTOFU- OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI Um 1 000 ferm. húsnæði á fjór- um hæðum nálægt miðborginni. Frekari upplýsingar á skrifstof- unni HÖFUM KAUPENDUR AÐ EFTIRTÖLDUM EIGNUM 2ja og 3ja herb. ibúðum á hæð i Vesturbæ og Hliðum. 2ja og 3ja herb. ibúðum i Kópa- vogi og Hafnarfirði. Sérhæðum, parhúsum og ein- býlishúsum i Vesturbæ. Sérhæðum á Seltjarnarnesi og Hliðum. Skrifstofu-, verzlunar- og iðnað- arhúsnæði allt að 2000 fm að stærð I sumum tilvikum er um fjár- sterka aðila að ræða SKOÐUM OG VERÐMETUM SAMDÆGURS. EicnnmiPLynin VONARSTRÆTI 12 Simi 27711 Solustjdn: Swrrir Knstmsson EIGNAÞJONUSTAN FASTEIGNA OG SKIPASALA NJÁLSGÖTU 23 SÍMI: 2 66 50 Viðhöfum fjársterka og trausta kaupendur að góðum 2ja og 3ja herb. ibúð- um. Einnig 4ra og 5 herb. ibúð- um "m.a. i Árbæjar- og Heimahverfi. Mikið um eigna- skipti. Verðmetum strax. Örugg þjónusta Til sölu í Austurborginni 300 ferm. verzlunar-, iðnaðar- eða veitingahúsnæði, þar sem veit- ingarekstur er nú. Til greina kemur sala húseignarinnar með eða án tækja. Mögu- leiki er að taka uppí kaupverðið íbúð.Uppl. aðeins á skrifstofunni. Eignaval s.f. Suðurlandsbraut 10, Grétar Haraldsson hrl. Símar 33510, 85650, 85740. EIGNASALAIM REYKJAVIK Ingólfsstrœti 8 TÚNGATA, EINSTAKL INGSÍBÚÐ. íbúðin er um 40 ferm. Verð 4,5 millj. NJÁLSGATA 2ja herb. kjall- araibúð. Verð 3,8 millj. KRÍUHÓLAR 3ja herb ibúð á 6. hæð. Ibúðin er i ágætu ástandi. VÍÐIMELUR 3ja herb 93 ferm. ibúð. Göð eign á góðum stað. ÆSUFELL 4ra herb. 105 ferm. ibúð í háhýsi. Glæsilegt útsýni. BLÖNDUBAKKI 4ra herb glæsileg ibúð á 1. hæð. Vand- aðar innréttingar. RÉTTARHOLTSVEGUR 4ra herb. 1 30 férm. ibúð á 2. hæð. Bilskúr. HRAFNHÓLAR 4ra herb 100 ferm. ibúð á 7. hæð. LAUGAVEGUR 5 herb 120 ferm. ibúð á 2. hæð. ÁLFHÓLSVEGUR. RAÐHÚS á 2 hæðum. Bil- skúrsréttur. HVERFISGATA HF. PARHÚS á 3. hæðum Allt nýendurnýjað. Laust strax. VESTURBERG ENDA- RAÐHÚS. 130 ferm. á 1. hæð. Göð eign. Bilskúrsréttur. SEUENDUR ATH. OKK- UR VANTAR ALLAR STÆRÐIR ÍBÚÐA Á SÖLUSKRA HAFIÐ SAMBAND VIÐ SKRIF- STOFUNA. SKOÐUM OG VERÐMETUM SAM- DÆGURS. EIGNASALAIM REYKJAVIK Ingólfsstræti 8 Haukur Bjarnason hdl. Simil 9540 og 19191 Magnús Einarsson Eggert Eliasson kvöldsimi 44789 Símar 23636 og Í4654 Til sölu 2ja herb. ibúð við Grensásveg. 3ja herb. ibúð við Njálsgötu. 3ja hert ibúð við Langholtsveg 4ra herb. ibúð við Æsufell. 4ra herb. ibúð við Álfheima. 4ra herb. ibúð ásamt herb. i kjallara við Sórlaskjól. Góður bil- skúr. Etnbýlishús við Ránargrund Garðabæ. Höfum kaupanda að einbýlishúsi að Seltjarnarnesi ojf samningar Tjamarstig 2 Kvöldsími sölumanns Tómasar Guðjónssonar 23636. Valdimar Tómasson Viðskiptafr. Lögg. fasteignasali 28611 Eignir óskast Breklcuhvammur Hf. neðri sér hæð i tvibýli ásamt bilskúr. 3 svefnherb. Venð 1 1 til 1 1.5 millj. Kársnesbraut 4ra herrb 90 fm. nsibúð i tvibýli að mestu leyti nystandsett. Útb. aðeins kr. 5,5 millj. Hjarðarhagi 4ra herb. 117 fm ibúð á 3. hæð. Góðar geymslur m.a. frystigeymsla. Bílskúrsplata Asparfell 3ja herb. 88 fm. ibúð. Útb. 6,5 til 7 millj. 3ja herb. ibúð i vesturbæ óskast til leigu. Fasteignasalan Hús og eignir Bankastræti 6 Lúðvík Gizurarson hrl Kvoldsími 17677

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.