Morgunblaðið - 15.08.1978, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 15.08.1978, Blaðsíða 9
MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 15. ÁGÚST 1978 9 KVISTHAGI 3JA HERBERGJA — ÚTB. 7,8 MILLJ. Rúmgóö kallaraíbúó aö grunnfleti ca. 85 ferm. Stór stofa. 2 svefnherb., eldhús og búr, baðherb. Laus í okt. Sér hiti. 2JA HERBERGJA ÞVERBREKKA 2ja herbergja íbúó á 8. hæó í fjölbýlishúsi. Góöar innréttingar. Laus strax. Útb.: 7.0 millj. HOFTEIGUR 4RA HERBERGJA íbúóin sem lítur sérlega vel út, er á mióhæó í 3býlishúsi ca 100 ferm. Útveggir múrhúóaöir. 1 rúmgóö stofa og 3 svefnherb. meö skápum m.m. Bílskúrs- réttur. Útb.: ca 10 millj. ÁSBRAUT 4RA HERB. — CA 100 FERM íbúóin er m.a. 1 stofa og 3 svefnherb. Búr viö hliö eldhúss. Verö: 13,5 millj. Útb.: 9,0 millj. 2JA HERBERGJA Lítil kjallaraiðúó í fjölbýlishúsi. 1 stofa, svefnherb.. eldhús og snyrting, allt í góöu ásigásigkomulagi. Laus strax. Veró: 6.5 millr BJARNHOLASTIGUR EINBÝLISHÚS Húsiö sem er múrhúöaö timburhús er hæö og ris, grunnflötur ca 70 ferm. í húsinu eru alls 6 íbúóarherb. Verö: 13 millj. Útb.: ca 8.0 millj. HRAFNHÓLAR 5 HERB. MEÐ BÍLSKÚR 1 stofa. 4 svefnherbergi. eldhús meó búri, baðherb. m. lögn f. þvottavél og þurrkara. Útb.: 12 millj. ÞÓRSGATA 2JA HERBERGJA Óvenju rúmgóó íbúö á 2. hæó í steinhúsi. 1 stofa og svefnherbergi, eldhús og baöher- bergi. Þvottaherbergi á hæöinni. Útb.: 6.0 millj. KLEPPSVEGUR 4RA HERB. — 100 FERM ibúóin er við Kleppsveg á 4. hæó m.a. 2 stofur aöskildar, 2 svefnherbergi. eldhús og baðherb. Laus strax. Verö: 12,0 millj. Útb.: 8.0 millj. Atli Va^nsson lögfr. Sudurlandsbraut 18 84433 82110 Hraunbær 3ja herb. góö íbúö á 3. hæö. íbúðinni fylgir gott íbúöarherb. á jaröhæö. Útb. 9—9,5 millj. Bókhlöðustígur Eldra einbýlishús úr timbri. Húsiö stendur á eignarlóö. Möguleiki er á aö hafa 2 íbúðir í húsinu. Verö 11 — 12 millj. Eskihlíð 3ja herb. mjög góö íbúö á 4. hæð. Aukaherb. í risi fylgir. íbúöin er laus nú þegar. Verö 12,5 millj. Lækjarkinn Hf. 4ra herb. neöri hæð í tvíbýlis- húsi. Góð íbúö í rólegu um- hverfi. Verö 13,5 millj. Breiðholt Raðhús og einbýlishús á bygg- ingarstigi. Nánari upplýsingar og teikningar á skrifstofunni. Höfum kaupendur aö flestum stæröum og gerðum íbúða og ein- býlishúsa. EIGNAVAL sf Suðurlandsbraut 10 Símar 85650 og 85740 Grétar Haraldsson hrl. Sigurjón Ari Sigurjónsson Bjarni Jónsson Seljendur Höfum kaupendur aö 2ja—6 herb. íbúöum, raöhúsum og einbýlis- húsum í Reykjavík, Kópavogi og Hafnar- firöi. 26600 Austurbrún 4ra herb. ca 100 fm. íbúð á jaröhæö í þríbýlishúsi. Sér inngangur. Laus nú þegar. Verð: 13.5 millj. Útb.: 8.5 millj. Barmahlíö 5 herb. 127 fm. íbúöarhæð í þríbýlishúsi. Sér hiti. Sér inn- gangur. Suður svalir. Bílskúr. Verö: 20.0—21.0 millj. Útb.: 13—14 millj. Glaðheimar 4ra herb. ca 100 fm. (búö á þakhæö í fjórbýlishúsi. Sér hiti, góö íbúö. Grundarstígur 4ra herb. ca 100 fm. íbúö á 3ju hæö í steinhúsi. Snyrtileg, nýstandsett íbúö. Verö: 12,5 millj. Útb.: 8.0 millj. Háaleitisbraut 5 herb. 117 fm. íbúö á 1. hæö í blokk. Ný teppi. Nýtt verk- smiðjugler. Góöar innréttingar. Bílskúr fylgir. Laus fljótlega. Verö: 18.5 millj. Hraunbær 3ja herb. ca 90 fm. íbúö á 3ju hæö (efstu) í blokk. íbúöarher- bergi í kjallara fylgir. Laufás Einbýlishús sem er 90 fm. aö grunnfleti, hæö og ris, asbest- klætt timburhús. 40 fm. bílskúr fylgir. í húsinu geta veriö tvær íbúöir. Verö: 22.0 millj. Laufásvegur Húselgn sem er kjallari, tvær hæöir, og ris. Upprunalega byggt sem einbýlishús. Nú notaö sem skrifstofuhúsnæði. Verö: ca 35.0 millj. Ljósheimar 4ra herb. íbúö á 4. hæö í blokk. Þvottaherb. í íbúðinni. Verö: 14.0 millj. Útb.: 8.0—8.5 millj. Rofabær 2ja herb. ca. 55 fm. íbúö á jarðhæð í blokk. Verö: 8.5—9 millj. Útb.: 6.5 millj. Sólvallagata „Einbýlishús", sem er kjallari, jaröhæö, hæö og ris. Samtals um 250 fm. Húsiö sem er í byggingu er ekki alveg fullgert. Verö: 35.0 millj. Suðurgata, Hafn. 4ra—5 herb. ca 117 fm. enda- íbúö á 2. hæð í nýlegri blokk. Þvottaherb. og búr í íbúðinni. Nýieg vönduö, velumgengin íbúö. Bílskúrsréttur. Vífilsgata 3ja herb. íbúö á efri hæö í þríbýlishúsi. Sér hiti. Ný eld- húsinnrétting. Nýir fataskápar, nýstandsett baöherbergi. Bíl- skúr fylgir. Verð: 13.5—14.0 millj. Útb.: 9.5—10.0 millj. Sumarhús á Eyrarbakka Járnklætt timburhús sem er kjallari, hæö og ris, ca. 30 fm. aö grunnfleti. Snyrtileg eign í góöu ástandi. Tilboð óskast. Fasteignaþjónustan Austurstræti 17 (Silli&Valdi) simi 26600 Ragnar Tómasson hdl. sími: 26600 Al'ítl.VslNíiASIMiNN KK: 22480 JW*romibI«tiií> 3ja herbergja góö, samþykkt kjallaraíbúð viö Langholtsveg í tvíbýlishúsi. Sér hiti, sér inngangur. Útb. 6,5 millj. Rauðalækur 4ra herb. íbúö í kjallara, um 115 ferm. Sér hiti, sér inngang- ur. Verð 11,5 millj. Útb. 8 millj. Flúðasel 4ra herb. mjög vönduó íbúö á 2. hæð um 108 ferm. með haröviöarinnréttingum. Útb. 9,5 — 10 millj. Selfoss Einbýlishús, viölagasjóðshús, 4ra herb. viö Laufhaga um 120 ferm. Útb. 7,5 — 8 millj. Verö 11,7 millj. 2ja herbergja Góö íbúö á 7. hæö í háhýsi viö Æsufell. Fallegt útsýni. Laus nú þegar. Verö 9—9,5 millj. Útb. 6.7—7 milij. Sléttahraun 3ja herb. góö íbúö á 2. hæö um 90 fm við Sléttahraun í Hafnarf. Bílskúrsréttur, svalir í suöur. Útb. 7,5 — 8,0 millj. í smíðum 3ja herb. íbúð á 3. hæö við Spóahóla í Breiöholti. Er nú þegar tilb.u.trév. og málningu. Verö 10.5 millj. Beöiö eftir húsnæöismálaláni 2,7 millj. Hægt er aö fá keyptan bíiskúr meö íbúöinni. 3ja herb. kjallaraíbúö viö Miötún. Útb. 5,5—6 millj. 3ja herb. íbúöir við Krummahóla, Aspar- fell, Kóngsbakka, Álfatröö í Kópavogi m. bílskúr. 4ra herb. íbúöir viö Austurberg, meö og án bílskúrs. Hrafnhóla með bílskúr, Vesturberg, Asparfell, Kleppsveg og Ásbraut í Kópavogi. Hafnarfjörður 4ra herb. íbúö á 3. hæö viö Sléttahraun um 105 fm. Bíl- skúrsréttur. Svalir í suöur. Útb. 8 millj. 4ra herb. — Bílskúr Höfum í einkasölu 4ra herb. íbúð á 2. hæö í fjórbýlishúsi viö Drápuhlíö um 135 fm. Auk um 40 fm. bílskúrs. Laus 1.12. Verö 18.5 — 19 millj. Útb. 12.5 — 13 millj. 3ja herbergja íbúö á 1. hæö í fjórbýlishúsi við Holtsgötu. Sér hiti. Verö 12 millj. Utb. 8 millj. Vífilsgata 3ja herb. 'íbúð á 2. hæö í þríbýlishúsi. Bílskúr fylgir. Verö 13 — 13.5 millj. Útb. 8 — 9 millj. 5 herb. um 130 fm. íbúð á 1. hæð viö Grettisgötu. Útb. 10.5 millj. Mosfellssveit 5—6 herb. einbýlishús. Selst tilb.u.trév. og málningu. Um 145 fm. Tvöfaldur btlskúr. Höfum kaupanda Útb. 18 millj. Höfum verió beönir aö útvega einbýlishús, helst með tveimur íbúðum, eða hæö og ris í Reykjavík. Má einnig vera einbýlishús í Smá- íbúöahverfi. Eignin þyrfti aö vera laus 1.10 '78. SAMNIlfBAI iriSTEIENIB AUSTURSTRÆTI 10 A 5 HÆÐ Sfmi 24850 og 21970. Heimasimi sölumanns 38157. AlCI.VSINCASIMINN ICK: 22480 v& 27711 Við Vesturberg 2ja herb. vönduö íbúð á 1. hæö (m. svölum). Útb. 6,5—7,0 millj. Skipti á 3ja herb. íbúö í neöra Breiðholti eöa Vesturbænum. í Kópavogi 2ja herb. kj. íbúö Útb. 5,5 millj. Einstaklingsherbergi viö Hvassaleit. Stærö 22 ferm. Verö 3,0 millj. Útb. 2,2 millj. Viö Kóngsbakka 3ja herb. 85 fm góö íbúð á 3. hæð. Þvottaherb. innaf eldhúsi. Útb. 8—8,5 millj. Við Hlaöbrekku 4ra herb. íbúð á jaröhæö í tvíbýlishúsi. Sér þvottaherb. Sér inng. og sér hiti. Útb. 9 millj. Við Ljósheima 4ra herb. íbúö á 8. hæð. Tvöf. verksmiðjugler. Bílskúrsréttur. Útb. 9,0 millj. Við Eskihlíö 4ra herb. kj. íbúð um 100 ferm. Útb. 7,5—8,0 millj. Við Grettisgötu 4ra herb. rishæö. Útb. 6.0 millj. Viö Skipasund 5 herb. góð íbúð. Sér þvotta- herb. á hæö. Útb. 12 millj. íbúöir í smíðum Höfum til sölu eina 4ra herb. íbúð og eina 5 herb. íbúö u. trév. og máln. viö Engjasel. Teikn. og allar upplýsingar á skrifstofunni. Raðhús í Háaleiti eða Fossvogi óskast Höfum kaupanda aö raöhúsi t Háaleiti eöa Fossvogi. Til greina kemur aö láta tvær 4—5 herb. íbúðir upp í kaupin. Allar nánari uppiýsingar á skrifstof- unni. EIGNASALAIM REYKJAVIK Ingólfsstræti 8 Arnarnes einbýlishús Húsiö er á tveimur hæöum, alls um 310 ferm. (þ.e. 155 ferm. hvor hæö), og er gert ráð fyrir sér íbúö á jaröhæö. Húsiö selst fokhelt, meö járni á þaki og tvöföldu verksmiðjugleri í gluggum og er tilbúiö tii afhendingar nú þegar. Góö teikning. Raðhús í Seljahverfi. Húsiö selst fok- helt, með járni á þaki og sléttaöri lóö. Möguleiki aö taka btl upp í útborgun. 2ja og 3ja herbergja í smíöum í Fossvogsdalnum (Kópavogs- megin). íbúöir þessar seljast tilbúnar undir tréverk og máln- ingu meö fullfrágenginni sam- eign og á föstu verði (ekki vísitölutryggt). Beðið ettir hús- næöismálalánum. 3ja her- bergja íbúöunum fyigja auka- herbergi í kjallara hússins. Leifsgata Góö 3ja herb. kjallaraíbúö. íbúöinni fylgir herbergi í risi. Afhending fljótlega. Álfhólsvegur 4ra herbergja jaröhæð, með sér inngangi og sér hita. Laus til afhendingar fljótlega. Dvergabakki Vönduö og skemmtileg 4ra herbergja íbúö á 2. hæö. Suður svalir. Sér þvottahús og búr á hæöinni. íbúöin laus nú þegar. Háaleitisbraut 5 herbergja endaíbúö í fjöl- býlishúsi. íbúöin skiftist í stofur og 4 svefnherbergi. Suður svalir. Glæsilegt útsýni. Bílskúr fylgir. Eicn»miÐLunia VONARSTRÆTI 12 simí 27711 SJMusQófi: Sverrir Kristflnsson Slgurdur öteson w.| Símar: 1 67 67 _____ 1 67 68 6 herb. íbúð 2. hæð í Hlíðunum ca. 170 fm. Stórar stofur, stórt eldhús. Suðursvalir. Stór bílskúr. Einn- ig kemur til greina sala á risíbúöinni sem er 5 herb. íb. ca. 124 fm. Eignirnar gætu hentaö fyrir féiagsstarfssemi. 4 herb. íbúð 3. hæð ásamt 3 herb. í risi m/snyrtingu nálægt Land- spítalanum. ibúöin er laus strax. Vesturberg 4 herb. íb. 1. hæö ca. 108 tm. Verö 12.5 m útb. 8 m. Kleppsvegur 4 herb. íb. 3. hæð ca. 105 fm. Mikið útsýni. Suöursvalir. Frystihólf í kj. Laus fljótlega. Verö 12—13 m útb. 8.5 m. Sléttahraun Falleg 3 herb. íb. 2. hæð. Þvottah. á hæöinni. Danfoss- kerfi. Bílskúrsréttur. Verö 12m útb. 8 m. 2 herb. íbúð í Gamla bænum. Þvottahús og geymslur í kjall. Verð 7—8 m. Elnar Sfigurðsson. hri. Ingólfsstræti 4. Kvöldsími 35872 Selfoss góð 3ja—4ra herb. íbúðarhæö viö Smáratún. íbúðin er laus nú þegar. EIGINJASALAM REYKJAVÍK Ingólfsstræti 8 Haukur Bjarnason hdl. Sími 19540 og 19191 Magnús Einarsson Eggert Eliasson VI ] 27750 mtri L HTONJÍl* 5rsi» * Ingóffsstræti 18 s. 27150 Við Dvergabakka Um 105 ferm. 4ra herb. íbúö. Suður svalir, þvotta- hús og búr inn af eldhúsi. Við Vesturberg Úrvals 4ra—5 herb. íbúð. Gamalt timburhús Við miöborgina. Meö tveim íbúöum. Rétt við Hlemmtorg Húseign, steinhús. Meö þremur 3ja herb. íbúðum, ásamt einni einstaklings- íbúð. 10—14 herb. samtals. Þarfnast lítils háttar lagfær- ingar. Benedikf Halldórsson sölustj. Hjalti Steinþórsson hdl. Gústaf Þór Tryggvason hdl. 43466 - 43805 OPtÐ VIRKA DAGA TIL KL. 19 OQ LAUGARDAGA KL. 10—16. Úrval eigna á _ söluskrá. EFasfeignasalan EIGNABORG sf. íbúð Laugarneshverfi Til sölu íbúö á 1. hæð (enda) 2 samliggjandi stofur, eidhús og borðkrókur, sem breytt hefur veriö í sérherbergi. Suðursvalir. Ca. 65 fm. Útborgun á árinu 7 millj. Laus 1. febr. n.k. Dr. Gunnlaugur Þórðarson, Bergstaðastræti 74 A, sími 16410.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.