Morgunblaðið - 29.10.1978, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 29.10.1978, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 29. OKTÓBER 1978 Opið í dag SÉR HÆÐ á einum besta stað í bænum (nálægt tjörninni) íbúö á 1. hæð 147 ferm., bílskúr fylgir. Herb. í kjallara fylgir. Verð ca 30 millj., útb. 20 millj. Uppl. aðeins á skrifstofunni. ESPIGERÐI glæsileg 4ra herb. íbúð á 2. hæð, 3 svefnherb. Verð 20 millj., útb. ca 16 millj. SKIPASUND 5 herb. íbúð ca 140 ferm., útb. 12.5—13 millj. MOSFELLSSVEIT ný sér hæð 136 ferm., viö Ásholt ekki að öllu leiti frágeng- in. Bílskúr fylgir. Skipti á 4ra herb. íbúð koma til greina. KRÍUHÓLAR 2ja herb. íbúð í lyftuhúsi. Útb. 7 — 7.5 millj. DALSEL glæsileg 2ja herb. íbúð á 3. hæð ca 80 ferm. Bílskúr fylgir. Verð 13—13.5 millj. KAPLASKJÓLSVEGUR 3ja herb. íbúð á 2. hæð. Suður svalir. Verð 14 millj., útb. 10 millj. PARHÚS SELTJ. 182 ferm. húseign í byggingu. Bílskúr fylgir. Tilbúið að utan og glerjað. Ófrágengið að innan. Verð ca 20 millj. VESTURBÆR glæsileg ný húseign 240 ferm. Kjallari tvær haeðir og ris. Útb. 25 millj. GRETTISGATA góð 5 herb. íbúð hæð og ris ca 160 ferm. Verð 21—22 millj. Óskum eftir öllum stærðum fasteigna á söluskrár. Pétur Gunnlaugsson, lögfr. Laugavegi 24, símar 28370 og 28040. 1-30-40 Opio í dag 1—5 síödegis Jöröin ... Sjávarhólar á Kjalarnesi. Um 150 ha lands í næsta nágrenni Reykjavíkur. íbúðar- hús og útihús. (24 kúa fjós). Hlunnindi. Hofsvallagata Ægissíöa . . . 2ja herb. ca 85 fm. íbúð á jarðhaeö. Sér inngangur. Hjarðarhagi ... 5 herb. íbúð ca 120 ferm. (penthouse). Suðursvalir, mikið útsýni. Sérlega vönduð eign. Nesvegur ... 5 herb. ca 100 ferm. sérhæð, að nokkru rishæð, suður svalir, bílskúrsréttur, óinnréttað stórt efra ris. Vel ræktuö lóð. Þingholt/ Miöbær ... 2 herb. nýstandsett risíbúð. sér inngangur, svalir og útsýn yfir tjörnina. Seltjarnarnes ... Efri sérhæð ca 140 ferm. 5 herb., bílskúrsréttur. Sérlega vönduð eign á góðum stað. Vel ræktuð lóð. Ránargata ... 2ja herb. ca 50 ferm. íbúö ásamt 3 stórum herb. í kjallara. Sólvallagata ... Falleg ca 90 ferm. 4ra herb. vönduð íbúð á annarri hæð. Fiskískip ... 45 smálesta bátur, smíðað- ur í Hafnarfirði 1972. Vel búinn siglingatækjum og veiðarfærum. Eignagarður Garðastræti 2,13040 Fasteigna- og skipasala Haraldur Jónasson, sölustjóri Jón Oddsson, hæstaréttarlögmaður. M/6688 í smíðum 2ja og 3ja herb. íbúöir í miöbæ Kópavogs sem afhendast tilb. undir tréverk og málningu í okt. '79. Bílskýli. Fast verð. Beöiö eftir húsnæöismálastjórnarláni. Opið í dag 14—17. eigim UmBODID LAUGAVEGI 87, S: 13837 fÁÁJPff Hetmir Lárusson s. 10399 ',"w* Ingileifur Einarsson s. 31361 IngóHur Hjartarson hdl Asgeir Thoroddssen hdl M16688 Eskihlíð 4—5 herb. 115 ferm. íbúö á 1. hæö sem skiptist í 3 svefnherb., 1—2 stofur. Rúmgott baö og eldhús og kælda geymslu innan íbúöarinnar. Laus strax. Opið í dag 14—17. Eicn^v umBooiD^n LAUGAVEGI 87, S: 13837 1^(fS8 Heimir Lárusson s. 10399 Ingileifur Einarsson s. 31361 Ingórfur Hjartarson hdl. Asgen Thoroddssen hdi 82330 - 27210 Opio sunnudag 2—7 Höfum kaupendur Sér hæð Höfum kaupendur að góðum sér hæðum í Reykjavík og Kópavogi. Miklar útborganir. Fossvogur Höfum mjög fjársterkan kaup- anda að 4ra herb. íbúð í Fossvogi. Til sölu Sólheimar — 3ja herb. íbúð í lyftuhúsi. Stór og góð íbúð. Verð 15 millj. Útborgun 10 millj. Skipti æskileg á 2ja herb. íbúð einkasala. Smáíbúðarhverfi — raðhús á tveimur hæðum 60+60 fm og kjallari að auki. Verð 19—20 millj. Útborgun um 14 millj. Skipti æskileg á 3ja herb. íbúð. Finkasala. Hamraborg — 2ja herb. góð íbúð. Bílskýli. Verð 11 — 11.5 millj. Útborgun 8 millj. Hamraborg — 3ja herb. 90 fm íbúð. Bílskýli. Mjög góð íbúð. Verð 14.5—15 millj. Útborgun 10—10.5 millj. ¦» Hjarðarhagi — 3ja herb. 90 fm endaíbúð. Verð 15—15.5 millj. Útborgun 11 — 12 millj. Hlíðarvegur — 3ja herb. 70 fm íbúð. Sér inngangur. Verð 12.5 millj. Útborgun aö- eins 8 millj. Ásbraut — 4ra herb. /búð í sér flokki. Verð 14.5 millj. Útborgun 9—9.5 millj. Fagrakinn — Hf. 4ra herb. jarðhæð. Góð íbúð. Sér þvottahús. Sér inngangur. Verð 16—16.5 millj. Útborgun 11 — 12 millj. Langafit — 4ra herb. íbúð í tvíbýlishúsi. Sér inngang- ur. Bílskúrsréttur. Verð 14.2 millj. Útborgiin 9.5 millj. Laufvangur — 4ra —5 herb. toppíbúð sér þvottahús. Laus 1. maí n.k. Verð 17.5—18 millj. Útborgun 11 — 11.5 millj. Mikil greiðsla við samning nauðsynleg. írabakki — 4ra herb. rúmlega 100 fm íbúö. Verð 16.5—17 millj. Útborgun 10—11 millj. íbúöin losnar næsta vor. Tunguheiöi — 3ja herb. 85 fm íbúð netto. Góð íbúð. Verð 14.5 millj. Útborgun 10 millj. Hjá okkur er miðstöö fasteignaviðskipta á Reykjavíkursvæðinu. Opið mánudag 9—7. Eignaver s.f. Laugavegi 178, Bolholtsmegin. Símar 82330, 27210. 44904-44904 i Þetta er siminn okkar. 4 Opið virka dagð, tíl kl. A \ 1900. \ 4 Úrval eigna á söluskrá. 4 90Örkins.f.90 U Fnatainnaiala " 4 Fa»teigna»8la. Sími 44904. Hamraborg 7. K6p«vooi. 44904 - 44904 I 26933 \ á i | Asaparfell % Góö 2ja hb. íb. á 4. hæð. , í> suðvestursv. i j? Harðviðarinnréttingar. ' I Dalsel ; £ Mjög rúmgóð 2ja hb. íb. á * £ góðum stað. Bílskýli. \ \ Kvisthagi | Rúmgóð 2ja hb. íb. á \ % jarðhæð. , | Skaftahlíð 35, Rúmgóð 3ja hb. íb. á , 7i jarðhæð. % Hagamelur & Góö 3ja hb. íb. á jarðhæð. i | Hraunbær % Snotur 3ja hb. íb. Góð & sameign. i | Vesturberg & 3ja hb. íb. á 5. hæð. , & Harðv.innrétt. Mikiö útsýni. | Framnes- I vegur ! fi Rúmgóð 3ja hb. íb. á 4. hæð. & & Herb. í kj. fylgir. <£ | Gautland * a Ágæt 4 hb. íb. ó 2. (efstu) £ & hæð. & | Klepps- | I vegur | & 4 hb. kj.íb. á góðum stað. <& » Kaplaskjóls- | I vegur I & 4 hb. íb. á 3. haeð. & a & | Blöndubakki | & Góö 4 hb. íb. ? hb. í kj. £ & Suðursv. Endaíbúö. & | Vesturberg | & Mjög rúmgóð 4 hb. íb. á 4. & $j hasð.Harðv.innréttingar. § | Kópavogur i ® Mjög góð 150 fm sér hæð, & $ suðsv. Harðv.innróttingar. § t Mosfells- i I sveit | & 200 fm fokh. raðhús afh. ca. $, $ juní'79. | | Opiö í dag 1—3 | & Heimas. Oaníel 35417. ð $ Friðbert Páll 81814. $ I I I IW1EiÍ!la * 1 1 LSJmarkaÖunnn 1 g Austurttrati 6. Simi 26933. £ Knútur Bruun hrl. " LÝSINÍiASÍMINN ER: 22480 JH»töunbI*t>it> Hafnarfjörður til sölu m.a. Norðurbær 3)a til 4ra herb. mjög falleg og vönduð endaíbúö á efstu hæö í fjölbýlishúsi við Hjallabraut. Mjög gott útsýni. Austurgata 3ja herb. ný standsett íbúö á miðhæð í steinhúsi. Verð 10.5 til 11 millj., útb. aðeins 3.5 til 4 millj. Kaldakinn 4ra herb. íbúð á miðhæð í steinhúsi. Verð 12.5 millj. Suðurbær 7 herb. vandað steinhús, tvær hæðir og kjallari. Þorlákshöfn 113 fm einbýlishús t.b. undir tréverk. Verð 11 millj. Árnl Gunniaugsson. hrl. AusturgÖtu 10, Hafnarfirði, sími 50764 fTH FASTEIGNA UlU HÖLLIN FASTEIGNAVIÐSKIPTI MIÐBÆR-HÁALEITISBRAUT 58-60 SÍMAR-3530O& 35301 Við Þverbrekku 2ja herb. íbúð á 7. hæð. Laus fljótlega. Við Asparfell 3ja herb. mjög falleg íbúð á 6. hæð. Við Framnesveg 5 herb. góö íbúö á jaröhæö. I smíðum Við Vitastíg 3ja herb. íbúð á 1. hæð tilbúin undir tréverk til afhendingar í vor. Við Engjasel raðhús tilbúið undir tréverk. í skiptum fyrir tilbúna íbúö. Viö Engjasel Eigum 2 raðhús, sem seljast frágengin að utan með gleri og útihurðum, en í fokheldu ástandi aö innan til afhendingar nú þegar. Bílskýli fylgir fullfrágengiö. Á Álftanesi 140 fm einbýlishús á einni hæð frágengið utan en í fokheldu ástandi innan. Skrifstofuhúsnæði í Kópavogi húsnæöiö er nýtt 400 fm á 2. hæð. Tilvalið sem skrifstofur eða sem samkomusalur. Vefnaðarvöruverzlun lítil vefnaðarvörubúð í austur- hluta borgarinnar til sölu. Frekari upplýsingar á skrifstof- unni. Fasteignaviðskipti Agnar Ólafsson, Arnar Sigurðsson, Hafþór Ingi Jónsson hdl Heimasimi sölumanns Agnars 171 714. Lindarflöt. Garðabæ Fallegt 145 fm einbýlishús á einni hæö, ásamt bílskúr. |^ Húsafell ¦ ¦ FASTEH3NASAIA Umghaltsve&m ¦¦¦¦¦¦¦ ( Bæjarleibahúsinu ) Lúövík Halldórsson ^ Aóalsteinn Pétursson 'simT'aioée BergurGuönasonhdl "" 'N i : ' :j: i:iiiiíi AUGLÝSINGASÍMINN ER: t^. 22410 ^J>> fHsrdtsitblitfrife • Raöhús — Mosfellssveit Til sölu er raöhús meö innbyggðum bílskúr. Húsiö selst tilb. undlr tréverk og málningu og pússaö aö utan meö gleri og útidyrahuröum. • Raöhús — Garöabæ Fokheld raöhús meö innbyggöum bílskúr. ^r 2ja herb. íbúöir í Hraunbæ og Breiöholti. • Iðnaðarhúsnæði óskast hef kaupanda aö 500—1000 ferm. ionaoarhúsnæöi. HÍBÝLI & SKIP Garðastræti 38. Sími 26277 GisliÓlafsson20l78.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.