Morgunblaðið - 11.07.1979, Blaðsíða 17

Morgunblaðið - 11.07.1979, Blaðsíða 17
MORGUNBLAÐID. MIÐVIKUDAGUR 11. JULI1979 17 •' --?¦— .-•'' 5% ' / ¦ -- --„ X 'fW-ls/ * LANDBVIRKJUN TW NATICMAL PÐWCÍ COMPANV. ICSLAMO: •HRAUNEYJAFOSSLIIMA; TOKT. T978 U. IiBBO OOD LEIÐ A og B Ákveðið hefjast væntanlega JZMBBfö S ¦¦•'•¦# / "_-i jgRiS^'fra»isfTg^ 5 r"-"-M—I__________:_________ Inn á kortið eru merktar leiðir A og B sem athugaðar voru sem hugsanleg línustæði Hrauneyjarfosslínu frá virkjunarstað að spennistöð við Brennimel í Hvalfirði var að leggja línuna um leið A, sem er norðar, en sú leið er styttri og ekki í byggð. í sumar verður lagður vegarslóð þessa 80 km leið og næsta sumar hefjast va framkvæmdir við undirstöður mastranna. Fyrsti áfangi Hrauneyj- arfosslínu unninn í sumar LANDSVIRKJUN hefur að undanförnu samið við ýmsa verktaka um framkvæmdir vegna Hrauneyjarfossvirkjunar og fleiri verk- efna og nýlega hefur einnig verið auglýst eftir tilboði f lagningu vegaslóða meðfram væntanlegri Hrauneyjarfosslínu. Halldór Jónatansson aðstoðarframkvæmdastjóri Landsvirkjunar sagði í samtali við Mbl. að Hrauneyjarfosslína þyrfti að vera tilbúin árið 1982 þegar vélar virkjunarinnar hefja fnunlciðslu. Gert er ráð fyrir að bygging hennar kosti allt að 6 milljörðum króna á núverandi verðlagi. I Fyrsti áfangi í lagningu henn- ar væri vegagerð meðfram línu- stæðinu frá Sandafelli við Þjórsá vestur að Kaldadalsvegi norðan vegamóta við Uxahrygg um 80 km leið, en lagningu vegaslóðans á að vera lokið í september n.k. Var þessi loið valin fremur en að leggja línuna í byggð vestur um sveitir frá Búrfelli að Laugarvatnsvöllum og þaðan norður yfir og niður að spennistöð á Brennimel sem einnig var könnuð. Var talið heppilegra að línan lægi ekki í byggð auk þess sem nyrðri leiðin er um 15 km styttri. Hafa undanfarin 2 ár farið fram mælingar á ísingu á línustæðinu og kvað Halldór þær ekki benda til erfiðleika af hennar völdum. Var flogið á þyrlu mánaðarlega á 4 könnunarstaði á þessari leið tvo sl. vetur til að lesa af mælum. Næsta skref í lagningu línunnar er að steypa undirstöð- ur og síðan reisa virkin, en í sumar verður einungis lagður vegaslóðinn. Þegar Hrauneyjarfossvirkjun tekur til starfa á árinu 1982 verður lokið hringtengingu á svæði Landsvirkjunar á Suðvest- urlandi og kvað Halldór það tryggja rekstraröryggi á svæð- inu auk þess sem virkjunin mætir þörfum um aukna raf- orkusölu á næstu árum. Halldór kvað þó ekki mögulegt á þessu stigi að selja orku til Járnblendi- verksmiðjunnar umfram það sem hún þyrfti til að reka 2 ofna og þegar hefur verið samið um, það yrði fyrst mögulegt ef ákveð ið yrði að stækka Hrauneyjar- fossvirkjun umfram þær tvær vélar, sem ákveðnar væru nú þegar og teknar yrðu í notkun 1982. Þeir verksamningar, sem Landsvirkjun hefur gert að und- anförnu eru þessir: Hrauneyjarfossvegur frá Sprengisandsleið við tengingu vegaslóðar að Haldi í Tungnaá að væntanlegri brú yfir hana neðan við Hrauneyjarfoss, 14 km leið, en vegarstæði þetta liggur um meira sléttlendi og snjólétt- ara svæði en núverandi vega- samband við virkjunarsvæðið um Sigöldu. Sex tilboð bárust í undirbyggingu vegarins og mal- arburð. Áætlun Vegagerðarinn- ar, sem hannaði veginn, var 154,5 m.kr. og tilboðsupphæð lægstbjóðenda, Sveinbjörns Runólfssonar sf. og Fossvéla hf., sem buðu saman var 75 milljónir og 995 þúsund og var því tilboði tekið. Aðrir sem buðu í verkið voru: Suðurverk sf. 80,2 m.kr., Aðalbraut hf. 121 milljón og 452 þúsund, Hraunvirki hf. 199 milljónir og 479 þúsund, Vörðu- fell hf. 99 milljónir og 775 þúsund og Fossvirki 162,1 m.kr. I Steypuefnisframleiðslu við Hrauneyjarfossvirkjun bárust 3 tilboð en verkhlutar eru tveir. Áætlun ráðunauta Landsvirkj- unar vegna þessa verkþáttar var rúmar 210 milljónir, þ.e. annar hlutinn, sem er grjótmulningur og var tekið tilboði Fossvirkis sem var lægst eða 182 milljónir. Aðrir sem buðu í verkið voru Steypustöðin hf. 288,5 m.kr. og Hraunvirki hf. 197,1 m.kr. Þá var óskað tilboða í starfs- mannahús og mötuneyti við Hrauneyjarfossvirkjun. Er hér um að ræða steinsteypt húsnæði fyrir starfsfólk við rekstur Hrauneyjarfossvirkjunar, en ætlunin er að nota húsnæðið á byggingartímanum í þágu eftir- lits Landsvirkjunar. Eru þetta svefnskáli með 7 einstaklings- herbergjum og þrjár litlar íbúð- ir. Fimm tilboð bárust og er miðað við afhendingu í desember n.k. tilbúnu undir tréverk. Kostnaðaráætlun Landsvirkjun- ar var rúmar 137 milljónir, en lægsta tilboðið nam 101,7 m.kr. sem var tekið, en það var frá fyrírtækjunum Smiður hf. og Ás hf. sameiginlega. Aðrir sem buðu voru Byggingarfélagið Röst hf. 133,4 m.kr., Pétur og Baldur Jónssynir 102,9 m.kr., Sigurður Bjarnason hf. 116 m.kr. og Foss- virki 119,5 m.kr. Að síðustu var óskað tilboða í hús fyrir starfsfólk Landsvirkj- unar við Búrfellsstöð, en ákveðið hefur verið að reisa varanleg steinsteypt hús fyrir starfsfólk, sem hingað til hefur búið í bráðabirgðahúsum er verða nú flutt að Hrauneyjarfossi. Sex tilboð bárust og var áætlun Landsvirkjunar rúmar 156 m.kr., en lægsta tilboðið 158 m.kr. frá Sigurði Kr. Árnasyni hf. og var því tekið. Aðrir bjóðendur voru Pétur og Baldur Jónssynir 197 m.kr., Byggingarfélagið Röst hf. 164,5 m.kr., Sigurður Bjarnason hf. 197,6 m.kr., Sigfús Kristins- son 162,8 m.kr. og Smiður hf. og Vörðufell hf., sem buðu sameig- inlega 184,9 m.kf.» J Fé rekið um hálfum mánuði seinna á fjall „ALMENNT eru bændur ekki farnir að reka fé í afrétt þó til séu einstaka undantekningar. Bæði er að vegir inn á hálendið eru enn í fæstum tilvikum orðn- ir færir og gróður á afréttunum er mjög lítill vegna þess að frost er víða ekki farið úr jörðu þar enn," sagði Olafur Dýrmunds- son, landnýtingarráðunautur Búnaðarfélags lslands í gær. Fram kom hjá Ólafi að gróður f afréttarlöndum væri þremur til fjórum vikum á eftir miðað við meðalár og bændur rækju vart fé svo einhverju næmi í afrétt fyrr en um eða eftir miðjan júlí, sem væri um '/2 mánuði seinna en vant væri. Ólafur sagði að þetta ástand kæmi sér mjög illa fyrir bændur, því að víða væri fé enn á túnum, sem að öllu eðlilegu ætti að vera friðuð á þessum tíma og farið styttast í að þau yrðu slegin. Ástandið væri þó misjafnt hjá bændum, þvi að sumir hefðu aðgang að góðum úthaga. Rún- ingur hefur einnig dregist vegna rigninga en Ólafur sagði að þótt útlitið væri ekki gott þessa stund- ina, gæti þó margt breyst á stuttum tíma í þessu. Þannig hefði gróður í afréttum og úthaga verið sáralítill í lok júní í fyrra en í júlímánuði hefði ræst úr og sumarið í fyrra hefði verið meðalsumar hvað gróður afréttanna snerti. Dagskrárgerð út- varps boðin út? LÖGÐ hefur verið fram í útvarpsráði tillaga frá Markúsi Erni Antonssyni um að lcitað verði tilboða í ýmis konar dagsskrárefni og komi þá cfnið á spóluni tilbúið til flutnings. — Mér fannst tímabært að taka til athugunar atriði sem þetta, sagði Markús Örn og því var þessi tillaga lögö fram nú um síðustu mánaðamót. Hún gengur út á að við undirbúning vetrardagskrárinnar verði ýmis konar Rigning skemmir æðardún Sty kkishólmi 9. júl(. ÞAÐ bólar heldur lítið enn á blessuðu sumrinu hér hjá okkur og mun vera sama sagan víðar. Gróðir fer ekki mikið fram í tíð aðalgróandans og bjartasti mánuður ársins, júnímánuður, gat ekki fært okkur færri sólar- daga, enda ekki lengi verið að telja þá. Varpið var mikið seinna og vegna rigninga skemmdist mikið af dún og hjá sumum eyðilagðist hann að miklum mun. Var þó ekki á bætandi því bæði minkurinn og vargurinn hafa séð um að ekki komist of mikið upp af æðarfuglinum svo ekki sé meira sagt. Kréttaritari. dagskrárgerö boðin út og reynt að fá t.d. framhaldsleikrit, tónlistarkynn- ingar og umræðuþætti og yrði efni þetta fullunnið utan útvarpsins og síðan keypt á einhverju föstu verði sem um semdist. Mætti í framhaldi af því athuga hvort þessi leið væri að einhverju leyti hagkvæmari en sú leið að allt efni sé unnið innanhúss eins og nú er. Gert er ráð fyrir í tillögunni að undirnefnd útvarpsráðs vinni nánar að mótun þessara hugmynda í sam- vinnu við daglega yfirstjórn útvarps- ins. Markús Örn Antonsson kvaðst viss um að víða réðu menn yfir þeirri tækni, sem þyrfti til að geta annast upptökur fyrir útvarp, en sennilega yrði samt sem áður að vera ákveðið gæðaeftirlit með efni sem þannig bærist. —Ég tel fyllilega tímabært að leggja út í þessa tilraun, hún ýtir áreiðanlega undir marga hæfileika- menn á sviði dagskrárgerðar og stækkar þann hóp fólks sem sinnir dagskrárgerð. ; •¦¦$!, ÍTÍ-'-li***rt->

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.