Morgunblaðið - 24.02.1980, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 24.02.1980, Blaðsíða 8
8 MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 24. FEBRÚAR 1980 16650 Kvöldsími 72226 Svaraö verður í kvöldsíma kl. 2—6 í dag. Til sölu EINARSNES Partiús 2x35 ferm., þarfnast lagfæringar. Útb. 10 millj. SOGAVEGUR Parfiús 3ja herb. 66 ferm. mikiö endurnýj- aö. Útb. 15 millj. ASPARFELL 2ja herb. 74 ferm. íbúö á 2ri hæö. Útb. 18 millj. DRAFNARGATA 3ja herb. 90 ferm. íbúö á 1stu haBÖ. REYNIMELUR 3ja herb. 97 ferm. góö kjallaraíbúö. Útb. 20—21 millj. HOFTEIGUR 3ja herb. 90 ferm. íbúö á jaröhæö. Útb. 17 millj. HOLTSGATA 3ja—4ra herb. 100 ferm. íbúö á 1stu hæö. Útb. 23 millj. KRUMMAHÓLAR 4ra herb. 115 ferm. góö íbúö á 1stu hæö, ásamt 2 herb. í kjallara. Útb. 25 millj. FELLSMÚLI 4ra herb. 110 ferm. íbúö á 1stu hæö. Mikil sameign. Útb. 30 millj. FRAKKASTÍGUR 4ra herb. 100 ferm. íbúö á 1stu hæö í tvíbýlishúsi. Útb. 20 millj. KRUMMAHÓLAR 4ra—5 herb. falleg endaíbúö á 2ri hasö. Útb. 26 millj. STÓRAGERÐI 4ra herb. 117 ferm. endaíbúö á 4öu hGDÖ auk herb. í kjallara. Útb. 26 millj. LÆKJARKINN HF 4ra—5 herb. 120 ferm. íbúö á 1stu hæö. Allt sér. /Eskileg skipti á stærri eign í Hafnarfiröi eöa Garöabæ. KAPLASKJÓLSVEGUR 6 herb. 150 ferm. ný og sérstaklega vönduö íbúö á 3ju hæö. Æskileg skipti á góöri 4ra—5 herb. íbúö í neöra-Breiöholti. MELABRAUT 5—6 herb. 125 ferm. íbúö á 3ju hæö í þríbýlishúsi. Bilskúr. Útb. 32 millj. Æskileg skipti á einbýlishúsi á Seltjarnarnesi. RÁNARGATA 5 herb. haaö og ris alls um 115 ferm. í gömlu timburhúsi. sér inngangur. Útb. 21 millj. Æskileg skipti á 5 herb. íbúö helst í vesturbænum má vera í blokk. RAUÐIHJALLI Endaraöhús alls um 240 ferm. á 2 hæöum. Fallegt útsýni. Stór rætuö lóö. Bílskúr. Útb. 40 millj. Makaskipti NESVEGUR 3ja herb. 95 ferm. mikiö endurnýjuö jaröhæö í skiptum fyrir 4ra—5 herb. íbúö í vesturbæ. VÍÐIMELUR 3ja herb. 80 ferm. íbúö á 1stu hæö í skiptum fyrir 4ra—5 herb. blokkaríbúö í vesturbæ. MIÐBRAUT 4ra herb. 120 ferm. íbúö á 1stu hæö í skiptum fyrir raöhús á Seltjamamesi. HJALLABRAUT HF. 4ra herb. 115 ferm. íbúö á 1stu haaö í skiptum fyrir sérhæö, raöhús eöa eldra einbýlishús í Hafnarfiröi eöa Garöabæ. DYNGJUVEGUR 4ra herb. íbúö auk kjallara í skiptum fyrir rúmgóöa og bjarta 3ja—4ra herb. ibúö í Þingholtum eöa nágrenni. ESPIGERÐI 4ra herb. 110 ferm. íbúö í skiptum fyrir stóra sérhæö í austurborginni. SAFAMÝRI 4ra herb. 106 ferm. íbúö á 4öu hæö í skiptum fyrir 4ra herb. íbúö á 2ri hæö eöa í lyftuhúsi vestan Elliöaár. HJAROARHAGI 3ja—4ra herb. 90 ferm. íbúö á 3ju hæö í skiptum fyrir 3ja herb. íbúö í Háaleiti- eöa Fossvogshverfi. MIÐBRAUT 4ra herb. 140 ferm. íbúö á 1stu hæö. Allt sér. í skiptum fyrir 2ja íbúöa hús eöa 2 3ja og 4ra herb. íbúö í sama hverfi. GLAÐHEIMAR 4ra—5 herb. 134 ferm. sérhæö ásamt bílskúr í skiptum fyrir einbýlishús á stór-Reykjavíkursvæöinu. GAUKSHOLAR 5—6 herb. 130 ferm. íbúö á 4öu hæö. Bílskúr. í skiptum fyrir minni eign. TOMASARHAGI 5 herb. 120 ferm. sérhæö ásamt bílskúr í skiptum fyrir 3ja—4ra herb. íbúö í vestur- bæ. GARÐASTRÆTI 5 herb. 150 ferm. íbúö ásamt Irtilli íbúö í kjallara í skiptum fyrir raöhús eöa einbýl- ishús á stór-Reykjavíkursvæöinu. HAÐARSTÍGUR Einbýlishús gamalt og gott, kjallari, hæö og ris, grunnflötur 50 ferm. í skiptum fyrir 3ja—4ra herb. íbúö ca. 100 ferm. í vesturbænum má vera í blokk. AKRANES 4ra herb. 103 ferm. íbúö á 1stu hæö viö Hjaröarholt ásamt bílskúr. Allt sér. Æskileg skipti á 3ja—4ra herb. íbúö á stór-Reykjavikursvæöinu. Útb. 20 millj. BORGARNES Einbýlishús á 2 hæöum alis 5 herb. Grunnflötur 45 ferm. ásamt 200 ferm. iönaöarhúsnæöi. Æskileg skipti á góöri íbúö á stór-Reykjav&ursvæöinu. Útb. 22 millj. Seljendur • Höfum fjölda fjáreterkra kaup- anda aö 2ja—3ja herb. íbúð- um í Reykjavík og nógrenni. • Vinsamlega látiö skrá eign yöar hjá okkur. Fasteignasalan SkvXatúni 6 — 3. hœð. sölustjóri Þórir Sæmundsson, kvöidsími 72226. Róbert Árni Hreiðarsson hdl. SÍMAR 21150-21370 S0LUSTJ LARUS Þ VALDIMARS L0GM JÓH. Þ0RÐARS0N HDL Til sölu og sýnis m.a.: Sér íbúð á Högunum 2ja herb. 75 ferm. á jaröhaeö/kj. Stór og mjög góö og teppalögð. Góö innrétting. Allt sér. Inngangur sér. íbúðin er aöeins niðurgrafin viö inngang. Nánari uppl. á skrifstofunni. Ný og glæsileg viö Furugrund á 1stu hæð ekki fullgerð en íbúöarhæf. Gott kjallaraherb. fylgir. Nánari upplýsingar á skrifstofunni. Glæsilegt einbýlishús í Árbæjarhverfi 1 hæö 150 ferm. Allur búnaður hússins er mjög góður. Sólverönd, Sauna-bað. Stór bílskúr. Glæsileg lóö. Nánari upplýsingar aöeins á skrifstofunni. Glæsilegt parhús í Kópavogi Um 170 ferm. á 2 hæðum auk bílskúrs. Allt í ágætu standi. Nýtt baö, ný hitalögn. Trjágaröur. Húsiö stendur á vinsælum staö í vesturbænum. Á góðum stað á Seltjarnarnesi 5 herb. íbúö á 2 hæöum um 105 ferm. samtals. Allt sér. þarfnast nokkurrar lagfæringar. Útb. aöeins kr. 20 millj. í Árbæjarhverfi Til kaups óskast stór og góð 4ra—5 herb. íbúö. Til sölu í skiptum er hægt aö bjóöa 3ja herb. úrvals íbúö viö Hraunbæ. Heimar — Hlíðar Góö sérhæö óskast til kaups helst 130—140 ferm. Skipti möguleg á nýlegu einbýlishúsi í Árbæjarhverfi. Verslunarhúsnæði / skrifstofuhúsnæði Höfum á skrá nýlegt verslunar- og skrifstofuhúsnæöi rétt viö miöbæinn. Og ennfremur endurnýjaða skrifstufuhæð á góðum stað viö Tryggvagötu. Nánari upplýsingar á skrifstofunni. Opið í dag frá 1—4 AIMENNA FASTEIGHASALAH LAUGAVEG118 SÍMAR 21150-21370 26933 1 Opið 1—4 í dag | Við Hlemmtorg * 3 hb. 75 fm íb. á 1. hæð laus * strax. * & Einarsnes $ iS 3 hb. íb. í timburh. þarfnast & stands. Verö aðeins 14—15 & m. Álfhólsvegur * 3 hb. 90 fm íb. á jarðhæð góð & íb' A Karlagata * 3 hb. 80 fm tb. á 1. hæð í A þríbýli, bílskúr, laus fljótlega. Efstaland % 4 hb. 100 fm íb. á efstu hæð. $ sk. mögul. á 2 hb. í lyftuhúsi. ^ Krummahólar & 4 hb. 100 fm íb. á 5. hæð endaíb. Á Fellsmúli | 4—5 hb. 120 fm íb. á 4. hæð * I’INGIIOLl ^ útsýni. % Drafnarstígur $ 4 hb. 95 fm íb. á 1. hæð. Flúðasel A 5 hb. (4 svh.) 115 fm íb. á 3. § hæð bílskýli. Fullgerð vönd- ^ uð íb. g Laugarnes * vegur | 4—5 hb. 120 fm íb. á 2. hæð. & Sk. óskast á minni eign. & Miðbraut * Sérhæð í þríbýli um 120 fm & allt sér góð eign. & Meiabraut | Sérhæö í þríbýlí um 150 fm. A| Bilsk.plata * Unnarbraut % Parhús á 2. hæðum um 165 & fm samt. 4—5 svh. 2 st. o.fl. ^ Mjög vandað hús. & Engjasel I Raðhús á 2 hæðum samt. um * 160 fm. Fullb. hús. A Dalssel Raöhús 2 hæðir og kj. um 250 fm. Gott verð. Mosfellssveit Raöhús 2 hæöir + kj. um 280 fm. Njálsgata Lítið einbýli sem er hæð, ris og kj. uppl. á skrifst. Seltjarnarnes Einbýli samt. um 200 fm. Gott hús. Hagaflöt ý Eínbýli á einni hæð 170 fm $ auk bilskúrs. Gott hús. £ Borgarnes Raðhús á góðum stað um ^ 180 fm. | Haukanes jij Fokh. einbýli um 169 fm að gr.fl. á 2 hæðum. Glæsilegt A hús. Sjávarlóð. 1 Bújörö A Góð bújörð í Borgarfirði. A Miklir mögul. m.a. hitarétt-® * indi. $ % Sumarhús | & A & 2 sumar- eða árshus semA A þarf aö flytja. ® $ Sölumenn Daníel h. 35417$ £ Friðbert Páll 81814. & ! CðEigna . | ISÉJmarkaðunnn * jg Au«tur»tr»ti 6. Slmi 26933. v ^ Knútur Bruun hrl. ^ & & & tki& AUGLÝSINGASÍMINN ER: KfiJEigna LÆJmark 224B0 3n«r0iui(>(atiib I I I k t k * I * * I k k * l k * I * * I I t k k k k I k k I l * * * I * * I * * * I I I I * * * * I * * * * I fc * * * I I * * t I I ! * i * i i Fasteignasala — Bankastræti SÍMAR29680 - 29455 - 3 LÍNUF Opiö í dag frá 1—5 Ásgaröur endaraðhús ca 138 ferm. hús sem er tvær hæöir og kjallari á 1. hæð er stofa, forstofa og eldhús. Á 2. hæö eru 3 herb. og flísalagt baö. í kjallara er eitt herb. þvottahús, snyrting meö sturtu og geymsla. Góö eign á góöum staö. Verö 43 millj. Snæland 4ra herb. Fossvogur ca 100 ferm. íbúö á 2. hæö sem er stofa, sjónvarpsskáli, 3 svefnherb., eldhús og baö. Þvottaherb. í íbúöinni. Sér geymsla í kjallara. Nýleg og vönduö eign. Bein sala. Verö 39—40 millj. Kleppsvegur 4ra herb. ca 110 ferm. íbúö á 2. hæö í 13 ára gömlu 3ja hæöa fjölbýlishúsi. Stór stofa, 3 herb., eldhús og flísalagt baö. Rúmgott þvottahús inn af eldhúsi. Sér hiti. Húsiö er nýmálaö. Mjög vönduö og góö eign á góöum staö. Bein sala. Verö 35 millj., útb. 26 millj. Miðvangur 2ja herb. Hafnarf. Stofa, eitt herb., eldhús og bað. þvottaherb. í íbúöinni. Bein sala. Verö 21 millj., útb. 16 millj. Einarsnes parhús ca 70 ferm á tveimur hæðum. Neöri hæöin óinnréttuð. Losnar fljótlega. Verö 15 millj., útb. 10 millj. Vesturhólar einbýlishús ca 200 ferm.. Stofa, boröstofa, skáli, 4 svefnherb., eldhús bað. í kjallara eru tvö herb., þvottahús, gestasnyrting og geymsla. Mögulelki aö útbúa íbúö í kjallara. Bílskúrsréttur. Verö 65 millj. Kleppsvegur 4ra herb. ca 108 ferm íbúð á 4. hæð í 4ra hæða fjölbýlishúsi, sem er forstofa, boröstofa, 3 herb. eldhús og bað. Suður svaiir. Björt og góö íbúö. Verð 32 millj., útb. 25 millj. Sunnuvegur sérhæð Hafnf. ca 100 ferm. efrihæð, stofa borðstofa, tvö herb., eldhús og baö. Þvottavéiaaöstaöa á baði. Yfir íbúðinni er hátt ris meö kvistum sem hægt er aö hafa baðstofuloft eöa 2—3 herb.. Verð 37 millj., útb. 27 millj. Hraunbær 2ja herb. ca 60 ferm. íbúö á 3. hæö. Stofa, eitt herb. eldhús og flísalagt baö. Sameiginlegt þvottahús, sér geymsla. Verö 24 millj., útb. 19 millj. Hraunbær 4ra herb. ca 110 ferm. íbúö á 1. hæö í 3ja hæöa fjölbýlishúsi. Stofa, 3 herb., eldhús og flísalagt baö. Sameiginlegt þvottahús og þurrkarl í kjallara. Svalir í vestur, gott útsýni. Bein sala. Verö 36 millj., útb. 26 millj. Hofteigur 3ja herb. ca 90 ferm. kjallaraíbúð í fjórbýlishúsi. Sem er stofa, tvö herb., eldhús og bað. Mjög björt og góð íbúö. Verð 27—28 millj., útb. 21—22 millj. Skipholt einstaklingsíbúö ca 40 ferm. íbúö á jaröhæö. Stofa, eitt herb., eldhús, sameiginlegt bað og snyrting. Verö 18 miljj., útb. 12 millj. Lundarholt 3ja herb. Ólafsvík ca 100 ferm. íbúö á neöri hæð í tvíbýlishúsi. Sem er stofa, 3 herb., eldhús og bað. Bílskúr. Skipti koma til greina á 2ja—3ja herb. íbúö í Hafnarfiröi eöa Kópavogi. Mikil atvinna á Ólafsvík. Verö 19 millj. Sunnuvegur 3ja—4ra herb. sérhæö Hafnf. ca 100 ferm. neöri hæö í tvíbýlishúsi sem er stofa, 2—3 herb. eldhús og baö. Verö 30 millj., útb. 20 millj. Furugrund 3ja herb. Kóp. ca 90 ferm. íbúö á 3. hæð í 3ja hæða nýlegu fjölbýlishúsi. Stofa, tvö herb., eldhús og baö. Sameiginlegt þvottahús meö vélum. Svalir í vestur, gott útsýni. Verö 28 millj., útb. 23 millj. Höfum kaupanda að ca. 150 ferm. raöhúsi á einnl hæð í Mosfellssveit Á Flötunum — Einbýlishúa Tll sölu um 200 fm. á einni hæö. Húsiö skiptist í stofu, saml. boröstofu, húsbóndaherb., 5 svefnherb., fataherb., baö, gesta- snyrtingu, þvottahús og geymslur. 50 fm tvöfaldur bílskúr. Ræktuö lóö. Uppl. og teiknlngar á skrifstofunni. Holtsgata — 4ra herb. Ca. 112 fm. íbúö á 2. hæö. 2 saml. stofur, 2 herb., eldhús og baö. Suöur svalir. Sér hiti. Verö tilboð. Guörúnargata — 4ra til 5 herb. ca. 112 fm. íbúö, efri hæö í tvíbýlishúsi. 2 saml. stofur, 2 herb., eldhús og bað. 17 fm. herb. í kjallara og snyrting. Baöið allt endurnýjað. Geymsluris yfir íbúöinni. Bílskúrsréttur. Verö 37 millj. Kóngsbakki — 3ja herb. ca. 90 fm. íbúö á 2. hæö. Stofa, skáli, 2 herb. eldhús og flísalagt baö. Þvottavélaaöstaöa á baöl. Gluggi 6 baöi. Góö eign. Bein sala. Verö 28 til 29 millj., útb. 22 til 23 millj. Vesturberg — Einbýlishús Ca. 190 ferm. einbýlishús meö tveimur íbúðum, sem er stofa, skáli 4 herb., eldhús og baö. í kjallara er sér íbúö, sem er stofa, eitt herb., eldhús og baö. Fokheldur bílskúr fylgir. Verö 65—70 millj. Hamraborg Kóp. — 4ra—5 herb. Ca. 125 ferm. íbúö á 2. hæð, sem er stór stofa, borðstofa, 3 rúmgóö herb., eidhús og baö. Þvottahús og búr Inn af eldhúsi. Glæsilegar innréttingar. Verö 40 millj. Stafnasel — Fokhelt einbýlishús Ca. 340 fm. einbýlishús á tveim hæöum meö 36 fm. bílskúr. Á efri hæð er stofa, borðstofa, 3 herb., skáli, eldhús og baö. Á neöri hæð eru 2 herb. þvottahús, sauna og baö. Teikningar liggja frammi á skrifstofunni. Möguleiki á tveimur íbúöum. Verö 45 millj. Bólstaöahlíö — 4ra herb. ca. 120 ferm. íbúö á efri hæö í fjórbýlishúsi. Tvær saml. stofur, 2 herb., eldhús og baö, gestasnyrting. Bílskúrsréttur. Góö eign. Verð 43 millj. Flyðrugrandi — 3ja herb. ca. 75 fm. íbúö á 3. hæö í riýju fjölbýlishúsi. Stofa, 2 herb., eldhús og baö. Þvottahús á hæöinni fyrir 4 íbúöir. Sauna á efstu hæö. Mjög góö sameign. Verö 32 millj., útb. 25 millj. Friðrik Stefánsson viðskiptafr. Jónas Þorvaldsson sölustj.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.