Morgunblaðið - 24.02.1980, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 24.02.1980, Blaðsíða 8
8 MORGUNBLAÐID, SUNNUDAGUR 24. FEBRÚAR 1980 16650 Kvöldsími 72226 Svaraö verður í kvöidsíma kl. 2—6 í dag. Til sölu EINARSNES Parhús 2x35 ferm., þarfnast lagfæringar. Útb. 10 mlllj. SOGAVEGUR Parhús 3ja herb. 66 ferm. mikiö endurnýj- aö. Útb. 15 millj. ASPARFELL 2ja herb. 74 ferm. íbúð á 2ri hæö. Útb. 18 mlllj. DRAFNARGATA 3ja herb. 90 ferm. íbúð á 1stu hæö. REYNIMELUR 3ja herb. 97 ferm. góö kjallaraíbúð. Útb. 20—21 millj. HOFTEIGUR 3ja nerb. 90 ferm. íbúð á iaröhæö. Útb. 17 mlllj. HOLTSGATA 3ja—4ra herb. 100 ferm. íbúö á 1stu hæo. Útb. 23 millj. KRUMMAHÓLAR 4ra herb. 115 ferm. góð íbúö á 1stu hæð, ásamt 2 herb. í kjallara. Útb. 25 millj FELLSMJLI 4ra herb. 110 ferm. íbúð á 1stu hæð. Mikil sameign. Útb. 30 millj. FRAKKASTÍGUR 4ra herb. 100 ferm. íbúð á 1stu hæö í tvibýlishúsi. Útb. 20 rnillj. KRUMMAHÓLAR 4ra—5 herb. falleg endaíbúð á 2ri hæö. Útb. 26 millj. STÓRAGERÐI 4ra herb. 117 ferm. endaíbúð á 4ðu hæö auk herb. í kjallara. Útb. 26 millj. LÆKJARKINN HF 4ra—5 herb. 120 ferm. íbúö á 1stu hæö. Alft sér. Æskileg skipti á stærri eign í Hafnarfiröi eöa Garðabæ. KAPLASKJÓLSVEGUR 6 herb. 150 ferm. ný og sérstaklega vönduö íbúð á 3ju hæð. Æskileg skipti á góðri 4ra—5 herb. íbúð í neðra-Breiðholti. MELABRAUT 5—6 herb. 125 ferm. íbúð á 3ju hæð í þribýlishúsi. Bilskúr. Útb. 32 millj. Æskileg skipti á einbýlishúsi á Sehjarnarnesl. RÁNARGATA 5 herb. hæð og ris alls um 115 ferm. í gömlu timburhúsi. sér inngangur. Útb. 21 millj. Æskileg skipti á 5 herb. íbúð helst í vesturbænum má vera í btokk. RAUÐIHJALLI Endaraðhús alls um 240 ferm. á 2 hæoum. Fallegt útsýni. Stór rætuð lóð. Bilskúr. Útb. 40 millj. Makaskipti NESVEGUR 3|a herb. 95 ferm. mikið endurnýjuð jaröhæð í skiptum fyrir 4ra—5 herb. ibúð í vesturbæ. VÍOIMELUR 3ja herb. 80 ferm. ibúö á 1stu hæð í sklptum fyrir 4ra—5 herb. blokkaríbúö í vesturbæ. MIÐBRAUT 4ra herb. 120 ferm. ibúð á 1stu hæö í skiptum fyrir raöhús á Seltjarnarnesi. HJALLABRAUT HF. 4ra herb. 115 ferm. íbúð á 1stu hæð i skiptum fyrir sérhæð, raðhús eða eidra etnbýlishús i Hafnaríiröi eöa Garöabæ. DYNGJUVEGUR 4ra herb. íbúð auk kjallara í skiptum fyrir rúmgóöa og bjaría 3ja—4ra herb. ibúð í Þingholtum eða nagrenni. ESPIGERÐI 4ra herb. 110 ferm. ibúð (' skiptum fyrir stóra sérhæö í austurborginni. SAFAMÝRI 4ra herb. 106 ferm. íbúð á 4ðu hæð í skiptum fyrir 4ra herb. íbúö á 2ri hæö eöa í lyftuhúsi vestan Elliðaár. HJARÐARHAGI 3ja—4ra herb. 90 ferm. (búð á 3)u hæð í skiptum fyrir 3ja herb. íbúö i Háaleiti- eða Fossvogshverfi. MIDBRAUT 4ra herb. 140 ferm. íbúð á 1stu hæö. Allt sér. [ skiptum fyrir 2ja íbúða hús eða 2 3ja og 4ra herb. íbúö i sama hverfi. GLADHEIMAR 4ra—5 herb. 134 ferm. sérhæö asamt bilskúr í skiptum fyrir elnbýlishús á stór-Reyk|avikursvæöinu. GAUKSHÓLAR 5—6 herb. 130 ferm. íbúð á 4ðu hæð. Bilskúr. í skiptum fyrir minni eign. TÓMASARHAGI 5 herb. 120 ferm. sértiæð ásamt bðskúr í sklptum fyrir 3ja—4ra herb. íbúö í vestur- bæ. GARDASTRÆTI 5 herb. 150 ferm. íbúö asamt lítilli íbuð í kjallara í skiptum fyrir raöhús eöa einbýl- ishús á stór-Fteykjavikursvæðinu. HAÐARSTÍGUR Einbýlishús gamalt og gott, kjallari, hæð og ris, grunnflötur 50 ferm. í skiptum fyrir 3ja—4ra herb. íbúð ca. 100 ferm. ( vesturbænum má vera í blokk. AKRANES 4ra herb. 103 ferm. íbúð á 1stu hæö við Hjarðarholt ásamt bílskúr. Allt sér. Æskileg skipti á 3ja—4ra herb. íbúð á stór-Reykjavikursvæöinu. Útb. 20 millj. BORGARNES Einbýlishús á 2 hæöum alls 5 herb. Grunnflötur 45 ferm. asamt 200 ferm. iðnaðarhúsnæöi. Æskileg skipti á góðri ibúö á stór-Reykjavíkursvæðinu. Otb. 22 mitlj. Seljendur • Höfum f jölda fjáraterkra kaup- anda að 2ja—3ja herb. íbúo- um í Reykjavik og nágrenni. • Vinsamlega látið skrá eign yoar hjá okkur. Fasteignasalan Skúlatúni 6 — 3. hœð. sölustjóri Þórir Saemundsson, kvöldsími 72226. Róbert Árni Hreiðarsson hdl. SIMAR 21150-21370 S0LUSTJ LARUS Þ VALDIMARS L0GM JÓH. ÞORflARSON HDL Til sölu og sýnis m.a.: Sér íbúð á Högunum 2ja herb. 75 ferm. á jaröhæð/kj. Stór og mjög góö og teppalögð. Góö innrétting. Allt sér. Inngangur sér. íbúoin er aöeins niöurgrafin viö inngang. Nánari uppl. á skrifstofunni. Ný og glæsileg viö Furugrund á 1stu hæö ekki fullgerð en íbúðarhæf. Gott kjallaraherb. fylgir. Nánari upplýsingar á skrifstofunni. Glæsilegt einbýlishús í Árbæjarhverfi 1 hæð 150 ferm. Allur búnaður hússins er mjög góður. Sólverönd, Sauna-bað. Stór bílskúr. Glæsileg lóð. Nánari upplýsingar aðeins á sknfstofunni. Glæsilegt parhús í Kópavogi Um 170 ferm. á 2 hæöum auk bílskúrs. Allt í ágætu standi. Nýtt bað, ný hitalögn. Trjágaröur. Húsið stendur á vinsælum stað í vesturbænum. Á góðum stað á Seltjarnarnesi 5 herb. íbúð á 2 hæðum um 105 ferm. samtals. Allt sér. þarfnast nokkurrar lagfæringar. Útb. aðeins kr. 20 millj. í Árbæjarhverfi Til kaups óskast stór og góö 4ra—5 herb. íbúð. Til sölu í skiptum er hægt að bjóða 3ja herb. úrvals íbúð við Hraunbæ. Heimar — Hlíðar Góð sérhæð óskast til kaups helst 130—140 ferm. Skipti möguleg á nýlegu einbýlishúsi í Árbæjarhverfi. Verslunarhúsnæði / skrifstofuhúsnæði Höfum á skrá nýlegt verslunar- og skrifstofuhúsnæði rétt við miöbæinn. Og ennfremur endurnýjaöa skrifstufuhæö á góöum staö viö Tryggvagötu. Nánari upplýsmgar á skrifstofunni. Opið í dag frá ALMENNA FASTEIGNASALAN LAUGAVEG118 SÍMAR 21150-21370 .WW^AWM^MMMMMMllkiV 26933 i Opið 1—4 í dag ; Við Hlemmtorg 3 hb. 75 fm íb. á 1. hæö laus £ strax. & Einarsnes 3 3 hb. íb. í timburh. þarfnast & stands. Verð aðeins 14—15 $, m. & Álfhólsvegur a 3 hb. 90 fm íb. á jaröhæö góð A íb- É Karlagata * 3 hb. 80 fm íb. á 1. hæð í ¦& þríbýli, bílskúr, laus fljótlega. J) Efstaland | 4 hb. 100 fm íb. á efstu hæð. $ sk. mögul. á 2 hb. í lyftuhúsi. & Krummahólar k JK 4 hb. 100 fm íb. á 5. hæð & endaíb. & Fellsmúli * 4—5 hb. 120 fm íb. á 4. hæö & útsýni. j| Drafnarstígur | 4 hb. 95 fm íb. á 1. hæð. & Flúðasel | 5 hb. (4 svh.) 115 fm íb. á 3. | hæð bílskýli. Fullgerð vönd- ^ uð íb. « Laugarnes * vegur I 4—5 hb. 120 fm íb. á 2. hæð. & Sk. óskast á minni eign. & Miðbraut «- Sórhæð í þríbýli um 120 fm & allt sér góð eign. <& Melabraut * Sérhæð í þríbýli um 150 fm. & Bílsk.plata g Unnarbraut | Parhús á 2. hæðum um 165 & fm samt. 4—5 svh. 2 st. o.fl. æ Mjög vandað hús. & Engjasel i Raðhús á 2 hæðum samt. um g, 160 fm. Fullb. hús. & Dalssel * A Raöhús 2 hæðir og kj. um £, 250 fm. Gott verð. & Mosfellssveit á A Raöhús 2 hæðir + kj. um 280 & ,m' 1 Njálsgata | Lítiö einbýli sem er hæð, ris Æ og kj. uppl. á skrifst. ^ Seltjarnarnes \ Einbýli samt. um 200 fm. 3 Gott hús. <v Hagaflöt Einbýli á einni hæð 170 fm 3 auk bílskúrs. Gott hús. % Borgarnes | Raðhús á góðum stað um fi 180 fm. 3 Haukanes | Fokh. einbýli um 169 fm að |? gr.fl. á 2 hæöum. Glæsilegt S hús. Sjávarlðð. Æ Bujorð | Góð bújörð í Borgarflrðí.Æ Miklir mögul. m.a. hitarétt-& indi. ^ Sumarhús $ 2 sumar- eða árshus semft þarf að flytja. * Sölumenn Daníel h. 354177 Friðbert Páll 81814. £ Sölumenn Daníel h. 35417$ Friðbert Páll 81814. ft ¦¦ ¦ | BSmarkaðurinn I Austurstrati 6. Sfmi 26933. y Knútur Bruun hrl. S &ÆAAAAAAAAAAAAAAA AUGLÝSrNGASÍMrNN ER: 22480 3M*r0tiitiiIabip © 1>ix(íh()i:i Fasteignasala — Bankastræti SÍMAR 29680 - 29455 - 3 LÍNUF Opiö í dag frá 1—5 Ásgaröur endaraðhús ca 138 ferm. iiús sem er tvær hæöir og kjallari á 1. hæð er stofa, forstofa og eldhús. Á 2. hæö eru 3 herb. og flísalagt baö. í kjallara er eitt herb. þvottahús, snyrtlng með sturtu og geymsla. Góö eign á góðum stað. Verð 43 millj. Snæland 4ra herb. Fossvogur ca 100 ferm. íbúö á 2. hæö sem er stofa, sjónvarpsskáli, 3 svefnherb., eldhús og bað. Þvottaherb. í íbúöinni. Sér geymsla í kjallara. Nýleg og vönduð eign. Bein sala. Verð 39—40 millj. Kleppsvegur 4ra herb. ca 110 ferm. íbúð á 2. hæð í 13 ára gömlu 3ja hæöa fjölbýlishúsi. Stór stofa, 3 herb., eldhús og flísalagt baö. Rúmgott þvottahús inn af eldhúsi. Sér hiti. Húsiö er nýmálaö. Mjög vönduö og góö eign á góöum staö. Bein sala. Verö 35 millj., útb. 26 millj. Miövangur 2ja herb. Hafnarf. Stofa, eitt herb., eldhús og baö. þvottaherb. í íbúöinni. Bein sala. Verð 21 millj., útb. 16 millj. Einarsnes parhús ca 70 ferm á tveimur hæðum. Neöri hæöin óinnréttuð. Losnar fljótlega. Verð 15 millj., útb. 10 millj. Vesturhólar einbýlishús ca 200 ferm.. Stofa, boröstofa, skáli, 4 svefnherb., eldhús baö. í kjallara eru tvö herb., þvottahús, gestasnyrting og geymsla. Möguleiki aö útbúa íbúö í kjallara. Bílskúrsréttur. Verð 65 millj. Kleppsvegur 4ra herb. ca 108 ferm íbúð á 4. hæö Í4ra hæöa fjölbýlishúsi, sem er forstofa, boröstofa, 3 herb. eldhús og baö. Suöur svalir. Björt og góö íbúö. Verö 32 millj., útb. 25 millj. Sunnuvegur sérhæö Hafnf. ca 100 ferm. efrihæð, stofa borðstofa, tvö herb., eldhús og bað. Þvottavélaaöstaða á baði. Yfir íbúöinni er hátt ris meö kvistum sem hægt er að hafa baðstofuloft eða 2—3 herb.. Verð 37 millj., útb. 27 millj. Hraunbær 2ja herb. ca 60 ferm. íbúö á 3. hæö. Stofa, eitt herb. eldhús og flísalagt baö. Sameiginlegt þvottahús, sér geymsla. Verö 24 millj., útb. 19 millj. Hraunbær 4ra herb. ca 110 ferm. íbúö á 1. hæö Í3ja hæöa fjölbýlishúsi. Stofa, 3 herb., eldhús og flísalagt bað. Sameiginlegt þvottahús og þurrkari í kjallara. Svalir ívestur, gott útsýni. Bein sala. Verö 36 millj., útb. 26 millj. Hofteigur 3ja herb. ca 90 ferm. kjallaraíbúö í fjórbýlishúsi. Sem er stofa, tvö herb., eldhús og bað. Mjög björt og góð íbúð. Verð 27—28 millj., útb. 21—22 miilj. Skipholt einstaklingsíbúö ca 40 ferm. íbúö á jaröhæö. Stofa, eitt herb., eldhús, sameiginlegt bað og snyrting. Verð 18 miljj., útb. 12 millj. Lundarholt 3ja herb. Ólafsvík ca 100 ferm. íbúö á neöri hæö í tvíbýlishúsi. Sem er stofa, 3 herb., eldhús og baö. Bílskúr. Skipti koma til greina á 2ja—3ja herb. íbúö í Hafnarfiröi eöa Kópavogi. Mikil atvinna á Ólafsvík. Verö 19 millj. Sunnuvegur 3ja—4ra herb. sérhæö Hafnf. ca 100 ferm. neöri hæö í tvíbýlishúsi sem er stofa, 2—3 herb. eldhús og baö. Verö 30 millj., útb. 20 millj. Furugrund 3ja herb. Kóp. ca 90 ferm. íbúö á 3. hæö í 3ja hæöa nýlegu fjðlbýlishúsi. Stofa, tvö herb., eldhús og baö. Sameiglnlegt þvottahús meö vélum. Svalir í vestur, gott útsýni. Verö 28 millj., útb. 23 millj. Höfum kaupanda að ca. 150 ferm. raöhúsi á einni hæö í Mosfellssvelt Á Flötunum — Einbýlishús Til sölu um 200 fm. á einni haeð. Húsiö skiptist í stofu, saml. boröstofu, húsbóndaherb., 5 svefnherb., fataherb., bað, gesta- snyrtlngu, þvottahús og geymslur. 50 fm tvöfaldur bílskúr. Ræktuö lóö. Uppl. og teikningar á skrifstofunni. Holtsgata — 4ra herb. Ca. 112 fm. íbúð á 2. hæð. 2 saml. stofur, 2 herb., eldhús og baö. Suöur svalir. Sér hiti. Verö tilboö. Guörúnargata — 4ra til 5 herb. ca. 112 fm. íbúö, efri hæö í tvíbýlishúsi. 2 saml. stofur, 2 herb., eldhús og bað. 17 fm. herb. í kjallara og snyrting. Baöiö allt endurnýjaö. Geymsluris yfir íbúöinni. Bflskúrsréttur. Verö 37 millj. Kóngsbakki — 3ja herb. ca. 90 fm. íbúö á 2. hæö. Stofa, skáli, 2 herb. eldhús og flísalagt baö. Þvottavélaaöstaöa á baöl. Gluggi á baöi. Góö eign. Bein sala. Verö 28 til 29 millj., útb. 22 tll 23 millj. Vesturberg — Einbýlishús Ca. 190 ferm. einbýllshús með tveimur íbúöum, sem er stofa, skáli 4 herb., eldhús og baö. í kjallara er sér íbúö, sem er stofa, eitt herb., eldhús og bað. Fokheldur bflskúr fylgir. Verð 65—70 mlllj. Hamraborg Kóp. — 4ra—5 herb. Ca. 125 ferm. íbúð á 2. hæö, sem er stór stofa, borðstofa, 3 rúmgóö herb., eldhús og baö. Þvottahús og búr inn af eldhúsi. Glæsilegar innréttingar. Verð 40 millj. Stafnasel — Fokhelt einbýlishús Ca. 340 fm. einbýlishús á tveim hæöum meö 36 fm. bílskúr. Á efri hæö er stofa, boröstofa, 3 herb., skáli, eldhús og bað. Á neöri hasö eru 2 herb. þvottahús, sauna og baö. Teikningar liggja frammi á skrifstofunn:. Möguleiki á tveimur íbúöum. Verö 45 millj. Bólstaöahlíö — 4ra herb. ca. 120 ferm. íbúö á efri hæð í fjórbýlishúsi. Tvær saml. stofur, 2 herb., eldhús og baö, gestasnyrting. Bílskúrsréttur. Góö eign. Verð 43 millj. Flyörugrandi — 3ja herb. ca. 75 fm. íbúö á 3. hæö í ríýju fjölbýlishúsi. Stofa, 2 herb., eldhús og bað. Þvottahús á hæöinni fyrir 4 íbúöir. Sauna á efstu hæð. Mjög góö sameign. Verð 32 millj., útb. 25 millj. Friðrik Stefánsson viðskiptafr. Jónas Þorvaldsson sölustj.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.