Morgunblaðið - 24.02.1980, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 24.02.1980, Blaðsíða 12
12 MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 24. FEBRÚAR 1980 43466 Opiö 14—17 Holtageröi — sérh. 2stofur,2 svefrtherb. á efri hæð, bðskúr 32 fm. Verð 33 m. Fagrakinn — sérhæð 3ja svefnherb. góö stofa. Furugrund — 3 herb. falleg fbúð á 3. hæö. Sæbraut — Seltjarnarn. 3ja herb. fullgerð íbúð. einka- saia. Lundarbrekka — 3 hb. falleg íbúö á 1. hæð, suður svalir, laus fljótlega. Þverbrekka — 2 herb. góð íbúð í háhýsi. Maríubakki — 3 herb. glæsileg íbúð, aukaherb. í kjall- ara. Bólstaöarhlíð 3—4 herb. góð íbúö á jarðhasð. Hófgeröi — 4 herb. efri hæð í tvíbýli. Kópavogur — einbýli f austurbænum, 4—5 svefn- herb. 60 fm. bílskúr, upplýs- ingar aðeins á skrifstofunni. Akrasel — einbýli glæsileg eign, möguleikar á 2 íbúðum 2faldur bílskúr. Álftanes — einbýli glæsilegt 180 fm. hús á einni hæð, auk 80 fm bílskúrs, 2000 fm. lóö, skipti koma til grefna á sérhæð eða raðhúsi í Rvík, Kópav. eða Hafnarf. Verð á húsinu ca. 65—70 m. ath. upplýsingar aöeins á skrifstof- unni ekki í sfma, teikningar til sýnls á skrifst. Höfum góóa kaupendur aö öllum gerðum eigna á stór Rvíkursvæðinu, sérstaklega vantar okk- ur sérhæðir, raöhús og einbýli. __ Fasteignasalan EIGNABORG sf. Hamraborg 1 ■ 200 Kópavogur Símar 43466 í 43805 sölustjóri Hjörtur Gunnarsson sölum. Vilhjélmur Einarsson Pétur Einarsson löglra*öingur Hafnarfjörður Garðavegur 2ja herb. sam- þykkt kjallarafbúö í tvíbýlishúsi, sér inngangur. Hjallabraut 2ja herb. íbúö í fjölbýlishúsi. Holtsgata 2ja herb. íbúð í þrfbýlishúsi Suöurbraut 2ja herb. fbúö f fjölbýlishúsi. Bílskúr. Brattakinn 3ja herb. kjallaraíbúð. Hverfisgata 3ja herb. risfbúö. Norðurbraut 3ja herb. fbúð í þríbýlishúsi. Suðurgata 3ja herb. íbúð í tvíbýlishúsi. Vesturbraut 3ja herb. risíbúð. Sléttarhraun 4ra herb. íbúð í fjölbýlishús. Bílskúrsréttur. Herjólfsgata 4ra herb. íbúð í tvíbýlishúsi. Breiðvangur 6 herb. fbúð f fjölbýlishúsi. Breiðvangur 6—7 herb. íbúð í fjölbýlishúsi. Bílskúr. Unnarstígur eldra einbýlishús ca. 55 ferm. Garðabær Viölagasjóðshús við iksbúö, bflskúr. Stór lóð. Grindavík 120 ferm einbýlishús viö Tún- götu. Logmannsskrifstofa INGVAR BJÖRNSSON Strandgotu 11 HafnarLrdi Postholf 191 Simi 53590 AUGEVSINGASÍMINN ER: . 22480 |B«rgunólat>íð R:@ Opið í dag 1—4. Seltjarnarnes sérhæö 150 ferm. neðri hæö sem skiþtist í stórar samliggjandi stofur, 3 rúmgóð svefnherb., skála, baö, eldhús og þvottahús. Allt á hæöinni. í kjallara fylgir geymsla. Bílskúrsplata. Góö lóö. Útsýni. Bein sala eöa skipti á stærri eign, einbýli eöa raðhúsi, góö milligjöf í peningum. Krummahólar 2ja herb. m/bílskúr Mjöa rúmgóö íbúö á 2. hæö sem mætti jafnvel breyta í 3ja herb. Verö 23—24 millj. Hrísateigur 3ja—4ra herb. m/bílskúr Góó fbúö á efstu hæö (ris lítiö undir súö) í forskölluðu húsi. Góöar innréttingar. Stór lóö. Sér inngangur, sér hiti. Verö 26 millj., útb. 18—20 millj. 200 ferm. einbýlishús m. tvöf. bílskúr á mjög eftirsóttum staö í borginni. Skipti möguleg á minni eign. Verö 100 millj. Gamli bærinn 2ja herb. íbúö, allt sér. Verö 18 millj. Grindavík einbýlishús m/bílskúr 120 ferm. gott einbýlishús viö Túngötu. Stór timburbílskúr fylgir. Frágengin lóð. Bolungavík einbýli Gott eldra einbýlishús við Vitastíg. Húsiö er á tveimur hæðum og klætt að utan meö lavella. Húsiö skiptist: niöri eru stofur, forstofa, eldhús, þvottahús, búr, eitt svefnherb. og bað, uppi 3 stór svefnherb., WC og geymsla. Góð lóð. Verð 30—33 millj. Bein sala eða skipti á eign á stór-Reykjavíkursvæðinu. Opinber stofnun hefur faliö okkur að auglýsa eftir stóru íbúöarhúsi til kaups. Einbýlishús á Suðurnesjum Einbýlishús í Njarðvík. Verð kr. 40 millj. Einbýlishús í Garði u.þ.b. fokhelt. Verð ca. 20 millj. Bæöi húsin eru tilb. til afhendingar. Lögmenn Garöar Gardarsson og Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, _ Keflavík, sími 92-1733. Opið í dag frá kl. I -6 h. 31710-31711 Þverbrekka Falleg 2ja herb. 60 ferm. íbúð á 8. hæð í lyftuhúsi. Góðar inn- réttingar. Mikið útsýni. Efstaland Stórglæsileg 3ja—4ra herb. ca. 100 ferm. íbúð á 1. hæð í 2ja hæöa blokk. Glæsilegar innrétt- ingar. Parket á gólfum. íbúð í sérflokki. Reynimelur Góð 3ja herb. 97 ferm.'íbúð í þríbýlishúsi. Nýtt bað, stórt og gott eldhús. Dvergabakki 3ja herb. íbúð 80 ferm. á 1. hæð vel um gengin og góð íbúð, góðar innréttingar. Krummahólar Glæsileg 3ja herb. 87 ferm. íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi. Stofa, 2 svefnherb. auk fataherb. Fal- legt baðherb., vandaðar inn- réttingar, suðursvalir. Mikið út- sýni. Sogavegur 3ja herb. íbúð í parhúsi. íbúðín er mikið endurnýjuð. Furugerði Falleg 4ra herb. 100 ferm. íbúð í einu vinsælasta hverfi borgar- innar. Vönduö eign. Stórar suðursvalir. Fellsmúli Mjög góð 4ra herb. 110 ferm. íbúð á 2. hæð. Vandaöar inn- réttingar, stór stofa, suðursval- ir. Unnarbraut Falleg 105 ferm. sérhæð í þríbýlishúsi. Góðar innréttingar. Bílskúrsréttur. Vesturvallagata Einbýlishús samt. 180 ferm. Eignarlóð. Álftamýri 278 ferm. raðhús með ínnbyggðum bílskúr. Stór og falleg lóð. Glæsileg eign. Dalsbyggð Rúmlega fokhelt 200 ferm. ein- býlishús meö tvöföldum bílskúr, á fallegum stað í Garöabæ. Reynimelur Óvenju glæsileg sérhæð á bezta stað í Vesturbænum. íbúðin er 150 ferm. auk bílskúrs. Skipti æskileg á 2ja og 4ra herb. íbúðum. Þetta er eign í algjörum sérflokki. Matvöruverzlun Til sölu er matvöruverzlun í góðu hverfi í Austurborginni. Hagkvæmur leigusamningur. Uppl. á skrifstofunni. Sumarbústaðalönd Til sölu eru sumarbústaðalóðir í nágrenni borgarinnar. Lóöirnar liggja að vatni. Verð hverrar lóðar 2 millj. Vantar Sökum mikillar sölu vantar okk- ur m.a. eftirtaldar eignir: 2ja herb. íbúöir í Árbæ, Breið- holti og Vesturbæ. 3ja herb. íbúðir vestan Elliöaáa. 4ra herb. íbúö í Seljahverfi. Raðhús, tilbúið undir tréverk eða lengra komið í Selási. Einbýlishús í Reykjavík. Mjög góöar útb. 3ja og 4ra—5 herb. íbúöir, helzt í sama húsi. Fasteigna- miðlunin Selid Guðmundur Jónsson, sími 34861 Garðar Jóhann Guðmundarson, sími 77591 Magnús Þórðarson, hdl. Grensásvegi 11 Vesturbær í þríbýlishúsi viö Garöastræti er til sölu 148 fm íbúöarhæö ásamt samþykktri ca. 80 fm kjallaraíbúð meö sér inngangi. íbúöarhæöin er 2 saml. stofur, 4 svefnherb., eldhús og búr ásamt suður og austur svölum. Aö auki eru 3 geymsluherb. í kjallara og mikiö geymslurými í risi. Kjallaraíbúöin er 2 herb., hol, anddýri, stórt eldhús og geymslur, auk geymslu- rýmis í risi. Ræktaöur skjólsæll garöur. Ibúöirnar seljast saman eöa sitt í hvoru lagi. Uppl. í síma 13312. Danfoss hitakerfi er í húsinu. FASTEIGNASALA KÓPAVOGS HAMRABORG 5 Guðmundur Þórðarson hdl Guðmundur Jonsson lóglr Borgarholtsbraut: Einbýlishús meö iönaöar- eöa lageraöstööu. Eignin er samtals aö gólffleti 165 ferm. Á jaröhæö eru tvær samliggjandi stofur, eitt svefnherb., eldhús, gestasnyrting og þvottahús. Á efri hæö 3 svefnherb., sjónvarpsherb., baö og gott hol. Meö eigninni fylgir 104 ferm húsnæöi, sem notist hvort sem er sem stór bílskúr eöa athafnapláss fyrir lóttan iönaö. Staösetning á stórri hornlóð í sunnanveröu Kársnesi. Teikningar og Ijósmyndir á skrifstofunni. Eignaskipti möguleg. Hagstæö áhvílandi lán. Verö 65 millj., útb. 45 millj. Melgerði: Lítiö eldra einbýlishús á sunnanveröu Kársnesi. Húsiö er á einni hæö ásamt bílskúr og samanstendur af 2 samliggjandi stofum, 2 svefnherb., holi, baöi, þvottahúsi og eldhúsi. Gróinn garöur. í grónu hverfi. Verö 40 millj. Lindarflöt: Ca. 140 ferm einbýlishús ásamt 50 ferm bílskúr. Stórar stofur, 3 barnaherb., svefnherb., og gott stórt baö. íbúöarherb. inn af bílskúr meö hrelnlætisaöstööu. Verö 60 millj. Arnartangi Mos: Ca. 100 ferm viölagasjóðs einbýlishús á einni hæö. Skemmtilegt hús. Lóö frágengin. Verö 35 millj. Helgaland Mos: Stórglæsilegt einbýlishús, sem selst fokhelt. Hæöin er ca. 150 ferm ásamt 70 ferm kjallaraplássi. Tvöfaldur bílskúr, stórglæsileg teikning. Verö 40 millj. Afhending strax. Bugðutangi: 2x150 ferm. einbýlishús ásamt stórum tvöföldum innbyggöum bílskúr. Selst fokhelt. Verö 38 millj. Afhending strax. Grundarás Selás: Raöhús á tveimur hæöum meö bílskúr, selst fokhelt til afhendingar í júlí. Verö 40 millj. Raufarsel: Fokhelt raöhús. Möguleiki á makaskiptum. Digranesvegur: Efsta sérhæö í þríbýlishúsi, ásamt bílskúrsrétti. Eignin samanstendur af tveimur samliggjandi stofum, 3 svefnherb., stóru holi, þvottahúsi á hæöinni. Ágæt eign. Verö 44 millj. Bólstaðahlíð: Ca. 120 ferm efri sérhæö, 2 samliggjandi stofur, 2 herb., eldhús, baö. Bílskúrsréttur, mikiö standsett eign. Verö 43 millj. Hrafnhólar: Glæsileg 4ra herb. íbúö. Verö 34 millj. Meigerði: 3ja herb. efri sérhæö í tvíbýli ca. 100 ferm. Stór bílskúr. Allt sér. Ræktuö lóö. Verö 30 millj. Útb. 25 millj. Digranesvegur: Ódýr 3ja herb. íbúö á jaröhæö. Sér inngangur. Verö 24 millj. Furugrund: 3ja herb. íbúöir á hæöum í fjölbýlishúsum. Verö 27—29 millj. Laufvangur: Endaíbúö á 3. hæö í fjölbýli. Góö íbúö. Verö 29 millj. Breiðvangur: Stórglæsileg 3ja—4ra herb. íbúö á 1. hæö í Noröurbæ Hfj. Þvottaherb. og búr í íbúðinni. Verö 30 millj. Maríubakki: 3ja herb. íbúö á 1. hæö. Vestur svalir, gott útsýni. Þvottahús og búr inn af eldhúsi. Fullfrágengin eign. Verö 27—28 millj. Lundarbrekka: Ágæt 3ja herb. íbúö á hæö. Verö 29 millj. Lundarbrekka: Einstaklingsíbúö. Ágæt eign. Sór inngangur. Verö 17 millj. Engjasel: Stór 76 ferm ágæt 2ja herb. íbúö á efstu hæö í fjölbýli. Verö 25 millj. Ásbraut: Snotur 2ja herb. íbúö á 2. hæö. Suöursvalir. Verö 21 millj. Hamraborg: Ágæt 2ja herb. íbúð otarlega í háhýsi. Stórkostlegt útsýni. Verð 22—23 millj. Engihjalli: Fullfrágengin ágæt íbúö í fjölbýlishúsi. Verö 22 millj. Iðnaðar/verzl. húsnæði: Ármúli, Brautarholt, Skerjafjöröur, Vitastígur, Skemmuvegur. Sumarbústaðir og lönd: Höfum til sölu bústaöi og lönd á ýmsum stööum. Höfum í umboössölu hin glæsilegu KR sumarhús, möguleiki á útvegun á landi. Teikningar, líkan og veröuppl. á skrifstofunni. Uppsett sýningarhús í nágrenni skrifstofunnar. Höfum kaupendur aö bústööum og löndum. Mosfellssveit: Óskum eftlr einbýlishúsi á einni hæö í skiptum fyrir fullfrágengiö raöhús í Breiöholti. Óskum eftir viölagasjóöshúsi viö Reynigrund. Óskum eftir stóru einbýlishúsi í Kópavogi meö tvöföldum bílskúr í skiptum fyrir einbýli á einni hæö meö bílskúr í Hvömmunum. Opið í dag 1—7 Símar í dag 42066 og 43940 Kvöldsími 45370.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.