Morgunblaðið - 08.05.1983, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 08.05.1983, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 8. MAÍ1983 85009 85988 Símatími frá 11—4 í dag 2ja herb. íbúðir Krummahólar. Sérlega rúmgóö íbúð á 5. hæö. Stórar suöur- svalir. Hrafnhólar. Glæsileg íb. á 1. hæö í 3ja hæða húsl. Hólahverli. Snotur íb. ca. 74 fm á 2. hæð i lyftuhúsi. Mætti nota sem 3ja herb. íb. Boðagrandi. Glæsileg nýleg íbúö á 3. hæð ca. 70 fm. Suður- svalir. Ljósheimar. Snyrtileg íb. á 6. hæð í lyftuhúsí. Öll sameign ný- uppgerö. Fossvogur. Einstaklingsíb. á jarðhæð. Laus strax. Laugarnesvegur m. bílskúr. Sérlega falleg íb. á 1. hæö. Sér inng. og sér hiti. Bílskúr 50 fm. Vesturberg. Rúmgóö íbúö á 3. hæö. Sér þvottahús. 3ja herb. íbúðir Hlaðbrekka. Risíbúö ca. 70 fm. Verð 800—850 þús. Alftahólar. Rúmgóö íbúö meö bilskúr á 1. hæð. Kjarrhólmi. Rúmgóö íbúð á efstu hæö. Útsýni. Sér þvotta- hús. Alftahólar. Rúmgóö íbúö í 3ja hæöa húsi á 2. hæð. Kjarrhólmi. Rúmgóð íbúö á 1. hæö. Utsýni. Sér þvottahús í íbúöinni. Digranesvegur. Rúmgóö íbúö á 1. hæð í 4ra hæöa húsi. Afh. t.b. undir tréverk. Sameign fullfrágengm. Álfheimar. Sérlega rúmgóö íbúð ca. 96 fm. Suöursvalir. Mikiö útsýni. Ath.: Stutt í alla þjónustu. Hraunbær. Vönduð og rúmgóð íbúö á 1. hæö. Laus í égúst. Mávahlíð. Risíbúð í góöu ástandi. Samþykkt. Laus strax. Eskihlíð. Góö risíbúö ca. 80 fm. Losun samkomulag. Hagamelur. Snyrtileg íbúö á 2. hæö. Laus strax. Hólahverfi. Vönduö íbúö á 2. hæð í 3ja hæöa húsi. Suður- svalir. Engihjalli. Rúmg íb. á 2. hæö í lyftuhúsi. Tvennar svalir. Grænahlið. Lítil íbúö á jarö- hæð. Sér inng. Sér hiti. Miðtún. Ágæt íb. í kjallara. Sér inng. Verö 890 þús. Hlíðar. Risíbúð til afh. strax. Verð 750 þús. Hverfisgata. Alveg ný íb. í risi. Parket, fallegar ínnréttingar. Laus strax. Jöklasel lúxusíbúð. íbúöin er 108 fm. Sér inng., nýjar inn- réttingar, sér þvottahús og geymsla í íb. Engin sameign. Einstök eign. Krummahólar, rúmgóð íbúö á 4. hæö. Laus strax. Stórar suð- ur svalir. Kleifarsel. Parhús i smiðum. Mögulegt aö selja eignina í tvennu lagi. Afh. strax. 4ra herb. ibúðir Engihjalli. Rumgóð íbúö í lyftu- húsi. Tvennar svalir. íbúöin snýr í suður. Efra-Breiðholt. Vönduö íbuó á 3. hæö. Stðrar suðursvalir. Hagstætt verð. Seljahverfi. íbúö á einni og hálfri hæð. Laus strax. Full- frágengið bílskýli. Seljahverfi. Vönduö íbúð á 4. hæð. Sér þvottahús. Suður svalir. Bræðraborgarstígur. 3ja til 4ra herb. íbúð á 2. hæð ca. 101 fm. Lyfta. Svalir. Eyiabakki með bílskúr. Vönd- uö íbúð i 3ja hæða húsi. Innb. bílskúr á jaröhæö. Laugarnesvegur. Ibúö á 2. hæö i fjórbýlishúsi ca. 95 fm. Bíl- skúrsréttur. Þverbrekka. Rúmgóö íbúð á 5. hæð. Frábært útsýni. Suöur svalir. Austurberg m/bílskúr. Rúmgóö íbúö á 3. hæð. Ath. útborgun getur oröið 750 þús. Austurberg. Góö ibúð á 2. hæð. Skipti á minni eign. Fossvogur. fbúð í góöu ástandi á efstu hæö. Stórar s.svalir. Bílskúr. Hrafnhólar. ibúð á 3. hæö (efstu). Bílskúr. Ath. skipti á minni eign. Seljabraut. Falleg ib. á 2. hæð. Fallegt baöherb., Suður svalir. Furugrund. Nýleg og vönduö íb. á efstu hæö í lyftuhúsi. Suð- ur svalir. Útsýni. Bílskýli. Brekkulækur. ibúö á 1. hæö. ca 115 fm. Sér inng. Sér hiti. Norðurbænnn með innbyggð- um bílskúr. Rúmg. íb. á 3ju hæö. Sér þvottahús, mikið út- sýni, möguleg 4 svefnherb. Efra-Breiðholt. ibúöin er á efstu hæð og er í góðu ástandi. Bílskúr. Ath. 50% útb. og eftir- stöðvar verðtryggðar. Þverbrekka. Rúmg. íb. á 5. hæö í lyftuhúsi. Tvennar svalir. Mikið útsýni. 5 herb. ibuðir Fossvogur. Sérlega vönduö íbúð á 2. hæð ca. 140 fm. Sér hiti. Stórar suður svalir. Góð sameign. Bilskúr. Skipholt m. bílskúr. Vönduö endaíbúð á 3. hæö. Herb. í kjallara. Nýlegur bílskúr. Breiðvangur. Nýleg fullbúin íbúö á 3. hæö. Sér þvottahús. Suðursvalir. Innbyggður rúmgoöur bílskúr á jarðhæð. Dunhagi. Rúmgóð íbúö á 2. hæð. Aðeins 4 íbúðir í húsinu. Suður svalir. Laus strax. Vesturbærinn Rumgóð og björt íbúð á 2. hæð i 3ja hæöa húsi. Vestarlega. Suður svalir. Mögu- leg 4 svefnherb. Sér þvottahús. Laus strax. Ekkert áhvílandi. Sérhæðir Snekkjuvogur. Neöri sérhæö í tvíbýlishúsi. Sér inngangur. Sér hiti. Bílskúrsréttur. Fagrakinn Hf. Miöhæö í 3ja hæöa húsi. Stórar svalir. Bíl- skúr. Reynihvammur. Neðri hæö í tvíbýlishúsi ca. 117 fm. Sér inng. Bílskúrsréttur. Barmahlíð með bílskúr. 1. hæðin í þríbýlishúsi. Sér inng. Sér hiti. Mikiö endurnýjuö eign. Stærö ca. 130 fm. Vesturbær, Kópavogur, Efri hæð i tvíbýlishúsi. ca. 138 fm. Bílskúr. Raðhús Seljahverfi. Raðhús með tveim- ur íbúðum. Ekki fullbuin eign. Byrjunarframkvæmdir að ein- býlishúsi í Garðabae. Húsiö er mjög vel staðsett. Mögulegt aö hafa tvær ibúöir í húsinu. Kjall- ari uppsteyptur. Teikn. á skrifstofunni. Verötilboö óskast. Seljahverfi, endaraöhús á tveimur h"«ðum. ér hannaöar innréttingar. Hryggjasel. Raöhús ; smíðum. Til afh. strax. Ath. skipti i 3ja herb. Seljahverfi. Endaraöhús í sér- lega góöu ástandi. Sérsmíðað- ar innréttingar. Arinn i stofu. Bílskúrsréttur. Kópavogur. parhús í smíðum. góö teikning. Afh. strax. Réttarbakki. Pallaraöhús í sérlega góðu ástandi. Full- búin eign. Innb. bílskúr. Ákv. sala. Einbýlishús Breiðholt, Seljahverfi. Góð staðsetning. Húsiö er nær full- búið að stærö ca. 260 fm þar af bílskúr 70 fm. Gott fyrirkomu- lag. Vönduö vinna. Einstakt tækifæri. Uppl. aöeins á sknfstofunni. AAAAAAAAAAAAAAAAA.J ! 26933 ! §Opiö13—16 | & Krummahólar % * 2ja herb. 55 fm íbúð á 3. ^ A hæö. £ I Engihjalli 1 A 2/a herb. ca. 65 Im íbúd á 7. S § hæð. Góð eign. | Lynghagi ~* Einstaklingsíbúð á jarð- $ A hæð, ca. 30 fm. Laus nú a, A Þe9ar I § Laugavegur * j5j 3ja herb. ca. 50 fm íbúð á * & fyrstu hæð í þríbýlishúsi. § A Húsið er mikið endurnýjaö. A a Asparfell | A 3ja herb. ca. 85 fm íbúð á 6. A y hæð. Góð eign. A I Eyjabakki | | 3ja herb. 90 fm íbúð ét I p hæö. Falleg eign. Laus 2 ? strax. «p t Krummahólar % i 3ja herb. 2. hæð, 105 fm. ip \ suðursvalir. Laus 1. ágúst. ¦£ Alftamýri Kjöreign Armúla 21. 5 3ja herb. 90 fm ibuð a 1. A ? hæð. Suðursvalir. Bílskúrs- $ I réttur. Góð eign. g, l Grettisgata g i 3ja herb. 60 fm á 2. hæö í 2 ? tvíbýli. Góð íbúð. t$ \ Seljabraut ? t 4ra herb. ca. 110 fm íbúð á gi 1 2. hæð. Allar innréttingar í V 1 sérflokki. ¥ ' Álfheimar ' 4ra herb. 117 fm á 2. hæð. A J Góöeign. £ Þverbrekka 1 ^ 5 herb. 120 fm íbúð »7. | & hæð. Frábært útsýni. Gott A $ verð. Laus í júní. * ¦ Laugarnesvegur £ ; 4ra herb. 100 fm á 2. hæð. £ ', Suðursvalir. Bílskursréttur. 3 > Falleg eign. A | Borgarholts- | ; braut - Sérhæö * i 130 fm hæð í tvíbýli. Bil- A ; skúrsréttur. Vandaðar inn- $ i réttingar. Möguleiki á að & taka 3ja herb. ibúð upp í A ' kaupverð. & ; Álfhólsvegur — | ; Sérhæð § ; 130 fm sérhæð. Bílskúrs- $ , réttur. Góð eign. ^, J Skólagerði — § a Sérhæð a A A A 4ra herb. 90 fm hæð. Suð- A A ursvalir. Bílskúr. A I Tunguvegur — 1 g Endaraðhús £ ð 140 fm endaraðhús á 2 & $ hæðum ásamt kjallara. • & Góð eign. £ | Engjasel — 3 § Raðhús ft Endaraðhús, samtals 210 g fm. Fullfrágengið hús og & lóð. | Háagerði — | Raðhús A 85 fm auk riss. Nýtt gler. A Nýtt miðstöðvarherb. | Vantar - Vantar A Vantar allar eignir á skrá g vegna míkillar eftirspurn- i ar._____ ðurinn Hafnarttraati 20. Simi: 26933. (Nýja húainu við Laakjartorg) ' Jón Magnuason hdl. Bústoóir FASTEIGNASALA 28911 Laugar/ 22(inng.Klapparstíg) Opið í dag 1—6 Einbýlishús og raðhús Barrholt, fallegt 140 fm einbýli með sambyggöum bílskúr. 5 svefnherb., stofa og boröstofa. Rúmgott eldhús. Lóð frágengin. Sala eða skipti á hæð í Reykjavík. Verð 2,4 millj. Fífusel, 150 fm endaraöhús á tveimur hæöum. Suöur svalir. Stórihjalli, á tveimur hæðum, 240 fm raðhús, 10 ára. Á 1. hæð 40 fm innbyggöur bílskúr. Eitt herb., þvottaherb. og 20 fm óráðstafað rými. Á 2. hæð 3 til 4 svefnherb., stofa og borðstofa, baðherb. og eldhús. Mikið útsýni. Bein sala eða skipti á minni eign. Hjarðarland, 240 fm einbýli á jaröhæö og hæð. Bílskúrssökklar. Möguleiki á tveimur íbúöum. Fagrabrekka, einbýli, hæð og kjallarl, ásamt 30 fm bílskúr. Blesugróf, 130 fm tíu ára einbýli ásamt 30 fm í kjallara. Bílskúr. Brekkustígur, 3x56 fm einbýlishús, steinn, sambyggt ööru. Engjasel, 210 fm endaraöhús á tveimur hæðum. Mikið útsýni. Klyfjasel, nýtt 300 fm einbylishús á 2 hæöum. Ákv. sala. Marargrund, 240 fm einbýli, fokhelt. 50 fm bílskúr. Laugarnesvegur, 200 fm einbýlishús, timbur, á 2 hæöum ásamt bílskúr. Akveöin sala eða skipti á minni eign. Framnesvegur, í ákv. sölu, 105 fm raöhús, kjallari, hæö og ris. Álfhólsvegur, 160 fm parhús ásamt innbyggöum bílskúr. Skilast tilbúiö að utan en fokheldu ástandi aö innan. Útlhurö og gler. Stál á þaki. Verð 1.6 millj. Vesturbær, fokhelt 170 fm endaraðhús. Á 1. hæð er gert ráö fyrir eldhúsi, 2 góöum stofum, þvottaherb., geymslu og snyrt- ingu. A 2. hæö 4 svefnherb. og bað. Geymsluris yfir húsinu. Innb. b/lskúr. Húsiö er til afh. nú þegar, bein sala eða skipti á sérhæö. Hæöir Skólavörðustígur, 3. hæö alls 150 fm. 4—5 herb., þvottaherb. sér. Verð 1,4 millj. Lindargata, 150 fm endurnýjuð hæö í steinhúsi. Suður svalir. Mosfellssveit, 150 fm hæö í eldra tvíbýlishúsi. Stór éignarlóö. Skipasund, 115 fm hæö í þríbýlishúsi. Bílskúr. ibúöin sklptist í tvær samliggjandi stofur, tvö rúmgóð svefnh., stórt eldhús og bað. Nýtt litaö gler í gluggum. Steinhús. Góð eign. Verð 1750—1800 þús. 4ra herb. íbúöir Furugrund, nýleg 100 fm íbúð á 6. hæð ásamt fullgeröu bilskýli. Einarinnr. í eldhúsi. Öll sameign tilb. Verð 1,5 millj. Blöndubakki, á 1. hæö 120 fm íbúö auk 2ja herb. í kjallara. Ekkert áhvílandi. Eingöngu sklpti á 2ja herb. í sama hverfi. Hjaröarhagi, á 3. hæö 95 til 100 fm íbúð. 2 stofur, stórar suður svalir. Ekkert áhvílandi. Verð 1,3 millj. Kaldakinn, á 2. hæð. Rúmlega 120 fm íbúð. 2 stór svefnherb., fura á baði, nýlegar innréttingar í eldhúsi. Þvottaherb. á hæðinni. Verð 1,2 millj. Hafnarfjörður, á 1. hæð, 100 fm íbúð. Bílskúrsréttur. Verð 1,3 millj. Arnarhraun, 120 fm íbúö á 2. hæö. Suöursvalir. Verö 1,3 millj. Skólavöröustígur á 3. hæð. 150 fm íbúð. Ákv. sala. Verö 1,4 millj. Dalsel, 4ra til 5 herb. íbúð á 1. hæð. Bílskýli. Sér þvottahús. Vönduð eign. Skipti möguleg á 2ja herb. íbúð. Verötryggö greiöslu- kjör möguleg. Verð 1,5 til 1,6 millj. Lækjarfit, á miöhæð tæplega 100 fm ibúð í góöu ástandi. Nýlegar innréttingar íeldhúsi. Verð 1,2 millj. Seljabraut, 117 fm íbúð á 1. hæð. Þvottaherb. i íbúöinni. Eignin fæst eingöngu í skiptum fyrir 2ja herb. íbúð. Verð 1300 til 1350 þús. Engihjalli, 125 fm 5 herb. íbúö á 2. hæö. Verð 1400 þús. Kóngsbakki, 4ra herb. 110 fm íbúð á 3. hæð. Verö 1,3 millj. Básendi, á 1. hæð í tvíbýlishúsi ca. 85—90 fm íbúð Nýleg innrétt- ing. Nýtt gler. Bílskúrsréttur. Akv. sala. Kjarrhólmi, 110 fm i'búö á efstu hæö. Þvottaherb. í íbúöinni. Suður svalir. Mikið útsýni. Verð 1200 þús. 3ja herb. íbúöír Engihjalli, sérlega vönduö 90 fm ibúö á 1. hæö. Eldhúsinnr. í sér flokki. Furuinnrétting á baði. Mikið skápapláss. Sala eöa skipti á 4ra til 5 herb. Krummahólar, á 6. hæö góö rúml. 90 fm íbúö. Fullbúiö bílskýli. 20 fm suður svalir. Verö 1150 til 1200 þús. Hraunbær, á 1. hæö rúmlega 90 fm íbúð. Góöir skápar. Verð 1150 til 1200 þús. Hraunbær, 90 fm íbúð á 1. hæð. Tvö rúmgóð herb. Flísalagt baö. Ákv. saia. Verö 1,1 millj. Hafnarfjöröur, efri hæö tæplega 100 fm. Verö 1150 þús. Engihjalli, nýleg 90 fm íbúð á 3. hæð. Þvottaherb. á hæöinni. Parket á gólfum. Vídeó. Verö 1100 til 1150 þús. Goðheimar, góö, rúmlega 90 fm íbúö á jarðhæð — 1. hæð i þríbýli. Tvö rúmgóð svefnherb., stórt eldhús með borðkróki. Sér hiti og inng. Ekkert áhvílandi. Spóahólar, 90 fm íbúð á 3. hæö. Stórar suöur svalir. Akv. sala. Fálkagata, um 70 fm risíbúö í þríbýlishúsi. 60 fm bílskúr. Eínarsnes, 70 fm íbúö á 2. hæö. Akveöin sala. Verö 720 þús. Seltjarnarnes, 85 fm íbúð á 2. hæö í fjölbýlishúsi. Fura á baöi. 2ja herb. íbúöir Hringbraut, 2ja herb. 65 fm íbúð á 2. hæö. Verö 900 til 950 þús. Víðimelur, 2ja herb. íbúö á 2. hæö. Laus fljótl. Verö 800 þús. Álfaskeið, 67 fm íbúð á 1. hæö. Suöur svalir. 25 fm bílskúr. Álftamýri, á efstu hæö, 68 fm góð i'búö. Laus nú þegar. Verð 1 millj. Laufásvegur, á 2. hæð í fjórbýlishúsi. 55—60 fm ibúð, rúmgóð stofa. Ákveöin sala. Verö 850 þús. Iðnadarhúsnæöi Súðarvogur, 280 fm húsnæöi á jarðhæö og 140 fm á 3. hæð. Súlunes, 1335 fm lóö. Byggingarhæf nú þe'gar. Reykjavíkurvegur, 143 fm húsnæði í kjallara. Lofthæð rúmlega 3 metrar. Fullbúið. Jóhann Daviðsson, heimasími 34619, Ágúst Guðmundsson, heimasími 41102, Helgi H. Jónsson viðskiptafræðingur.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.