Morgunblaðið - 29.05.1984, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 29.05.1984, Blaðsíða 9
MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIDJUDAGUR 29. MAl 1984 9 84433 Endaíbúö. ca 100 Im. M.a. 2 stofur (skiptan- legar) og 2 svefnherbergl. Bilskúr. Vtrð ca. 2 millj. fiHBYU <¦ ATViNNUHÚSNiEPt Einbyfíshús á tveimur hæðum í sambyggingu ails um 100 fm auk ca. 30 fm atvlnnuhúsnæð- is. Verð 2,3 mfflj. 4ra herbergla ibúö á 2. hæð. ca 110 fm. Þvottaherb. inn af eldhúsi Aukaherb. i kiali- ara. Verð 1900—1950 bús. Fattegt raðhús, sem er % kjaltari og tvær haaðlr. Verð c». 2,3 millj. Ca. 65 fm i fiölbylishúsi. Suðursvalir. Stórt og gott eldhús meö mtklum Innréttingum. SkáÐ- unholi V»r*1390þú». Alar vönduo ca. 117 tm íbuo á 2. hæö. Ibúöin skiptist í stóra siofu, 3 svefnherbergl á sér- gangi, eldhus og baðherbergi. Þvottaaöstaoa i tbúöinni. Möguleiki á 4. svefnherberginu. Verð 2 m.lli wfO MlfsffOFfGlNA HÆO OG R1S + 6 HfiRS. Miklð endurnýjuð íbúð i stetnhúsi. A hæðinnl eru 2 stofur. 2 svetnherb., eldhús og bað. Uppi: 2 svefnherb., baðherb., geymsla. tyrir kaupanda sem getur keypt strax. Staö- setn.: vestan Elliðaáa. Full utborgin fyrlr góöa eign ,. ",NGfH 'AI £f Falleg ca. 90 fm ibúð á 3. hæð i lyftuhúsi. Laus i iúni nk. Verð 1600 bú«. Björt og lalleg ibúð á 3. hæð, beint á móti Húsi verslunarlnnar M.a. stofa, borðstofa og 3 svefnherb Verð 2.450 þú». Höfum góðan kaupanda að ca. 5 herb. ibúð, gjarnan sérhæö. en má vera i fjötbýlishúsl, t.d. nýlegu í vesturbænum. Bilskúr skilyrði, SERHÆÐ MEÐ BfLBKUfí Miðhæð, ca. 120 fm í þribýllshúsl við Reykja- hltð Stórar stofur (skiptanlegar). 2 rúmgóð svefnherbergi. Fallegur garður. Verð ca. 2,5 milli. VUi FASTEKNASALA lAUt 9 f\f 5UOURLANDSBRAUT18 WJrm^^M W JONSSON LÖGFRÆÖNGUB ATU VAGNSSON • SÍMI84433 resid af meginþorra þjóðarinnar daglega! Auglýsinga- síminner22480 26600 allir þurfa þak yfir höfudid Austurbrún Einstaklingsibuö á 5. hæö. Er laus nú þegar. Verö 1250 þús. Ungt fólk — Lindargata Hér er tæklfæri, 2ja—3ja herb. samþ. kjallaraibúö, lágt verö, væg útborgun. Smyrilshólar 60—65 fm á 3. hæö. Mjög góö- ar og vandaoar innr. Parket á gólfum. Snyrtileg og góð sam- eign. Veró 1400 þús. Dalsel 3ja herb. 90 fm á 4. hæð m. bilskýli. þvottur inn af eldhúsi. Mjög snyrtileg eign. Laus nú þegar. Verð 1800 þús. Ljósheimar 100 fm á 6. hæð. 3 sv.herb., einstaklega góöar innr. Gott út- sýni. Suðvestur svalir. Verö 2,1 millj. Raohús Mosfellssv. Eitt af þessum einstöku og vin- sælu raöhúsum 3ja herb. Getur veriö laust mjög fljótlega. Verö 1700 þús. Hlíöarbyggð 140 fm + jaröhæð. 4 sv.herb., innb. 30 fm bilskúr. Á jaröhæö er lítil einstaklingsíbúö. Verð 3,8 millj. Seltjarnarnes Eigum til sölu 2 einstaklega fal- leg raöhús á þessum vinsæla staö. Nánari uppl. á skrifstof- unni. Holtsbúö — Einbýli 270 fm á tveimur hæöum. 4 sv.herb. tvöfaldur innb. bílskúr. Verð 5,8 millj. Fossvogur Eitt af þessum vinsælu raöhús- um í Fossvoginum. Nánari uppl. á skrifstofunni. Brekkubær 210 fm raöhús m. 4 sv.herb. 24 fm innb. bílskúr. Verð 3,9 millj. Hamraborg 4ra herb. 110 fm á 1. hæð í 8 íbúöa blokk. 3 sv.herb. Verð 2,1 millj. Efra-Breiðholt 4ra herb. 100 fm íbúö á 7. hæð. Falleg og góö íbúö. Verð 1,8 millj. Vantar í Vesturbergi Hötum kaupanda. Helst á 1. eða 2. hæð. r^/\J) Fasteignaþjónustan Auttuntrmti 17, $. 36U0. borsteinn Steingrimsson Iðgg. fasteignasall. Metsökélað á hferjum degi! 81066 Leitib ekki langt ytk skammt Boðagrandi 65 fm glæsileg 2ja herb. ibúð. Allar irtnr. úr eik. Ákv. sala. Verö 1500 þús. Hraunbær 65 fm góð 2)a herb. íbúð meö suðursvölum. Laus 1. jútí. Verð 1400 þús. Þverbrekka 60 fm falleg 2ja herb. t'búö f lyftuhusi meö útsýni. Laus strax. Verö 1250—1300 þús. Dalsel 85 fm falleg 3ja herb. tbúð með suöursvölum Glæsilegt útsýni. Fullbúið bilskyli. Verö 1800 þús. Hraunbær 90 fm rúmgóð 3ja herb. ibúð á 2. hæö. Ibúðin er i toppstandi i snyrtilegu húsi. Sameign ný endurnýjuð. Ákv. sala. Verð 1700 þús. Hörgshlíö 80 fm 3fa herb. rishæð í tvibýl- ishúsi. Tvö íbúðaherb. í kj. fyigja. Ibuðin er laus strax. Verö 1500 þús. Karfavogur Ca 95 fm neöri sérhæö í fallegu húsi með stórum garði. fbúðin er ðll endurn. i holf og golf m.a. arinn úr stuðlabergi, massift parket, glæsileg eldhusinnr. með fullkomnum eldunartækj- um (hellur + kolagrill), baðherb. allt f lisalagt meö nyjum tæk jum. Sérhiti, -inng. og -þvottahús. fbúöin er til afh. fljótiega. Ákv. sala. Verð tilboö. Efstasund Ca. 70 fm eldra einbýlishús á stórri lóð. Húsið þarfnast endurn. Skípti á 2ja herb. ibúö eða bein sala. Verð 1500 þús. Vitastígur Hf. 100 fm faltegt eldra stelnhús með góðum garöi. Bítskúrsrétt- ur. Húsið er mikið endurn. Verð 2,7 millj. Langholtsvegur 220 fm fallegt raðhús meö 30 fm innb. bílskúr. 4 svefnherb. Mögul. á garöstofu. Ákv. sala Verö 3,5 millj. Sumarbústaöir Skorradalsvatn 35 fm glæsi- legur bustaöur búinn góðri innr. meö gastækjum. Vandaður húsb. fyigir og bátur meö utan- borðsmótor + velöiréttur. Uppl. og myndir á skrifst. Þingvellir ca. 30 fm góöur bústaöur + 16 fm samþykkt stækkur). Efni fylgir. uppi. og myndir á skrifst. Húsafell FASTEIGNASALA Langholtsvegi 115 t Bæiarleiöahusinu ) simi 8 10 66 Adaisteirm Pétursson BergurQudnason hd> Ibúðir til sölu: 2ja herb. viö Ásgarö. 2ja herb. viö Sogaveg. 4ra herb. viö Vesturberg. 6 herb. sérhæö viö Rauöalæk. 146 fm raöhús meö bilskúr á einni hæð viö Hraunbæ. Upplýsingar í síma 18163. @ MMiHOLT Fasteignasala — B»nk»»træti Sími 29455 — 4 línur Vesturbær Glæsilegt nýtt endaraöhús viö Frostakjól ca. 266 fm. Kjallari og tvær hæöir. Innb. bílskúr. Húsiö er nánast fullbúiö og eru allar innréttingar sérlega vandaoar. Fæst í skiptum fyrir sérhæö í Vesturbænum helst meö fjórum svefnherb. FriOrik Stefánsson, viöskiptafræöingur. Einbýlishús viö Háuhlíö 8 herb. glæsilegt einbýlishús við Háu- hltð. Húsiö er vel skipulagt. Glæsilegt utsyni Akveðin sala. Teikningar og nánari upplýsingar á skrifstofunni (ekki i si'ma) Einbýlishús viö Starrahóla Her er um aö ræöa 285 fm stórglæsi- legt fullbúið einbýlishús. Frábært útsýni yfir Elliöaardalinn. 45 fm bilskur. Husiö skiptist m.a í 8—9 herb., stórt hobbý- herberg og stór stofa. Skipti moguleg á minni eign. Endaraöhús viö Ljósaland 200 Im gott pallaraöhús með bilskúr. Vero 4.2 millj. Einb. v/Klapparstíg Fokhelt en einangraó 240 fm einbýlis- hus á goðum stað. Teikn. á skrifst. í Skjólunum Vorum aö fá i einkasölu 240 fm fokhelt einbýlishús á einum besta staö I Skjól- unum Teikn á skrifstofunnl. Viö Ægisgötu Gbæ. 140 fm gott einingahús á frábærum staö. Gott rými i kjallara. Skipti á minni eign moguleg. Á Flötunum Elnlyft 180 fm mjög vandaö einbylishús. Tvöf. bilskúr. Verð 4,2 millj. Viö Þverbrekku 5 herb glæsileg ibuð á 10 hæð (efstu). Frábært útsýni. Tvennar svalir. Laus fljótlega. Verð 2,2 millj. Við Blikahóla m/bílskúr 4ra—5 herb. 120 fm falleg ibúð á 2. hæð (i þriggja hæöa blokk). Goð sam- eign. Laus fljótlega. Verð 2,3 millj. í Háaleitishverfi 6 herb. stórglæsileg 150 fm endaibúö á 3. hæö. 37 fm bilskúr. Gott ulsyni. 3,2 millj. Hæö í Noröurmýri 4ra—5 herb. 120 fm glæsileg efri hæö. ibúöin hetur veriö mikið standsett. Verð 2,6 millj. Viö Blöndubakka 4ra herb. 106 tm góð ibúö á 1. hæö, herb. t kjallara. verð 1,9 millj. Viö Engjasel 4ra herb. glæsileg 103 fm ibuö á 1. hæð ásamt stæði i fullbúnu bílhýsi. Viö Stelkshóta 4ra herb. vönduð 110 fm íbúó ásamt bilskúr. Verð 2,1 millj. Við Laugarnesveg 4ra herb. mjög góð endaibúð á 4. hæð. Gott útsýni. Verð 1,9—2 millj. í smíöum — Noröurás Höfum til sölu glæsilegar 3ja—4ra herb. 117—127 fm luxusibuöir í þessu húsi, sem afhendist tilb. u. trév. og máln. i nóv. á þessu ári Athugiö: Að- eins eru 5 ibúöir i stigahusinu Alíar ibúðirnar eru með góöum bilskur. Suö- ursvalir og glæsilegt útsýni. Fullbúlö sauna. Fast verð. Teikn á skrifstofunni. Vid Ásbraut m/bílskúr 4ra herb. vönduð ibúð á 2. hæð. Nýr bilskúr. Fallegt utsyni Verö 2,3 millj. Lyngmóar Gbæ. m/bílskúr 3jaherb. glæsileg íbúö á 1. hæö. Park- et. Verð 1950 þús. í Hliöunum 3ja herb. góö 90 fm tbúö. Sér inng. Gööur garður. Verð 1550 þús. Viö Stelkshóla 3ja herb. 85 fm mjög göö ibúö á 2. hæö Verft 1650—1700 þú». Víö Furugrund 3|a herb. göð ibúö á 7. hæð. Verð 1750—1800 þú«. Bilastæði í bila- geymslu fylgir. Viö Skipasund 3ja herb góð 90 fm ibúð á jaröhæð. Verð 1450 þu» Viö Suöurvang Hf. 3ja herb. 96 fm goö ibúö á 2. hæö. V»rð 1850 þút. Við Hjallabraut 3ja herb. 96 fm stórglæsileg ibúð á 4. hæð Einstakt útsýni. Verö 1800—1850 þús. Við Þangbakka 3{a herb. glæsileg ibuð á 2. hæð. Suð- ursvalir. V»rð 1750 þús. Við Kelduhvamm Hf. 3|a herb. ibúð á 2. hæö. Verð 1400 þú*. Við Langholtsveg 2ja herb. falleg risibuð Verð 1,2 millj. Viö Þangbakka 2ja herb. 70 fm vönduð ibuö á 3. hæð. Verð 1400—1450 þú» Við Reynimel 2ja herb. góö ibúö t kjallara. Nýleg eld- húsinnr. og nýl. gler. Verð 1400 þú». Sér inng. og sér hiti. EiGnAmiÐLunin ÞINGHOLTSSTRÆTI 3 SlMI 27711 S6lu»t|óti Svernr Kn»ttn»»on Þorleifut Guðmundston, »ölum Unntteinn Beck hrl. timi 12320. Þóróltur Halldortton, löglr. EIGNASALAIM REYKJAVIK Engjasel 2ja 2)a herb. góð ibúð á 3)u hæð i f jöl- býKsnusi. Ibúöin er ákv. i sölu og er laus flióllega. Eskihlíð 3ja Vorum að fá í slðtu 3|a herb. fbúð á hæö i f|ölbylish. v. Eskihlið íbúoin er i góðu ástandi. Akv. saia. Laus e. skf. Stórholt 3ja til afh. strax 3ja herb. ibúö á 1. h. v. Stórholt. itauo- irtni íylgír herb. í kj. Til ath. nú þegar. Furugrund 3ja m. bílskýli 3ja herb. ibúð á hæð ofarl. i lyftuhúsi. ibúoin er «1 i mjög góöu ástandi. Suour svalir. Mikið útsýní. Akv. aala. Kelduhvammur 3ja herb. risibuð i pribyllsh. Ibuðin er i góou áatandi. Gott útsýni. Ver ð1.400 þús. Eiríksgata 4ra m/50 fm bilskúr 4ra herb. mtkið endumýjud fbúð á 3ju hæð i Ijorbýiish v. Eiriksgötu. Ibuðinni fylglr 50 fm tvöfaldur btekúr. Goð eign. Akv. saia Háaleitishverfi 4—5 herb. Sala — skipti Góð 4ra—5 herb. íbuð í fjölbyltsh. Gott útsýnl. Laus strax ef þörl krel- ur. Bein sala eða skipli á N'tiHi ibúö. Vesturbær — lítið einbýlishús — laust strax Einbylish á 2 hæöum, alis um 110 fm (steinhús) v. Nesveg. Húslð er allt nýl. endurnýjað. i hústnu eru 3 sv.herb. og stofur m.m. til afh. nú þegar. Verð 1,9—2,0 millj. EIGIMASALAIM REYKJAVIK Ingólfsstræti 8 JSími 19540 og 19191 Maqnus Etnarsson. Eggert Eltasso 82744 Flúðasel Vönduð 4ra—5 herb. íbúö á 1. hæö, ásamt rúmgóðu auka- herb. i kjallara. Verö 2 millj. Engjasel Rúmgóö og falleg 4ra herb. íbúð á 1. hæö. Þvottahús og búr innaf eldhúsi. Bílskýli. Verð 2 millj. Asparfell 4ra herb. ibúö á 3. hæð. Þvotta- hús á hæðinni. Suðursvalir. Verð 1700 þús. Hraunbær Rúmgóð og falleg 3ja herb. íbúð á 2. hæð. Mjög góð sam- eign. Verð 1600 þús. Flókagata Mjög rúmgóð 3ja herb. efri hæð í þribyli. Sér hiti. Laus 1. júní. Verð 1800 þús. Hrafnhólar Falleg 3ja herb. ibúð á 3. hæö (efstu) i litilli blokk. 25 fm bíl- skúr. Laus sfrax. Maríubakki 2ja herb. ibúð á 1. hæö. Vand- aðar innréttingar. Verð 1250 þús. Asparfell Mjög rúmgóð 2ja herb. ibúð á 5. hæð, góöar innréttingar. Laus fljótlega. Verð 1300 þús. Krummahólar Vönduð 2ja herb. íbúð á 3. hæð. Mjög góð sameign. Bíl- skýli. Laus strax. Verð 1250 þús. LAUFÁS SÍDUMÚLA 17 M.tgnuS Axelsson

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.