Morgunblaðið - 17.01.1985, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 17.01.1985, Blaðsíða 12
12 MORGUNBLAÐID, FIMMTUDAGUR 17. JANÚAR 1985 29555 2ja herb. Hraunbær. 2ja herb. 65 fm ib. á 3. hæö Miklabraut. 2ja herb. 65 fm ib. asamt aukaherb. i risi. Veö 1550 þús. Glaoheimar. 2ja herb. 55 fm ib. á jarðh. Sérinng. Verð 1400 þús. 3ja herb. íbúöir Súluhólar. 3ja herb. 90 fm ib. á 1. hæð. Verð 1750 þús. Víðihvammur. 3ja herb. 100 fm íb. á 1. hæö. Allt sér. Bilskúrsréttur. Verö 1900 þús. Alftamýn. 3ja herb. 90 fm ib. á 2. hæð. Suðursv. Verð 1750 þús. Kleppsvegur. 3ja herb. 90 fm ib. á 1. hæð. Þvottur og búr innaf eldhúsi. Verö 1750 þús. Álftahólar. 80 fm ib. á 2. hæö ásamt 20 fm bilsk. Verö 1900 þús. Barónsstigur. 80 fm íb. i risi sem má mikiö endurnýja. Fæst meö góöum greiöslukjörum. Engihjalli. 95 fm ib. i lyftublokk. Verð 1700-1800 þús. Álagrandi. 3ja herb. 85 fm íb. á jarðh. Nýjar innr. Verð 1950-2000 þús. 4ra herb. Asparfell. 4ra herb. 110 fm ib. á 5. hæö. Mikil og góð sameign Verö 2 millj. Austurberg. 4ra herb. 110 fm íb.. Suöursvalir ásamt 23 fm bilskúr. Verð 2,2 millj. Víöihvammur. 120 fm efri sér- hæö ásamt rúmgóöum bilskúr. Möguleiki á skiptum á minni eign. Mávahlíð. 4ra herb. 117 fm mikiö endurn. ib. i fjórb.húsi. Verö 1950 þús. Mögul. skipti á minni eign. Kópavogsbraut. 3ja-4ra herb. 100 fm ib. á 1. hæö ásamt 36 fm bílsk. Verð 2,1 millj. Dalsel. 4ra herb. 110 fm ib. á 2. hæö. íbúöin skiptist i 3 rúmg. svefnh., sjónv.hol og rúmg. stofu. Þv.hús og búr innaf eldh. Bilskýli. Mögul. aö taka minni eign uppí hluta kaupverös. Hraunbær. 4ra herb. 110 fm ib. á 1. hæö. Mögul. skipti á 2ja herb. Verð 1850-1900 þús. Meistaravellir. 4ra herb. 117 fm ib. i blokk. Mjög vönduö eign. Verð 2,1-2 millj. Breiövangur. 4ra herb. 122 fm íb. á 1. hæö. Mjög vönduö eign. Þvottur og búr innaf eldhúsí. Verð 2,3-2,4 millj. Langholtsvegur. 4ra herb. 120 fm ib. á 1. hæö. Skipti á minni eign æskileg. Granaskjól. 140 fm sérhæö á 1. hæö. 40 fm bitskúr. Verö 3,3 millj. Raðhús og einbýli Álfhólsvegur. 180 fm einbýlis- hús á tveimur hæðum ásamt 48 fm bilskúr. Eign í sérflokki. Verð 4,2 millj. Klettahraun - einbýli. 300 fm einb.hús á tveimur hæðum auk 25 fm bílskúrs. Mögul. á 2ja herb. íb. á jarðhæð. Eignin öll hin vandaðasta. Möguleikar á eignaskiptum. Seláshverfi. Endaraöhús ca. 200 fm. Innb. bilskúr. Húsið er til afh. strax. Fokhelt að innan en fullbúiö aö utan. Eignaskipti möguleg. Brautarás. 2 X 100 fm raöhús. Verð 4,2 millj. Vantar allar stærðir og gerðir eigna á söluskrá EIGNANAUST Bolstaðarhlið 6, 105 Reykjavík. Simar 29555 — 29558. HraHur H/affason. vtöskiptaíræömgur EÍ729277 2ja herb. Midwangur Hf. 65-70 fm 2ja herb. Suðursvalir. Ný teppi. Ákv. sala. Verð 1500 þús. Þverbrekka - Kóp. Stór og mjðg vönduö ib. hæö. Glæsilegt útsýni. sala. Verð 1500 þús. Asparfell 55 fm á 5. hæð. Góöar innr. Þvottah. á hæðinni. Ákv. sala. Verð 1350 þús. Hverfisgata Risibúö mikið endurnýjuö. Góðar og miklar innr. Verö 1350 þús. á 8. Akv. 3ja herb. Vesturberg Góð ibúð á 3. hæð í lyftuhúsi. Mikiö utsyni Ákv. sala. Laus 1.5. Verö 1650 þús. Barmahlíö Ca. 90 fm góð kj.ib. Ákv. sala. Verð 1800 þús. Barmahlíð 72 fm kj.ib. Stórl uppgert bað- herb. Tvöf. gler. Sérhiti. Ákv. sala. Laus 1. febr. 1985. Verð 1600 þús. Kópavogsbraut Góö 90 fm sérhæö á jaröhæö i þríbýli. Stór garöur. Akv. sala. Verð 1800 þús. Miðvangur - Hf. 3ja herb. 80 fm endaib. á 3. hæö. Akv. sala. Verö 1750 þús. Garöastræti 3ja herb. 75 fm á 1. hæö. Sérinng. Akv. sala. Verð 1500 þús. 4ra—5 herb. Miðvangur - Hf. 120 fm á 1. hæö i 3ja hæða blokk. Þvottur og búr innaf eld- húsi. Akv. sala. Verö 2,3 millj. Hraunbær Góð 4ra herb. 110 fm ib. á 3. hæð. Gufubað i sameign. Akv. sala. Lausstrax. Verö 1900 þús. Kleppsvegur Falleg 105 fm 4ra herb. íb. á 3. hæö. Góö sameign. Mikiö útsýni. Akv. sala. Verð 2,1 millj. Skaftahlíð 85 fm mjög góð kj.ibúö með sérinng. Tvöf. verksm.gl. Ný eldhúsinnr. Öll ný máluö og litur sérlega vel út. Verö 1800 þús. Æsufell 4ra herb. 110 fm ib. á 3. hæö. Akv. sala. Verð 1900 þús. Hrafnhólar 4ra herb. 106 fm á 2. hæö. FaHeg íb. með góðum innr. Akv. sala. Verö 1900 þús. Flúöasel 4ra herb. 116 fm ib. á 3. hæö. Sameign öll ný máluö. Ný teppi á stigahúsi. Fullgert bilskýli. Verð 2,2-2,3 millj. í smíðum Grettisgata 3ia herb. íbúöir á 2. og 3. hæð. Bílskýli. Afh. tilb. undir trév. í april. Teikn. og nánari uppl. á skrifst. Skerjafjörður 116 fm sérhæðir - 22 fm bilskúrar. Fokhelt i dag. Afh. tilb. undir tréverk í mars fullbúiö aö utan. Teikn. á skrifst. Góð kjðr. Verð 2850 þús. Hverafold 176 fm raðhús á einni hæö meö innb. bilskur Afh. fokheld i mars 1985 eöa tilb. undir trév. i mai. Nanari uppi. og teikn. á skrifst. Fjöldi annarra eigna á skrá - Vantar allar stærðir eigna á söluskrá Eígnaval UHigavegi 18, ». isaö. ^Húa IMáte <<f lenningar - -Iqgert vtagnusso>; ,jg írótar Haraldsson iri 82744 Keðjuhús í Vesturbæ / / Allt aö 120 fm keöjuhús við Lág- holtsveg ásamt bilskúr. Húsin afhendast fullfrágengin aö utan meö frágenginni lóö i ágúst nk. Bíldshöffði vaxandi verslunargata 3' £, yyvvvTvi ; *¦».« Ttlmwt Hra|i»_jaafa i 7 i V •?Í7VVVVVYV\'VVVVn Verslunar- og skrifstofuhús 770 fm á 1. hæö kr. 16.000 pr.fm. 385 fm á 2. hæð kr. 14.000 pr.fm. (Ath. hægt að aka inn á 2. hæö). 625fmá3.hæðkr. 12.000 pr.fm. íbúðír í smíðum ¦'»• 2ja og 3ja herbergja ibúöir tilb. undir tréverk ásamt stæði í bilskýli. Afhendast i júní nk. Verðfrá 1.850.000. IAUFÁS SÍÐUMÚLA 17 Höföar til .fólksíöllum starfsgreinum! 28444 2ja herb. Sogavegur. Ca. 70 fm á 1. hæö í nýju husi Sérinng. Falleg eign. Verö tílb. Vesturgata. Ca. 68 fm á 1. hæö í nýju húsi. Selst tilb. u. trév. Verö 1700 þ. Glaðheimar. Ca. 55 fm á jarðhæö í fjórb. Allt sér. Falleg eign. Verð 1400 þ. Háaleitisbraut. Ca. 84 fm í kjall- ara. Falleg íb. Verö 1350 þ. 3ja herb. Furugrund. Ca. 90 fm á 6. hæö í lyftublokk. Bílskýli. Glæsileg ibuð Verö tilb. Stóragerði. Ca. 80 fm jarðh í þrí- byli. Sérinng. Falleg eign Verö 1950 þ. Seljavegur. Ca 87 fm á 2. hæö í þríbyli. Góö íbuö Verð 1850 þ. Kópavogsbraut. Ca. 90—95 fm á 2. hæö í fjórb. Bílskúr. Nýleg og glæsileg íbúö meö sér þvottah. Verö tilb. 4ra—5 herb. Blöndubakki. Ca. 110 fm á 1. hæð auk herb. í kjallara. Sér þvottah. Laus fljótt. Verö 2,1 m. Kaiiavogur. Risíbúö í tvíbýlish. um 95 fm aö stærö. Gott hverfi. Fallegt hús. Verö tilb. Hólahverfi. Ca 125 fm ibúö á 3. hæö (efstu). Bílskúr. Falleg eign. Verö 2,5 m. Búðargeröi. Ca. 100 fm á 1. hæö í blokk. Falleg íbúö. Suöursv. Verö tilb. Mögul. á góðum gr.kjörum. Laus. Fiskakvísl. Ca. 150 fm á 2. hæö í 4 íbúða húsi. Bílskúr 33 fm. Tilb. undir trév. Til afh. strax. Verð 3,2 m. Sérhæðir Rauðalækur. Sérh. í fjórbýli um 140 fm aö stærö. Nýl. eldh., teppi o.fl. Eign í toppstandi. Laus. Bilskur Verö 3,4 m. Sala eöa skipti á minna. Fagrakinn Hf. Ca. 130 fm á hæö í þríbýli. Bílskúr 30 fm. Garöhýsí. Falleg eign. Sala eða skipti á 3ja herb. íbúö. Verö 2,8 m. Laus fljótt. Raðhús LogafoM. Ca. 220 fm á 2 hæöum. Selst tilb utan og tilb. u. trév. innan. Hjallavegur. Nýtt parhús um 160 fm auk 60 fm í kjallara. Falleg eign. Mögul. séríbúö í kjallara. Verð 4,2 m. Einbýlishús Tjarnarflöt Gb. Ca 140 fm á einni hæö auk 50 fm bílskúrs. Gott hús. Verö tilb. Skógarlundur Gb. Ca. 170 fm á einni hæö auk tvöf. bílskúrs Eitt glæsil. húsið á markaönum _ í dag. Verð tilb. Alftanes. Hæö og ris samt. um 200 fm aö stærö. Selst fokh., frág. utan m. gleri og útihurö- um. Útb. 55%. VfnUSUNDH &SKJP Danwl Árnason, lögg. fast. Örnolfur Omólfsaon, •öluati Eignaþjónustan FASTEIGNA- OG SKIPASALA HVERFISGOTU 98 (horni Barónstigs). Sími 26650, 27380 Eignir í ákv. sölu 2ja og 3ja herb. Unnarbraut. Mjög góð 3ja herb. sérhæð ca. 85 fm. Allt sér. Verð 1800-1850 þús. Krummahólar. Mjög góö 3ja herb. 90 fm á 4. hæð ásamt bilskýli og frystiklefa. Verö 1700 þús. Barmahlíð. 93 fm 3ja herb. kj.ib. Mjög mikiö endurnýjuð. Verð 1800 þús. Öldugata. Ca. 85 fm 3ja herb. nýstandsett ib. á 3. hæö. Verð 1700 þús. Sogavegur. 2ja-3ja herb. ib. í nýju húsi. Sérinng. Verð 1600 þús. Engihjalli. Afar góö 3ja herb. ibúð ca. 100 fm á 4. hæð. Suðursvalir. Verð 1700-1750 þús. 4ra herb. Kópavogsbraut. 3ja-4ra herb. stórgóö ib. i þribýli ásamt bilskúr. Danfoss. Nýtt eldhús. Verð 2,1 millj. Hraunbær. Stór 4ra herb. ib. á 1. hæð. Laus. Verð 1850 þús. 5 herb. - sérhæðir Álftamýri. 5-6 herb. 125 fm góð ib. á 4. hæö. Tvennar svalir. Forkaupsréttur að bilskúr. Verð 2,2-2,3 millj. Bugðulækur. 5 herb. ib. á 3. hæð. Stór svefnherb. Dan- foss. Suðursvalir. Verð 2,2 millj. Kaplaskjólsvegur. 5-6 herb. ca. 140 fm endaíbúö. Verð 2,3 millj. Einbýli - raðhús Hverfísgata. 4ra-5 herb. parhús á tveimur hæðum. Nýtt eldhús. Danfoss Verö 1800-1850 þús. Víöihvammur. stórgiæsii. nánast nýtt einb.hús 200 fm ásamt bilsk. á þessum rólega og vinsæla stað. Svalir á þrjár hliðar. Verð 5,3 millj. Kambasel. Ca. 230 fm glæsil. raðhus ásamt bílsk. Verö 4 millj. Kleifarsel. 220 fm raöh. a tveim hæöum ásamt bilsk. Verö 4,3 millj. Öldugata Hafn. 5 herb. einb.hús. Mjög laglegt í alla staði. Verð 2,5 millj. Skodum og verðmetum samdægurs Sölumenn Örn Scheving Steingrimur Steingrimsson Gunnar Þ. Árnason Lögm. Högni Jónsson, hdl. Metsölubku) á hverjwn degi! Glæsileg sérhæð í Vesturborginni Höfum fengiö til sölu eina glæsilegustu sérhæðina í Vesturborginni. Hæðin, sem er 240 fm, skiptist í 3 saml. suöurstofur, stórt bókaherb., (sem má skipta í 2—3 góð herb.), 2 svefnherb., eldhús, hol, baðherb. o.fl. Gengið af svölum út í garð. Bílskúr. í kjallara í sama húsi (sem er innangengt 0 er til sölu 4ra herb. rúmgóð og björt íbúð. Teikningar af báöum eignunum á skrifstofunni. £KnMTVÐLunin ÞINGHOLTSSTRÆTI 3 SIMI 27711 raZB F :Wu»lt*fi avarnr Kriatinaaor) •orl*ifu» Uuoaiundssoh, i>Mufn. I Innatwnn »*ck hBL, im. /320 , •ororlur WsNdórason, töglr.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.