Morgunblaðið - 17.03.1988, Blaðsíða 28

Morgunblaðið - 17.03.1988, Blaðsíða 28
28 MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 17. MARZ 1988 + Boranir BP fjarri Hatt- on-Rockall svæðinu - segir í fréttatilkynningu utanríkisráðuneytisins SAMKVÆMT upplýsingum bre- skra stjórnvalda hafa Bretar ekki framkvæmt neinar boranir né veitt leyfi til slíks á svæðum sem eru umdeild inilli þeirra annars vegar íslendinga og Dana hinsvegar, segir í f réttatil- kynningu frá utanríkisráðu- neytinu í gær. Er tilkynningin gefin út veg-na umræðna, sem orðið hafa um olíuleit á vegum BP og farar þriggja þingmanna Neituðu að sýna okkur kortíð aftur — það er tortryggilegt, segir Eyjólfur Konráð Morgunblaðið sneri sér í gær til Eyjólfs Konráðs Jónssonar, formanns utahríkismálanefnd- ar, sem staddur er í London, og leitaði álits hans á fréttatil- kynningu utanrikisráðuneytis- ins og þeim upplýsingum, sem Morgunblaðið fékk í gær frá brezka sendiráðinu í Reykjavík. Eyjólfur Konráð sagði: „Kortið, sem Morgunblaðið hefur f engið í hendur, er vafalaust kortið, sem Bretar buðust til að senda okkur, enda opinbert plagg, en kortið, sem stimplað var trún- aðarmál, neituðu þeir okkur um að sjá aftur, þótt ítrekað væri um það beðið. Það í sjálfu sér er tortryggilegt, að mínu viti, án þess að ég vilji segja annað á þessu stigi. Það er erfitt fyr- ir mig að staðhæfa eitt eða annað án þess að f á að sjá kort- ið aftur. Staðreyndin er því sú, að Bretar halda fyrir • okkur iipplýsingum." Borgarspítalinn: Nýr hjúkrunar- forstjóri ráðinn BORGARRÁÐ hefur samþykkt að ráða Sigríði Snæbjörnsdóttur í stöðu hjúkrunarforstjóra Borg- arspítalans. Tekur hún við stðð- unni 1. júlí næstkomandi. Sigríður lauk prófí frá Hjúkr- unarkvennaskóla íslands árið 1973 og prófi í svæfingarhjúkrun árið 1975. Árið 1982 lauk hún BS-prófí í hjúkrunarfræðum frá University of Wisconsin í Madison og masters- prófi frá sama háskóla árið 1984. Sigríður hefur starfað, sem hjúk- runarframkvæmdastjóri á Land- spítalanum frá árinu 1985. úr utanríkismálanef nd Alþingis til Bretlands og viðræðna þeirra við breska embættismenn. Morgunblaðinu barst í gær kort frá breska sendiráðinu ásamt fréttatílkynningu frá breska orkumálaráðuneytinu frá því í maí 1987, þar sem skýrt er frá heimild tíl olíuleitar fyrír BP og fleirí. Hefur blaðið látíð færa upplýsingar af þessu korti inn á yfirlitskort sem birtist hér með. Utanríkisráðuneytið sendi í gær frá sér eftirfarandi fréttatilkynn- ingu: • „Vegna frétta í íslenskum fjöl- miðlum að undanförnu um að olíu- leit BP olíufélagsins nálgist Hat- ton-Rockall svæðið vill utanríkis- ráðuneytið taka fram eftirfarandi: Samkvæmt upplýsingum bre- skra stjórnvalda hafa Bretar ekki framkvæmt neinar boranir né veitt leyfi til slíks á svæðum sem eru umdeild milli þeirra annars vegar íslendinga og Dana hins vegar. Þær boranir, sem nefndar hafa verið í fréttum, fara fram á svæði norðvestan Skotlands, sem engir aðrir en Bretar gera tilkall til og liggur fjarri Hatton-Rockall svæð- inu." Morgunblaðið ræddi við W.F. Mcllquham, sendiherra í hafréttar- deild danska utanríkisráðuneytis- ins í Kaupmannahöfn, og spurði Svörtu ferningarnir norðvestur af Skotlandi, rétt við línuna, sem skilur á milli yfirráðasvæða Bretlands og Færeyja, sýna svæðið, sem kennt er við boranir BP. í maí 1987 fékk BP ásamt fleiri olíufélög- um leyfi bresku ríkisstjórnarinnar til að hefja olíuleit á þessu svæði. Bretar telja það óumdeilt yfirráðasvæði sitt. Skyggðu svæðin á miðju kortinu sýna hið umdeilda Hatton-Rockall svæði, en kletturínn Roc- kaU er einmitt merktur á kortið. hann hvort dönsk stjórnvöld hefðu fengið nokkra tilkynningu eða upp- lýsingar um olíuleit eða boranir á vegum BP eða^ annarra breskra fyrirtækja á hinu umdeilda Hat- ton-Rockall svæði. Sagðist hann aldrei hafa heyrt neitt um slíkt. Mark ¦ Chapman, sendiherra Breta á íslandi, lét Morgunblaðinu í té kort er hann sagði sýna það svæði, sem um var rætt í London á mánudag, þegar þrír fulltrúar úr utanríkismálanefnd Alþingis, Eyjólfur Konráð Jónsson, formað- ur, Guðmundur G. Þórarinsson og Kristín Einarsdóttir hittu fulltrúa breska utanríkisráðuneytisins. Taldi sendiherrann kortið taka af öll tvímæli um, að leitarsvæði BP og fleiri væri langt frá hinu um- deilda Hatton-Rockall svæði. Hafa upplýsingar af korti sendiherrans verið "færðar inn á yfirlitskort Morgunblaðsins af skiptingu haf- svæða milji íslands, Færeyja, Bret- lands og írlands, sem hér fylgir. Þorskafli 5.500 tonn- um minni en í fyrra Heildaraflinn fyrstu tvo mánuði árs- ins 101.706 tonnum meiri en í fyrra Morgunblaðið/Sverrir Sigríður Snæbjörnsdóttir NOKKUR samdráttur hef ur orð- ið á þorskafla það sem af er ár- inu miðað við síðasta ár. I febrúar nú veiddust 33.347 tonn, sem er 6.750 tonnum minna en í fyrra, en frá áramótum er munurínn rúmlega 5.500 tonn. Afli helztu nytjategunda í febrú- ar er minni en í fyrra, nema á steinbít, en af honum hefur afl- inn tvöfaldazt. Mikil loðnuveiði, bæði í janúar og febrúar, gerir Jöfn fulltrúatala Vöku og Röskvu í Stúdentaráði: Nú reynir á samstarf sviljann - segja forsvarsmenn stúdentafélaganna Vaka, félag lýðræðissinn- aðra stúdenta og Röskva, sam- tök félagshyggjufólks í HÍ, hafa nú bæði 15 fulltrúa í Stúd- entaráði eftir kosningar i ráðið síðastliðinn þriðjudag. Enginn augljós meirihluti er þvi til staðar í ráðinu. í fyrra hafði Vaka 13 fulltrúa og meirihluti Félags vinstri manna og Félags umbótasinnaðra stúdenta hafði 17 fulltrúa. Morgunblaðið ræddi við for- svarsmenn stúdentafélaganna með tilliti til þessarar stöðu og spurði hvernig þeim litist á úrslit kosninganna og starfsemi Stúd- entaráðs. Þórunn Sveinbjarnardóttir, formaður Röskvu, sagði það koma sér mest á óvart, hve margir hefðu skilað auðu í kosningunum, 200 manns. „Ég vil benda á það, hversu mjótt var á mununum, munaði aðeins rúmlega 30 at- kvæðum. Nú er komin upp sú staða, að fylkingarnar hafa báðar 15 manns í Stúdentaráði, en ég verð að segja eins og er, að ég hef ekki áhyggjur af þvf miðað við það fólk sem við höfum þar. Þetta er spurning um það, þegar hvorug fylkingin er í meirihluta, að sjá til þess að Stúdentaráð geti starfað. Það verður að mynda stjórn, hvernig sem við gerum það.'Nú reynir á það, að menn séu tilbúnir að taka tillit til hver annars og séu tilbúnir að vinna saman," sagði Þórunn. „Þessi úrslit eru vissulega mik- ið fagnaðarefni fyrir okkur Vöku- menn," sagði Benedikt Bogason formaður Vöku. „Niðurstöðurnar má einkum skýra með því að málefnastaða félagsins* var mjög góð og mikið starf hefur verið unnið ,síðastliðinn vetur. Þetta er afrakstur þess. Nú verða menn að vinna saman í Stúdentaráði, hvaða fórm sem verður fundið á því. Menn verða að snúa sér að hagsmunamálunum og einbeita sér að þeim, láta málefni stúdenta sitja í fyrirrúmi," sagði Benedikt. í Stúdentaráði eru samtals 30 fulltrúar og eru kosnir 15 ár hvert. Hver fulltrúi situr því í ráð- inu í tvö ár. Af þessum 15 fulltrú- um eru tveir kosnir sérstaklega og sitja þeir einnig í Háskólaráði. KJORFYLGJ I STUDENTARAÐS-KOSNINGUM 1984-88 1984 1985 1986 1987 1988 Vaka 35,3% 36.6% . 31,3% 40,9% 45,6% FVM 38,8% 31,4% 41,0% 35,6% FUS 22,8% 21,3% 18,7% 18,3% Röskva * 44% Alls 49% 41% 38% 48% 49% Morgunblaöiö / AM Tölurnar sýna kjörfylgi stúdentafélaganna miðað við kjörsókh. Neðsta lfnan sýnir kjörsókn sem hlutfall af fjölda á kjörskrá. 1986 hlaut Vaka 6 fulltrúa í Stúd- entaráð, Félag vinstri manna 7 fulltrúa og Umbótasinnar 2. 1987 hlaut Vaka 7 fulltrúa. Félag vinstri manna 6 og Umbótasinnar 2. Nú, þegar Vinstrimenn og Umbótasinnar hafa sameinast í félaginu Röskvu, hlýtur Vaka 8 fulltrúa og Röskva 7. Fulltrúarnir tveir í Háskólaráð hafa undanfar- in ár skipst á Vöku og Félag vinstri manna og í'þessum kosn- ingum fær Röskva annan þeirra, Vaka hinn. það hins vegar að verkum að heildaraflinn hefur aukizt um rúm 100.000 tonn. Afli togara í febrúar varð nú 32.878 tonn, 453 lestum minni en í fyrra. Þorskafli dróst saman um 3.232 tonn, en afli allra annarra tegunda jókst lítillega, mest af karfa eða um rúmlega 1.000 tonn. Afli togaranna frá áramótum er 54.913 tonn, 2.868 lestum meiri en í fyrra, en þá var verkfall í upphafi árs. Vegna þess er um að ræða aukningu í afla allra tegunda. Afli smábáta stendur nánast í stað milli áranna. í febrúar nú öfluðu þeir 1.453 tonna, tveggja tonna minna en í fyrra. Frá áramót- um er afli þeirra 2.467 tonn, 16 tonnum meiri en í fyrra. Samdráttur varð á bolfiskafla bátanna í febrúar en auking á loðnuafia. Þorskafli dróst saman um 3.483 tonn og ufsaafli um 2.158. Loðnuafli í mánuðinum varð 237.185 tonn á móti 218.231 í fyrra. Heildarafli bátanna í mánuð- inum varð því 262.359 tonn, 12.195 tonnum meiri en í fyrra. Frá ára- mótum er heildarafli bátanna 495.096 tonn en var í fyrra 396.822. Þrátt fyrir verkfall í jan- úar í fyrra hefur orðið samdráttur í bolfiskafla frá áramótum. Aðeins hefur veiðst meira af steinbít af helztu tegundum. Aflinn í febrúar varð alls 296.690 tonn, en 284.950 í fyrra. Aukin loðnuveiði vegur rúmlega upp á móti samdrætti í afla annarra teg- unda. Frá áramótum er aflinn orð- inn 552.476 tonn en var á sama tíma í fyrra 450.770. Munurinn liggur nánast eingöngu í loðnu. Nú höfðu aflazt 451.017 tonn en 349.918 í fyrra. Munurinn bæði á loðnuafla og heildarafla er um 101.000 tonn. Það er athyglivert að steinbftsafli hefur tvöfaldazt á milli áranna. Er nú 1.992 tonn en var í fyrra 967. Afli af ýsu og karfa hefur einnig aukizt svo og rækju- afli. Af hörpudiski hafa aðeins aflazt 694 tonn á móti 3.778 í fyrra. .i-
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.