Morgunblaðið - 17.03.1988, Blaðsíða 37

Morgunblaðið - 17.03.1988, Blaðsíða 37
MORGUNBLABIÐ, FIMMTUDAGUR 17. MARZ 1988 37 Morgunblaðið/Ingvar Guðmundsson Tíu ára drengur varð fyrir bifreið í Reykjavík á þriðjudag. Barn fyrir bifreið TÍU ára drengur varð fyrir bif- reið í Engjaseli í Reykjavík á þriðjudag. Drengurinn var flutt- ur á slysadeild með nokkra áverka. Slysið varð um kl. 18 á þriðju- dag. Drengurinn mun hafa hlaupið út á götuna og í veg fyrir bifreið, sem var ekið suður Engjasel. Hann hlaut nokkra áverka og var meðal annars talinn viðbeinsbrotinn. Sjávarútvegsráðherra: Reynt að ná samstöðu umleiðirtilaðstýra ferskfiskútflutningí HALLDÓR Ásgrímsson sjávarút- vegsráðherra hefur undanfarið unnið að því að finna leið til að stýra útflutningi á f erskum fiski sem hagsmunaaðilar í sjávarút- vegi gætu náð samstöðu um. „Það liggur fyrir að of mikið framboð, einkum á Þýskalands- markaði, hefur orðið til þess að þar hefur orðið verðfall og okkur ber skylda til að sjá um að verð fari ekki niður fyrir lágsmarksverð inn- an Efhahagsbandalagsins og því verður að grípa til aðgerða nú þeg- ar til að takmarka útflutning^ á þann markað," sagði Halldór Ás- grímsson. „Það hefur verið stjórn á skipun- um með 15% kvótaálagi, sem ég að vísu hafði lagt til að yrði 25%. Gámaútflutningurinn hefur hins vegar stjórnlaus og því hefur verð- fallið orðið. Hugmyndin er að grípa inn í það núna. Síðan verður þessu starfi haldið áfram og við munum vinna að endanlegri niðurstöðu en hún er enn ekki fengin," sagði sjáv- arúvegsráðherra. Stefán Frið- finnsson að- stoðarmaður fjármála- ráðherra STEFÁN Friðfinnsson viðskipta- fræðingur hefur verið ráðinn aðstoðarmaður Jóns Baldvins Hannibalssonar fjármálaráð- herra og tók hann til starfa í ráðuneytinu f gær. Stefán hefur undanf arin ár starf að sem f ram- kvæmdastjóri Vörumarkaðarins hf. Stefán er 39 ára gamall, fæddur í Reykjavík 21. apríl 1948, sonur hjónanna Friðfinns Ólafssonar for- stjóra Háskólabfós og Halldóru Önnu Sigurbjörnsdóttur. Bróðir hans er Björn Friðfinnsson aðstoð- armaður viðskiptaráðherra. Fjármálaráðherra: Stefán Friðfinnsson Stefán lauk viðskiptafræðiprófí frá Háskóla íslands árið 1973 og stundaði framhaldsnám í rekstrar- hagfræði við Uriiversity of War- wick. Hann var fjármálastjóri bygg- ingarfélagsins Ármannsfells 1975-78 og framkvæmdastjóri Vörumarkaðarins hf. frá 1978. Kona Stefáns er Ragnheiður Ebenezefdóttir, verslunarstjóri og eiga þau einn son. Borgarráð: Tvær nýjar stöður við listasöfn borgarinnar BORGARRÁÐ hefur samþykkt, að stofna stöðu listráðunauts Reykjavikurborgar fyrir Kjarv- alsstaði og Ásmundarsafn og stöðu safnvarðar á listasöfnum borgarinnar. Að sögn Gunnars Eydal skrif- stofustjóra borgarstjórnar, er hér um breytingu á innra skipulagi borgarinnar að ræða og mun Gunn- ar Kvaran Hstráðunautur Kjarvals- staða, gegna stöðu listráðtlnauts Reykjavíkurborgar. Staða safn- varðar verður síðar auglýst laus til umsóknar. uwanntnm lix Áætluð heildarlaun fram- haldsskólakennara um 100 þúsund á mánuði Kröfugerð HKÍ metin sem 65% launahækkun AÆTLUD heildarlaun frani- haldsskólakennara innan Hins íslenska kennarafélags eru 98.703, samkvæmt úttekt fjár- málaráðuneytisins á launum kennara, sem kynnt vár á fundi með fréttamönnum í gær. Heildarlaun grunnskólakenn- ara innan sama f élags eru sam- kvæmt þessari úttekt 77.807 krónur, heildarlaun framhalds- skólakennara innan Kennara- sambands íslands 91.815 krón- ur og heildaríaun grunnskóla- kennara innan KÍ 74.820 krón- ur. Tillögur fjármálaráðuneyt- isins um breytingar á kjara- samningi kennara við fram- haldsskóla eru í aðalatriðum þær, að almennar launabreyt- ingar milli áranna 1987 og 1988 verði sömu og samið var um milli VMSÍ og VSÍ. Kröfugerð HÍK fyrir sama skólastig felur hins vegar i sér um 65% launa- hækkun, samkvæmt túlkun fjármálaráðuneytisins. Útreikningar fjármálaráðu- neytisins á launum kennara eru byggðir á launaverðlagi í desemb- er 1987, en hafa síðan hækkað um 2% til 5%. Heildarlaun eru miðuð við hiutfall yfirvinnu og annarra greiðsina af föstum laun- um eins og þau voru árið 1986. Föst dagvinnulaun framhalds- skólakennara miðað við 27 tíma kennsluskyldu á viku (hver kennslustund er 40 mínútur) er 63.069 krónur á mánuði hjá kenn- urum innan HÍK, en 60.966 krón- ur hjá kennurum í KÍ. Dagvinnu- Morgunblaðið/Þorkell Jón Baldvin Hánnibalsson fjár- málaráðherra gerir grein f yrir úttekt ráðuneytisins á launum kennara á fundi með frétta- mönnum í gær. laun grunnskólakennara miðað við 29 tfma kennsluskyldu á viku eru 57.892 krónur á mánuði hjá kennurum í HÍK en 58.000 krónur hjá kennurum í KÍ, samkvæmt úttekt fjármálaráðuneytisins. Hér er um að ræða föst mánaðrlaun alla 12 mánuði ársins og áður- nefndar tölur um heildarlaun er meðaltal mánaðarlauna alla mán- uði ársins. Jón Baldvin Hannibalsson fjár- málaráðherra sagði að yfirstand- andi samningaviðræður fjármála- ráðuneytisins við samtök kennara væru í framhaldi af samkomulagi sem gert var f kjarasasaningum í upphafi síðasta árs um að taka launakerfi og vinnutilhögun kenn- ara til endurskoðunar. í þeim samningum hefði að öðru leyti verið gengið frá samningum við kennara með kjarabreytingum á sfðasta ári og upphafi þessa árs sem hefðu verið fyllilega sam- bærilegar eða meiri en fólst í samningum annarra ríkisstarfs- manna og samningum á almenn- um vinnumarkaði, að sögn fjár- málaráðherra. Hann sagði að þessar launabreytingar hefðu leitt til aukins kaupmáttar hjá kennur- um, ekki síður en öðrum launþeg- um. Eins og nú horfði í þjóðarbú- skap hér á landi væri hins vegar ljóst að ekki væri neitt svigrúm til frekari hækkunar á almennum kaupmætti og reyndar vafasamt að haldið verði fengnum hlut án óforsvaranlegrar skuldasöfnunar erlendis. Við þessar aðstæður hefði fjármálaráðuneytið ekki ta- lið gerlegt að gera kjarasamninga við starfsmenn rfkisins sem ganga lengra hvað launabreytirigar snertir, en ætla má að verði á almennum vinnumarkaði. Tilboð fjármálaráðuneytisins gerir ráð fyrir um 13,5% launa- hækkun til kennara, en að sögn fjármálaráðherra er krafa HIK upp á 65% launahækkun eins og áður segir eða 51,5% hærra en tilboð ríkisins. Hann tók það enn- fremur fram að kröfur Kennara- sambands íslands um breytingar á samningi grunnskólakennara væru mun hóflegri en kröfur HÍK. Tillögur fjármálaráðuneytisins gagnvart þeim væru áþekkar til-" boðinu til HÍK. Kennarasamband Islands: Vinnubrögð ráðuneyt- isins síst til að liðka fyrir samningagerð Heildarlaun grunnskólakennara 8% lægri en upplýs- ingar ráðuneytisins gefa til kynna Kennarasamband íslands hefur sent frá sér yf irlýsingu þar sem „harmað er, að fjármálaráðu- neytið skuli hafa birt upplýs- ingar um kennaralaun með þeim hætti sem gert var, þar sem ekki var gerð fyllilega grein fyrir þeim forsendum sem lagðar voru til grundvall- ar. Með slfkum vinnubrögðum sé gefið tilefni til rangtúlkana og misskiluings sem sfst verði til þess að bæta samstarf þess- ara aðila f yfirstandandi samn- ingagerð," eins og segir f yfir- lýsingunni. Þar kemur enn- fremur fram að þær tölur sem birtar hafi verið sem meðaltals- laun grunnskólakennara og framhaldsskólakennara séu afar villandi og gefi ranga mynd af launum þeirra. í yfirlýsingu KÍ er þess getið að byrjunarlaun grunnskólakenn- ara eftir þriggja ára haskólanám séu 48.205 krónur á mánuði og eftir 18 ára starf 62.771 króna. Framhaldsskólakennari með meistararéttindi fái 51.140 krón- ur á mánuði í byrjunarlaun og nái 66.593 krónum á mánuði eftir 18 ára starf. Varðandi tölur fjármálaráðu- neytisins um meðaltalslaun grunnskólakennara bendir KÍ á að þar sé ekki einungis um að ræða laun grunnskólakennara og leiðbeinenda heldur einnig laun skólastjórnenda, sem séu hærra launaðir en almennir kennarar. Þá séu einnig taldir með ýmsir hópar sem raðast ofar í launa- flokka en almennir kennarar. Þegar reiknuð séu meðaltals dag- vinnulaun almennra grunnskóla- kennara og leiðbeinenda komi f ljós að f desember 1987 hafi þau verið um 55 þúsund krónur eða tæplega 6% lægri en fram kemur í upplýsingum fjármálaráðuneyt- isins. Laun þeirra með yfirvinnu, miðað við sambærilegar forsendur og gefnar eru í upplýsingum fjár- málaráðuneytisins hefðu verið um 69 þúsund krónur að meðaltali í desember 1987, eða um 8% lægra en upplýsingar fjármálaráðuneyt- isins gefi til kynna. í þessu sam- bandi væri rétt að benda á, að fjöldi kennara hefði litla sem enga yfirvinnu á sama tíma og aðrir hefðu neyðst til að taka að sér meiri yfirvinnu en þeir kærðu sig um til þess að bjarga þeim vanda sem skólar landsins stæðu frammi fyrir vegna kennaraskorts. í yfirlýaingu KÍ segir ennfrem- ur að í tilboði ríkisins, sem l'agt var fram á fundi kjararáðs KÍ og samninganefndar ríkisins 5. mars sl. væri ekki gert ráð fyrir neinni upphafshækkun, aðeins tæplega 6% hækkun á launalið samnings- ins síðar á árinu og óverulegum breytingum á tilfærslum milli launafiokka vegna starfsaldurSj framhalds og endurmenntunar. I tilboðinu væri gert ráð fyrir að verðbólga gæti orðið allt að 15% án þess að launaliður samningsins verði endurskoðaður. Fulltrúaráði KÍ hefði ekki talið fært að ganga til samninga um kjararýrnun fyrir kennarastéttina og því samþykkt samhljóða að leita heimildar fé- lagsmanna til verkfallsboðunar.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.