Morgunblaðið - 21.11.1993, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 21.11.1993, Blaðsíða 2
2 FREITiR/INNLENT MORGUNBLAÐIÐ SUNNUDAGUR 21. NÓVEMBER 1993 EFNI Fáir kjósa um sameínínguna ÞATTTAKA í Keykjavík í at- kvæðagreiðslu vegna sameining- ar sveitarfélaga taldist dræm þegar upplýsinga var leitað um miðjan dag i gær. Kosningaþátt- taka á landsvísu þótti einnig dræm, hálfdrættingur á við það sem venja er við Alþingis- og sveitarstjórnakosningar eins og það var orðað. Á hádegi fengust þær upplýs- ingar hjá Jónasi Egilssyni fram- kvæmdastjóra Samtaka sveitarfé- laga að 1.393 hefðu greitt atkvæði í Reykjavík. 73.759 eru á kjörskrá og þátttakan því 1,89%. í Alþingis- og sveitarstjórnakosningum er þátt- taka yfirleitt um 10% á hádegi. Á Seltjarnarnesi höfðu 227 greitt at- kvæði, þar af 62 í utankjörfundarat- kvæðagreiðslu, af 3.109, sem er 7,30%. í Mosfellsbæ höfðu 182 greitt atkvæði af 3.129 á kjörskrá sem telst 5,82% kjörsókn. í Kjalar- neshreppi hafði 21 af 322 greitt atkvæði, sem er 6,52% þátttaka. Kjörstaðir voru opnaðir á hádegi í Kjósarhreppi. í Bessastaðahreppi höfðu 38 af 726 greitt atkvæði og telst það 5,23% kjörsókn. í Garðabæ höfðu 127 af 5.305 á kjörskrá neytt atkvæðisréttar síns, sem er 2,39% þátttaka. Þær upplýsingar fengust á Akur- eyri hjá Asgeiri Pétri Ásgeirssyni, formanni yfirkjörstjjórnar, að 366 hefðu kosið á hádegi eða 3% at- kvæðisbærra. Við síðustu Alþingis- kosningar var þátttakan 12,2% klukkan 13. Sagði hann veður hafa verið slæmt um morguninn en færi skánandi og gæti það hugsanlega hafa haft eitthvað að segja. Flugfélagið Atlanta Erlendar miðlanir útvega flugliða FLUGÁHAFNIR og aðrir sem starfa við flug flugfé- lagsins Atlanta erlendis eru ráðnir hjá erlendum áhafna- leigum, einkum áhafnaleig- unni FCGI í Bretlandi til tímabundinna verkefna. Launagreiðslur eru á vegum og á ábyrgð þessara erlendu fyrirtækja, að sögn Jóns Rafns Péturssonar, fjármála- stióra Atlanta. Hann sagði að félagið borg- aði erlenda félaginu tiltekna upphæð fyrir að fá fólk til tíma- bundinna starfa, en bessar er- lendu áhafnaleigur sæju um ráðningufólksins og áhafnirnar væru á launaskrá hjá þeim. Þetta væri grundvallaratriði í rekstri eins og Atlanta stund- aði. Verkefni væru mjög sveiflu- kennd frá einum tíma til ann- ars. Þegar mest hefði verið umleikis í sumar hefðu 240 manns verið í verkefnum fyrir félagið af 12-14 þjóðernum og þar af hefði líklega um helming- urinn verið íslendingar. Aðspurður sagði hann að ís- lenskum skattayfirvöldum væri kunnugt um þetta fyrirkomulag. Það væri hins vegar á ábyrgð viðkomandi einstaklinga og þess erlenda fyrirtækis sem þeir störfuðu hjá að skila af sér sköttum og skyldum í þessum efnum. Flugfélagið Atlanta sæi síðan að sjálfsögðu um að skila sköttum og skyldum af þeim starfsmönnum sem væru á launaskrá þess. Skúli Eggert Þórðarson, skattrannsóknastjóri ríkisins, vildi ekkert tjá sig um málið og sagðist aldrei tjá sig um málefni einstakra skattaðila. Á Akureyri BENEDIKT Sigurðarson, skólasljóri Bamaskólans á Akureyri, lét rokið ekki aftra sér í gærmorgun og var einn af þeim fyrstu á kjör- stað í gærmorgun. í Reykjavík ÞESSI litla stúlka lagði sitt af mörkum í kosningum um samein- ingu sveitarfélaga í gær. Loftnet Pjölvarps ætluð fyrír 2,5 GHz tíðnisvið EF ÚTSENDINGAR verða hafnar á 40,5-42,5 GHz tíðnisviði hérlend- is verður ekki hægt að nota þann loftnetsútbúnað sem nú er nauðsyn- legur til þess að taka á móti útsendingum Fjölvarps. Sá búnaður er eingöngu gerður fyrir móttöku útsendinga á 2,5 GHz.tíðnisviði. Guðmundur Olafsson forstöðumaður Fjarskiptaeftirlits sagði í sam- tali við Morgunblaðið að hugsanlega yrðu íslendingar að hliðrá til á 2,5 GHz tíðnisviði í framtíðinni en það yrði ekki á næstu fimm árum. Búið er að taka frá 40,5-42,5 GHz tíðnisvið til dreifingar sjón- varpsefnis. Guðmundur Ólafsson sagði í samtali við Morgunblaðið í gær að í öðrum löndum Evrópu færi endur- varp gervihnattasendinga yfírleitt í gegnum kapalkerfi. Hér væru engin kapalkerfi fyrir hendi og mikill kostnaður samfara því að grafa kapla í jörðu. Á sínum tíma hefði verið til útbúnaður til móttöku og útsendingar á 2,5 GHz tíðnisviði sem þróaður hafði verið í Bandaríkj- unum í sambandi við kennslusjón- varp. Auðvelt hefði verið að hliðra til á þessu tíðnisviði hérlendis og menn því ákveðið að nýta sér þessa tæknilegu lausn. „Ef mönnum hefði ekki legið á hefði verið skynsamlegra að bíða eftir tæknibúnaði fyrir sjónvarps- dreifingu á 40,5-42,5 GHz tíðni- sviði," sagði Guðmundur. Hann sagði jafnframt að búið væri að taka frá þetta tíðnisvið í Evrópu og hérlendis fyrir dreifingu sjón- varpsefnis eða hliðstæða notkun en ekki væri víst að til notkunar þess kæmi því þróunin í fjarskiptatækni væri ör. Enginn vissi hver tækniþró- unin yrði. „Þetta svið hefur verið eyrnamerkt en það er enginn sem segir að á því þurfi að halda," sagði forstöðumaður Fjarskiptaeftirlits. Hann sagði jafnframt að hægt yrði að senda út á 2,5 GHz til alda- móta. Eftir það væri hugsanlegt að þyrfti að hliðra til á tíðnisviðinu í krafti alþjóðlegrar samvinnu en bætti jafnframt við að hugsanlegt væri að þá yrðu aðstæður aðrar, ljósleiðarinn allsráðandi og enginn áhugi fyrir því að senda út í gegn- um loftið. Framsóknarflokkur veit- ir Tímanum fjárstuðning MÓTVÆGI hf., útgáfufélag dagblaðsins Timans, á við lausafjárerfið- leika að etja og er talið að áætlanir um rekstur blaðsins hafi brost- ið. Framsóknarflokkurinn hefur heitíð fjárstuðningi til að hægt verði að tryggja útkomu blaðsins, að þvi er Bjarni Óskarsson, nýkjörinn stjórnarformaður Mótvægis, staðfesti við Morgunblaðið í gær. Hann vildi ekki Ijá sig um hvernig sá stuðningur yrði og hvort hann væri bundinn við ákveðna fjárhæð. Hann kvaðst vonast til að staða og framtíð blaðsins skýrðust i næstu viku. „Ég tel að allt bendi til þess að þetta hafi ekki gengið eins og menn voru að vona," sagði Bjarni í sam- tali við Morgunblaðið. Hann vildi ekki tjá sig um það hvaða þættir í rekstrinum hefðu brugðist; sagði að verið væri að kanna það og yrðu þær upplýsingar lagðar fyrir hlut- hafafund þegar þær væru tiltækar. „Staðan er þröng og við þurfum smá andrými til að fá að vita hver hún raunverulega er," sagði Bjarni Óskarsson. „Það er það sem verið er að vinna að. Menn gerðu ráð fyrir að þetta gæti gengið miðað við innborgað hlutafé og það eru einhver líkindi til að það hafi ekki gengið alveg eftir." Hrólfur Olvisson, framkvæmda- stjóri blaðsins, sagði upp störfum nýlega og daglegur rekstur blaðsins er nú í höndum Ásgeirs Þórs Árna- sonar í umboði Bjarna Óskarsson- ar, nýkjörins stjórnarformanns. Bjarni var kjörinn stjórnarformaður nýlega í stað Jóns Sigurðssonar sem sagði af sér stjórnarformennsku um svipað leyti og gengið var frá ráðn- ingu Þórs Jónssonar í starf ritstjóra síðla sumars. Eftir afsögn Jóns gegndi Steingrímur Gunnarsson varaformaður starfi stjórnarfor- manns þar til Bjarni var kosinn nýlega. í DV í gær var haft eftir Stein- grími Hermannssyni, formanni Framsóknarflokksins, að algjört ráðaleysi ríkti hjá stjórnendum Tímans, af og frá væri að flokkur- inn tæki við útgáfunni á nýjan leik en flokkurinn tæki af heilindum þátt í að byggja blaðið upp. Til greina kæmi að gefa út nýtt blað fari núverandi eigendur í þrot. Innborgað hlutafé Mótvægis er 20 milljónir króna, að sögn Bjarna Óskarssonar, þar af fímm milljónir í öðrum verðmætum en peningum. Heimild liggur fyrir til hlutafjár- aukningar um fimm milljónir króna í viðbót. Lögum um Fasteigna- matið verði breytt TILLAGA frá Sigrúnu Magnúsdóttur, borgarfulltrúa Framsóknar- flokksins, um að þingmenn Reykjavíkur beití sér fyrir breytingum á lögum um Fasteignamat ríkisins, var samþykkt á borgarstiórnar- fundi á finuntudag. A fundinum var rætt um hvernig það gæti gerst að hús væru ekki skráð og því ekki greidd af þeim eðlileg gjöld, eins og ný dæmi sönn- uðu. Sigrún Magnúsdóttir lagði fram tillögu, þar sem þingmenn Reykjavíkur eru hvattir til að beita sér fyrir setningu laga um að Fast- eignamat ríkisins verði breytt í B- hlutastofnun og stjórn þess skipuð fulltrúum sveitarfélaga. Borgar- stjórn samþykkti tillöguna sam- hljóða. A ? 1-44 a 9 Skuldasúpa — nagla- súpa ?Verða Landsbankinn, sjóðir og olíufélög stærstu eigendur sjávar- útvegsfyrirtækja á næstu mánuð- um?/10 Endir upphafsins í S-Afríku ?Ný stjórnarskrá bindur enda á 350 ára alræði hvíta mannsins./14 Dansað inn í nóttina ?í næstu viku spilar Rafn Jónsson í síðasta sinn á trommurnar. Hann heyr daglega baráttu við skæðan sjúkdóm og er staðráðinn að leggja sitt af mörkum til að fella þennan illskeytta óvin./14 Hugarflug íhönnun ?Æ fleiri fyrirtæki og stofnanir halla sér að innlendum húsgagna- og innréttingahönnuðum./16 í kvikmyndahúsunum ?Barnastjarnan Macaulay Culkin sýnir á sér nýjar hliðar í kvikmynd- inni Fanturinn./20 B ? 1-24 ÁrinmeðJökli ?í bókinni Perlum og steinum sem er að koma út þessa dagana lýsir Jóhanna Kristjónsdóttir árun- um með Jökli Jakobssyni, rithöf- undi, fyrstu kynnunum og 11 ára hjónabandi, þar sem skiptust á skin og skúrir, frami og frægð, angist ogósigrar. /1 Aflífiogsál ?Stefán Hilmarsson söngvari hef- ur sent frá sér fyrstu sólóplötu sína þar sem hann fjallar meðal annars um lífsviðhorf sín og fólk sem er honum nákomið. /12 ¦l"llllll.JII'HIIJIUM*' V '•-. l IHHII II \ill*tl\.%J. t nt.unrit^t ¦ ¦¦JIM.DUI Mn:íir. .lin.Ml.wií.i c BILAR ?1-4 Mesta ævintýri sem ég hef upplifaö ?íslendingarnir stóðu sig vel í undankeppni frumskógaleiðang- ursins./2 IMýirbílar ?Reynsluakstur á Nissan Primera með sprækari vél./4 FASTIRÞÆTTIR Fréttir 1/2/4/6/bak Leiðari 22 Helgispjall 22 Reykjavíkurbréf 22 Minningar 24 Menning 28 fþróttir 39 Útvarþ/sjónvarp 40 Gárur 43 Mannlifsstr. 6b Kvikmyndir 8b Dægurtónlist Fólkífréttum Myndasögur Brids Stjörnuspá Skák Bíó/dans Bréftilblaðsins 20b Velvakandi 20b Samsafnið 22b lOb 14b 16b 16b 16b 16b 17b INNLENDAR FRETTIR: 2-6-BAK ERLENDAR FRÉTTIR: 1-4

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.