Morgunblaðið - 22.02.1995, Blaðsíða 20

Morgunblaðið - 22.02.1995, Blaðsíða 20
20 MIÐVIKUDAGUR 22. FEBRÚAR 1995 MORGUNBLAÐIÐ LISTIR Flétta til fortíðar MYNDIIST Kjarvalsstaðir VEFLIST Krístín Jónsdóttír. Opið daglega frá 10-18 til 12. mars. Aðgangur 300 kr. FORTÍÐIN er ekki lokuð bók í augum núlistamanna, sem hafa menntað sig í skóla lífsins, því að til hennar sækja þeir ekki síður lífsmögn en stíla og strauma samtíðar. Þetta hefur viljað vefj'ast fyrir mörgum og þá helst skóluðu listafólki síðustu áratuga, og er hér myndlistin ekki ein á báti, því að stundum er eins og að ritlistin hafí byrjað eftir 1970! Að ýja að þessu er í takt við umræðu dagsins í listum á menningarsíðum dag- blaða víða um heim, en er síður sérskoðun skrifanda né aðdróttanir úr lausu lofti! Sumir af nafnkenndustu mynd- listarmönnum nútímans eru með annan fótinn í fortíðinni í söguleg- um skilningi, og má hér nefna þjóð- verjann Anselm Kiefer, enn aðrir leita í tæknibrögð meistara fort- íðarinnar svo sem ítalinn Wainer Vaccari, en myndverk 'hans hafa vakið mikla athygli hin síðari ár. Þetta er einfaldlega vegna þess, að við getum ekki svarið fortíðina af okkur og hún telst jafn stór hluti lífsins og nútíðin, vegna þess að án hennar væri nútíminn ekki til og því síður nokkuð líf á jörðu. Sá er skynjar ekki fortíðina skynj- ar ei heldur samtímann, hrynjandi og æðaslátt lífsins. Kristín Jónsdóttir frá Munka- þverá, telst í hópi þeirra lista- manna, sem sækja til arfleifðar fortíðar um leið og hún hrærir upp í nútímanum. Jafnframt stendur hún með báða fæturna í íslenzkum jarðvegi, því að hún notar efni sem er hvað nærtækast í umhverfinu og er náttúrulegur hluti þess. Margir íslenzkir listamenn hafa sótt til ullarinnar bæði sem sýnis- legs veruleika eða sem hluta efnis- áferðar og á ég þá við, að þeir hafi blandað liti sina eða litagrunn með ull til að ná vissri upphleyptri fyrirferð í myndverk sín. En Krist- ín hverfur mun lengra aftur í fort- íðina og til einnar elstu aðferðar mannsins til að gera sér voðir og klæði, sem er þæfður ullarflóki. Jafnfram leitar hún aftur til fortíð- ar með því að skírskota til ritmáls- ins, sem hefur verið svo stór hluti af lífi þjóðarinnar frá upphafi byggðar og fram á daginn í dag. En með því að tvinna þetta tvennt saman og færa í nútíma- búning býr hún til margræða merkingu,-eins konar myndrænt táknmál, sem hver og einn getur lesið í svo sem lyndiseinkunn hans og uppeldi býður honum. Trefja- glerið sem er afurð nútímans er svo alltaf nærri sköpunarferlinu bæði sem umbúðir utan um lista- verkin og hluti þeirra. Hér skynjum við áhrif að utan, jafnfram því að „TOKKATA" 1994, ull, trefjagler, 135x90x60 sm. yfir sumum verkanna er austrænn léttleiki, og þá reikar hugurinn einkum til Japan. Sýning Kristínar að Kjarvals- stöðum er mikilvægur áfangi á ferli hennar og staðfestir að hún er kominn í hóp okkar athyglis- verðustú myndlistarmanna. Henni er vel komið fyrir í miðrýminu þótt tómleikinn þar og hið þunga gólf vinni gegn þessum léttu og innilegu sköpunarverkum. Sýning- arskráin, sem er í staðlaðri stærð er mun betur úr garði gerð en oft- ast áður og einkum á það við band- ið. Þá er formáli Ólafs Gíslasonar faglegur og upplýsandi. Bragi Ásgeirsson Leikfélag Akureyrar Ovæntri heim- sókn að Ijúka SÍÐUSTU sýningar á Óvæntri heim- sókn eftir J.B. Priestley, sem Leikfé- lag Akureyrar frumsýndi á jólum, verða á fimmtudags- og föstudags- kvöld nk. Sýningin er í leikstjórn Hallmars Sigurðssonar. Arnar Jóns- son er gestur Leikfélagsins og fer með aðalhlutverkið, Goole, sem kom- inn er á heimili Birlingfjðlskyldunnar til að rannsaka átakanlegt dauðsfall stúlku nokkurrar. Hann er þó ekki venjulegur rannsóknarlögreglumaður. „Þetta margslungna leikverk Priesleys er ekki einungis þrunginn og spennandi sakamálaleikur sem heldur áhorfendum fongnum, heldur beinir hann einnig spjótum sínum að siðferði samfélagsins," segir í kynn- ingu. Með önnur veigamikil hlutverk í Óvæntri iieimsókn fara Þráinn Karlsson, Sunna Borg, Rósa Guðný Þórsdóttir, Sigurþór Albert Heimis- son, Dofri Hermannsson og Bergljót Arnalds. ? ? ? Minningarkvöld um Björn B. Björnsson MINNINGARKVÖLD um Bjóm Braga Björnsson, hljóðupptöku- mann, verður-hald- ið í kvöld, miðviku- daginn 22. febrúar, á Sólon íslandus kl. 21: Á minningar- kvöldinu verður tónlist, upplestur, leiklist o.fl. Þeir sem fram koma eru m.a. Hörður Torfa- son, Andrea Gylfa- dóttir, Borgardætur, Valdimar Flyg- enring. Björn Bragi Björngson RANNÍS AUGLÝSING UM SKIPAN FAGRÁÐA OG ÚTFLUTNINGSNEFNDA HJÁ RANNSÓKNARRÁÐIÍSLANDS Lög um Rannsóknarráð íslands nr. 61/1994 tóku gildi á sl. ári með sameiningu á Vísindaráði og Rannsóknaráði ríkisins. Nýlega gekk Rannsóknarráð fslands frá skipun í fagráð og úthlutunarnefndir á vegum ráðsins í samræmi við lögin. Rannsóknarráð íslands skipar tvær úthlutunarnefndir til eins árs í senn, eina fyrir Vísindasjóð og aðra fyrir Tæknisjóð og sitja 5 manns í hvorri nefnd. Hlutverk úthlutunarnefnda er að gera tillögur um styrkveitingar úr sjóðunum innan ramma ráðstöfunarfjár þeirra með hliðsjón af stefnu ráðsins. Rannsóknarráð skipar fagráð til að fjalla um einstök svið vísinda og tækni og gefa faglegar umsagnir um styrkumsóknir til sjóðanna. Jafnframt er fagráðum ætlað að meta stöðuna á viðkomandi vísinda- og tæknisviði og vera Rannsóknarráði íslands til aðstoðar við stefnumörkun og eflingu rannsóknastarfseminnar í landinu. Skipuð voru sex fagráð. Eftirfarandi einstaklingar hafa verið skipaðir í útflutningsnefndir og fagráð ÚTHLUTUNUNARNEFNDIR Úthlutunarnefnd Vísindasjóðs Dr. Þorsteinn Loftsson, lyfjafr, prófessor Háskóli íslands (formaður) Dr. Sigrún Klara Hannesdóttir, bokasafnsfr. próf, Háskóli Islands Dr. Jakob Ingvason, eðlisfr., próf. Háskóli íslands Dr. Loftur Guttormsson, sagnfr., próf. Kennaraháskóli (slands Dr. Ingvar Birgir Friðleifsson, jarðfr., forstöðum. Jarðhitaskóla SÞ Hug- og félagsvísindi Dr. Halldór Ármann Sigurðsson, málfr., próf. Háskóli íslands (formaður) Dr. Rúnar Vilhjálmsson, félagsfr., dósent Háskóli íslands Dr. Guðný Guðbjörnsdóttir, uppeldisfr., dósent Háskóli (slands Sigurður Snævarr, hagfræðingur Seðlabanka íslands Halldór J. Kristjánsson, lögfræðingur, iðnaðarráöuneyti Dr. Anna Agnarsdóttir, sagnfr., dósent HÍ Dr. Gunnar Kristjánsson, guðfr., sóknarprestur Reynivöllum Heilbrígðis- og lífvísindi Dr. Einar Stefánsson, próf. Háskóli (slands yfirl. Landakotsspítala (formaður) Dr. Jórunn Erla Eyfjörð, sameindalíffræðingur, Krabbameinsfélagið Dr. Fjalar Kristjánsson, lyf]afræöingur, Delta hf. Davíð Á. Gunnarsson.vélaverkfr., forstjóri Ríkisspítala Dr. Ingileif Jónsdóttir, onæmisfr., deildarstjóri Landspítala Dr. Sigurður Guðmundsson, yfirlæknir Landspítala Náttúruvísindi og umhverfisrannsóknir Dr. Axel Björnsson, eðlis- og jarðeðlisfræðingur (formaður) Dr. Trausti Jónsson, veðurfræðingur, Veðurstofunni Dr. Eggert Briem, stærðfr. prófessor Háskóli íslands Dr. Þorsteinn Hannesson, eðlisefnafr. (slenska jámblendifélagið Dr. Borgþór Magnússon, plöntuvistfr. Rannsókanst.landbúnaðarins Dr. Páll Hersteinsson, dýrafræðingur, fv. veiðistjóri Jóhann Már Maríusson, byggingaverkfr. aðstoðar.forstj. Landsvirkjun FAGRAÐ Úthlutunarnefnd Tæknisjóðs Þorkell Sigurlaugsson, viðskiptafr., frkvstj. Eimskipafél.fslands (formaður) Dr. Þorgeir Pálsson, flugvélaverkfr., flugmálastjóri Dr. Bjarni Guðmundsson, fóðurfr., búvtsindadeild á Hvanneyri Dr. Pétur Reimarsson, efnaverkfr.. framkvæmdastjóri Árness hf. Dr. Ágústa Guðmundsdóttir, matvælafr., dósent Háskóli (slands Iðnaðar og tæknirannsóknir Dr. Þorsteinn I.Sigfússon, eðlisfr., prófessor Háskóli íslands (formaður) Davíð Lúðvfksson, vélaverkfr., forstöðum. Samtökum iðnaðarins Gunnar Svavarsson, viöskiptafr., frkvstj. Hampiöjan hf. Ingvar Kristinsson, vélaverkfr. forstöðumaöur Iðntæknistofnun Dr. Júlíus Sólnes, byggingaverkfr. prófessor Háskóli íslands Jónas Frtmannsson, byggingaverkfr., tæknil. framkvstj. (stak h.f. Sigrún Pálsdóttir, vélaverkfr., (slenska járnblendifélagið hf. Nýting lífrænna auðlinda Dr. Áslaug Helgadóttir, plöntuerfðafr. deildarstj. Rannsóknastofnun landbúnaöarins (formaður) Dr. Jón V. Jónmundsson, búfjárfræðingur Búnaðarfélag l'slands Dr. Ólafur Ástþórsson, lítfræðingur Hafrannsóknastofnun Jón Þórðarson, sjávarútvegsfræðingur, Háskólanum á Akureyri Dr. Ragnar Ámason, hagfræðingur, prófessor Háskóli (slands Dr. Vigfús Jóhannsson, líffr. frkvstj.Laxeldisst. rik., Stofnfiskur hf. Dr. Kristján Þórarinsson, stofnvistfræðingur, LÍÚ Matvælavinnsla og matvælarannsóknir Dr. Einar Matthíasson, matvælaverkfr., Mjólkursamsalan hf. (formaður) Emilía Martinsdóttir, efnaverkfr. deildarstjóri Rannsóknast. fiskiðnaðarins Dr. Snorri Þórisson, matvælafr. frkvstj. Rannsóknaþjón./Sýni hf. Guðjón Þorkelsson, matvælafr., deildarstjóri Rannsóknast.landbúnaðarins RagnheiðUr Héðinsdóttir, matvælafr. deildarstj. Samtök iðnaðarins Guðbrandur Sigurðsson, matvælafr., frkvstj. nýsköpunarsv. ísl.sjávarafurðir Magnús Magnússon, vélaverkfr. frkvstj. útgsv. Útgerðarfél.Akureyringa

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.