Dagblaðið Vísir - DV - 12.02.1991, Blaðsíða 6

Dagblaðið Vísir - DV - 12.02.1991, Blaðsíða 6
ÞRIÐJUDAGUR 12. FEBRÚAR 1991. Viðskipti DV Perúngamarkaðurinn: Ávöxtun verðtryggðra lána og óverðtryggðra er svipuð Ávöxtun verötryggðra og óverð- tryggöra útlána hjá bönkum og sparisjóðum er nú mjög svipuð, eða í kringum 8 prósent umfram verð- bólgu. Þetta kemur fram í nýjasta hefti Vísbendingar, vikurits Kaup- þings um viðskipti og efnahagsmál. Tímaritið birtir meðfylgjandi línu- rit af ávöxtun verðtryggðra og óverð- tryggðra útlána. Þar kemur glöggt í ljós að raunvextir á verðtryggðum lánum hafa nánast staðið óhaggaðir í næstum tvö ár eða frá árinu 1989. Þeir eru bein lína í kringum 8 pró- sent umfram verðbólgu. Raunvextir óverðtryggðra lána sveiflast hins vegar verulega á sama tíma. Þar leikur verðbólgan stærsta hlutverkiö. Vaxandi verðbólga á sama tíma og nafnvöxtum er haldið óbreyttum lækkar raunvexti veru- lega. Athyglisvert er að óverðtryggð út- lán gáfu bönkunum verulega meiri tekjur en verðtryggð lán á tímabihnu frá október 1989 til maí í fyrra. Ávöxtun verðtryggðra og óverðtryggðra lána umfram breytingará lánskjaravísitölu - Óverðtryggð lán Jan.'SO Maí'90 Ágúst'90 Nóv.'90 Mars'91 Svona hefur lánamarkaðurinn litiö út gagnvart lántakendum siðasta eitt og hálft ár, samkvæmt Vísbendingu. Ekki er annað að sjá en mestallt tima- bilið hafi verið hagstæðara fyrir lántakendur að taka verðtryggð lán. í fyrravor kom stutt tímabil þar sem óverðtryggð lán voru með aðeins lægri raunvexti. Það breyttist hins vegar í júlí þegar óverðtryggðu lánin fóru að gefa meira af sér fyrir bank- ana. í október og nóvember hafa óverð- tryggð lán verið lántakendum mun hagstæðari en verðtryggð en um þessar mundir er að komast á jafn- vægi þarna á milli, eins og sést á línu- ritinu. í Vísbendingu er fjallað um lausa- fjárhlutfall banka og sparisjóða í des- ember og segir að það hafi verið að- eins 11,7 prósent að jafnaði á meðan lausafjárskyldan er 12 prósent. ¦ „Nokkrar stofnanir þurfa að greiða mikla refsivexti til Seðlabankans af því sem á vantar." Ennfremur segir að ásókn í lánsfé sé meiri en framboð gefi tilefni til. Við slíkar aðstæður sé erfitt að sjá að tilefni sé til raun- vaxtalækkunar á lánamarkaði. Fjallað er um sölu ríkisskuldabréfa og það markmið ríkisins að lækka vexti. „Með verðbréfasólu þrengir ríkið að almennum lánamarkaði þannig að minna fé verður afgangs fyrir einstaklinga og fyrirtæki sem Stríðið við Persaflóa hefur víða áhrif: Stórri f erðakaupstef nu hérlendis líklega frestað Sigmundur Guðbjamason háskóla- rektor. Sjónvarp Háskólans: „Fyrirtæki haf a tekið okkurvel" Sigmundur Guðbjarnason há- skólarektor segir að þau fyrirtæki innan einkageirans, sem Háskólinn hefur rætt við um aðild að sérstakri sjónvarpsstöð Háskólans, hafi tekið hugmyndinni vel. „Þetta er fyrst og fremst á umræðu- stigi, Við höfum reifað hugmyndina en ekki fengið nein föst loforð ennþá. Það kemur væntanlega í ljós á næstu vikum hvort einkageirinn sé tilbúinn í samstarf." Sigmundur segir að Háskóhnn hafi rætt óformlega við Svavar Gestsson menntamálaráðherra um hugmynd- ina og hann sé að athuga málið. - Er ætlunin að stofna hlutafélag um þessa sjónvarpsstöð?- „Þaö er verið að skoða rekstrar- formið. Hlutafélag kemur allt eins til greina. Háskólinn á hlut í nokkrum félögum með einkageiranum og nefni ég Tækniþróun hf., Tæknigarð hf. og tvö líftæknifélög sem dæmi þar um." Hugmyndin er að sjónvarpsstöð Háskólans sýni fyrst og fremst fræðslu- og kennsluefni. : :JGþ Horfur eru á að stórri ferðakaup- stefnu, Nordic Travel Mart, sem halda á hérlendis dagana 22. til 25. apríl í Laugardalshöll, verði frestað. Astæðan er lítill þátttaka sem aftur má rekja beint til þeirrar óvissu sem ríkir í alþjóðamálum. Áætlað var að á hátt í fjögur hundr- uð gestir kæmu til landsins vegna kaupstefnunnar. Fari svo að henni verði frestað er um nokkurn skell að ræða fyrir íslenska ferðaþjónustu. Bjargey Elíasdóttir, sem undirbúið hefur kaupstefnuna, segir að tals- verðar líkur séu nú á að kaupstefn- unni verði frestað en ákvörðun þar að lútandi verði tekin næstkomandi mánudag á fundi undirbúnings- nefndar kaupstefnunnar í Stokk- hólmi. Nordic Travel Mart er kaupstefna sem haldin er á vegum ferðamála- ráða Norðurlandanna og helstu flug- félaga á Norðurlöndunum. Hún hefur verið haldin fimm sinn- um áður á hverju Norðurlandanna. Sú sem nú er í deiglunni er sú sjötta í röðinni og í fyrsta skiptið hér á landi. Á kaupstefnuna koma kaupendur ferðaþjónustu frá Asíu og Ameríku. Að sögn Bjargeyjar eru það sérstak- lega Bandaríkjamenn sem dregið hafa úr feröalögum vegna stríðsins fyrir botni Persaflóa og þeirrar óvissu sem það skapar í alþjóðamál- um. LANDS -NÍÐUMEI rft\ Ferðamálaráð íslands Líkur eru á að íslensk ferðaþjónusta verði fyrir áfalli á næstunni en útlit er fyrir að ferðakaupstefnan Nordic Travel Mart, sem halda átti í fyrsta skipti hérlendis í apríl, verði frestað. Kaupstefna sem þessi krefst mikils undirbúnings þátttakenda. Þannig eru í handbók kaupstefnunnar, sem gefin ér út mjög tímanlega, getið um hverjir sýna þannig að kaupendur geti pantað með fyrirvara einkavið- töl við sýnendur. " Líklegast er að feröakaupstefnunni verði frestað um eitt ár eða til næsta vors. -JGH Fjárfestingarfélagið: Hörður hættur við að selja Hörður Jónsson, byggingarverk- taki og stærsti einstaklingurinn á meðal hluthafa í Pjárfestingarfélag- inu, segist hættur við að selja bréf sín í félaginu að sinni. Hann fékk tvö tilboð í bréfin en hafnaði þeim báö- um. „Ég er hættur við að selja hlut rninn í Fjárfestingarfélaginu að syo stöddu. Utkoma félagsíns á síðasta ári var góð og félagið hefur aldrei staðiö betur en núna. Ég tel því betra að eiga bréfin áfram en selja þau," segir Hörður. Hlutur Harðar í Fjárfestingarfélag- inu er um 6,8 prósent og að nafn- verði um 14,3 milljónir króna. Á Verðbréfaþinginu eru hlutabréf í Fjárfestingarfélaginu skráð á kaup- .gengi. i,28 og söíugengi 1,35. - „Mér bauðst kauptilboð á genginu 1,80. Ég taldi það ekki nóg. Eg hefði að minnsta kosti viljað fá gengið 2,00. Enda er eiginfjárstaða félagsins það sterk aö það er vart raunhæft að selja á lægra verði en genginu 2,00 þrátt fyrir að skráð gengi bréfanna á Verð- bréfaþinginu sé lægra," segir Hörð- ur. -JGH vilja fá lán. Jafnvægi næst aðeins á lánamarkaðnum með hærri vöxtum en áður." -JGH Peningamarkaður INNLÁNSVEXTIR (%) hæst Innlánóverötryggð Sparisjóösbækurób. 3-3,5 Lb Sparireikningar 3ja mán. uppsógn 3^1 Lb.Sp 6 mán. uppsögn 4-4.5 Sp 12 Ni.iii. uppsögn 5 Lb.lb 18mán.uppsögn 10 Ib Tékkareikningar, alm. 0,5-1 Bb.Lb.Sp Sértékkareikningar 3-3,5 Lb Innlán verðtryggð Sparireikningar 3jamán. uppsögn 1,5 Allir Gmán.uppsögn 2.5-3,0 Allir nema Ib ib Innlán með sérkjörum 3-3,25 Innlángengistryggð Bandaríkjadalir 6-6.25 Bb Sterlingspund 12-12,6 Sp Vestur-þýskmörk 7,75-8 Bb.Sp Danskarkrónur 8,5-9 Sp ÚTLÁNSVEXTIR (%) lægst Útlán óverðtryggð ' Almennif vixlar(forv.) 13.75 Allir Viðskiptavíxlar(forv.)(1) kaupgengi Almennskuldabréf 13,5-14,25 Lb Viðskiptaskuldabréf(l) kaupgengi Allir . Hlaupareikningar(yfirdr.) 17,5 Allir Utlán verðtryggð Skuldabréf 7,75-8,75 Lb Utlán til framleiðslu Isl.krónur 13,25-14 Lb SDR 10,5-11,0 Lb Bandaríkjadalir 9,5-10 Lb Sterlingspund 15,5-15,7 Allir nema Sp Vestur-þýsk mörk 10,75-11,1 Lb.lb Húsnæðislán 4,0 Lífeyrissjóðslán 5-9 Dráttarvextir 21,0 MEÐALVEXTIR Överðtr. jan.' 91 13,5 Verðtr. jan, 91 8,2 VÍSITÖLUR Lánskjaravísitalafeb. 3003 stig Lánskjaravisitalajan. 2969 stig Byggingavísitala feb. 565 stig Byggingavisitala feb. 176,5 stig Framfærsluvísitala jan. 149,5 stig Húsaleiguvisitala 3% hækkun 1. jan. VERÐBRÉFASJÓÐIR Gengi bréfa veröbréfasjóða Einingabréf 1 5.353 Einingabréf 2 2,895 Einingabréf 3 3,516 Skammtímabréf 1,795 Kjarabréf 5,264 Markbréf 2,803 Tckjubréf 2,050 Skyndibréf 1.568 Fjölþjóðabréf 1,270 Sjóðsbréf 1 2,567 SjóÓsbréf 2 1.823 Sjóðsbréf 3 1,782 Sjóðsbréf 4 1.540 , Sjóösbréf 5 1.074 Vaxtarbréf 1,8088 Valbréf 1,6954 Islandsbréf 1,112 Fjórðungsbréf 1,064 Þingbréf 1,110 Öndvegisbréf 1,100 Sýslubréf 1.119 Reiðubréf 1,090 HLUTABRÉF Sölu- og kaupgengi að lokinni jöfnun m.v. 100 nafnv.: KAUP SALA Sjóvá-Almennar hf. 6.55 6,88 Eimskip 5,64 5,92 Flugleiðir 2,43 2,56 Hampiöjan 1,76 1.84 Hlutabréfasjóðurinn 1,76 1.84 ' Eignfél. Iðnaðarb. 1.91 2,00 Eignfél. Alþýðub. 1,40 1,47 Skagstrendingur hf. 4.15 4,35 tslandsbanki hf. 1,45 1,52 Eignfél. Verslb. 1.36 1,43 Olíufélagiö hf. 6,00 ~ 6,30 Grandi hf. 2,28 2.38 Tollvörugeymslan hf. 1,07 1.12 Skeljungur hf. 6,40 6,70 Ármannsfell hf. 2,36 2,45 Fjárfestingarfélagið 1,28 1,35 Otgerðarfélag Ak. 3.60 3,68 Olís 2.15 2,28 Hlutabréfasjóður VlB 0,95 1,00 Almenni hlutabréfasj. 1.01 1,05 Auölindarbréf 0,96 1,01 Islenski hlutabréfasj. 1,02 1,08 (1) Við kaup á viðskiptavíxlum og við- skiptaskuldabréfum, útgefnum af þriðja aðila, er miðað við sérstakt kaupgengi, kge. Skammstafanir: Bb= Búnaðarbankinn, lb = lslandsbanki Lb = Landsbankinn, Sb = Samvinnubankinn, Sp = Sparisjóð- irnir. Nánari upplýsingar um penlngamarkað- inn birtast i DV á fimmtudögum.

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.