Dagblaðið Vísir - DV - 29.07.1999, Blaðsíða 27

Dagblaðið Vísir - DV - 29.07.1999, Blaðsíða 27
H FIMMTUDAGUR 29. JÚLÍ 1999 31 Smáauglýsingar - Sími 550 5000 Þverholti 11 Ef þú þarft aö selja, leigja eba kaupa húsnæði, hafðu samband við okkur: Ársalir ehf. - fasteignamiðlun, Lágmúla 5,108 Rvík. S. 533 4200. Reyklaust par um þrítugt, í fastri vinnu, óskar eftir íbúð á höfuðbsv. Reglusemi og skilvísum gr. heitið. Vinsamlega hafið samb. í síma 553 8381 og 699 1056. Ungt par óskar eftir a& leigja 2ja herb. íbúð í Reykjavík, þarf að vera laus 29. ágúst. Reyklaus, róleg og reglusöm. Uppl. í síma 897 4416 og 5813153. Egill. Tveggja barna fjölskyldu bráðvantar 2ja-3ja herb. íbúð á Reykjavíkursvæð- inu. Uppl. í síma 456 2550. Sigríður. Vantar þig traustan leigjanda? Óska eftir 2 herb. íbúð. Reglusemi og óruggum greiðslum heitið. Uppl. 1 síma 891 6329. l'buö óskast. Par utan af landi óskar eftir 2ja-3ja herbergja íbúð. Skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í síma 862 4974. Sumarbústaðir Sumarbústaöaeigendur, athugiö: AUt efni til vatns- og skólplagna fyrir sumarbústaðinn, svo og rotþrær,hitakút- ar, blöndunar- og hremlætistæki, mikið úrval sturtuklefa. Vatnsvirkinn, Ármúla 21, s. 533 2020. Borgarfjöröur / Vesturland! Veitum þér ókeypis upplýsingar um sumarhús, sum- arhúsalóðir og þjónustu við sumarhúsa- eigendur. Opið alla daga. Sími 437 2025 eða borg@isholf.is.__________________ 50 fm heilsársbústaöur til sölu og fiutnings. Fullgerður að utan og að hluta að innan. Einnig 20 feta gámur. Uppl. í síma 587 3720 milli kl. 9 og 20. Framlei&um sumarhús allan ársins hring, sýningarhús á staðnum. Kjörverk, Borg- artúni 25, Reykjavík, sími 561 4100 og 898 4100.__________________________ Landareign í nágrenni Reykiavíkur. Land- areign í nágrenni Rvík. Frabær staðsetn. Rafm. á staðnum. Einst. tækif. Uppl. á fast. Laufási, s. 533 1111. t Atrinna íboði Starf á sérvörulager Hagkaupa. Sér- vörulager Hagkaupa óskar að ráða lag- ermann. Lyftarapróf er æskilegt. Vinnu- tími er 8-16.30 og er um mikla eftir- vinnu að ræða. Góð laun í boði fyrir dug- mikla starfsmenn. Umsækjendur yngri en 20 ára koma ekki til greina. Umsókn- areyðublöð liggja frammi í Hagkaupi, Skeifunni 15. Nánari upplýsingar um starfið gefur Anna Lisa í síma 563 5131. Domino's Pizza óskar eftir hressum stelpum og strákum í hluta- og fullt starf við útkeyrslu. Æskilegt er að umsækj- andi hafi bíl til umráða en þó ekki nauð- synlegt. Góð laun í boði fyrir gott fólk. Umsóknir liggja fyrir hjá útibúum okkar, Grensásvegi 11, Höfðabakka 1, Garðatorgi 7, Ánanaustum 15, Fjarðarg. 11._______________________________ Veitingasta&imir American Style, Nýbýla- vegi 22, Kóp. ogDalshrauni 13, HfT, óska eftir starfsfólki í sal og grill. Athugið að eingöngu er verið að leita að fólki sem getur unnið fullt starf. Umsækjandi þarf að vera 19 ára eða eldri, vera ábyggÖeg- ur og hafa góða þjónustulund. Umsókn- areyðublöð Uggja frammi á veitingastöð- unum.____________________________ Ert þú metnaöargjöm/gjarn elskar þú að ferðast? Ert þú samviskusöm/samur og áreiðanleg/ur en ert ekki með þau laun sem þú vildir hafa? Viltu geta vaxið með fyrirtæki í sífelldum vexti á heimsmæli- kvarða. Ef þetta á við þig hafðu þá samb. í síma 588 0809. Þekking á Interneti og tungumálum mjög æskileg.___________ Óskum eftir aö ráöa duglegan og sam- viskusaman starfskraft, með góða þjón- ustulund, í fullt starf við afgreiðslu og fieira. Ekki yngri en 18 ára. Góð laun í boði. Einnig óskum við eftir að ráða starfsfólk í aukastörf á kvöldin og um helgar. Gott starf með skóla. Hrói höttur, Hringbraut 119, R, s. 562 9292. Vinsæll veitingasta&ur f Reykjavík óskar eftir að ráða röskan og samviskusaman kokk á grill, þarf að geta unnið sjálf- stætt. Góð laun í boði fyrir réttan aðila. Uppl. á Hróa hetti, Hringbraut 119 R, s. 5629292.__________________________ 18-30+. Ert þú á aldrinum 18-30+? Tal- ar þú ensku eða önnur tungumál? Hefur þú gaman af ferðalögum? Hlutastarf, 30-110 þús. Fullt starf 110-350 þús. Uppl.ís. 8916837.__________________ Hey þú, já þú! Vantar big vinnu. Alþjóð- legt fynrtæki opnar á lslandi. Hlutastarf 1000-2000 dollarar á mán. Fullt starf 2000-4000 dollarar á mán. Uppl. gefur Sigríður í síma 699 0900._____________ Alþjóölegt stórfyrirtæki opnar deild á ís- landi. Hlutastarf 50-150 þús. Fullt starf 160-300 þús. Viðtalspantanir í síma 898 4346._____________________ Bílstjórar óskast. J.V.J. verktakar óska eftir að ráða vana trailer- og vörubíl- stjóra. Uppl. hjá verkstjóra í s. 892 5488 og á skrifstofu í s. 555 4016.___________ Gakktu f herinn. Söluherinn nær árangri. Hafðu samband og við ræðum spennandi atvinnumöguleika. Sími 520 2000 og 896 1404.___________________________ Kökugallerý óskar eftir framtí&ar-starfs- fólki í afgreiðslu. Uppl. verða gefnar á staðnum. Kökugallerý, Dalshrauni 13, Hafnarfirði. Óska eftir a& rá&a menn í vinnu viö stein- og hellulögn, ekki yngri en 20 ára. Vinnu- vélaréttindi æskileg. Uppl. í síma 893 3504/896 1634. Sölumenn. Föst laun og bónus fyrir rétt fólk. Leitum að duglegu og áreiðanlégu fólki í framtíðarstörf. Sími 520 2000. Hrói Höttur í Grafarvogi óskar eftir híl- stjórum á eigin bfl, Upplýsingar í síma 567 2200. Mikil vinna fram undan við kjarnaborun, sögun, múrbrot og ýmsa jarðvegsvinnu. Upplýsingar í síma.567 7570. Naglaskóli. Spennandi námskeið að hefj- ast. Vantar 4 í vinnu. Snyrti- og nudd- stofa Hönnu Kristínar, sími 561 8677. Nesbúö, Nesjavöllum. Starfsmaður óskast sem fyrst. Nánari uppl. gefa Hörður eða Sölvi í síma 482 3415. Starfsfólk óskast nú þegar í Reykhúsiö í Útey við Laugarvatn. Útvegum hús- næði. Uppl. í s. 486 1194 e.kl. 19. Óska eftir smiðum og verkamönum í vinnu. Mikil vinna fram undan. Sími 897 9210 og 898 3322. Sjómenn. Viltu komast í land? S. 863 2432. Atvinna óskast Get bætt vi& mig ýmsum útkeyrslustörf- um. (Get einnig unnið um verslunar- mannahelgina). Er á litlum sendibíl. Uppl. í s. 8961639 og 5671639. Sigurjón. 19 ára, duglegur og stundvfs strákur óskar eftir vinnu um Verslunarmanna- helgina. Vinsamlega hringið í síma 4311910 eða 4311091. Konur f leit a& erótísku starfi, athugiö! Þið getíð nýtt ykkur atvinnuauglýsingar Rauða Torgsins ókeypis í síma 535 9929. 100% persónuleynd. 37 ára, reyklaus karlmaður óskar eftir framtíðarstarfi að næturlagi. Margt kemur til greina. Uppl. í síma 553 7603. V Einkamál Kona! Loksins getur þú tekiö upp þínar eigin erótísku fantasíur fyrir Rauða Torgið hvenær sólarhings sem er og með fullkominni persónuleynd! Þú getur látið allt flakka hjá Kynórum Rauða Torgsins í síma 535 9933. Til erótískra nuddkvenna: Rauða Torginu berast sífellt fyrirspurnir um erótískt nudd. Leggið inn auglýsingu ókeypis í síma 535 9922. < Símaþjónusta Gay-sogur og stefnumót - fyrir homma og aðra sem hafa áhuga á erótík og erótísk- um leikjum með karlmönnum. S. 905 2002 (66,50). Rauöa Torgiö Stefnumót tryggir konum í leit að tilbreytingu fullkomna persónu- leynd-ogókeypisþjónustu. Kynntuþér málið í síma 535 9922. > Harogsnyrting Microlift-andlitslyfting Æ&isleg stinningar- og yngingar- með- ferð. Mánaðarkort. Snyrti- og nuddstofa Hönnu Kristínar, sími 561 8677. Ymislegt 9041100 Hvertáaðfara um helgina P Allt sem þú þarft til ad skipulcggja feróina finnur þú i BOXINU 904 110 # Rútuferdir frá BSÍ # Flugfélag íslands # íslandsflug # Hijómsveitirnar # Upptalning á öllum útisamkomum landsins. vissir þú aó þær eru yfir 20. talsins ? # Sérstök kynning á Þjóðhátíó í Eyjum # Sérstök kynning á Halló Akureyri # ekki má gleyma SBS sem er stórskemmtilcg skilaboöaskjóöa Hringdu BOXIÐ 904 110 ekki missa af boxinu HRINGDU NÚNA! BOXIÐ 904 1100 Símami&lun, 39,90 mín. U1^^ — gott í hægindastólinn ÞÚ SLÆRÐ INN FÆÐINGARDAG ÞINN OG FÆRÐ DÝRMÆTA VITNESKJU UMl PERSÓNULEIK^ ÞlNN OG MÖGULEIKA ÞÍNAÍ FRAMTÍÐINNI Veltan, 66,50 kr. mín. 905-5550 & Bátar Toppbátur til sölu. Er allur í toppstandi en aklæði á sætum þreytt. Mercruiser 145 HP vél, OMC Cobra drif, ganghraði 45 m og góður vagn. Selst með 500 þús. kr. afslætti eða á kr. 700 þ. stgr. Sími 864 0901. tabot Dagteð Spásfminn 905 5550. 66,50 mfn. Til sölu Hyundai coupé '98, ek. 9 bús. km, geislaspilari, topplúga, vetrardekk á felgum. Nissan Patrol '98, dísil, tur- bo, intercooler, leður, topplúga, 33" dekk á álfelgum. Vel með farinn bíll. Uppl. í símum 565 6695, 551 2941, 892 2184 og 861 2941. MMC Canter, árg. '92, ek. 101 þús. km, með sturtu á þrjá vegu, niður- fellanleg skjólborð, vsk-bíll með öku- rita. Verð 1.120 þús. + vsk. Uppl. í s. 892 1112. Regnfatnaður RegngaUar frákr. 1.280.- HÚSASMIÐJAN Sími 525 3000 • www.husa.is

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.