Alþýðublaðið - 13.06.1987, Blaðsíða 9

Alþýðublaðið - 13.06.1987, Blaðsíða 9
Laugardagur 13. júní 1987 „Ég útskrifaðist úr Samvinnu- skólanum og er síðan að vinna að prófi í Háskóla lífsins", segir Guð- jón Ólafsson forstjóri Sambands ís- lenskra samvinnufélaga, þegar hann er spurður um líf sitt og starf. Guðjón tók við starfi forstjóra SÍS síðastliðið haust, af Erlendi Einars- syni sem gegnt hafði starfinu í 30 ár. Guðjón hefur verið hjá Samband- inu frá því hann lauk námi i Sam- vinnuskólanum og síðat var hann forstjóri Iceland Seafood Corpora- tion í Bandáfíkjunum. Ýmsar breytingar óhjákvæmilegar „Það var ekki sérlega auðveld ákvörðun að koma heim og taka við þessu starfi. Ég hefði alveg getað hugsað mér að starfa lengur vestur í Bandaríkjunum. Þegar til mín var leitað um að taka þetta starf, þá var það ekki bara ákvörðun um að taka starfið, heldur uppgjör hjá mér og minni fjölskyldu um það hvort við vildum vera út minn starfstíma í Bandarikjunum eða flytja heim til íslands. Við tókum síðan þessa ákvörðun sem var ekki auðveld fyr- ir mig og í raun miklu erfiðari fyrir fjölskylduna", segir Guðjón. Hann á fimm börn og þrjú þeirra eru enn í Bandaríkjunum. — Hvaða hugmyndir gerðir þú þér um að geta breytt eða bœtt í rekstri Sambandsins, þegar þú ákvaðst að taka við þessu starfi? „Ég hef tamið mér í gegnum árin að gera mér ekki alltof miklar hug- myndir fyrirfram, varðandi þau störf sem ég hef tekið að mér. Ég hef gengið að þeim meira og minna með opinn huga og gert ráð fyrir því að hvar sem maður tekur til starfa verði ýmsar breytingar óhjá- kvæmilegar. Mínar hugmyndir miðast fyrst og fremst við hagkvæmni og almenna skynsemi og það markmið, kannski öðru mikilvægara, að við stefnum að því að gera helst til betur en í samkeppninni í hverju því verkefni sem við tökum að okkur“ Hlutirnir þungir í vöfum — Hefur eitthvað beinlínis kom- ið þér á óvart þann tíma sem þú hef- ur nú starfað hér? „Ef eitthvað hefur komið mér á óvart, þá er það helst, að staðan hefur reynst heldur þyngri en ég átti von á.“ — Varðandi hugmyndir þínar um hagkvœmni og almenna skyn- semi, eins og þú orðar það, hefur kannski ekki reynst eins auðvelt að framkvœma? „Hlutirnir eru óneitanlega þyngri í vöfum hérna miðað við starfsemi erlendis. Hérna er óhjákvæmilega tekið mikið tillit til atvinnuástands á viðkomandi stöðum, og það ríkir auðvitað mikið lýðræði í Samband- inu og samvinnufélögunum. Það eru tiltölulega margir sem fjalla um veigamiklar ákvarðanir. Menn taka því t.d. ekki eins létt hér á Iandi, að ýmist opna eða loka fyrir fyrirtæki, deildir og hvers konar starfsemi. Mér finnst einnig að möguleik- arnir i ýmsum atvinnugreinum séu býsna mikið mettaðir. Við störfum t.d. i sjávarútvegi, þarsem starfið er háð takmörkunum vegna þess að hér ríkir hráefnisskortur. Við störf- um í verslun, þar sem umfram fjár- festing í verslunaraðstöðu og hús- næði er veruleg í þjóðfélaginu. Við störfum í landbúnaði, sem er í skipulögðum samdrætti vegna markaðsaðstæðna. Við störfum í iðnaði, sem er í mjög harðri sam- keppni við láglaunasvæði heimsins. í öllu þessu keppum við síðan með dýrasta fjármagn sem sennilega þekkist í vestrænum löndum og með litla fjármunamyndun í fyrir- tækjunum. — Þetta lýsir kannski því sem ég kallaði hér á undan „þyngsli". Andvígur öfgastefnum — Rekstursreikningur Sam- bandsins á siðasta ári sýnir 40 mill- jón króna tap þrátt fyrir að hagur mikilvcegrar deildar eins og Sjávar- afurðadeildar vaxi verulega? „Já, það er rétt hlutur sjávaraf- urðadeildar hefur farið vaxandi og starfsemin í gegnum árin, en tekju- öflun fyrir Sambandið af þeirri starfsemi er afar takmörkuð. Sjáv- arafurðadeildin tekur í fyrsta lagi mjög lág umboðslaun og sá tekju- afgangur sem hún skilar er aðeins að hálfu leyti Sambandsins, hinn helmingurinn er endurgreiddur til fiskvinnslunnar. Það gera sér kannski fáir grein fyrir því að það er verið að veita mjög mikla þjónustu og ég held ég geti fullyrt að þessi þjónusta sé fyrir lægsta gjald sem þekkist fyrir slíka starfsemi nokk- urs staðar, — þrátt fyrir allt tal hér á landi um milliliðagróða" — / ávarpi þínu í ársskýrslu viðrar þú hugmyndir um sölu eigna og starfsemi sem ekki teljast hag- kvœmarfyrirykkur. Geturþúskýrt það nánar? „Ég get ekki skýrt frá hvaða eign- ir er um að ræða. Við erum að ræða þessi mál og af ýmsum ástæðum hef ég ekki möguleika til þess að skýra frá þeim hlutum fyrr en jafn- óðum og þeir verða. Það eru á sölu- lista hjá okkur eignir, bæði ýmsar eignir í Reykjavík og út um land og er verið að athuga um sölumögu- leika á nokkrum starfsgreinum á vegum Sambandsins. Þar erum við meðal annars að kanna möguleika á að selja þvi fólki sem starfar við greinarnar. Það er vitað að við stöndum í við- ræðum við Álafoss um hugsanlega sameiningu á ullariðnaði og þegar hefur komið fram að við höfum selt nokkrar eignir. Ég held að við séum að segja með þessu, að við gerum okkur grein fyrir breyttri stöðu í ýmsum at- vinnugreinum, harðnandi sam- keppni og mjög mikilli breytingu samfara fastagengisstefnu, sem í raun gjörbreytir viðhorfum til rekstrar frá liðnum árum. Sem dæmi hefur innlendur kostnaður í útflutningsgreinunum hækkað um 15—20% á ári undanfarin 3 ár og gjaldeyririnn staðið nánast óbreytt- ur og dollarinn reyndar lækkað. Á þessu ári hefur þetta t.d. framkallað skekkju i ullar- og skinnaiðnaði sem svarar til 15—20%. Það sjá all- ir menn að slíkt getur ekki gengið nema takmarkaðan tíma. En vegna þess að þetta er ríkjandi stefna stjórnvalda, þá er ekki um annað að ræða en fyrirtækin bregðist við þessul1 — Ertu að segja að þú sért and- vígur fastgengisstefnunni? „Ég er andvígur öllum öfgastefn- um. Eg tel að menn verði að vera raunsæir. Ef menn eru tilbúnir að fórna heilum atvinnugreinum fyrir það eitt að geta haldið í fast gengi, þá er það út af fyrir sig kenning. Menn verða hins vegar að gera sér grein fyrir hugsanlegum afleiðing- um áður en þeir móta slíka stefnu. Það er hugsanlegt ef að svona stefna heldur áfram og tiltölulegt góðæri ríkir áfram í sjávarútvegi, að iðnaður eins og ullariðnaður og jafnvel skinnaiðnaður sem veita um 1000 manns atvinnu, verði ekki lengur til. Það er þá eins gott að eitthvað annað hagkvæmara eða betra sé á takteinum til að taka við verðmætasköpun og ekki síst at- vinnusköpun. Ég get því sagt að ég sé á móti öll- um kreddustefnum, eins og t.d. að bíta sig í fast gengi sem eitthvert endanlegt mark án þess að gera sér grein fyrir afleiðingunum" Gott fólk = Góð laun — Þú talar um „þyngsli", það séu margir aðilar innan Sambands- ins sem fjalli um mál áður en tekin er ákvörðun. Þú talar einnig um að dreifa valdinu meira. Hvað áttu við? „í Sambandinu og kaupfélögun- um eru bæði stjórnir og aðalfundir sem hafa úrslitavald í þýðingar- miklum málum. Það sem átt er við um meiri dreifingu á ákvarðana- töku, og við skulum frekar tala um ákvörðun en vald. Sambandinu er skipt i deildir í dag og þetta miðar að því að ákvarðanir og ábyrgð verði sem mest tekin í deildunum af því fólki sem er ýmist að selja, framleiða, eða kaupa og selja vöru. Þetta þýðir að sjálfsögðu líka að þetta fólk I undirdeildum og vöru- deildum beri meiri ábyrgð á af- komu í sínum deildum. Þetta þýðir líka að yfirstjórn fyrirtækisins hafi meira með höndum það hlutverk að setja markmið, meta árangur og viðskiptalega stöðu og endurskoða vinnubrögð og árangurí' — Nú fer það orð af Sambands- fyrirtœkjum að þau greiði frekar lág laun, verður ekki að gera brag- arbót i þeim efnum? „Það er engin spurning um það í mínum huga. Ef við eigum að geta haft gott fólk, þá verðum við að geta borgað því samkeppnisfær laun“ — Mér skilst að þú hafir þótt röggsamur stjórnandi þegar þú varst í Bandaríkjunum, og ekki hik- að við að reka menn þegar þeir að þínu mati stóðu sig ekki. Má búasi við einhverju slíku? „Það er rétt að við skiptum um menn fyrir vestan þegar annað var ekki talið fært til þess að ná árangri. Það sama verður að gilda hér. Þrátt fyrir allt þá er ég afar hlynntur því að gefa fólki tækifæri til þess að sýna sig og ég tel mikil- vægt að sanngirni ráði í mati á fólki. Áður en ég beiti mér fyrir því að reka fólk, þá vil ég vera sann- færður um það að við séum ekki að hafa það fyrir rangri sök. Það er t.d. hugsanlegt að viðkomandi aðili nái ekki árangri vegna þess að hann hefur ekki til þess skilyrði. Ég vil ekki rasa að neinu en •!- a ekki að gera breytingar ef : ð dugar ekki“ Áframhaldandi sald — Hvernig sérðu fyr'tr þér stöðu Sambandsins á nœstunni? „Ég tel að það verði að vera áframhaldandi viðleitni til aðhalds meðan afkoman er ekki betri en hún er. Ég vil því fyrst og fremst sjá betri skuldastöðu en er.í dag. Ýmsir spá samdrætti í heimsviðskiptum vegna erfiðrar stöðu Bandaríkj- anna. Það er því ástæða til að fara varlega og vera búinn undir það versta. Það verður þá ekkert vanda- mál að taka góðu fréttunum", segir Guðjón B. Ólafsson, forstjóri Sam- bands islenskra samvinnufélaga. töiaMB ■ - ■

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.