Morgunblaðið - 12.03.2003, Blaðsíða 4

Morgunblaðið - 12.03.2003, Blaðsíða 4
FRÉTTIR 4 MIÐVIKUDAGUR 12. MARS 2003 MORGUNBLAÐIÐ ÓLAFUR Ólafsson, formaður Fé- lags eldri borgara, segir að skatt- byrði einstaklinga hafi hækkað síð- an núverandi skattkerfi var tekið upp árið 1988. Orsökin sé sú að skattleysismörk hafi í gegnum tíð- ina dregist verulega aftur úr launaþróun. Því sé greiddur skatt- ur af stærri hluta tekna en áður. Hækkunin hafi orðið einna mest á lægstu laun. Þessi þróun hafi orðið þrátt fyrir að skatthlutfall stað- greiðslu hafi lækkað frá árinu 1995. Stjórn félagsins fékk Einar Árna- son hagfræðing til að vinna úttekt á skattkerfinu og voru niðurstöður þeirrar vinnu kynntar á blaða- mannafundi í gær. Einar segir að þrátt fyrir að tekjuskattshlutfallið hafi lækkað frá árinu 1990 úr 39,75% í 38,55% árið 2003 hafi skattar hækkað veru- lega á lægstu tekjur vegna þróunar skattleysismarka. Skattleysismörk hækkuðu úr kr. 53.988 á mánuði ár- ið 1990 í kr. 69.585 árið 2003 en það er ekki nærri nóg að mati Einars. Ef skattleysismörkin hefðu aðeins hækkað eins og verðlag þessi ár ættu þau að vera kr. 84.340 í ár. Ef þau hefðu hins vegar hækkað jafnt og launavísitalan þennan tíma ættu þau að vera kr. 110.208. Skoða þarf samspil skatthlut- falls og skattleysismarka Einar segir að skatthlutfall stað- greiðslu eitt og sér segi lítið sem ekkert um skattbyrði. Skoða þurfi samspil skatthlutfalls og skattleys- ismarka til að sjá hve hátt hlutfall tekna fer í skatt. Dæmi er tekið um eldri borgara sem fær mánaðarlega 100 þúsund krónur í laun. Til þess að hann greiddi sama hlutfall tekna sinna í skatt í dag og hann gerði árið 1990 þyrfti að lækka skattprósentuna úr 38,55% í 20,49%. Sömu áhrif myndu verða ef skattprósenta yrði óbreytt en skattleysismörk hækkuðu í kr. 83.837. Árið 1990 greiddi þessi ein- staklingur 6,2% tekna sinna í skatt en árið 2003 er þetta hlutfall 11,7%. „Tilfellið í dag í umræðu um skattalækkanir er að menn eru allt- af að segja hálfsannleikann. Það vantar eina vídd í umræðuna og það er það sem fram kemur í þessum tölum. Skattleysismörkin hafa ekki verið hreyfð í takt við verðlags- eða launaþróun sem bitnar harðast á þeim sem lægstar hafa tekjurnar. Þetta finnst okkur vera hálfsann- leikur sem við lesum dag eftir dag í blöðunum og vonandi verða menn víðsýnni þegar nær dregur kosn- ingum,“ sagði Ólafur Ólafsson, for- maður Félags eldri borgara. Félag eldri borgara gagnrýnir umræðu um skattalækkanir Segja skatt- byrðina hafa aukist Morgunblaðið/Jim Smart Forystumenn eldri borgara segja að skattbyrði láglaunafólks hafi aukist vegna þessa að persónuafsláttur hafi ekki fylgt verðlags- eða launaþróun. Fólk sem ekki greiddi tekjuskatta 1998 sé núna farið að greiða skatt.             !"      #    $ %$&'& '&&( $& (          !   %)$ &$'' ( $' %(    *! +)(      *     RÍKISSTJÓRNIN samþykkti á fundi sínum í gær tillögur Jóns Krist- jánssonar heilbrigðisráðherra um aukna þjónustu við börn og ung- menni sem stríða við geðraskanir. Samþykkti ríkisstjórnin einnig að heilbrigðis- og tryggingamála- ráðuneytið hæfi undirbúning að stofnun lokaðrar deildar fyrir alvar- lega geðsjúka, en sakhæfa einstak- linga. Kostnaður á þessu ári áætlaður 25 milljónir kr. Tillögurnar byggjast á hugmynd- um sem forstjóri Landspítala há- skólasjúkrahúss setti fram í liðinni viku að frumkvæði ráðherra. Í frétta- tilkynningu frá ráðuneytinu segir að beinn kostnaður á árinu vegna til- lagnanna sem strax verður hrundið í framkvæmd verði um 25 milljónir króna. Að mati heilbrigðisráðherra hafi verið brýnt að grípa strax til aðgerða til að bæta þjónustu við börn og ung- linga með geðraskanir og að hrinda jafnframt í framkvæmd tillögum sem stuðla að varanlegum umbótum í þjónustunni. Átakshópur mun einbeita sér að bráðatilvikum Tillögurnar sem samþykktar voru til að auka þjónustuna við börn og ungmenni eru þríþættar: Komið verði á fót sérstöku tíma- bundnu teymi sem einbeiti sér að bráðatilvikum. Auk þess að sinna bráðatilvikum verði meginviðfangs- efni hópsins að vinna á bráðabiðlist- um unglingageðdeildar, heimsækja unglinga í vanda og veita sérhæfða geðheilbrigðisþjónustu utan spítal- ans. Þá mun átakshópurinn greiða fyrir innlögn unglinga á unglingageð- deild í samráði við inntökustjóra og vakt barnageðlækna. Gert er ráð fyr- ir að áætlaður kostnaður vegna þessa þáttar verði um 20 milljónir króna á árinu 2003. Í árslok 2002 var veitt sérstök fyr- irgreiðsla til að mæta þörfinni fyrir barnageðlæknisþjónustu utan stofn- ana. Tryggja á skv. tillögum ráðherra að sú fjölgun greiðslueininga haldi sér á árinu 2003. Áætlaður kostnaður vegna þessa er um fimm milljónir króna. Heilbrigðisráðherra mun svo í framhaldi af samþykkt ríkisstjórnar- innar hefja undirbúning að stækkun barna- og unglingageðdeildar og flutningi göngudeildar barna- og unglingageðdeildar. „Með þessu verður fjölgað rúmum fyrir ung- menni í brýnni þörf og barna- og ung- lingageðdeildin stækkuð. Í ljósi þess vanda sem að barna- og unglingageðdeildinni steðjar og til þess að tryggja skilvirkni þjónust- unnar til framtíðar hefur heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra ákveðið að láta fara fram stjórnsýsluskoðun á starfseminni,“ segir í tilkynningunni. Þá var samþykkt sú tillaga heil- brigðisráðherra að hefja undirbúning að stofnun lokaðrar deildar fyrir al- varlega geðsjúka en sakhæfa ein- staklinga. Er þetta gert í framhaldi af því starfi sem unnið hefur verið í ráðuneytinu nú í vetur á því hvernig auka mætti þjónustu við alvarlega geðsjúka en sakhæfa einstaklinga. Ríkisstjórnin samþykkir tillögur heilbrigðisráðherra um málefni BUGL Þjónusta efld við börn og ungmenni með geðraskanir Stofnun deildar fyrir geðsjúka en sakhæfa einstaklinga hafin SAMÞYKKT var á ríkisstjórnar- fundi í gær að byggja á byggða- áætlun 2002–2005 við ráðstöfun 700 milljóna fjárveitingar til atvinnu- þróunarverkefna á næstu 18 mán- uðum. Sú fjárveiting var hluti af 6,3 milljarða fjárveitingu til þess að stuðla að aukinni atvinnu og draga úr slaka í efnahagslífinu uns áhrifa af stóriðjuframkvæmdum tekur að gæta. Ríkisstjórnin hefur heimilað Byggðastofnun að veita allt að 350 milljónir til þess að taka þátt í álit- legum sprotafyrirtækjum og fyrir- tækjum í skýrum vexti með hluta- fjárþátttöku. Þá er stofnuninni falið að hafa frumkvæði um rekstur vel mótaðra stuðningsverkefna til þess að efla atvinnuþróun og nýsköpun á lands- byggðinni. Er Byggðastofnun heim- ilt að verja allt að 150 milljónum króna á næstu 18 mánuðum til slíkra verkefna. Í þriðja lagi er Nýsköpunarsjóði atvinnulífsins, í samstarfi við Byggðastofnun, falið að meta nýja iðnaðarkosti sem gætu haft afger- andi áhrif á búsetu og atvinnuþró- un. Er Nýsköpunarsjóði heimilað að taka þátt í stofnun arðbærra hlutafélaga og kaupa hlutafé fyrir allt að 200 milljónir króna. Allt að helmingur til sprotafyrirtækja 700 milljónir til atvinnuþróunar ALLT stefnir í að það takist að ljúka störfum Alþingis á þessu kjörtímabili á föstudag að sögn Friðriks Ólafsson- ar, skrifstofustjóra Alþingis. Þá verða um átta vikur til alþingiskosninga en kjördagur er 10. maí. Miklar annir hafa verið á þingi síð- ustu daga. Til að mynda voru 46 mál á dagskrá þingsins við upphaf þing- fundar á mánudag og síðar þann dag voru 29 frumvörp gerð að lögum á 14 mínútum eins og greint var frá í Morgunblaðinu í gær. Þá voru 26 mál á dagskrá við upphaf þingfundar í gær. Kvöldfundir voru í gær og í fyrradag. Í kvöld verða svokallaðar eldhús- dagsumræður en það eru umræður um stefnu og störf ríkisstjórnarinnar. Þær hefjast rétt fyrir átta í kvöld og sér Ríkisútvarpið um að sjónvarpa þeim og útvarpa. Eldhúsdagsumræður í kvöld ÞAÐ er ekki á hverjum degi sem kálfar heimtast eftir vetr- arútigöngu. Slíkt gerðist þó á Stað í Reykhólasveit á sunnu- dag. Í haust sluppu fjórir kálfar úr rekstri þegar verið var að reka þá frá bænum Hlíð í Þorskafirði að Stað og Árbæ á Reykjanesi. Nokkrum dögum síðar fundust tveir þeirra og voru fluttir heim að Árbæ. Gerð var ítarleg leit að hin- um tveimur en ekkert hafði sést til þeirra frá því þeir voru skildir eftir. Á sunnudag kom annar kálfurinn í leitirnar rétt hjá bænum Klukkufelli sem er um 3-4 km frá þeim stað sem þeir týndust frá. Gekk vel að handsama hann. Hann er nokk- uð vel á sig kominn þó grannur sé. Ekkert hefur sést til hins kálfsins ennþá, en eins og sjá má er ekki öll von úti enn um að hann finnist. Kálfur heimtist eftir vetr- arútigöngu
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.