Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 20.12.1973, Blaðsíða 6

Atuagagdliutit - 20.12.1973, Blaðsíða 6
Thule-mik takung- nerKingneK ukiut 20 matuma sujornagut. åipartt utorKait Ktmavdluartut, nauk nuna- KarfitoKartik UmånaK KimarKåmeraluardlugo. For 20 år siden. Et herligt ægtepar, glade trods det, at de lige har for- lade deres elskede, gamle Thule. autdlarKåumut Bent Jensen, su- jomagut Radioavisime redaktøri- usimassoK Kalåtdlit-nunåne Dan- markime ikingutiminuinaK TV - avisime sulissunut inuvdluarKU- ssumik OKalugtualåginamiarsima- galuarpoK KanoK misigissaminik, taimåitordle inuvdluarKUSsut so- KutiginartOKarpoK. åmame Bent Jensen avdlarpagssuarnik ikingu- teKarpoK københavnimiuinåungit- sunik, ilåtigut åma Atuagagdliu- tine ikinguteKardlune. Kanox ag- dlagsimanera atuarusugpåt. må- nilo åridgssuissoKarfingme isu- maKarpugut avdlat åma Bentip agdlagai atuartariaKarait. måne ilånguparput åssilissat atugkiusi- massai ukiut 20 matuma sujor- nagut åssilissausimassut ilångut- dlugit Thuleme åssilisimassat. ag- dlagkame autdlantautåne aperisi- mavOK takorKisagamiuk ilimagi- ssane maligdlugo avdlångorsimå- saKinersoK. — Kanordlime nal. ak. mardlugsuit kisiat najordlugo u- kiut 20 ingerdlaneråne takusima- nago nalilersoruminaitsiglsassoK Københavnime Rådhuspladsime Radiohusimilo inujuarsimassu- mut? ingminut aperisimavoK: Thule nutåK, K’anåK, augustime 1973 ukiut 20-t matuma sujornagut ag- sorssuaK iluagtitsivdlunga mau- nga K’ånåmut pisimavunga ava- nerssuarmiut taimane Thulemit tåssunga nugterKåmersut. oKau- tigineKarpoK tingmissartOKarfig- tårssup piniagkat akomuserai — måna taimatut angitigiungnaersi- magaluarpoK, tåssame åma tåva- ne inuit maskinanit Karasaussia- nit EDB-nit taorserneKartalerma- ta — kisiåne taima nugtertitsi- nerme sujunertarineKamerugu- narpoK Thuleme eskimut kultu- riata igdlersomigsså. tåssame dan- skit amerikamiutdlo Thuleme na- jugagdlit inungnut tåukununga i- nutsialagssuarnut pitsaussumik suninaviångikaluarput. taimanikut nalautsomikut he- likoptere tamåne sujugdlerpauv- dlune atulersoK ilauvfigåra. dan- skit amerikamiutdlo avisiliortor- pålue ilagåka, amerikamiutdlo i- nugsiarneKissut såkutoKarfing- miut unuåinaK itersarpåtigut a- peralutalo sumik aulajangersima- ssumik ingmikut itumik takussa- Karusungnersugut, aussaugame seKinarigssuvoK, sorunalume avi- siliortut danskit nivdliåinaK su- aorput K’ånåK takorusugkigtik. tåssalo tåssungnarpugut, angutit pingasut sisamauvdluta. silage- KaoK — chefredaktør Børge Outze akuerssisipara åssilissuterKUvdlu. nga — tauvalo OKaloKateicarpu- nga avanerssuarmiumik — soru- name OKalugteKardlunga — Odå- tOKaK, thulemioK angussuaK, ad- miral Peary ilagalugo Kalaserssu- aliarsimassoK. tåssame ilumut ti- kisimaguniko. uvanga Kulareitåra, sordlo amerikamiut senatiåne ar- dlanaKissunik aperssuisimassutut. taimanikut misigssuissunik taine- Kartarunarput. tåssa angussaKa- rusungneK aperKutausimagunar- poK. Peary amerdlaKissunik misi- lissarérsimavoK, Kalaserssuardle angusanago. tåssalo pingitsorane måna anguniarpå. ilumut angusi- manerå iluamik ugpemarsarne- KarsinaugunångivigpoK. ilåtigut OKamissårtoKarpoK angusimagu- niko angerdlamut ingerdlaner- mingne ima sukatigisimassaria- Kartut Knud Rasmussen Pitarssu- ardlo ingerdlarssorsinaunertik ta- måkerdlugo silagigsorssuarme nal. ak. mardlugsuinait angumag- simasinéusagaluartut. tamatumi. nga OdåK OKauseKarKuvdlugo a- peråra. encarsarpalugdlune kig- dlingussåmut issigaoK akivdluni- lo: „Tomårssup amå taimanikut itisumik sinigtarsimagunarame". OKariausøK kaujatdlagtitagssau- gunartoK. sorunalume åma ape- råra Thulemit K’ånåK-mut nung- neK KanoK iginerå. tåssunga aki- vok: „emerma Kimugsiukaminga". isumanarpunga ajoringningnig- ssamut piumanane kussanartumik akissutaussoK piniartorssuatorKap nunaminik KimatsissariaKarsima- ssup takutitå. „inuneK avdlångo- rartarame", OdåK OKarpoK, „nuå- neKaoK". måna Kangarssuardle to- KusimalerérpoK, OdåK, angut tåu- na, erKaimavdluaruvko, angumik avdlamik toKutsisimassoK nulia nulissiukumavdlugo — måssa av- dlamik nuliaréraluardlune åipiu- tigssaminik. uvdlumilo, ukiut 20 Kångiutut: si- lapalåK pujortorssuvdlune. — kommunalbestyrelse nal. akuner- pagssuine atautsiméKatigalugo landsrådip autdlartitai ilagalugit. suliagssat Kularnaitsumik pingår- tut, kisiåne nal. akunerpagssuine tusamågkat danskit atuartuinut oKalugtuariuminaitsut — avisinul TV-mutdlunit. sorunalume filmi- liorneK ajornaKaoK agdlagarta- lersugagssamik il. il. isersimaor- dlune kalåtdlit mardlugsuit iki- ngutit ilagalugit sukisaersårtaria- KarpoK, tåssalume kisame unua- roriånguatdlarå mtangnialerput. inuit ilarpagssuinut nuåneKissoK tusagaK Kitagtarérsimassunut. ka- terssortarfingme Kitik! hurra! hurra! ilåne taimatut KitangneK Freuchenip OKalugtuarisimavå o- Kalugtuålo pitsångorsarusungila- ra. Pitarssup nalånit uvdlumimut pisimassoKarsimaKaoK, ilame uva- nga nalivnilunit avdlångomeKar- simaKaoK. nuånaralugo oKåtåg- ssamårsimavara kalagtorsinau- nersunga, kisamilo unuap Kenca KångingåtsiaKaoK. kisiånile aju- ssusia! agdlåt tagpavane, nunap kussanamerssåne seKinerajung- nerssånilo agdlåt katerssortarfik discoteque-ngortitausimavoK, Ka- noK agdlagtariaKaraluarnersoK. i- galåt sågusimåput tårtuinångor- dlugo, inuit 30 Kitåput, tamåku- nunga amerikamiutut erinarssug- kanut imaKa tamangajangmik i- laKartunik imatungajak: „I love you, baby. Do you love me, baby?" sordlulo uvanga OKausertai åssi- giginarsorigivka åma nipilerssu- tait taima tusåvåka. tamånale na- lussutsivnik pissuteKarunarpoK. tauvalo pakatseKalunga båndop- tagere igdluanik åssilivik Kåu- martautailo igdluanik tigoriardlu- git aninarpunga. tåssame åssigi- narsimåsagaluarpå Sankt Peder Strædemukaruma. uvdlut avdlångoriartortarput, taima OKausingnåKarpoK. Peter Freuchen Knud Rasmussenilo ilå- ne ingmingnut OKarfigisimåput, neriugdlutik -imatut utorKalitigi- sanatik unuånguaK nåvdlugo Ki- tigtuarsinaujuåsavdlutik. taimåi- putdle. uvangåtaoK utoncakunut ilångutinartariaKarpunga. åssilissaKarnanga, båndimut i- miussaKamanga, atortuka sigssa- mukåuneKarput, tåssanilo utanå- lerpugut, såkutorpåluit uvangalo umiatsiamik gummiussumik sor- ssutémamut Hvidbjømimut ikåu- neKarsivdluta. unuaK takussåka nåmagileravkit. pujoK tungaKaoK — unatsiåinaK erssitdlune. alia- sugpalugtumik siggartatsiartar- nerit ilisimatipåtigut puiomeKå- ngitsugut taimatut pujortigissume autdlarsinåungikaluardluta. tau- va nal. ak. mardlugsuit pingasut- dlunit unagserussårtardluta utar- Kivugut. uvdlåkut tatdlimanut kavfisoriardluta inåvugut. uva- ngauna Kimajungnaiginarsima- ssunga tåssame discotequinut sok isertånginerpunga. Bent Jensen. PS: iluamigdle erKortuliusaguma ilångutariaKarpoK, aKaguane uv- dlåkut itersarneKaråine pingasu- nut — issigtukasik singusåinauv- dlune umiarssup Kåvanut Kaiciv- dlune issigingnåråine nanoK u- miarssup kigdlinguane sikutigut Kitigtussivdlune issigingnårtitsi- ssok, — åp, tåssa Kalåtdlit-nunå- ta avangnånitdlune malugissaria- KarpoK Københavnime pisuinait avKusinerssuat ungaseKalugo — åmame umassusivigssuaK. åma ukiut 20 matuma sujornagut åssilissaK. Også for 20 år siden. LEVERANDØR TIL DET KGL.DANSKE HOF

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.