Atuagagdliutit

Árgangur

Atuagagdliutit - 20.12.1973, Blaðsíða 22

Atuagagdliutit - 20.12.1973, Blaðsíða 22
Manden der indførte fjernsynet i Grønland er selv tv-narkoman For fire år siden transmitteredes den første TV-udsendelse i Grønland. I dag er der mindst 2000 seere. Manden bag „fjernsyns-eksplosionen" er radioforhandler Ole Winstedt, Godthåb. I artiklen fortæller han løst og fast om de første TV-dage. For fire år siden blev den første tv-udsendelse i Grønland sendt pr. kabel tværs over „Sletten" i Godthåb. Billedbåndmaskinen, der leverede udsendelsen, blev betjent af radioforhandler Ole Winstedt. Han og hans medarbej- dere havde maset i mange år, før han kunne „trykke på knap- pen". På den anden side af „Slet- ten" ventede Grønlands første „tv-familie“ spændt. Operetten „Karneval i Venedig" tonede frem på skærmen i elektromekaniker Mogens Trolles hjem. Klart og tydeligt. Det blev en stor aften i begge ender af kabelet. I dag kan mindst 2000 familier i Grønland kigge tv. Den største tv-forening, Godthåb lukkede Te- lenet, har alene ca. 1200 medlem- mer. Der er oprettet lignende for- eninger i Nanortalik, Julianehåb, NarssaK, Arsuk, Frederikshåb, Godhavn, Sukkertoppen, Hol- steinsborg, Egedesminde, Jakobs- havn og Christianshåb. TV-udviklingen har været eksplosionsagtig. I forhold til Danmark har tempoet i Grønland været måske fire gange så hur- tigt. TV-området er et eksempel på, at moderne teknisk udvikling gennemføres med forrygende hurtighed i Grønland. Manden bag det hele, Ole Win- stedt, er ikke brødebetynget. — TV burde være indført i Grønland mindst ti år tidligere. Og så skulle myndighederne have haft øjnene åbne for de store muligheder for folkelig oplysning, som TV rummer. Jeg tror ikke, der findes et kraftigere under- visningsmiddel end fjernsyn. He- le den grønlandske befolkning kunne have været orienteret om meningen med og baggrunden for den tekniske udvikling. Så havde vi nok undgået mange af de pro- blemer, der er fulgt i kølvandet af udviklingen, siger Winstedt. VIDSTE IKKE, HVAD TV VAR! — I øvrigt er det ikke rigtigt at give mig æren — eller skammen — for, at vi har fjernsyn i Grøn- land, fortsætter Winstedt. Det var daværende redaktør Jørgen Bent- zon, der først luftede tanken over for mig. Han mente, at fjernsyn kunne betyde beskæftigelse og underholdning bl. a. for de mange unge, der gik og daskede omkring i gaderne i deres fritid. Jeg var ikke særlig stemt for ideen. Det skyldtes nok først og fremmest, at jeg faktisk ikke selv rigtig vidste, hvad fjernsyn var! Jeg havde forladt Danmark længe før TV-tidsalderen. Desuden kunne jeg dengang — af samme årsag — heller ikke rigtig overskue de tekniske problemer. Alligevel gik jeg og rugede over forslaget. Et stort skrummel af en radio- modtager, der næsten var øde- lagt af en brand i vores forret- ning, kom — ganske tilfældigt — til at spille en rolle for pro- jektet. Jeg fik lyst til at „trimme" det gamle apparat, og en dag, da jeg sad og drejede på indstillings- knappen, hørte jeg pludselig helt nede på 50 megahertz nogle få brokker fra en fransk station. Det siger ikke almindelige mennesker noget. Men for en radiomand er det mere end besynderligt. Næste dag prøvede jeg igen samme bøl- gelængde. Nu hørte jeg — på engelsk — en stump af en sæt- ning „.. og så kan De skrive til Så slog det ned i mig: Du har fat på en engelsk tv-kanal! LAD OS SÅ KOMME IGANG . . . Ok. Det kan altså lade sig gøre. Lad os så komme igang, tænkte jeg. Jeg skrev til en af mine leve- randører i København og bad ham Kangerdfijarssorutsini6 Centraltankanlæget i Færingehavn oliausivit Pingarnersåt DET GRØNLANDSKE OLIEAKTIESELSKAB Kalatdlit-nunåne oliamik pigingneqatigit om at sende en tv-modtager, ind- rettet med engelske kanaler. Den kom. Jeg kiggede på fyren, prø- vede at få billeder frem, men skærmen var sort. Apparatet due- de ikke. Dyb skuffelse. Da jeg senere modtog et diagram over apparatet, fandt vi hurtigt ud af, at det kun var en modstand, der var rystet i stykker under trans- porten. Så prøvede vi igen. Og den aften dukkede for første gang i Grønlands historie billeder frem på en tv-skærm! Det var flim- rende glimt fra en eller anden pompøs begivenhed med dronning Elisabeth i fuldt skrud. Billed- kvaliteten var elendig. Men vi var alligevel betaget over, at det kun- ne gøres. Og vi havde for alvor fået blod på tanden. Vi købte et tv-kamera til op- tagelser. De første planer gik ud på, at vi ville opstille et tv-appa- rat i forsamlingshuset og lave nogle demonstrationsudsendelser både med bånd fra Danmark og med små-optagelser fra Godthåb. Jeg håbede også, at vi kunne gøre forsamlingshusets bestyrelse så interesseret, at der senere kunne laves et lille studie og en tv-sen- der i forsamlingshuset. Hvad der dog ikke lykkedes. POST- OG TELEGRAFVÆSENET VÅGNER OP Uheldigvis var der også ved de- monstrationen af tv i forsamlings- huset en redaktør til stede. Han sendte flux et telegram til Rit- zaus Bureau om, at nu var der indført tv i Grønland. Post- og Telegrafvæsenet vågnede op. Vi fik med det samme en skriftlig forespørgsel om, hvad det egent- lig var, vi gik og lavede — uden nødvendige tilladelser. Vi måtte gå til bekendelse: Vi havde vit- terligt produceret og transmitte- ret en tv-udsendelse, og vi måtte højtideligt love aldrig mere at gøre det, før formaliteterne var i orden. Det problem gik vi og tyggede på i nogen tid. Så slog vi os sam- men — fem-seks mand — og op- rettede foreningen Godthåbs luk- kede Telenet. Teknisk eksperi- menterede vi videre. Vi lagde det første tv-kabel over „Sletten". Vi arbejdede med 16 mm-filmopta- gelser. Resultaterne var pæne. Så gode, at vi nu for alvor begyndte at rende myndighederne på dø- rene for at få den koncession, som vi manglede. Hele papirdyn- gen endte hos daværende kultur- minister Bodil Koch. Og der blev den liggende. NORMANN I AKTIVITET Men så står der 1969 på kalen- deren, fortsætter Ole Winstedt, og vi får ny regering — og ny grøn- landsminister. I nytårsudsendel- sen i Grønlands Radio siger A. C. Normann pludselig, at han har hørt om vores fjernsynsplaner i Godthåb. Han vil støtte dem! Jeg skrev omgående til ministeren, forklarede ham om planerne og bad om hans råd. Han svarede mig fjorten dage senere, at han ville anbefale os at søge konces- sion til at oprette kabelnet. Ikke lang tid efter traf jeg ministeren ved indvielsen af sømandshjem- met. Han kunne fortælle, at kon- cessionen netop var halet i land. Jeg skulle i starten være direkte ansvarlig over for ministeren som en slags „tv-chef“ i Grønland. Samme år købte vi to billed- båndmaskiner i København. Den ene blev placeret i Godthåb, den anden hos min gamle kammerat, Poul Andersen, København, hvor den stadig står. Han og familien er fortsat et af de vigtigste led i det grønlandske tv-system, for- di de optager alle udsendelser, som vi senere udsender. Det varede ikke mange uger, efter at koncessionen var halet hjem, før Poul Andersen sendte os det første bånd, han havde optaget i København. Det var ud- sendelsen „Før fyraften". Jeg satte spændt apparatet i Godthåb igang. Filmen tonede pænt frem på skærmen. Men efter ganske få minutters forløb viste sig en stribe tværs over billedet — stri- ben blev bredere, og til sidst var billedet væk. Maskineriet duede overhovedet ikke! EN FRYGTELIG SKUFFELSE Det var en frygtelig skuffelse. Først gennem lang og besværlig kommunikation mellem Grønland og København fandt vi ud af, hvad der var i vejen. Båndet blev i København indspillet på forkert hastighed. Afvigelsen var kun 5 pct., men nok til, at det hele endte i flimmer. Poul Andersen sendte pr. luft- post et bånd, indspillet med kor- rekt hastighed. — Jeg vil æde min gamle hat på, at vi nu har klaret problemerne, skrev han i et ledsagende brev. Med næsten rystende fingre satte jeg båndet i, startede maskinen og — bille- det stod klart og skarpt! I højt humør sendte jeg il-telegram til Andersen: Du kan godt æde din gamle hat! Venlig hilsen, Ole. EN STÆRKT FORTUMLET FRU ANDERSEN Telegrammet blev over telefon afleveret til fru Andersen — kl. eet om natten. Hendes mand var ikke hjemme. Stærkt fortumlet og helt desorienteret hørte hun GULD BARRE - sin vægt værd — OKimåissutsimisutdle nalitutigissoK ___________________________1___________/ 22

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.