Fréttablaðið - 07.08.2010, Blaðsíða 1

Fréttablaðið - 07.08.2010, Blaðsíða 1
Sími: 512 5000MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI MAN UTD CHELSEA VS Á MORGUN KL. 13:30 GÓÐGERÐARSKJÖLDURINN 7. ágúst 2010 — 183. tölublað — 10. árgangur 3 SÉRBLÖÐ í Fréttablaðinu Ferðalög l Allt l Allt atvinna Sölufulltrúar Henný Árnadóttir henny@365.is 512 5427 Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447 Helgina hafði Hallfríður ekki skipulagt út í ystu æsar þegar blaðamaður heyrði í henni. Þó bjóst hún við að föstudagskvöld-inu myndi hún verja í góðra vina hópi. Í dag stendur hún vaktina í versluninni Spúútnik á Laugavegi og selur föt eftir vigt en þar stend-ur nú yfir kílóamarkaður. „Það verður örugglega brjálað að gera,“ segir hún og hlakkar til að drekka í sig stemninguna frá Gleðigöng-unni sem fer niður götuna í dag. „Þetta verður massa gleði og við ætlum að vera í „gay pride“-lit-unum,“ segir Hallfríður glaðlega. Hún hefur unnið í Spúút ik hríð og þykir frábært að vinna við Laugaveginn. „Í kaffihléum getur maður farið út og gert það sem aðrir gera í fríum sínum. Í kvöld heldur gleðin áfram en fyrir liggja tvö partý. „Annars vegar ætla ég í kveðjupartý og hins vegar í velkomin heim partý,“ upplýsir hún og hlær. Gleðin má þó ekki verða allt of mikil enda er opið í Spúútnik á sunnudögum og Hallfríður verður þar að venju. „Nema ég fari í óvænta útilegu,“ segir hún glettin en Hallfríður hefur verið æði iðin við að ferðast í sumar É á Snæfellsnesið,“ segir hún en auk þess hefur hún í sumar farið í hjólreiðaferð um Vestmannaeyj-ar, í óvissuferð til Flúða, sumarbú-staði og jafnvel til Spánar.„Ég er mjög iðin manneskja og slappa sjaldan af,“ upplýsir Hall-fríður sem mun koma fyrir sjón-ir almennings þann 3. september næstkomandi þegar kvikmyndin Sumarlandið verður frumsýnd. Leiklistin heillar hinn nýútskrif-aða Verzlunarskólanema og dreym-ir hana um frama í þ ié Kveður góðan vin og býður annan velkominn Hallfríður Þóra Tryggvadóttir situr sjaldan auðum höndum. Um helgina ætlar hún að tvinna saman leik og starf með því að selja föt í kílóavís og gleðjast með samkynhneigðum á Laugaveginum. Hallfríður Þóra ætlar í tvö partý í kvöld. Annað til að kveðja vin og hitt til að bjóða vin velkominn til landsins. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI LEYNDARDÓMAR VATNSHELLIS kallast skoðunarferðir með leiðsögn sem farnar verða í Vatnshelli í þjóðgarðinum Snæ- fellsjökli til 10. ágúst. Ferðir eru farnar allan daginn frá 10 til 17 og ekki þarf að panta sérstaklega í ferðir þennan tíma. Opið: Má. - Fö. 12 - 18 - Lau. 11 - 15 Kauptúni 3 • 210 Garðabær • S 771 3800 • www.signature.is Allt að50%afsláttur! Pisa sett: Borð 170x100 m/gráu gleri, 4 stólar m/gráu áklæði verð áður kr. 139.500,- verð nú kr. 83.700,- m/40% afsl.Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441 STARFSMAÐUR NEFNDAR UM EFLINGU GRÆNS Capacent Ráðningar Embætti saksóknara laust til setningar Dómsmála- og mannréttindaráðuneytið auglýsir laust til setningar embætti saksóknara við embætti ríkissaksóknara, meðan á ley skipaðs saksóknara stendur. Dómsmála- og mannréttindaráðherra setur í embættið frá og með 1. sept-ember 2010 til og með 31. ágúst 2011. Athygli er vakin á því að saksóknari skal fullnægja skilyrð-um til skipunar í embætti héraðsdómara sbr. 2. mgr. 20. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála og 2. mgr. 12. gr. laga nr. 15/1998 um dómstóla. Ákvörðun launa og starfs-kjara saksóknara heyrir undir kjararáð. Umsóknir berist dómsmála- og mannréttindaráðuneytinu, Skuggasundi 1, 101 Reykjavík, eigi síðar en 20. ágúst nk. Nánari upplýsingar um star ð veitir embætti ríkissaksókn-ara í síma 530 1600. Dómsmála- og mannréttindaráðuneytinu, 5. ágúst 2010.                   !"  #      $  % & '    ( %) %             %     %   % & % * )   ) )  +  , ' -    '    .     /  % & %  %  & % )% % & % 0'1  && 0     % &    + )        2 %  (  & 0 &1   3 &&  % # 0   % - & % ( 44" 566"   7  #    ) 888    (    9: )  ;  < % 0 ) = ( 44" 49>5 7   7  888  ( 44" 4""" Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi eða fengið sendan daglegan tölvupóst með blaði dagsins. Nánari upplýsingar á: visir.is/dreifing FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU [ SÉRBLAÐ FRÉTTABL AÐSINS UM FERÐALÖ G ] ferðalö ÁGÚST 2010 Til fundar við drau ma bernskunnar Ljósmy nd- arinn Emilie Fjóla Sa ndy opnar innan skamms sýnin guna Þegar ég er stór í Lundúnu m. SÍÐA 2 Kafbátar og kameldýr Öðruvísi ferðamáti víða um heim. SÍÐA 6 Opið 10–18 Utsölulok um helgina netverslun.is Skoðaðu úrvalið á Hver er Paul Allen? Auðkýfingurinn í snekkjunni við höfnina. ríkidæmi 26 Óbirtar æviminn- ingar Þórbergs bókmenntir 24 Tíska innblásin af Hollywood fyrri tíma tíska 40 Mislynd og máttug Tækniklúður þjóðþekktra Íslendinga. vandræði 22 Gleðigöngur Gay Pride í gegnum tíðina fólk 30 Aldrei allir ánægðir Ásta Sigrún Helgadóttir, nýr umboðsmaður skuldara, tekin tali. viðtal 18 spottið 12 Kvartað undan Erpi FM 957 hafa borist kvartanir vegna nýs lags Erps og Emm Sjé Gauta. tónlist 58 IÐNAÐUR Standi yfirlýsingar Katrín- ar Júlíusdóttur iðnaðarráðherra um að tekin verði ákvörðun um upp- bygginu á Bakka fyrir 1. október, er ljóst að Alcoa hefur verið útilok- að frá henni. Katrín lýsti þessu yfir í Kastljósi á fimmtudag. „Ég held að öllum sé ljóst að ef það á að taka ákvörðun 1. október er verið að slá okkur út af borðinu,“ segir Tómas Már Sigurðsson, for- stjóri Alcoa á Íslandi. Þá muni ekki liggja fyrir upplýsingar um hve mikil orka sé á svæðinu, hvað kosti að nýta hana og hvenær hægt sé að afhenda hana. Án þeirra upplýsinga sé ekki hægt að fara í verkefnið. Alcoa hefur unnið að uppbygg- ingu álvers á Bakka í fimm ár og Tómas segir að fjárfesting fyrir- tækisins vegna verkefnisins nemi um tveimur milljörðum króna. Hann segir nefnd um uppbygg- ingu iðnaðar á svæðinu hafa metið fyrirtækið hæfast um miðjan maí. „Þeir ætluðu að vinna með okkur, en síðan höfum við ekkert heyrt. Þeir sögðust ætla að vera í sam- bandi.“ Katrín sagði í Kastljósinu að hún teldi minni líkur en áður að álver Alcoa rísi á Bakka. Tiltók hún sér- staklega að forsvarsmenn fyrirtæk- isins hefðu ekki haft samband við ráðherra. Hún kvaðst þó hafa fund- ið fyrir áhuga fyrirtækisins hér innanlands. „En ég hef ekki fund- ið þennan áhuga frá hinu erlenda móðurfélagi,“ sagði hún. Tómas segir ummælin á misskiln- ingi byggð. „Verkefnið er alfarið í höndum Alcoa á Íslandi. Við berum ábyrgð á rekstri Fjarðaáls og ann- arri uppbyggingu á Íslandi.“ Tómas segir fyrirtækið enn hafa áhuga á verkefninu, þótt vanti upp- lýsingar sem nauðsynlegar séu til að taka ákvörðun. - kóp Alcoa sagt slegið út af borðinu Forstjóri Alcoa segir stjórnvöld ekki hafa haft samband við fyrirtækið síðan í maí þrátt fyrir fyrirheit um samvinnu. Tímafrestur ráðherra útiloki fyrirtækið. Enn vanti upplýsingar um orkugetu á Bakka og kostnað. HÁTÍÐIN UNDIRBÚIN Fjölmargir taka þátt í Gleðigöngu samkynhneigðra sem fram fer í dag. Hér má sjá Arngrím Þórhallsson og fleiri önnum kafna liðsmenn Q - Félags hinsegin stúdenta við Háskóla Íslands undirbúa sinn þátt í göngunni. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.