Morgunblaðið - 14.02.2015, Blaðsíða 28

Morgunblaðið - 14.02.2015, Blaðsíða 28
28 UMRÆÐAN MORGUNBLAÐIÐ LAUGARDAGUR 14. FEBRÚAR 2015 í Háholt 13-15 Mosfellsbæ eða Háaleitisbraut 58-60 Reykjavík. Opið í dag frá 8.00-16.00 www.mosfellsbakari.is sími 566 6145 MOSFELLSBAKARÍ Vertu velkomin til okkar Rjómabolla fyrir ástina þ ína? Áþessum tímapunkti er ég að skrifa Tungutak. Er ekki eitt-hvað bogið við þessa málsgrein? Væri ekki eðlilegra að notaatviksorðið núna í staðinn fyrir þennan tímapunkt? Það værilíka hægt að sleppa atviksorðinu núna án þess að merkingin riðlaðist. Ég ætla samt að láta málsgreinina flakka. Greinin fjallar nefnilega um þennan tímapunkt sem veður alls staðar uppi og er oftast punktur á skökkum stað. Kannski er ekkert bogið við að tjá sig með þessum hætti við og við, en þegar menn geta ekki hætt neinu nema á vissum tímapunkti og ekki heldur tekist á við neitt nema þessi sami punktur komi við sögu finnst mér heldur mikið af því góða. Nú rétt áðan heyrði ég í ágætum borg- arfulltrúa sem sagði að á einhverjum tímapunkti þyrfti að taka ákvörðun um tilhögun ferðaþjónustu fatl- aðs fólks. Af hverju í ósköp- unum sagði hann ekki bara fljótlega eða bráðum? Kannski honum hafi fundist tímapunkturinn ljá máli sínu mikilfengleik eða festu. Já, tímapunkturinn kemur víða við en sennilega er hann bein þýðing á danska orðinu tidspunkt. Það er langt síðan ég hætti að amast við dönskuslettum eins og okkur var kennt í grunn- og framhaldsskólum. Almennt finnst mér þær sjarmerandi og gefa málinu dálítinn lit frá lið- inni öld. En sé tímapunkturinn gömul og gegn dönskusletta hefur hann verið teygður og togaður í allar áttir og langt frá uppruna sínum. Fólk sem hefur dönsku að móðurmáli segir mér að orðtakið paa dette tidspunkt sé notað um einstök atvik, sem áttu eða eiga sér stað í ákveðnu samhengi, svona eins og þegar við segjum: um þetta leyti eða um þessar mundir. Í meðförum margra hefur þetta góða danska orð þróast í leiðinlega tuggu sem hver étur upp eftir öðrum án þess að hugsa sig um og treður inn í fráleitustu aðstæður. Á netinu fann ég urmul af dæmum um fáránlega notkun tíma- punktsins. Í fyrirsögn að frétt þar sagði til að mynda: – Þessi tíma- punktur markar tímamót í lífi mínu. Hefði ekki verið eðlilegra að nota bara orðið tímamót og segja að þarna hefðu orðið mikil tímamót í líf- inu? Í frétt um handbolta sá ég að þarna væri góður tímapunktur til að mæta Þjóðverjum og glaðbeittur náungi talaði um þarna hefði orðið magnaðasti tímapunktur lífs síns. Þá fann ég auglýsingu þar sem sagði að nú væri rétti tímapunkturinn til að skella sér til London. Mest undrandi varð ég þó þegar ég sá haft eftir ágætri stjórnmálakonu að á vissum tímapunkti yrðu allir karlmenn möguleg ógn. Ég þakkaði mín- um sæla fyrir að hafa aldrei hitt karlmann á slíkum tímapunkti. Stund St a ðu r Punktur á skökkum stað Tungutak Guðrún Egilson gudrun@verslo.is Sameining sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinuhefur við og við komið til umræðu síðustu 60-70ár eða eftir að nágrannasveitarfélög Reykjavík-ur fóru að byggjast upp að ráði. Á sjötta áratug síðustu aldar kom sameining Reykjavíkur og Kópavogs til umræðu. Þá voru sjálfstæðismenn því andvígir og töldu slíkar hugmyndir aðferð til að kippa fótunum undan meirihluta þeirra í borgarstjórn Reykjavíkur. Nú er sá meirihluti ekki lengur til staðar og raunar lík- legra en hitt að sameining sveitarfélaga á þessu svæði mundi verða til þess að efla Sjálfstæðisflokkinn í sameig- inlegri höfuðborgarsvæðisstjórn, þannig að þær pólitísku ástæður ættu ekki að leiða til andstöðu úr þeirri átt. Hér er haft orð á þessu vegna ummæla sem höfð voru eftir Degi B. Eggertssyni, borgarstjóra, á fréttavefnum Vísi en hann sagði: „Ég er mjög opinn fyrir frekari sameiningu og held að Reykjavík sé það og hafi verið. Við hugsum þetta sem eitt svæði og þetta er auðvitað eitt búsetusvæði og eitt at- vinnusvæði. Okkur finnst skipta mjög miklu máli að hugsa það sem heild, skipuleggja það sem heild og þróa það sem heild.“ Allt er þetta rétt hjá borgarstjóra og full ástæða til að hann fylgi þessum hugleiðingum eftir í samtölum við ráðamenn í nágrannasveitarfélög- unum. Rökin fyrir sameiningu sveitarfé- laga á höfuðborgarsvæðinu blasa við. Þetta er samvaxin byggð og algerlega ástæðulaust að hafa yfir þeirri byggð sexfalda pólitíska yfirstjórn og sex- fallt embættismannakerfi. Það mundi verða verulegur sparnaður af því að einfalda þetta stjórnkerfi auk þeirra röksemda sem borgarstjóri nefnir að hugsa skipulag þess sem eina heild og raunar margt fleira. Þau rök sem sett hafa verið fram gegn sameiningu eru fyrst og fremst tilbúin rök, sem pólitísku kerfin í öllum flokkum í öllum sveitarfélögunum hafa búið til með aðstoð embættismannakerfa. Andstaðan við sameiningu virðist vera hjá þeim sem telja sig missa eitthvað af því sem þeir hafa. Og að einhverju leyti mundi það gerast vegna þess að veruleg fækkun yrði t.d. í fjölda sveitarstjórnarmanna og einhver fækkun í röðum starfsmanna sveitarfélaga. Röksemdir sem settar eru fram á þessum forsendum geta hins vegar ekki talist gildar röksemdir. Heildarhags- munir hljóta að ráða ferð og þeir blasa við og hafa raunar lengi gert. Það getur hins vegar ekki verið mál sveitarstjórnar- manna að segja af eða á í þessum efnum. Það hljóta íbúar þessara sveitarfélaga að taka ákvarðanir um sjálfir í al- mennri atkvæðagreiðslu, í hverju sveitarfélagi fyrir sig. En þar sem borgarstjóri hefur vakið máls á sameiningu sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu er æskilegt að hann láti ekki þar við sitja heldur setji fram frekari útfærðar hugmyndir um málið og taki upp viðræður um þær við stjórnendur nágrannasveitarfélaganna. Reki hann sig á veggi þar er auðvitað sá kostur fyrir hann að efna til atkvæðagreiðslu meðal borgarbúa í Reykjavík um þeirra afstöðu til málsins. Í kjölfar slíkrar atkvæðagreiðslu í höfuðborginni mundu koma upp áleitn- ar spurningar í nágrannasveitarfélögum um hvers vegna íbúar í þeim fái ekki tækifæri til að lýsa sínum hug til sam- einingar. Endurskipulagning af þessu tagi á yfirstjórn sveitarfé- laga á höfuðborgarsvæðinu væri jafnframt kjörið tæki- færi til þess að stíga stórt skref í átt til beins lýðræðis í stjórnun sveitarfélaga. Reglulega koma upp deilumál í sveitarfélögum, sem varða skipulagsmál, vegalagningu, staðsetningu mann- virkja o.s.frv. Mörg þessara mála eru þeirrar gerðar að raunverulega hentar betur að ákvarðanir séu teknar um þau í íbúakosningum heldur en í fámennum sveitar- stjórnum. Hagsmunaaðilar eiga auðveldara með að hafa áhrif á einstaka sveitarstjórnarmenn en mikinn fjölda íbúa. Lýðræðisbylting af þessu tagi í starfi sveitarstjórna mundi, ef vel til tækist, áreiðanlega verða upphafið að því að farið yrði að huga í alvöru að breytingum á stjórnskipan íslenzka lýðveldisins, sem byggðist á grund- vallarreglum beins lýðræðis. Ýmislegt bendir til að sú breyting sé að verða mjög brýn. Stundum mætti ætla að hér hafi ekkert hrun orðið. Aft- ur er farið að ræða sölu á eignarhlut ríkisins í öllum bönk- um. Er ekki fullt tilefni til að fenginni reynslu að ræða það hvort nokkurt vit sé í endurskipulagningu bankakerfisins án þess að einn bankanna verði áfram í ríkiseigu? Hugmyndir eru settar fram um sölu Landsvirkjunar. Vill þjóðin einkavæða Landsvirkjun? Slík einkavæðing mundi bjóða upp á að erlendir aðilar gætu keypt upp orkukerfi landsmanna. Vill þjóðin að Gazprom eignist Landsvirkjun, svo dæmi sé nefnt? Er fráleitt að halda því fram, að sameiginlegur meiri- hlutavilji hjá þjóðinni sé líklegri til að komast að réttri niðurstöðu um framtíð bæði bankakerfis og orkukerfisins en meirihlutar sem verða til með tilviljanakenndum hætti á Alþingi? Þótt margir taki í orði undir beint lýðræði í hópi stjórn- málamanna er ekki víst að hugur fylgi máli í öllum til- vikum. Þess vegna er brýnt að þjóðin fái tækifæri til að taka sjálf ákvarðanir í þeim efnum. Framundan eru grundvallarákvarðanir sem æskilegt er að þjóðin sjálf taki en ekki kjörnir fulltrúar hennar. Með því að hleypa sameiningu sveitarfélaga á höfuð- borgarsvæðinu af stað á þessum forsendum og með þess- um hætti gæti borgarstjórinn í Reykjavík markað spor í söguna. Sameining sveitarfélaga á höf- uðborgarsvæðinu er tímabær Kjörið tækifæri til að koma á beinu lýðræði í stjórn sveitarfélaga Af innlendum vettvangi … Styrmir Gunnarsson styrmir@styrmir.is Sunnudaginn 17. apríl 1921 varhúsfyllir í Nýja bíói í Reykjavík. Guðmundur Friðjónsson skáld á Sandi flutti þá erindi um bolsévisma, eins og sósíalismi var þá oft nefndur, því að bolsévíkar undir forystu Vlad- ímírs Leníns höfðu hrifsað til sín völd í Rússlandi 1917. Erindi Guð- mundar birtist í greinasafninu Upp- sprettulindum 1921 og er hið mergj- aðasta. Var skáldið mjög andvígt sósíalisma. Eftir að Guðmundur hafði flutt erindi sitt ruddist sósíal- istinn Ólafur Friðriksson ritstjóri óboðinn upp á svið og andmælti hon- um. Gerðu fundarmenn hróp að Ólafi. Á meðal þeirra voru tvær ung- ar stúlkur, Svanhildur Þorsteins- dóttir og Ásfríður Ásgrímsdóttir. Svanhildur var dóttir Þorsteins Erlingssonar skálds, sem látist hafði langt fyrir aldur fram 1914. Sonur hennar, dr. Þorsteinn Sæmundsson stjarnfræðingur, hefur vakið athygli mína á dagbókarbroti eftir Svanhildi frá 18. apríl 1921: „Halló, ég er orðin stjórnmálakona, Í morgun fékk ég bréf. Fyrst var skrifuð upp heil röð af kvæðum eftir pabba. Síðan stend- ur: „Getur það verið að dóttir Þor- steins Erlingssonar, eina bylting- armannsins í skáldskap, sé á móti þeim mönnum sem einir hafa hug og kjark til að uppfylla hugsjónir hans?“ Þessu varð ég reglulega reið, því pabbi var hægri manna sósíalisti en var dáinn þegar Bolshevisminn varð til. Hann vildi fá allt með framþróun, en ekki blóði og mann- drápum.“ Ungur piltur, Stefán Pjetursson, sem aðhylltist þá kommúnisma, en hvarf síðar frá honum, mun hafa skrifað bréfið til Svanhildar. En at- hyglisvert er, að þessi fimmtán ára stúlka skyldi geta gert sama grein- armun og heimspekingarnir John Stuart Mill og Robert Nozick á sjálf- völdum og valdboðnum sósíalisma. Mill taldi líklegt, að sósíalisminn myndi sigra, en þá vegna þess, að fyrirtækjum í eigu launþega myndi vegna betur en fyrirtækjum kapítal- ista. Og Nozick sagðist ekki vera á móti sósíalisma, ef menn völdu hann fyrir sjálfa sig og ekki aðra, og vísaði á samyrkjubúin í Ísrael: Þeir, sem vildu verða sósíalistar, fluttust þang- að, en neyddu aðra ekki þangað með sér. Þessi var stjórnmálaskoðun Þorsteins Erlingssonar, ef marka má dóttur hans. Athugasemdir og leiðréttingar vel þegnar Hannes H. Gissurarson hannesgi@hi.is Fróðleiksmolar úr sögu og samtíð Þorsteinn Erlingsson

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.