Det Nye Nord - 01.10.1922, Blaðsíða 5

Det Nye Nord - 01.10.1922, Blaðsíða 5
Oktober 1922 DET NYE NORD Side 167 månniskor. Af dessa tal ligga nu under Europas kon- troll, forutom Europa sjålft: Australien. . . ofver 8V2 — ofver 7,8 Afrika........nåra 29 — nåra 131 Asien.............. 25 — 436 Amerika............11 — 12 Delta betyder, att Europas transgression belåcker nåra 95 % — ofver 98 % af Australien, 96 % — ofver 93 % af Afrika, 57 % — 487s % af Asien samt ofver 26 % — inemot 6 °' o af Amerika. Hår fram- stå i talen stormvågens kulmen och regress, som vi konstaterade i den historiska ofverblicken. I de fråm- mande vårldsdelarnes samlade summa (125—1253) representerar Europa nåra 6 0 °/o resp. nåra 4 7 °/0, i hela fastlandsvårlden ofver 62 % och ofver 60 %. Tillågga vi, alt af Europas samlade interesse- sfår (84 — 1057) nåra 90 %, resp. nåra 56 °/o åro belågna utanfor Europa, så åro grunddragen i bilden tecknade. Och de framstå i sin råtta relief om man nu observerar, att af de andra vårldsdelarne endast Amerika har liknande transgressioner af någon som hålst belydelse, och att dessa i våridsdelens inter- essesfår —- åfven om man lågger Liberia till Filip- pinerna och oarne i Stora oceanen — betyda mindre ån 1 %, resp. mindre ån 6 %. Dessa tal synes mycket klart tyda på en fortfa- rande supremati for Europa. En våridsdel, som prak- tiskt tagit behårskar två andra helt, en halft och den återstående åtininstone betråffande ytområdet till en fjårdedel — en våridsdel som sjålf våger mindre ån 8, resp. 28 % af det politiska ekumene, men behår- skar i båda fallen fulla 60 % dåraf — en sådan våridsdel kan vål icke sågas hafva forlorat spiran, huru ån utvecklingstendenserna historiskt kunna te sig. Men resultatet år dock endast kvantitativt och stan- nar på foreteelsens yttersida. Rikta vi blickarne bakom de nakna talen på sjålfva realiteterna, så skola om- ståndigheter komma i dagen, som ågna sig att mo- dificera och slutligen alldeles utplåna det forsla in- trycket af kartan. Vi anmårka då forst, alt en hel del af de inråk- nade transgressionerna officielt ej långre tillhora Eu- ropa utan det samlade våridssystemet sådant det tagit form i det stora Folkforbundet. Anmårkningen gåiler de s. k. mandatom råde na ur de tyska och de turkiska konkursbona: 7 i Afrika, 3 i Levanten, 3 (jåmte Japans) i Oceanien. Deras forvaltare — Eng- land och vissa af dess filialer, Frankrike, Belgien — åro ju redovisningsskyldige infor Folkforbundet, som år något annat och mera ån Europa. Reservationen omfattar hår endast 373 mili. areal och 187a mili. månniskor, något ofver 27a %, resp. 172 % af den samlade europeiska transgressionen; och den kan i betraktande af nårvarande omståndig- heter kanske icke anses mycket reell. Detta kan dock icke fornekas om ett annat slags reservation, som dårtill har storre dimensioner. Vi afse nu det faktum, att stora delar af det engelska imperiet i verkligheten åro att betrakta som sjålfståndiga statperso n- ligheter, i verkligheten ofvande foga mindre infly- tande tillbalca på moderlandet ån moderlandet på dem. Det år Kanada, Australien, Nya Zeeland, Syd- afrika: borlåt 20 mili. yta, 23 72 mili. folk, ej mindre ån 1572 % af Europas politiska lott i de fråmmande våridsdelarnas areal, om också icke fullt 2 % af be- folkningen. Sammanlagdt skulle dessa afdrag sånka Europas anpart från 60 till 42 i forrå och från 47 till 437s i det senare. De fullborda i allt våsentligt Amerikas emancipation och lågga dårtill ej blott Australiens utan åfven en god del af Afrikas, så att den allmånna bilden af Europas balans med syskonvårldsdelarne biir ganska annorlunda ån ofvan med procenttalen angafs. Icke desto mindre, den relativa suprematien står kvar åfven efter detta. Har det kommit »something rotten« i Europas vårldsherradome, så beror det till sist icke på sådana synpunkter, hvilkas beråttigande forofrigt skulle kunna diskuteras. Det beror på ett annat forhållande. For att uppdaga det vånda vi nu blicken från inteckningarne till inteckningsinnehaf- varne. Vi gå att upplosa Europa i dess sårskilda le- der, de vid kolonisationsprocessen agerande staterna. Vi vilja studera deras inbordes tåflan och slutliga skifte af bytet på de fyra skilda arenorna. Forst dår- efter kunna vi få en klar uppfattning af det som doljer sig bakom den lysande fasaden Europa. * Från den amerikanska skådebanan åro numera uthysta de båda stormakter, som hår voro pioniårer och utbyggt jåttevålden, nåmligen Spanien (1492— 1898) och Portugal (1500-—1822); likaså Sverige (ågan af »Nya Sverige« 1638—1655 och den lilla våstindiska on S. Barlhelemy 1784—1877) och Ryss- land (Alaska 1780:talet—1867) samt åfven Danmark, om Gronland undanråknas (Våstindiska oar 1671— 1917). Kvar på platsen åro ånnu Frankrike, Hol- land och England. Men medan de tvånna forst- nåmda icke åga mera ån småstycken (i Guyana och Våstindien; dårtill Frankrike oarne S. Pierre och Miquelon uppe vid N. Foundland), så representeras England af det kanadensiska jåttevåldet, dårtill N. Foundland, rika besittningar i Våstindien med mot- lånder och slutligen Falklandsoarne långt i soder. Detta betyder ensamt 25 % — 5 % af våridsdelen; de ofrigas lotter lågga icke mera ån 1 % till hvar- dera råkningen. Samma fullståndigt dominerande roli inom den eu- ropeiska transgressionen ofverhufvud innehar Eng- land i Australien (jåmte Oceanien). Sedan den ty- ska episoden gått forbi (1885—1919), har bland eu-

x

Det Nye Nord

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Det Nye Nord
https://timarit.is/publication/1307

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.