Det Nye Nord - 01.10.1922, Blaðsíða 6

Det Nye Nord - 01.10.1922, Blaðsíða 6
Side 168 DET NYE NORD Oktober 1922 ropeiska makter endast Frankrike några besitt- ningar dår, af utpråglad reliktkaraktår liksom på forrå scenen, sligande till 1 % af befolkningen men endast en bråkdels procent af landytan i Europas samlade lott. Praktiskt taladt representeras alltså Europa i tvånne vårldsdelar, af England allena. Forst i de tvånne of- riga se vi någon verklig konkurrens, på samma gång som antalet europeiska delågare dår år storre. Forsvunna transgressioner i Asien åro Spaniens (Filippinerna 1570—1898), Danmarks (i den Ostindi- ska vårlden 1620—1856) och Tysklands (Kiaotsjou 1897—1919). Åfven Italiens grepp på vissa Mindre Asiens oar ocli kustar i senaste tid tyckes endast blifva en kort episod, liksom ånnu mera klart Grek- lands. Nuvarande europeiska makter i Asien åro det forstå paret, som gick ut på hvar sin våg red an om- kring år 1500, nåmligen Portugal och R y s s 1 a n d, det forrå med några fattiga relikter i India och ostern, det senare med hela den stora norden — vidare det andra paret från omkr. 1600, Holland och Eng- land, hvilka upptaga så godt som hela våridsdelens soder mot Indiska oceanen — slutligen, med något senare start, Frankrike med svaga relikter i Fråmre Indien men ett sammanhångande vålde i Indo-Kina och ett viktigt »mandat« i Syrien. Det faller genast i ogonen, att Ryssland och England hår stå i tåten, det forrå med 37 % af våridsdelens yta, det senare med lika mycket af dess befolkning; om- våndt disponerar det forrå icke fullt 4 %> af folket, det senare 127a % af rummet. I jåmforelse dårmed åro Hollands och Frankrikes lotter små, ehuru i sig sjålfva ingalunda obetydliga. Ulgå vi från Europas samlade rumma på detta håll, så år Rysslands andel 66 % och Englands 22 % dåraf i fråga om rummet; men år det åter fråga om befolkningen, så dominerar England (Indien) ånnu en gång med nåra 80 % och nårmast kommer sedan Holland med 11. Det återstår en rekognosering af den yngsta vårids- delen, Afrika. Historiskt se vi åter de pyrenåiska folken i spitsen, redan fore 1500, ehuru Spanien aldrig gjorde några storre insatser hår; Portugal dåremot har ånnu i dag betydande områden. Om- kring 1600 borjade hollåndarne, efter dem kommo engelsmånnen, och innan seklets slut svajade åfven franska, tyska (Brandenburg) och danska fanor hår; men redan 1717 utgick Brandenburg till Holland, och 1815 utlostes Holland liksom 1850 Danmark af England. Så kom 1884 den sista europeiska invasio- nen, representerad af Belgien, Italien och det nya Tyskland. Når det sistnåmda 1919 aflågsnades åfven från denna scen, funnos alltså kvar jåmte pyrenåer- staterna England och Frankrike samt Belgien och Italien. Hela våridsdelen har nu på kartan borjat taga gestalt af tvånne våldiga block, ett eng- elskt på långden i oster och ett franskt på tvåren i nordvåst, hvartdera med en del enklaver — och mel- lan dem ligga Italiens Libyen och Belgiens Kongo (jåmte Portugals Angola) som stora buffertar. Eng- land har alltså for andra gången en verklig konkur- rent, men nu Frankrike; hvardera betåcker 37 % af våridsdelens areal, Frankrike dårtill 29 % men Eng- land 45 % af dess folk. Se vi på proportionen i Eu- ropas samlade transgression, går alltså alltjåmt Eng- land i spetsen, ehuru nu icke så absolut domine- rande: 42 % af månniskotalet och nåra 40 % af rummet, gent emot Frankrikes 31 % — 40 %. * Det år tid att sammanfatta de torra fakta under storre synvinklar. Sedan Sverige, Danmark (alltjåmt frånsedt polar- vårlden) och Tyskland uttrådt ur tåflingen, besorjes den europeiska transgressionen af 8 stater, nåmligen samtliga de romanska (utom Rumånien), dårtill Hol- land som numera ensam representant for den rent germanska rasen, slutligen Ryssland och Eng- land. Men en forstå blick ger vid hånden, att de båda sista jåmte Frankrike hoja sig hogt ofver de andra, både statiskt och dynamiskt, sålunda reduce- rande Europas verkliga aktionsorgan från 8 till 3. Nåsla blick uppdagar, att Ryssland har endast ett partiellt aktionsfålt, Asien, och endast i fråga om rummet år stormakt dår (37 % af våridsdelen). Nu åro alltså blott Frankrike och England ofriga, de allena finnas i alla vårldsdelar; men en ny observa- tion visar, att Frankrike upptråder som hufvudagent endast i Afrika (37 % — 29 %), åfven dess insats år alltså i grunden parliell som Rysslands. Nu faller ljuset klart ofver Englands ojåmforliga insats: ej blott spelare utan premiåraktor på alla scenerna, stormakt i alla vårldsdelar tillika, innehaf- vare af så godt som hela Australien, ofver en tredje- del af Afrika (ostern), en fjårdedel af Amerika (nor- den), en åttendedel af Asien (sodern), men långt ofver tredjedelen af Asiens folk och nåra hålften af Afrikas forutom nåstan hela Australiens. For att skarpt ådagalågga denna ofverlågsenhet vådja vi ånnu en gång till siffrornas språk. Af Europas transgressioner i fråmmande vårldsdelar falla på Eng- lands lott i procent af land och folk: Australien n. 100 — 6. 98 Amerika .6. 98 — 94 Afrika n. 40 — 47 (Frankrike 40 — 31) Asien 22 — 80 (Ryssland 66 — 772). Slutråkningen visar, att England s i 11er inne med 49 °/o af Europas samlade lott i rum- met och 70 °/o i månniskotalet. Om Europa besitter n. 60 °/o — n. 47 % af vårlden utanfor, så falla dåraf på England ensamt 29 % — 3372 %. Utan England reduceras Europa alltså dårute till foga mer ån 30 % land och 13 % månsklighet, i hvilket

x

Det Nye Nord

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Det Nye Nord
https://timarit.is/publication/1307

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.