Helgarpósturinn - 18.07.1980, Blaðsíða 8

Helgarpósturinn - 18.07.1980, Blaðsíða 8
Föstudagur 18. júlí 1980 helgarpósturínrL- pásturinn— Otgefandí: Blaðaútgáfan Vitaðsgjafi sem er dótturfyrirtæki Alþýðublaðs- ins, en með sjálfstæða stjórn. Framkvæmdastjóri: Jóhannes Guð- mundsson. Ritstjórar: Arni Þórarinsson, Björn Vignir Sigurpálsson. Ritstjórnarfulltrúi: Jón Oskar Haf- steinsson. Blaðamenn: Aðalheiður Birgisdóttir, Erna Indriðadóttir, Guðjón Arngrims- son, Guðlaugur Bergmundsson, Guð- mundur Árni Stefansson og Þor- grímur Gestsson. Ljósmyndir: Einar Gunnar Einars- son, Friðþjófur Helgason Auglýslnga- og sölustjórh HösKuldur Dungal. Augiýsingar: Elln Harðardóttir. Gjaldkeri: Halldóra Jónsdóttir Dreifingastjori: Sigurður Steinarsson Ritstjórn og auglýsingar eru að Siðu- múla 11, Reykjavlk. Sími 81866. Af- greiðsla að Hverf isgötu 8-10. Simar: 81866, 81741, 14900 og 14906. Prentun: Blaðaprent h.f. Askrift (með Alþýðublaðinu) er kr. 5000 á mánuði. Verð I lausasölu er kr. 400 eintakið. Slysaaldan sem gengiö hefur yfir hér á landi síðustu daga er mörgum ráðgáta. Eins og jafnan áour er þaö umferðin sem tekur stærsta tollinn i mannslifum en þab sem einkum vekur undrun er hvernig slikt getur gerst núna yfir hásumartimann, þegar bjartast er og öll akstursskilyroi eiga aö vera eins og best veröur á kosið. t rúman áratug hcfur UmferOarráO haldið uppi töluvert umfangsmiklu fræðslustarfi en slysatölurnar I umferðinni nú undanfarift benda ekki til þess ao þessi starfsemi hafi veriö aö Umferd og mannfórnir sama skapi árangursrfk. t»ar er vafalaust ekki við þá af) sakast, sem stjórnað hafa fræftslunni, þvi aö þeir hafa reynt hinar margvls- legustu og oft nýstárlegar leiöir til aö ná athygli almennings. Siikin er miklu fremur okkar hinna sem meft andvaraleysi okkar sjáum til þess aft Umferöarráö meft sitt f ræösluefni talar aö mestu fyrir daufum eyrum. Hitt liggur einnig fyrir aö innan Umferðarráðs er fullur vilji á þvi aft stórauka fræftslustarfift ásamt þvf aft leggja fram tillögur um róttækar aftgerftir til slysa- varna I umferftinni en þvi er ein- ungis mætt meft tómlæti og litlum skilningi af hálfu stjórnvalda og fjarveitingavalds. A þessu ári hefur UmferOarráft lir 72 millj. króna aft spila fyrir starfsemi sina en haffti farift fram á 170 miUjónir. „Ráftamönnum vex þaO kannski I augum, þeir hafa áhyggjur af útþenslu stofnunar- innar en þá er ekki verift aft hugsa um aft eitt umferftarslys getur kostaO þjóftfélagift sömu upphæft, þ.e. 170 milljónir króna," segir óli H. Þóröarson, framkvæmda- stjóri Umferftarráfts I yfirheyrslu Helgarpóstsins i biaðinu I dag. Forsvarsmenn Umferftarráfts benda á aft þaft séu tveir þættir I umferOinni sem valdi flestum slysum — annars vegar of mikill umferftarhrafti og hins vegar ölv- un vift akstur. i Ijós hefur komiö aft löggæslan hér hefur hvorki nægilegan mannafla né tækjakost til aft sinna þessum þáttum svo aft fullnægjandi sé. Þá er ástandift hér á landi I fangelsismálum meft þeim hætti, aft ekki er unnt aO grlpa til samsvarandi aOgerOa og sumar NorOurlandaþjdOirnar hafa beitt gegn ölvunarakstri meO góOum árangri, þ.e. aO beita fangelsisrefsingum fyrir brot af þvi tagi. Á sama hátt hafa ekki fengist samþykktar tillögur um aO lögbinda notkun öryggisbelta i bifreiftum, enda þótt reynsla ým- issa annarra þjóða af sliku sýni umtalsverOa fækkun umferOar- slysa. I»a0 er sem sagt vffta pottur brotinn i þessum efnum og ífklega mun enn nokkur timi lifta þar til umferftarmenning hér á landi kemst i mannsæmandi horf. ViO verðum Ifltt og framkvæmda- stjóri Umferftarráfts aft binda vonir okkar viO að breyting verði til batnaðar i umferðinni þegar vegfarendur framtiðarinnar koma út f umferðina, börnin sem núna verða aðnjótandi fræðslu þeirrar sem Umferðarskdlinn veitir. Og reynslan sýnir að þá starfsemi verður enn að efla. A vit sálvísindanna Þessi Vestfjar&apóstur er að verða tómt plat. Ég er einn útlagi i Reykjavik frá þvi I júnibyrjun. Kennaranámskei&inu aft visu lok- ið en tóku við ofnæmispróf, lik- lega forkjulast fyrir lifstið I frystihúsinu i Súðavík þegar ég var aö vinna I nýja frystiklefan- um þar I978,kalinnáhjartaþaðan slapp ég, það halda þeir á Vífils- stöðum amk. Og það sem er enn átakanlegra, ég muni aldrei eiga afturkvæmt i frystiklefa af annan aratug gafst mér einsog fleira fólki kostur á að stunda svokallað réttindanám viO Kenn- araháskólann. Enda óhæfa að stunda kennslustörf árum saman án þess að hafa bergt á bikar sál- visindanna, hvaö þá rekiö oni hann tunguna. Og hvarflað að manni að þarna væri kannski að finna undirröt þess hve erfiðlega hefur gengið eftir þvi sem árin hafa færst yfir. Það var þvi með nokkurri eftirvæntingu að ég rak i Vestf jarðapóstur frá Finnboga Hermannssyni heilsufarsástæðum, hæsta lagi hægt að nota mann i kassaþvott. Uppeldis- og sálfræðimenntun meO kennarastéttinni hefur tekið stökkbreytingum hin sfðari ár, það hef ég reynt undanfarnar vik- ur. Sem réttindalaus kennari á fyrsta gir vestur á Núpi og ók á vit sálvísindanna i Reykjavfk. Að tveimur dempurum brotn- um, einum hjólbarða sprungnum og vatnsdælu lekri setti ég mig I stellingar ljómhugans upp i Kennaraháskóla. Við sátum þrir við borð einsog á miðilsfundi, skólastjóri og sauðf járbóndi norðan úr Núpasveit, maöur sem hérumbil var orðinn skólastóri I Grindavík, en skorti sálvisindi,og undirr. Alúðleg kona réttir að okkur eldspýtnastokk, en með þvi enginn hafði tilburði til að kveikja I einhverju kom þetta nokkuð á óvart. Okkur var sagt að telja upp úr stokknum. Siðan fengum við fyrirmæli um að búa til eld- spýtnahrúgur á borðinu með ákveönum fjölda skv. Sjölund nokkrum, sem er göfugastur allra hópaflamanna að þvi er ætla má. Næsta lið mætti kalla Björn að baki Kára. Þá skyldi einn sitja á stóli meö annan að baki sér og teikna mynd aö fyrirsögn þess sem að baki stóð. Þriðja. Fimm filefldir karlmenn sitja við borð hver með sina púsluna og mega hvorki tala saman, né snerta púslu hinna.Þvf „hvaö má höndin ein og ein, allir vinni saman" einsog Davlð segir á einum stað. En nú er þessu lokið i bili og þakklátum huga held ég nú vestur i Dýraf jörð að hagnýta mér upp- götvanir sálvisindanna og upp- tendra hugi Unga Islands á Vest- fjörðum meö eldspýtum frá A.T.V.R. En svo viö sláum nú á léttari strengi. tslendingar eru nú loks- ins búnir að gelda Amerikumark- a&inn i freönum fiski. Maður heyrði oft raunalegar raddir i frystihúsum, að aldrei yrði þessu lokið, aldrei sæi fyrir endann á þessu, ævinlega þegar þrjátiu tonn voru eftir fylltist móttakan af þessu á ný. En viti menn, Kaninn hefur ekki lengur við að éta, slikt óhemjumagn er búio að bera að honum. Og hefði þótt saga til næsta- eða þarnæsta bæjar að Bessinn frá Súðavik væri að búa sig á rækju, O tempora O mores, hvllikir timar hvilikir siðir. Þetta stóra skip venjulega á nösunum af golþorski i kompanii við 30 tonna punga að grisja upp dýr á stærð við litla fingur á manni. Það hlýtur meira aö segja að vera þungbærara fyrir Jóa Slm en okkur gamla kennara að telja eldspýtur. 16. jult. HAKmKLI OG SVO ER HANN LÍKATHORS Formaður Sjálfstæðisflokks- ins Geir Hallgrimsson kom út úr skel sinni nú i vikunni, þegar birt var eftir hann i Morgunblaðinu ræða sú, sem hann flutti á af- mælishátið sjálfstæðismanna i Bolungarvik á laugardaginn. Hann var heppinn formaðurinn að hafa flutt þessa ræðu þarna vestra, þvi á mánudaginn lýsti Ellert B. Schram ritstjóri Vísis, og fyrrverandi þingmaður og stjarna I liði Sjálfstæðisflokks- ins, eftir stjórnarandstö&unni og voru það orð að sönnu. En ein- hvemtímann hefði það nú þótt saga til næsta bæjar að einn af innstu koppum hjá Sjálfstæöis- flokknum skyldi skrifa slikan leiðara. Schram setti að vtsu ekki stafina sina undir hann, eða birti mynd af sér með honum, eins og þeir gera á Dagblaoinu, en hins- vegar telja kunnugir að hann haf i skrifað leiðarann, enda lika ekki fariö mjög hörðum orðum um Sjálfstæðisflokkinn beint, heldur talað um stjórnarandstöðuna. Leiðtogavandamál stjórnarandstöðunnar ÞaO er kannski ekkert skrýtið þótt litið hafi borið á stjórnarand- stöðunni á undanförnum vikum, þvi þar eru á ferðinni hálf for- ingjalausir hópar. Þeir Geir Hall- grimsson og Benedikt Gröndal eru báöir vænstu menn, og geta ekki kallast neinir pólitiskir bragöarefir. Benedikt hlýtur nú að vera orðinn svolitið þreyttur I pólitikinni. Það tók hann langan tima að komast upp I formanns- sætið i Alþýðuflokknum, og stuttu á eftir vann flokkurinn mikinn kosningasigur, en sá galli var bara á gjöf Njarðar, að Benedikt réð ekki við órólegu deildina sem allt i einu var komin inn á þing og vissi varla hvernig ætti að greiOa atkvæði, hvaO þá taka aO sér trúnaðarstörf eins og að stjórna fundum Alþingis. t þess- ari deild AlþýOuflokksins eru margir vel kostum búnir menn og skal þar fyrstan telja Kjartan Jó- hannsson fyrrverandi sjávarut- vegsráöherra. Ef Benedikt tekur ekki á honum stóra sinum við innri mál i flokknum, má búast viö að háværar kröfur komi fram um endurnýjun I stöðu flokksfor- manns. Það var mikið ólán fyrir Benedikt að hann skyldi verða utanrikisráðherra. Hann hefur að vtsu margt i það, en það fer ekki saman að vera utanrfkisráðherra og ætla að stjórna valdamiklum flokki, þar sem uppistaðan I li&inu eru nýgræðingar. Ef Benedikt hefði aldrei farið á Allsher jarþing Sameinu&u þjó&anna i fyrra- haust, má vel vera aö viö nytum ennþá vinstri stjórnarinnar undir forystu ólafs Jóhannessonar. Þaö er staöreynd, og hún veröur ekki má& út af spjöldum sögunnar, a& órólega deildin stillti Benedikt upp vi& vegg, nokkrum dögum á&ur en þing átti ao hefjast, og hann mun ekki I fyrstu aö minnsta kosti, hafa verið mjög ginnkeyptur fyrir að fara úr stjórninni, — og yfirgefa ráð- herrastólinn sem var honum svo kær. Nú þarf Geir að safna liði Geir Hallgrtmsson er rólegur ma&ur og vill fara varlega i sak- irnar. Ef hann hinsvegar ætlar a& halda höf&i i Sjalfstæ&isflokknum vir&ist ekki vanþörf á þvi að hann fari a& láta til sln taka. Það ættu að vera hæg heimatökin hjá hon- um, þvf Geir er ekki aðeins for- maður Sjálfstæðisflokksins og hlutabréfaeigandi i Ræsi, Nóa, Hreini og Strfus, heldur líka stjórnarforma&ur Arvakurs, út- gefanda Morgunbla&sins. Hann hefur a& visu lttið skipt sér af daglegum skrifum blaðsins, heldur hefur það frekar veriö á hinn veginn aö ritstjórar blaOsins og Björn Bjarnason eftir aO hann hóf þar störf, hafa gefiö Geir lin- una svona allavega þegar þing- flokkurinn hefur ekki veriö vi&- staddur. Ungir og framagjarnir menn innan Sjálfstæ&isflokksins eru ó- rólegir vegna frammistööuleysis Geirs og benda gjarnan á þá staO- reynd aö þegar Gunnar Thorodd- sen var a& mynda stjórnina á heimili sinu á Viöimelnum I vet- ur, þá sat Geir I upptökuherbergi blindra a& sagt er og las ræ&ur inn á snældur fyrir blinda. Já, gó&ur ma&ur Geir! A dögunum birtust i blö&unum fréttir þess efnis, aö hafin væri söfnun undirskrifta innan Sjálf- stæ&isflokksins til stu&nings ólaf i B. Thors sem formannsefnis I flokknum. A bak vi& þessa söfnun stendur Helgi Vigfússon Skaft- fellingur aö ætt, og eftir þvi sem næst ver&ur komist þá er þetta hans eigið frumkvæði. Helgi þessi varð þekktur fyrir nokkrum árum þegar hann safnaði þúsund áskrifendum að Lögbergi — Heimskringlu og siðar var hann á fer&inni meö undirskriftar- eöa stu&ningsmannalista vegna for- setaframbo&s Alberts Guð- mundssonar. Olafur B. Thors er duglegur maður, mælskur og kemur vel fyrir. Hann átti þess kost að vera lei&togi Sjálfstæ&is- flokksins f borgarmálum þegar Birgir ísleifur taldi sig ekki leng- ur geta sinnt þvt, en Olafur valdi Almennar tryggingar. Hann þótti standa sig vel I Kjarvalssta&a- deilunni á sinum tima, á marga gó&a stu&ningsmenn innan flokksins,er óumdeildur, og svo er hann liká Thors. Hákarl.

x

Helgarpósturinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Helgarpósturinn
https://timarit.is/publication/47

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.