Morgunblaðið - 03.09.1968, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 03.09.1968, Blaðsíða 9
MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 3. SEPT. 1968 5 herbergja íbúð við Austurbrún er til sölu. Ibúðin er á 1. hæð og er um 128 ferm., 2 samliggj andi stofur, 3 svefnher- bergi. Sérinngangur og sér hiti er fyrir hæðina. Bílskúr fylgir. 4ra herbergja íbúð við Kleppsveg er til sölu. íbúðin er á 3ju hæð í fjölbýlishúsi, um 110 ferm. Svalir, tvöfallt gler, teppi á gólfum, sameigin- legt vélaþvottahús. Verð 1250 þús. kr. 2/o herbergja íbúð við Hraunbæ er til sölu. Ný og vönduð íbúð á 2. hæð. Skiptí á stærri íbúð koma til greina. 3/o herbergja neðri hæð í tvíbýlishúsi við Lyngbrekku í Kópa- vogi er til sölu. Sérinn- gangur er fyrir íbúðina og sér hiti. íbúðin er fárra ára gömul. Bílskúrsréttur. 3/o herbergja ibúð við Bollagötu er til sölu. íbúðin er í kjallara og er 1 stofa, 2 svefnher- bergi. Teppi á gólfum. Allt í góðu standi. 2/o herbergja íbúð við Ljósheima er til sölu. íbúðin er á 8. hæð. Teppi á gólfum. Nýjar inn- réttingar eru í íbú'ðinni. 4ra herbergja íbúð á 2. hæð við Máva- hlíð er til sölu. Stærð um 108 ferm. Svalir. Bílskúr fylgir. Tvílyft hús við Kársnesbraut er til sölu. Neðri hæð hússins er 125 ferm. en efri hæðin er um 75 ferm. Á neðri hæð eru stofa, 2 herbergi, eld- hús og þvottahús. Á efri hæð eru 3 herbergi og eldhús. Lóðin standsett að miklu leyti. Glæsileg hús- eign. 5 herbergja fbúð á 1. hæð víð Hraun- bæ til sölu. íbúðin er til- búin undir tréverk og til- búin til afhendingar. Vagn E. Jónsson Gunnar M. Guðmundsson hæstaréttarlögmenn Austurstræti 9 Símar 21410 og 14400. Utan gferifstofutíma 32147. í Hdaleitishverfi 5 herb. 1. hæð í góðu saimbýl- ishúsi og í góðu standi, laus fljótlega. Útb. mjög væg ef samið er strax. Einar Sigurðsson hdl. Ingóifsstræti 4 Sími 16767 og 16768. milli kl. 7—8. Hafnarfjörður Ýmsar stærðir íbúða og einbýlis- húsa til sölu Guðjón Steingrímsson hrl., Linnetst. 3, Hafnarfirði. Sími 50960. Kvöldsími sölumanns 51066. HÚS OC ÍBÚÐIR Til sölu 2ja—7 herb. íbúðir við Máva- hlíð, Eskihlíð, Laugarnes- veg, Flókagötu, Álfheima, Hvassaleiti og lGeppsveg. Einbýlishús í Laugarásnum, Árbæjarhverfi og Garða- 'hrepp. Ennfremur verzlunarhúg og verksmið j uhús. Haraldur Guðmundsson löggiltur fasteignasali Hafnarstræti 15 Símar 15415 og 15414. Húseignir til sölu 4ra herb. hæð við Háteigs- veg, bílskúr. Glæsileg sérhæð á Teigunum. 5 herbergja sérhæð við Aust- urbrún. 4ra—5 herb. íbúðir við Stóra- gerði. 8 herbergja parhús við Akur- gerði. Falleg 4ra herb. íbúð innar- lega við Kieppsveg. Einbýlishús á einni hæð. 4ra herb. hæð við Skipasund. 2ja herb. íbúð í Hliðunum. Skifti koma til greina í mörg- um tilfellum. Rannveig Þorsteinsdóttir, hrl. málflutningssferifstofa Sigurjón Sigurbjörnsson fasteignaviðskipti Laufásv. 2. Sími 19960 - 13243 Hofnm vcrií beðnir að útvega til kaups tveggja herb. íbúð á hiitaveitusvæð- inu, e'feki í kjallara. Nánari upplýsingar gefur: Málflutningsskrifstofa: Einars B. Guðmundssonar, Guðlaugs Þorlákssonar, Guðmundar Péturssonar, Axels Einarssonar, Aðalstræti 6. Símar: 12002, 13202, 13602. íbúðir til sölu 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir á hæðum í sambýl- ishúsum í Breiðholtshverfi. Bílskúr getur fylgt. Sumar íbúðimar afhendast strax tilbúnar undir tréverk, aðr- ar síðar. Beðið eftir Hús- næðismálastjómarláni að verulegu leyti. Hagstætt verð og skilmálar. Teikning til sýnis á skrifstofunnL 3ja herbergja góð íbúð á 3. hæ'ð í sambýlishúsi við Laugamesveg. Suðursvalir. Laus fljótlega. Öll þægindi nærliggjandi. 2ja herb. kjallaraíbúð við Kleppsveg tilbúin undir tréverk. Allt sér. 4ra herbergja efri hæð ofar- lega í Drápuhlíð. Bílskúrs- réttur. Laus fljótlega. 4ra herbergja skemmtileg 3. (efsta) hæð í 4ra íbúða húsi við Goðheima. Sér hiti. Stórar svalir. Mjög gott útsýni. Vönduð íbúð. 4ra herbergja endaíbúð á 3. hæð í Álfheimum. Parhús við Reynimel. Af- hendist tilbúíð undir tré- verk nú þegar. Stærð um 100 ferm. Fullgert að utan. íbúðir óskast Hefi kaupendur af ýmsum stærðum íbúða. Einkum óskast 2ja, 3ja og 4ra her- bergja íbúðir. Árni Stefánsson, hrl. Málflutningur. Fasteignasala. Suðurgötu 4. Sími: 14314 Kvöldsími: 34231. Siminn er 24300 Til sölu og sýnis. 3. 2/o herb. íbúð um 60 ferm. á 1. hæð í stein húsi við Miðstræti. Tvöfalt gler í gluiggum, laus nú þeg ar. Útb. helzt 300 þús. 2ja herb. íbúðir við Grundar- stíg, Miklubraut, Hraunbæ, Drápuhlíð, Kárastíg, Máva- hlíð, Nökkvavog, Lindarg., Langholtsveg, Laugaveg, Rofabæ og víðar. 3ja herb. íbúð uim 85 ferm. á 2. hæð við Skúlagötu. 3ja herb. íbúð um 90 fefrm. á 4. hæð við Kleppsveg, lyfta er íhúsinu. 3ja herb. íbúðir við Hjarðar- haga. 3ja herb. nýstandsett íbúð, um 90 ferm. á 3. hæð við Hverf isgötu, sérhiitaveita, útb. 400 þús. 3ja herb. jarðhæð, um 110 ferm. með sérinngangi, sér- hitaveitu við Stóragerði. 3ja herb. kjallaraíbúðir í Hlíð arhverfi, í Norðurmýri, við Skipasund og Holtsgötu. Við Stóragerði, 4ra herb. ibúð um 100 ferm. á 1. hæð, eitt herb. í kjallara fylgir, bíl- s'kúp fylgir. 4ra herb. íbúð, um 107 ferm. á 4. hæð við Hvas'saleití. Ennfremur nokkrar 4ra herb. íbúðir viða í borginini. Við Rauðalæk, 5 herb. íbúð um 130 ferm. á 3. hæð. sérhitaveiita, geymsluris yf- ir íbúðinni, fylgir. Ný 6 herb. íbúð á 1. hæð m. m. við Hraunbæ. Möguleg Skipti á nýnri eða nýlegri 3ja herb. íbúð í borginni. Nokkrar 5 og 6 herb. íbúðir, sumar sér og með bílsfcúr- um. Ndk'krar húseignir, af ýmsum stærðum i borginni og í Kópavogskaupstað og margt fleira. Komið og skoðið Sjón er sögu ríkari IVýja fasteignasalan Simi 24300 Til sölu m.a. 3ja herb. íbúð við Hjarðar- haga. 3ja herb. einbýlishús við Bragagötu, lágt verð og útb. 3ja herb. íbúð við Laugaveg. 4ra herb. íbúðir við Álfheima, Esk'ihlíð, Gnoðavog, Hvassa- leiti Kleppsveg og víðar. 5 herb. íbúð við Barmahlíð, Háaleitisbraut, Grænuhlíð, Biugðulæk, Grettisgötu, Hvassaleiiti, Kleppsveg, Skaftahlíð. Einbýlishús við Kársnesbraut, í skiptum fyrir 4ra herb. íbúð. Raðhús á Seltjarnarnesi, tilb. unidir tréverk, í skiptum fyrir 5 herb. íbúð. Málflufnings og fasfeignastofa j Agnar G ústafsson, hrL j Björn Pétursson fasteignaviðskipti Austurstræti 14. i Símar 22870 — 21750. Utan skrifstofutima: j 35455 — 35455 — 41028. Fasteignir til sölu 5 herbergja íbúð við Háaleit- isbraut. 6—7 herbergja íbúð við Hraunbæ. Skipti hugsanleg á 3ja herb. íb. Einbýlishús við Löngubrekku. Stór hæð í góðu timburhúsi í Miðborginni. Stór fokheld íbúð í Hafnar- firði. Fokhelt hús í Kópavogi. Gæti verið 2 íbúðir. 5 herb. íbúðir við Hraunbæ og Bugðulæk. • Einbýlishús við Aratún og Faxatún. 3ja—4ra herb. íbúð við Hjalla brekku. Sérhiti. Skipti æski leg á stærra. Raðhús við Látraströnd. Tvíbýlishús í Kópavogi. Austurstrwti 20 . Sírni 19545 Sími 14226 2ja herb. íbúð í mjög góðu standj við Fálkagöötu. 2ja herb. íbúð við Álfheima. 3ja herb. íbúð við Laugarnes- veg, ásamt ei»u herb. í kjall ara. 3ja herb. íbúð við Langholts- veg ásamt tveimur herb. í risi. 3ja herb. íbúð við Karfavog, ásamt bílskúr. 3ja herbí íbúð við Álfheima í mjg góðu standi á 1. hæð. 4ra herb. endaibúð við Ásbr. í Kópavogi, mjög glæsileg. 4ra herb. íbúð við Skólagerði. 5 herb. íbúð við Hvassaleiti, ásamt bílskúr. 5 herb. íbúð við Háaleitisbr., endaibúð í sérlega góðu standi. Tvennar svalir, skipti geta 'komið til greina. 4ra herb. íbúð við Háteigs- veg, bílskúr. Raðhús á sjávarlóð á Seltjarn arnesi, húsið er rúmlega tilb. undir tréverk og máln- ingu, skipti á góðri hæð í Hlíðunum eða Austurborg- irnni koma til greina. Raðhús við Otrateig, laus nú þegar. Fasteigna. og skipasala Kristjáns Eiríkssonar hrl. Laugavegi 27 - Sími 14226 íbúðir til sölu Fjögurra herb. íbúð ásamt eimu herb. í kjallara við Álfheimia. Fjögurra herb. íbúð við Máva- hlíð. sérhitaveiita, sérinn- ganigur. Eins og tvegggja herb. íbúðir við Vestungötu. Nánari upplýsingar gefur: Málflutningsskrifstofa Einars B. Guðmundssonar, Guðlaugs Þorlákssonar, Guðmundar Péturssonar, Axels Einarssonar, Aðalstræti 6, III. hæð. Símar 12002, 13202, 13602. Jóhann Ragnarsson hæstaréttarlögmaður. Vonarstræti 4. - Sími 19085. Knútur Bruun hdl. Lögmannsskrifstofa Grettisgötu 8 II. H. Sími 249401. ÍEIGIMASALAN REYKJAVÍK 19540 19191 Einbýlishús við Goðatún, 5 herb. og eld- hús, bílskúr fylgir, hagstæð lán áhvílandi, útb. kr. 250— 350 þús. 5 herbergja íbúð við Huld'uland, íbúðin er, stór stofa, 3 svefnherb. á sérgangi, ásamt baði, hús- bóndaherb., eldhús og sér- þvottahús á hæðinni, tvenn- ar svalir. íbúðin selst rúm- lega tilb. undir tréverk, hag stætt lán fylgir. 5 herbergja íbúðarhæð við Hraunteig, sér inng. sérhitaveita, fallegur igarður. 4ra herbergja rishæð við Kársnesbraut, mjög gatt útsýni, væg útb., íbúð- in laus nú þegar. 2/o herbergja nýleg vönduð íbúð við Hraun bæ, hagstætt lán fylgir. Ennfremur úrval íbúða í smíð um af öllum stærðum. EIGNASALAN REYKJAVÍK Þórður G. Halldórsson Símar 19540 og 19191 Ingólfsstræti 9. Kvöldsími 83266. FASTEIGNASALAN GARÐASTRÆTI ,17 Símar 24647 - 15221 Til sölu Við Hraunbæ einstaklimgs- íbúð, ný íbúð fullbúin útb. 250 þúsund sem að má skipta. 2ja herb. kjallaraíbúð við við Skipasund. 2ja herb. íbúð á 10. hæð við Austurbrún. 3ja herb. íbúð á 3. hæð I Vesturbænum. 3ja herb. séríbúð á 1. hæð við Grænutungu ný og falleg íbúð allt sér. 3ja herb. nýjar íbúðir við Hjallabrekku og Lymgbrekku, jarðhæðir allt sér. 4ra herb. hæðir við Álfta- mýri, Gnoðarvog, Hraun- bæ, Hvassaleiti, Reyni- hvaimm, Hraunbraut, Njáls- 'götu og Ljósheima. 5 herb. hæðir við Hvassaleiti (með bílSkúrum), Bergþóru götu, Grettisgötu, Eskihlíð, Hraunbraut, Hjarðarhaga (bílskúr), Rauðalæk og Suðurbraut (allt sér). Raðhús við Otrateig 6 herb. laust strax. Parhús við Skólagerði, Digra- nesveg og Löngubrekku. Einbýlishús við Nýbýlaveg 4ra herb. Einbýlishús við Austurgerði 5 herb., 120 ferm. kjallari undir öllu húsinu, óinmrétJt- aður, laus strax. Einbýlishús við Löngu- brekku 5 herb. æskileg Skiti á 4ra herb. íbúð. RaShús í smiðurn í Fossvogi. Einbýlishús í smlíðum í Hraun bæ, Kóavogi og Garða- hreppL Arni Guðjónsson, hrl. Þorsteinn Geirsson, hdl. Helgi Ólafsson, sölustj. Kvöldsími 41230.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.