Morgunblaðið - 05.04.1972, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 05.04.1972, Blaðsíða 9
 MOBGUiNBLABIÐ, MHWIKUDAGUR 5. APRÍL 3972 9 . 3/o herbergja Sbúð við Melatoraut á Settjarnar- mesi er til sökj. rbúðin er á jarð- hæð og er ein stofa, 2 svefn- ti'ertb.. e*dhús, baðherto., innni og ytmi íorstofa. Tvöfalt gter. Teppi. Sérinngangur. Sérmrti. Hitaveita 'komin í húsið, en eftir að temgja. 5 herbergja iíbúð á 2. hæð við Huldulamd Fossvogi er til söki. Stærð urn 132 fm. 1 stór stofa, eldtiús, þvottaherto., 4 svefrnherb. og bað- henb. Tréverk ókomið nema hurð ir. Sérhiti. 5 herbergja íbúð við Álifmeima er til sölu. Ibúðiri er á 4. hæð. Tvemnar sval- ir. 2 saml. stofur, 3 svefnherb., baðherb. með kerlaog og steypi- baði. Þvottaherb. inn af etdhúsi. Stórt herto. fylgir i efri kjatlara. Einbýlishús við Langagerði í Smáítoúðaihverf- imu er ti1 sölu. Húsið er hæð og ris, hlaðið úr samdste'imi. Um 50 fm plass í kjallara fylgir. 4ra herbergja íbúð við Þórsgötiu er til sölu. tbúðin er rismæð í steinhúsi. — Stærð um 90 fm, 1 stofa, 3 sverfnherto., eldhús og toaðberb. 5 herbergja tiæð við Háteigsveg er ti>l sölu. foúðim er á 2. hæð, stærð um 145 fm. Stórar S'uðorsvalir. Tvö- fatt gter. Teppi. fbúðin er 2 sam- liggjandi suð'unstofur, stórt eJd- tvús með borðkTÓ'k, 3 svefmmerb., þar af 1 forstofuherbergi. Bílskúr fylgir. 2/ci herbergja íbúð við Bol'logötw er til söiu. — Ibúðin er í kjal'lara. Sérinngang- ur og sérhiti. 3/o herbergja íbúð við Kleppsveg er ti'l sö1u. Ibúðin er á 1. hæð, um 90 fm. Svalir. Tvöfalt gler. Teppi. Sam- ekj'mtegt 1. ftokks vé'latovotrtahús (2). Hlutdieild í húsvarðaribúð og verzlumarpléssi. Fokhelt einbýlishús við Einil'uind og Sunnuflöt. Rað- hús, fokhelt við Fögruibre'kku. Nýjar íbúðir bœtast á söluskró daglega Vagn E. Jónsson Haukur Jónsson hæstaréttarlögmenn Austurstræti 9. Fasteignadeild: Sími 21410 og 14400. Málflutningur og innheimta: Sími 17266. Z3636 - 146S4 T'fl sólu 2ja toerto. góð Sbúð á Sertjarnar- nesi. 3ja herb. jarðlhæð við Rawða'læk. 5 berto. sénhæð á Seirtjarmarnesi. 5 herto. sérhæð í Laugarnesirwerfi. Höfuim kaopendur að 4ra—7 henb. sénhæð'uim, rað'búsum og ei'ntoýlish'úsum. Mjög góðar út- borganir. Eignas'kip*i oft mogw- leg. %M OG IKWMAl Tjarnarstig 2. Kvbldsími sölumartns, Tótnasar Guðjónssonar, 23636. 26600 allir þurfa þak yfír höfuðið Brœðraborgar- stígur 3ja herb. rúmgóð, sólrík 'nbúð á efstu hæð í btokk. Faltegt út- sýni, suðursvaliiir, sénhiti. Verð 1 900 þús., Efstasund 2ja herb. rúmgóð kjallaraiíibúð í tvíbýlishúsi. Sérhiti. Verð 800 þús. Framnesvegur 5 herb. rúmgóð, nýteg ibúð á jarðhaeð. Sérhiti. Sérþvo'ttaherb. Góðar innréttingar. 4 svefnherb. möguleg. Verð 2.1 mil;|ij. Útb. 1.200 þús. Hraunbœr 2ja hedj. 'rbúð á 2. hæð í blokk. Suðursvalir. Góðar innréttnngar. Verð 1.350 þús. Hraunteigur 5—6 he'rb. íbúðarhæð í fjórbýlis- búsi. Sérhiti. Sérinng. Góður bíl- skúr. Verð 3.2 mi'llj, Kaplaskjólsvegur 2ja herb. íbúð á 2. hæð í blokk. Snyrtiteg íbúð. Verð 1.500 þús. Langholtsvegur 3ja herb. ibúðarhæð í þríbýlis- húsi. Ibúðin er öl'l nýstandsett. Stór bílskúr fylgir. Verð 1.075 þús. Ljósheimar 4ra herb. íbúð í blokk. íbúð í sér flokki. Verð 2.300 þús. Otb. 1.300 þús. Laugarás 6 herb. neðri hæð í tvibýlisihúsi ásamt 2—3 herb. o. fl. í kjahlara. Smáibúðahverfi Vorum að fá í sölu eir>býli'shús. Húsið er kjaHari, hæð og ris. Stóragerði 5 herb. íbúð á 1. hæð í blokk. íbúðarherti. í kjallara fylgir. BW- skúpsréttur. Verð 2.5 m*lj. Sörlaskjól 3ja berto., um 95 fm kjaJlaraíto'úð í tvitoý'lishúsi. ítoúð í góðu ástandi. Verð 1.600 þús. Vífilsgata 2ja herb. íbúð á 1. hæð í þríbýli-s- húsi. Ibúð i góðu ástandi. Verð 1.250 þús. Fasteignaþj'ónustaa f Austurstræti17 (Silli&Valdi) simi 26600 SÍMIi [R 24300 Til soki og sýnis. 5. í Vesturborginni Nýtt t»ús t smíðum, 2 hæðir, afls um 210 fm með bílskúr á eignar- lóð. Verður nýtízku 7 henb. í'búð. Teikning á skrifstofunni. Við Markarflót Fokjhelt eintoýli.sh'ús, hæð um 154 fm og 60 fm kjallari ásamt b*l- skúr fyrir 2 bíla. Teikning á skrif- stofunni. # Hlíðarhverfi Góð 5 herto. ibúð, um 150 fm efri hæð með svölum. Bílskúr fylgir. Við Háteigsveg 5 herb. ítoúð, um 145 ím asamt báfe'kúr. Við Stóragerði Laus 4ra herto. itoúð, um 106 fm á 3. hæð. Við Eyjabakka Ný 4ra herb. ítoúð, um 100 fm. Rúmgóð 3ja herb. iarðhœð með sériinngangi og sénhitaveitu í Austurborgiinni. Við Dvergabakka Nýleg 3ja herb. itoóð, um 80 fm á 1. hæð. 3/0 herb. íbúðir við Bergþórugötu. Framnesveg, Grettisgötu, Efstasund, Klepps- veg, Ljósvallagötu, Njálsgötu og Sörlaskjól. Við Hjarðarhaga 2ja herb. kjallaraíbúð, urm 80 fm í góðu ástandi. ViB Hraunbœ Nýteg 2ja herb. jarðhæð, um 60 fm. Húseignir af ým'&uim stærðum i borgio'ra og margt fteira. KOMIÐ OG SKOÐIÐ Sjon er sögu ríkari l'ýja fasteignasalan Simi 24300 Laugaveg 12 Utan skrifstofutima 18546. MORGUNBLAÐSHÚSINU Til sölu 2ja henb. íbúð i Árbæ. 4ra henb. íto'úð i Hlíðunuim. Verð 2 mill>ónir. 4ra herto. íbúð í Wokk í Austur- bongir»ni. Verð 2,5 mrHtjónir. Höfiim kaupanda aí 3ja herb. 'rbúð í Vesturborginni. 2ja herb. 'rbúð með liágri útborg- un. Opið til kl. 8 i kvöld. V 3351C !"""""" "? 85650 85740 ,'EíGNAVAL ¦ Suðuríond'sbrout 10 11928 - 24534 6 herbergja ný glœsileg ibúð á 2. hæð (efstu) við Hraun- bæ. Ibúðin skiptiist í stofu (glæsi tegt útsýni), 4 svefnherb. (rúm- góðir skápar), bað o. fl. Teppi, vandaðar innréttingar, tvennar svalir. íbú&ir er um 150 fm. — Verð ia millj. Útb. 1800 þús. Til sölu í smíðum 4ra herbergja ibúð á 2. hæð í BneiðhortS'bverfi tilbúin undir tré- verk og málnimgnj (auk þess mál- uð með teppum á hotí, bráða- bi'ngða el'd'bú'SÍ'nnréttingum og hreinlætistækjum. Verð 1750 þ. Otborgun 900 þús. Við Ásvallagötu 3ja-4ra herbergja snotur íbúð á 3. hæð (efstu). fbúðiin skiptist í suður'Stofu (óskipta) með svölum, 2 rúm- góð herbergi, rúmgott eldihús með borðkróik, baðherbergí o. fl. Teppi á stofu og holi. 1. veðr. laus. Verð 1800 þús. Útb. 1200 þús., sem má skipta. Fokhelt einbýlishús við Hlaðbrekku, t'hlto'ú'ið til afhend ingar nú þegar. Uppi 5—7 herb., eldhús, bað o. fl. (145 fm). I kjallara tvöfa'ldur innbyggð'Ur bil- sikúr, geymsla o. fl. Húsið gæti eininig afbenzt titoúið undir tré- venk og málniri'gu. GreHJslukiör. Tei'kniingar og námani upplýsiogar í skrifstofunni. mCHAMIDLUNIlH V0NAR5TRÍTI 12. símar 11928 og 24534 Sölustjóri: Sverrir Kristinsson IBUDIR TIL SÖLU Bólstaðarhlíð Einstaklingsito'úð. 1 hertoergi með sveifnknók, eldtoús, bað o. fl. i kjaMara í sambýliisihiúsi. Úttoorg- un um 500 þús., seim má skipta. Eskihlíð 3ja henbergja ítoúð í kjallara í 4ra íbúða húsi. Nýítega standsett Sérimngangiur. Laus strax, nema 1 berto. Útbongun um 800 þús., sem má skipta. Rauðalœkur 3ja herbergja itoúð á jarðhæð í 4ra 'rbúða búsi. Séninngangur, sér hiti. ASeins 2 tbúðir um þvotta- hús. Er í góðu standi. Útborgun um 900 þúsund, sem má skipta. Glcesilegt raðhús við Fögrubnekku í Kópavogi. A efri hæð er: 1 stór stofa, skóli, sem jafnfraimt er sjónvairpshenb., 4 svefrtiberbepgi, bað, eldhús með borðkrók o. fl. Á neðni hæð: 1 benbergi, geymsla o. fl. Hús- næðismálastjórnainlén ahvílandi. H'jsið selt fokibelt og bægt að afhenda það strax. Teikning til sýnis i skri'fstofumni. Mjög glæsi- leg eign. Stór twliskúr. Uttoorgum um 1200 þúsumd. Arnl Stefánsson, brl. Málflutningur — fasteignasala Suðurgötu 4, simi 14314. Kvókfsimi 34231 og 36891. EIGIMASALAM REYKJAVÍK 19540 19191 2/0 herbergja íbúð á 2. hæð í tvíbýlishúsi (ste'imihúsi) ,í Miðtoongimni. HáMur geymslu'kjallari fylgir, sérhita- veita. 2/0 herbergja fbúð á 2. hæð í nýlegu fjöltoýliis- búsi við Sléttahraon. Teppi fylgja á íbúð og stigagömgum, suðorsvalir. Vélaþvottahús á hæðinni. 3/0 herbergja íbúð á 1. hæð í þríbýlishusi (steinbúsi) við Granaskjól. Ibúð- im ö-H í góðo standi, sénhitaveita. 3/0 herbergja íbúð á 1. haeð við Samtún, sér- inmg., sérhiti, stór, ræktuð lóð. 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í steimhúsi við Njálsgötu. íbúðim skiptist í tvær stofur. 5 herbergja fbúð á 3. hæð við Laufásveg. — Ibúðim er um 100 fm. I smíðum 5 og 6 herb. fokhefdar itoóð'ir. Ennfremur raðhús og eimtoýlisihús í smíðum. EIGNÁSALAN RÉYKJAVÍK Þórður G. Ilalldórsson sími 19540 og 19191 Ingólfsstræti 9. Kvöldsími 30834. Húseignir til sölu Ný 2ja herb. ibúð. Hæð við Laugarrtes. Hæð i Sörlaskjóli. Tvasr 6 herb. íbúðir í sama búsi. Hús með tveimur íbúðum. 4ra herb. hæð í gamla bænum. Ný 5 herto. ítoúð. Höfum fjársterka kaupendur. Rarmvcig I'orsíeinsd., hrL málsflutningsskiífatofa Sigurjon SigurfojonMMn fattelgnaviðskípti Lauf4«v. J. S(ml 19960 - 13243 Til sólu I Hhðunum á bezta stað 5—6 herto. 2. haeð. ifcúðin er 2 stofur, 2 svefnnerto , forstofuiberb. og herto. í risi að auki. Góðar innbyggðar svalir. ítoúðin er &W í 1. flokks stamH og laus í mai. Í Laugarneshverfi 5 berb. 1. haeð með séri.nmgaogi, sérhita ásamt bilsikúr, sem er 40 fm. 4ra herb. nýteg íbúð við Hvassa- leiti i góðu standi. 3ja herb. nýteg hæð við Reyni- mel. Getur tosnað fljóttega. Rúrrtgóð 2ja herb. sérkjallaraibúð á bezta stað i Hlíðunum. íbúðin er í góðu staixíi. Parhús við Skólagerði, Kópavogi. 5—6 herto. vamdað og skernnrrti- tegt twis ásamt óinmréttuou plássi i kjallara. Höfum kaupendur að öl'lum stærðum íbúða með mjög háum útborgumum, ennfremur að sér- hæðum og eintoýli'shúsum með útborgamir um 2^—8^ miiJjón Bnar Sigurðsson, hdl. Ingólfsstrœti 4. Simi 16767. Helgarsámi 35993.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.